O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO SACA A CONCURSO A VENDA DE SOLO EMPRESARIAL DA SÚA PROPIEDADE CON REBAIXAS DE ATA O 25 POR CENTO DO PREZO

  • As rebaixas no solo do IGVS súmanse ás aprobadas polas empresas públicas Xestur para as parcelas propiedade destas sociedades
  • O IGVS reduce o prezo de preto de 374.000 metros cadrados de solo.
  • Conxuntamente o IGVS e as empresas públicas Xestur ofrecen máis de 2,8 millóns de metros cadrados de solo con redución de prezos.

Santiago, 30 de outubro de 2013.- O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca concurso para a venda de solo empresarial da súa propiedade, no que se fixan novos prezos para o mesmo, segundo publicado hoxe o Diario Oficial de Galicia.

O concurso de venda do solo empresarial propiedade do IGVS inclúese no plan de incentivos para a venda de solo empresarial da Xunta de Galicia, composto por parques empresariais do IGVS e das empresas públicas Xestur.

Conxuntamente o IGVS e as empresas públicas Xestur ofrecen máis de 2,8 millóns de metros cadrados de solo con redución de prezos.

 

Plan de Incentivos para a venda de solo empresarial

Xunta de Galicia

IGVS 374.000  m2
Xestur 2.426.000  m2
Total 2.800.000  m2

 

Polo que respecta ao solo propiedade de Xestur, dende antes do verán estanse aplicando as rebaixas acordadas polos correspondentes consellos de administración, rebaixas que poden chegar ata o 25 por cento, inda que algunhas parcelas singulares teñen descontos de ata o 50 por cento.

 

No que se refire aos parques empresariais propiedade do IGVS, o concurso de venda publicado hoxe no DOG permite adecuar o prezo de venda das súas parcelas de uso empresarial e comercial ás rebaixas acordadas polos consellos de administración das empresas públicas Xestur para o solo da súa propiedade. Os prezos establecidos polo IGVS neste concurso de venda de solo supoñen unha redución de entre o 5 e o 25 por cento dos vixentes ata o momento actual, inda que a porcentaxe de redución de prezos que se aplica na meirande parte dos casos é do 20 por cento.

 

A redución de prezos nos parques do IGVS afecta a un total de 373.989,75 metros cadrados, coa seguinte distribución provincial:

 

  • A Coruña      87.295 m2 Parques: As Somozas, Culleredo, Melide, Noia e Pontedeume
  • Lugo              97.870,38 m2 Parques: Bóveda, Lourenzá, Monterroso, Palas de Rei, Quiroga e Xermade.
  • Ourense        150.609,84 m2 Parques: O Barco de Valdeorras, O Carballiño,. Celanova, Ribadavia e Central de Transportes de San Cibrao das Viñas.
  • Pontevedra   38.214,53 m2 Parques: Central de Transportes de Pontecaldelas

 

Ademais sacase á venda primeira vez 4.794,91 metros cadrados de solo nos parques de Lalin e Ponte Caldelas.

 

En total, o Instituto Galego da Vivenda e Solo e as empresas públicas Xestur dispoñen na actualidade de máis de 2,8 millóns de metros cadrados de solo empresarial en venda, con reducións de prezo do 20-25% inda que nalgunhas parcelas singulares o desconto pode acadar o 50 por cento do prezo:

 

Forma de pago

O concurso de venda do solo empresarial propiedade do IGVS establece tamén tres posibles formas de pago das parcelas adquiridas polos empresarios, que son os seguintes:

 

Opción A)

 

–       Pago do 100% do prezo da parcela (máis IVE) no acto da sinatura da escritura pública de compravenda;

 

Opción B)

 

–       Pago do 30% do prezo ofertado da parcela (máis IVE) no acto da sinatura da escritura pública de compravenda

 

–       O 70% restante do prezo da parcela pagarase no prazo máximo de seis meses dende a sinatura da escritura pública de compravenda. Esta cantidade garantirase mediante aval bancario, que deberá presentarse co resgardo do primeiro ingreso.

 

Opción C)

 

–       Pago do 30% do prezo ofertado da parcela (máis IVE) no acto da sinatura da escritura pública de compravenda

 

–          O 70% restante do prezo da parcela, no prazo máximo de cinco anos dende a sinatura da escritura pública de compravenda, sendo necesario dende ese momento garantir mediante aval bancario dito pagamento aprazado que incluirá a contía total de xuros. O tipo de xuros será o interese legal no momento de facer a escritura pública da compravenda. A cantidade debida máis o interese legal correspondente aboarase ao vencemento de cada unha das anualidades establecidas para o pagamento.

 

Ao tratarse dun concurso de venda non se venderán parcelas por debaixo do prezo establecido. No caso de presentación de máis dunha oferta pola mesma parcela, o prego de bases do concurso establece os criterios de selección do adxudicatario.

Os interesados en participar no concurso deberán presentar as súas proposicións no Rexistro Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo no prazo de dous meses.

 

LISTADO DE PARCELAS PROPIEDADE DO IGVS INCLUÍDAS NO CONCURSO DE VENDA DE SOLO EMPRESARIAL ANUNCIADO HOXE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

 

Provincia: A Coruña

 

CONCELLO

PARQUE

PARCELA

USO

SUPERFICIE

% MINORACIÓN APLICADO AO ANTERIOR PREZO

NOVO PREZO €/M2

NOVO PREZO (IVE APARTE)

As Somozas As Somozas

A

Industrial

1.900,00

5,00%

21,13

40.138,59

As Somozas As Somozas

B

Industrial

15.600,00

5,00%

21,13

329.558,98

As Somozas As Somozas

F

Industrial

32.500,00

20,00%

17,79

578.176,05

As Somozas As Somozas

H

Industrial

18.600,00

5,00%

21,13

392.935,70

Culleredo Culleredo (Alvedro)

E

Social

4.700,00

5,00%

8,56

40.252,79

Melide Melide FASE I

Social

Social

2.340,00

20,00%

50,89

119.085,75

Melide Melide FASE I

Comercial

Comercial

2.340,00

20,00%

50,89

119.085,75

Noia Augalevada (Noia)

1

Dotacional – comercial

2.221,00

20,00%

48,00

106.608,00

Pontedeume Pontedeume

Social 35

Social

1.139,00

20,00%

40,80

46.472,11

Pontedeume Pontedeume

22

Industrial

2.977,00

5,00%

48,45

144.238,48

Pontedeume Pontedeume

27

Industrial

2.978,00

5,00%

48,45

144.286,93

 

Provincia: Lugo

 

CONCELLO

PARQUE

PARCELA

USO

SUPERFICIE

% MINORACIÓN APLICADO AO ANTERIOR PREZO

NOVO PREZO €/M2

NOVO PREZO (IVE APARTE)

Bóveda Bóveda 1ª fase

28

Industrial

941,00

20,00%

14,42

13.573,26

Bóveda Bóveda 1ª fase

29

Industrial

800,00

5,00%

20,27

16.215,31

Bóveda Bóveda 2ª fase

P.36

Industrial

840,00

5,00%

20,27

17.026,07

Bóveda Bóveda 2ª fase

P.37

Industrial

662,00

15,00%

23,42

15.505,89

Bóveda Bóveda 2ª fase

P.38-39

Industrial

836,00

5,00%

21,64

18.088,06

Bóveda Bóveda 2ª fase

P40

Industrial

588,00

5,00%

18,84

11.078,94

Bóveda Bóveda 2ª fase

52

Dotacional

725,00

5,00%

22,84

16.557,88

Bóveda Bóveda 2ª fase

53

Dotacional

992,00

5,00%

22,84

22.655,75

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

EC

Comercial

1.233,81

5,00%

44,65

55.089,62

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

7

Industrial

843,00

5,00%

44,65

37.639,95

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

8

Industrial

699,94

5,00%

42,74

29.912,82

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

9

Industrial

631,58

5,00%

44,65

28.200,05

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

10

Industrial

1.551,44

5,00%

44,65

69.271,80

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

11

Industrial

2.237,13

5,00%

44,65

99.887,85

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

12

Industrial

774,56

5,00%

44,65

34.584,10

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

13

Industrial

845,00

5,00%

44,65

37.729,25

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

14

Industrial

656,00

5,00%

44,65

29.290,40

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

15

Industrial

1.440,00

5,00%

44,65

64.296,00

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

16

Industrial

1.140,00

5,00%

44,65

50.901,00

Lourenzá Lourenzá 2ª Fase

17

Industrial

1.330,00

5,00%

44,65

59.384,50

Monterroso Monterroso

I.02

Industrial

800,00

20,00%

36,00

28.800,00

Monterroso Monterroso

I.03

Industrial

800,00

20,00%

36,00

28.800,00

Monterroso Monterroso

I.04

Industrial

800,00

20,00%

36,00

28.800,00

Monterroso Monterroso

I.09

Industrial

790,00

20,00%

36,00

28.440,00

Monterroso Monterroso

I.10

Industrial

790,00

20,00%

36,00

28.440,00

Monterroso Monterroso

I.11

Industrial

790,00

20,00%

36,00

28.440,00

Monterroso Monterroso

I.12

Industrial

790,00

20,00%

36,00

28.440,00

Monterroso Monterroso

I.13

Industrial

790,00

20,00%

36,00

28.440,00

Monterroso Monterroso

I.20

Industrial

5.601,00

20,00%

34,40

192.674,40

Monterroso Monterroso

I.21B

Industrial

2.195,00

20,00%

34,40

75.508,00

Monterroso Monterroso

I.23

Industrial

1.050,00

20,00%

35,20

36.960,00

Monterroso Monterroso

I.24

Industrial

900,00

20,00%

35,20

31.680,00

Monterroso Monterroso

I.25

Industrial

900,00

20,00%

35,20

31.680,00

Monterroso Monterroso

I.26

Industrial

900,00

20,00%

35,20

31.680,00

Monterroso Monterroso

I.27

Industrial

1.160,00

20,00%

36,00

41.760,00

Monterroso Monterroso

I.28

Industrial

1.540,00

20,00%

34,40

52.976,00

Monterroso Monterroso

I.29

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.30

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.31

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.32

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.33

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.34

Industrial

1.400,00

20,00%

34,40

48.160,00

Monterroso Monterroso

I.35

Industrial

1.540,00

20,00%

34,40

52.976,00

Monterroso Monterroso

I.36-38

Industrial

2.700,00

20,00%

34,40

92.880,00

Monterroso Monterroso

I.37

Industrial

2.700,00

20,00%

34,40

92.880,00

Monterroso Monterroso

I.39

Industrial

800,00

20,00%

35,20

28.160,00

Monterroso Monterroso

I.40

Industrial

640,00

20,00%

35,20

22.528,00

Monterroso Monterroso

I.41

Industrial

640,00

20,00%

35,20

22.528,00

Monterroso Monterroso

I.44

Industrial

737,00

20,00%

36,00

26.532,00

Monterroso Monterroso

I.46

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.49

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.50

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.52

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.53

Industrial

748,00

20,00%

35,20

26.329,60

Monterroso Monterroso

I.57

Industrial

900,00

20,00%

35,20

31.680,00

Monterroso Monterroso

I.58

Industrial

1.050,00

20,00%

35,20

36.960,00

Monterroso Monterroso

I.62

Industrial

1.000,00

20,00%

36,00

36.000,00

Monterroso Monterroso

I.63

Industrial

748,00

20,00%

36,00

26.928,00

Monterroso Monterroso

I.64

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.65

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.66

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.67

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.68

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.69

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.70

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.71

Industrial

574,00

20,00%

35,20

20.204,80

Monterroso Monterroso

I.72

Industrial

737,00

20,00%

36,00

26.532,00

Monterroso Monterroso

C.01

Comercial

7.207,00

20,00%

36,00

259.452,00

Palas de Rei Palas de Rei

12

Industrial

551,52

20,00%

38,75

21.368,92

Palas de Rei Palas de Rei

14

Industrial

572,19

20,00%

38,00

21.743,22

Palas de Rei Palas de Rei

16

Industrial

544,26

20,00%

38,00

20.681,88

Palas de Rei Palas de Rei

18

Industrial

535,27

20,00%

38,71

20.718,74

Palas de Rei Palas de Rei

20

Industrial

527,05

20,00%

38,70

20.396,50

Palas de Rei Palas de Rei

25

Comercial

927,63

20,00%

38,92

36.100,00

Palas de Rei Palas de Rei

35

Industrial

1.270,00

20,00%

36,00

45.720,00

Quiroga Quiroga

B6

Industrial

1.315,00

20,00%

19,23

25.290,59

Quiroga Quiroga

B8

Industrial

1.340,00

20,00%

19,23

25.771,40

Quiroga Quiroga

A18

Comercial

664,00

20,00%

21,16

14.047,34

Quiroga Quiroga

B19

Industrial

700,00

20,00%

20,19

14.135,81

Xermade Xermade 2ª fase

19

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

20

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

21

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

22

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

23

Industrial

700,00

15,00%

25,50

17.850,00

Xermade Xermade 2ª fase

29

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

30

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

32

Industrial

600,00

15,00%

25,50

15.300,00

Xermade Xermade 2ª fase

33

Industrial

922,00

15,00%

25,50

23.511,00

Xermade Xermade 2ª fase

34

Industrial

1.059,00

15,00%

25,50

27.004,50

Xermade Xermade 2ª fase

35

Industrial

1.896,00

25,00%

20,25

38.394,00

Xermade Xermade 2ª fase

39

Industrial

2.349,00

25,00%

20,25

47.567,25

 

Provincia: Ourense

 

CONCELLO

PARQUE

PARCELA

USO

SUPERFICIE

% MINORACIÓN APLICADO AO ANTERIOR PREZO

NOVO PREZO €/M2

NOVO PREZO (IVE APARTE)

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

201

Industrial

2.860,00

20,00%

56,00

160.160,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

202

Industrial

2.909,00

20,00%

56,00

162.904,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

203

Industrial

2.717,00

20,00%

56,00

152.152,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

207

Industrial

3.176,00

20,00%

56,00

177.856,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

208

Industrial

2.935,00

20,00%

56,00

164.360,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

209

Industrial

4.832,00

20,00%

56,00

270.592,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

211

Industrial

2.776,00

20,00%

56,00

155.456,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

212

Industrial

1.888,00

20,00%

56,00

105.728,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

213

Industrial

2.131,00

20,00%

56,00

119.336,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

214

Industrial

2.137,00

20,00%

56,00

119.672,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

215

industrial

2.121,00

20,00%

56,00

118.776,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

217

Industrial

1.535,00

20,00%

56,00

85.960,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

219

Industrial

2.321,00

20,00%

56,00

129.976,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

220

Industrial

2.321,00

20,00%

56,00

129.976,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

221

Industrial

2.321,00

20,00%

56,00

129.976,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

222

Industrial

2.321,00

20,00%

56,00

129.976,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

223

Industrial

2.321,00

20,00%

56,00

129.976,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

224

Industrial

2.315,00

20,00%

56,00

129.640,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

225

Industrial

2.707,00

20,00%

56,00

151.592,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

226

Industrial

4.609,00

20,00%

56,00

258.104,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

227

Industrial

2.007,00

20,00%

56,00

112.392,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

228

Industrial

1.982,00

20,00%

56,00

110.992,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

229

Industrial

2.794,00

20,00%

56,00

156.464,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

232

Industrial

2.936,00

20,00%

56,00

164.416,00

Barco de Valdeorras

Barco de Valdeorras 2-3ª fase

233

Industrial

3.179,00

20,00%

56,00

178.024,00

Carballiño (O)

Carballiño 1ª fase

10A

Equipamento comercial

4.600,00

20,00%

31,26

143.777,60

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

30

Industrial- comercial

3.173,00

5,00%

62,59

198.585,38

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

31

Industrial- comercial

1.799,00

5,00%

62,59

112.592,21

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

32

Industrial- comercial

2.158,00

5,00%

62,59

135.060,59

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

33

Industrial- comercial

1.231,00

5,00%

62,59

77.043,37

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

36

Industrial- comercial

880,00

5,00%

62,59

55.075,68

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

40

Industrial- comercial

1.964,00

5,00%

62,59

122.918,90

Carballiño (O)

Carballiño 2ª fase

41

Industrial- comercial

17.171,08

5,00%

62,59

1.074.669,21

Celanova

Celanova 1ª fase

204

Equip. Comercial-social

3.274,00

25,00%

29,25

95.764,50

Ribadavia

Ribadavia Pol 1

14

Comercial

1.343,44

25,00%

40,50

54.409,32

Ribadavia

Ribadavia Pol 1

18

Industrial-Comercial

674,27

25,00%

43,33

29.214,44

Ribadavia

Ribadavia Pol 2

DS

Dotación social

1.880,32

20,00%

60,80

114.323,46

Ribadavia

Ribadavia Pol 2

22

industrial

2.018,47

20,00%

60,80

122.722,98

Ribadavia

Ribadavia Pol 2

23

industrial

1.237,62

20,00%

60,80

75.247,30

Ribadavia

Ribadavia Pol 2

24

industrial

1.001,64

20,00%

60,80

60.899,71

San Cibrado das Viñas

Central Transportes 1ª fase (San Cibrao das Viñas)

D1

Loxística

16.213,00

15,00%

55,25

895.768,25

San Cibrado das Viñas

Central Transportes 1ª fase (San Cibrao das Viñas)

A1

Equipamento comercial e social

4.045,00

15,00%

76,50

309.442,50

San Cibrado das Viñas

Central Transportes 1ª fase (San Cibrao das Viñas)

A2 -B

Equipamento dotacional privado

19.795,00

15,00%

51,00

1.009.545,00

 

Provincia: Pontevedra

 

CONCELLO

PARQUE

PARCELA

USO

SUPERFICIE

% MINORACIÓN APLICADO AO ANTERIOR PREZO

NOVO PREZO €/M2

NOVO PREZO (IVE APARTE)

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,1

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,2

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,3

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,4

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,5

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,6

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,7

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,8

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,9

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

1,10

Industrial – transportes

909,00

20,00%

64,80

58.903,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,1

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,2

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,3

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,4

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,5

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,6

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

2,7

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,1

Industrial – transportes

1.215,00

20,00%

64,80

78.732,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,2

Industrial – transportes

810,00

20,00%

64,80

52.488,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,3

Industrial – transportes

810,00

20,00%

64,80

52.488,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,4

Industrial – transportes

810,00

20,00%

64,80

52.488,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,5

Industrial – transportes

810,00

20,00%

64,80

52.488,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,6

Industrial – transportes

810,00

20,00%

64,80

52.488,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,7

Industrial – transportes

1.215,00

20,00%

64,80

78.732,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,8

Industrial – transportes

720,00

20,00%

64,80

46.656,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,9

Industrial – transportes

720,00

20,00%

64,80

46.656,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,10

Industrial – transportes

720,00

20,00%

64,80

46.656,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,11

Industrial – transportes

720,00

20,00%

64,80

46.656,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,12

Industrial – transportes

720,00

20,00%

64,80

46.656,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

3,13

Industrial – transportes

1.080,00

20,00%

64,80

69.984,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.1

Industrial – transportes

891,00

20,00%

64,80

57.736,80

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.2

Industrial – transportes

594,00

20,00%

64,80

38.491,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.3

Industrial – transportes

594,00

20,00%

64,80

38.491,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.4

Industrial – transportes

594,00

20,00%

64,80

38.491,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.5

Industrial – transportes

594,00

20,00%

64,80

38.491,20

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.6

Industrial – transportes

935,02

20,00%

64,80

60.589,30

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.7

Industrial – transportes

630,00

20,00%

64,80

40.824,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.8

Industrial – transportes

630,00

20,00%

64,80

40.824,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.9

Industrial – transportes

630,00

20,00%

64,80

40.824,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.10

Industrial – transportes

630,00

20,00%

64,80

40.824,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

4.11

Industrial – transportes

945,00

20,00%

64,80

61.236,00

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas

6

Equipamento comercial

3.682,51

20,00%

64,80

238.626,65

 

PARCELAS CO PREZO FIXADO POR PRIMEIRA VEZ

 

 

PROVINCIA

CONCELLO

PARQUE

PARCELA

USO

SUPERFICIE

 

PREZO €/M2

PREZO (IVE APARTE)

Pontevedra

Lalín

Lalín 2000 fase 1 A1 Industrial

        2.193,00

60

131.580,00

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.1 Aparcadoiro

141,60

65

9.204,00

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.2 Aparcadoiro

148,84

65

9.674,60

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.3 Aparcadoiro

149,56

65

9.721,40

Pontevedra.

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.4 Aparcadoiro

144,34

65

9.382,10

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.5 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.6 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.7 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.8 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.9 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.10 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.11 Aparcadoiro

143,83

65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.12 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.13 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.14 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.15 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.16 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.17 Aparcadoiro 143,83 65

9.348,95

Pontevedra

Pontecaldelas

Central Transportes Pontealdelas 5.18 Aparcadoiro 147,78 65

9.605,70

 

 

About Vgomagazine

Revista Online.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: