Archive | junio 17, 2012

O pleno da Guarda aproba por unanimidade a proposta do BNG de abrir o Baixo Muro

“Recuperar    a conexión entre o Baixo muro e a Ireira supón a posta en     valor do    vello muro como atractivo turístico” A    Guarda, 16 xuño 2012.- O     pleno do concello da Guarda aprobou o inicio das xestións     para abrir  a comunicación entre as rúas Baixo muro e Ireira. A moción  presentada polo BNG foi aprobada por unanimidade. Leer más…

……..O vicepresid​ente e presidente executivo de Turismo Rías Baixas, José Manuel Figueroa, asiste á saida da na Ruta da Pedra e da Auga

  O vicepresidente e presidente executivo de Turismo Rías Baixas, José Manuel Figueroa, asiste á saida da <Facekedada>na Ruta da Pedra e da Auga. Ponto de partida: oficiña de información turística de Ribadumia, rotonda dos Castaños