Archive | octubre 23, 2013

Partido Popular comunicados.

descarga  El Grupo Popular solicita un pleno extraordinario para que se pueda debatir sobre los impuestos y tasas municipales que se cobrarán el próximo año

 • “Es el debate que más le interesa a los vigueses, porque se trata de lo que tendrán que pagar en 2014 en impuestos al Concello; el alcalde ha hecho oídos sordos hasta ahora a las demandas del Partido Popular”, afirma el portavoz del PP, José Manuel Figueroa.
 • “Hay capacidad de maniobra en el Concello para aliviar la fiscalidad a los vigueses, que sufren en mayor medida los efectos de la crisis económica”, subraya Figueroa.
 • “Es el principal debate social, no se le puede hurtar a los ciudadanos la capacidad de presentar alegaciones a las tasas e impuestos municipales”, recalcó.

O GRUPO POPULAR LEMBRA QUE A XUNTA DE GALICIA VÉN PARTICIPANDO EN EUROPA NAS MESAS DE NEGOCIACIÓN SOBRE ASUNTOS PESQUEIROS NOS ÚLTIMOS CINCO SEMESTRES

O voceiro do Mar do Grupo Parlamentario Popular, Jose Manuel Baleiro, lamenta as incongruencias da oposición, que un día están ao carón do sector pesqueiro galego e outro votan en contra dos seus intereses

 • ·        Balseiro aplaude a rectificación do BNG, que agora acolle as teses defendidas polo Grupo Popular partidario da flexibilización na prohibición dos descartes pesqueiros.
 • O PLENO DO PARLAMENTO DA VINDEIRA SEMANA DEBATERÁ O INICIO DA TRAMITACIÓN DOS PROXECTOS DE LEI DE RACIONALIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN, DE CAZA E DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE
 • O portavoz popular, Pedro Puy, salientou que Goberno e grupo maioritario incorporaron 8 puntos na orde do día desta sesión, fronte aos 21 introducidos pola oposición
  • ·        O Grupo Popular incorporou dúas proposicións non de lei: unha sobre a implantación de viveiros de empresa nos centros de formación profesional e outra para solicitar ao Goberno central a harmonización da lexislación en materia catastral e urbanística no referido á definición dos solos de natureza urbana e rústica
  • ·        O Pleno complétase coa comparecencia do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para informar da estratexia da Xunta en relación coa mellora da prestación dos servizos hidráulicos.
  • O GRUPO POPULAR CONSIDERA “PERFECTAMENTE CUBERTA EN GALICIA” A OFERTA EDUCATIVA REFERENTE A TÉCNICOS DEPORTIVOS EN SALVAMENTO E SOCORRISMO
  • O portavoz de Educación, Román Rodríguez, concretou que xa existe a titulación de réxime especial para o exercicio profesional do socorrismo e proximamente  establecerase o título de técnico en guía no medio natural e de tempo libre
   • ·        “Transformar de xeito directo esta titulación de réxime especial nun grado de formación profesional, tal e como demanda o BNG, carece de sentido, pois implica máis requisitos para conseguir unha acreditación que se pode acadar de igual xeito como ensinanza de réxime especial”, apuntou.