O presidente da Xunta e a ministra de Ciencia e Innovación inauguran o edificio de Cidade Tecnolóxica de Vigo

No acto, as autoridades visitaron as entidades que xa están instaladas e nas que traballan 80 profesionais en máis de 100 proxectos de investigación

Vigo, 18 de xullo de 2011. – O edificio de Cidade Tecnolóxica de Vigo, situado no campus da Universidade de Vigo, foi inaugurado hoxe polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo e a ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal, nun acto no que estiveron acompañados polo presidente de Citexvi e reitor, Salustiano Mato e o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Como estaba previsto, a inauguración contou tamén coa presenza de numerosos convidados vinculados á universidade, a empresa e o ámbito político e social de Galicia.

Citexvi, Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A., está constituída por catro socios: Universidade de Vigo, Consorcio Zona Franca de Vigo, Novacaixagalicia e Xunta de Galicia. A súa misión é servir de polo de atracción de proxectos de I+D+i para o sector empresarial e xerar sinerxías entre este e o ámbito científico-tecnolóxico da Universidade, poñendo á súa disposición a súa plataforma de servizos tecnolóxicos de última xeración, así como a capacidade de xestión dos seus recursos de I+D+i.

Durante a visita ao edificio, as autoridades tiveron a oportunidade de coñecer con detalle estas instalacións tecnoloxicamente avanzadas, así como interesarse polo desenvolvemento e proxectos das empresas alí instaladas. O edificio, que se inaugurou hoxe, conta con 6.700 m2 distribuídos en catro plantas. O espazo destinado a aloxar iniciativas de I+D+i e proxectos empresariais é de 3.600 m2, dedicando o resto a servizos xerais e de apoio. Dispón de espazos modulables e multifuncionais de 72 metros cadrados como mínimo, dotados con control de accesos, climatización individual e equipados con tomas de acceso de voz e datos a través de tecnoloxías de última xeración.

Nos 3.600 metros cadrados do edificio destinados a proxectos de innovación, máis de 100 proxectos na actualidade, teñen o seu espazo xa nove institucións privadas e públicas. Centros tecnolóxicos como Gradiant e EnergyLab; centros de investigación ou desenvolvemento de empresas do ámbito TIC e de nanotecnoloxía; empresas como Imatia, Iqube research; grupos de investigadores como o de Química Coloidal; as EBT ´ S da Universidade de Vigo (en 362 m2); e entidades públicas como a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición a través do Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas Marinas.

A facturación agrupada das unidades de negocio de todas as entidades vinculadas con Citexvi, en 2010, ascendeu a preto de 10 millóns de euros.

A pleno rendemento, Citexvi acollerá 250 profesionais de alta cualificación, expertos en telecomunicacións, enxeñaría industrial, físicos ou químicos, principalmente.

A maior parte destas entidades son de recente creación. Non obstante, contan cun importante respaldo pois entre os seus promotores están empresas punteiras en diversos sectores como Telefónica, Televés, Indra, Egatel, Ineo, R ou Tele2 Comunitel do sector TIC; Gas Natural, Inditex, Finsa, Philips, GOC e Schneider ou CENTUM, empresa do sector de alta tecnoloxía.

Citexvi contribúe á creación de emprego cualificado e, de forma especial, ao desenvolvemento de Galicia e de sectores estratéxicos como: telecomunicacións, tecnoloxías da información, enerxía e medio ambiente, ciencias mariñas, biomedicina e tecnoloxías agroalimentarias.

Para máis información:

Elba Pedrosa

Tfno: 649 857 595

 

 

El presidente de la Xunta y la ministra de Ciencia e Innovación inauguran el edificio de Cidade Tecnolóxica de Vigo

En el acto, las autoridades visitaron las entidades ya instaladas en las que trabajan 80 profesionales en más de 100 proyectos de investigación

Vigo, 18 de julio de 2011.- El edificio de Cidade Tecnolóxica de Vigo, ubicado en el campus de la Universidad de Vigo, ha sido inaugurado hoy por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal, en un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente de Citexvi y rector, Salustiano Mato, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Como estaba previsto, la inauguración contó también con la presencia de numerosos invitados vinculados a la universidad, la empresa y el ámbito político y social de Galicia.

Citexvi, Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A., está constituida por cuatro socios: Universidad de Vigo, Consorcio Zona Franca de Vigo, Novacaixagalicia y Xunta de Galicia. Su misión es servir de polo de atracción de proyectos de I+D+i para el sector empresarial y generar sinergias entre éste y el ámbito científico-tecnológico de la Universidad, poniendo a su disposición su plataforma de servicios tecnológicos de última generación así como la capacidad de gestión de sus recursos de I+D+i.

Durante la visita al edificio, las autoridades han tenido la oportunidad de conocer con detalle estas instalaciones tecnológicamente avanzadas así como interesarse por el desarrollo y proyectos de las empresas allí instaladas. El edificio que se ha inaugurado hoy, cuenta con 6.700 m2 distribuidos en cuatro plantas. El espacio destinado a alojar iniciativas de I+D+i y proyectos empresariales es de 3.600 m2, dedicando el resto a servicios generales y de apoyo. Dispone de espacios modulables y multifuncionales de 72 metros cuadrados como mínimo, dotados con control de accesos, climatización individual y equipados con tomas de acceso de voz y datos a través de tecnologías de última generación.

En los 3.600 metros cuadrados del edificio destinados a proyectos de innovación, más de 100 proyectos en la actualidad, tienen su espacio ya nueve instituciones privadas y públicas. Centros tecnológicos como Gradiant y EnergyLab; centros de investigación o desarrollo de empresas del ámbito TIC y de nanotecnología; empresas como Imatia, Iqube research; grupos de investigadores como el de Química Coloidal; las EBT´S de la Universidad de Vigo (en 362 m2); y entidades públicas como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas Marinas.

A pleno rendimiento, Citexvi acogerá a 250 profesionales de alta cualificación, expertos en telecomunicaciones, ingeniería industrial, físicos o químicos, principalmente.

La facturación agrupada de las unidades de negocio de todas las entidades vinculadas con Citexvi, en 2010, ascendió a cerca de 10 millones de euros.

La mayor parte de estas entidades son de reciente creación. Sin embargo, cuentan con un importante respaldo pues entre sus promotores están empresas punteras en diversos sectores como Telefónica, Televés, Indra, Egatel, Ineo, R o Tele2 Comunitel del sector TIC; Gas Natural, Inditex, Finsa, Philips, GOC y Schneider o CENTUM, empresa del sector de alta tecnología.

Citexvi contribuye a la creación de empleo cualificado y, de forma especial, al desarrollo de Galicia y de sectores estratégicos como: telecomunicaciones, tecnologías de la información, energía y medio ambiente, ciencias marinas, biomedicina y tecnologías agroalimentarias.

Acerca de Vgomagazine

Revista Online.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: