Archive | abril 29, 2014

El Congreso da luz verde a la nueva Ley General de Telecomunicaciones

 Aprobada por amplio consenso parlamentario al obtener el 95% de los votos en ambas Cámaras.

 Con esta ley se sientan las bases para que los ciudadanos disfruten de las ventajas y servicios de la alta velocidad de acceso a internet, tanto desde su hogar como en movilidad.

 La Ley fomenta las inversiones en redes ultrarrápidas, establece la unidad de mercado y mejora la protección al ciudadano.

 El texto legislativo es plenamente respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

29.04.14. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley General de Telecomunicaciones impulsada por el departamento del ministro de Industria, Energía y Turismo, Jose Manuel Soria, con los votos a favor de PP, PSOE, CiU y PNV. En el Senado se había contado con el apoyo adicional de Entesa. Leer más…

Concello de Vigo


O Concello acelera o plan de asfaltados no rural e no casco urbano, con dous millóns de investimento

O concelleiro de Fomento, David Regades, informou este martes do estado de execución do plan de asfaltados, no que o goberno local inviste dous millóns de euros, un mantemento de rúas que o Concello reforza coa contratación de oito persoas por seis meses. Máis dunha ducia de viais no rural están xa asfaltándose ou comezarán nas próximas dúas semanas.

 


Vigozoo conta con cabaliños de mar e unha cría de canguro entre os seus novos habitantes

O nacemento dunha cría ualabí, unha nova instalación dos cabaliño de mar e a renovación do mariposario son, xunto co novo reciento dos búhos reais e un porco-espín e os pecarís, as últimas novidades de Vigozoo. A concelleira de Medio Ambiente, Chus Lago, presentou hoxe habitantes recén chegados ás instalacións munipais de A Madroa.

Día Internacional da Saúde e a Seguridade no Traballo

A saúde dos traballadores e o beneficio empresarial

A actual e persistente coxuntura de crise económica propiciada polo gran capital transnacional e as oligarquías económicas e financeiras, foi aproveitada por estas para  implantar a través dos seus representantes políticos no poder, un modelo social e económico asimétrico, desequilibrado e fondamente inxusto que, non dubidou en aplicar extremas fórmulas neoliberais -propias da máis rancia e escura ultradereita política-, xustificadas  estas como o remedio único e imprescindible para recuperar a bonanza económica e o emprego.

Na práctica, a realidade e outra e moi distinta. A salvaxe e inédita -por brutal- reforma laboral  imposta polo PP ao conxunto da clase traballadora, vén de propiciar unha fonda desregulamentación das relación laborais, que está a ter desastrosas e terribles consecuencias para os traballadores e as súas familias. Relacións laborais nas que o empresario pasou a ter respaldo legal e plena capacidade para impoñer  sen límites as condicións de traballo e as retribucións salariais, fronte a unha clase traballadora espoliada dos seus dereitos laborais máis elementais, completamente desprotexida ante a avaricia e a falla de escrúpulos de uns e a corrupción social, política e económica de outros, no marco dunha falsa e deteriorada democracia na que nin tan siquera o poder xudicial é quen de garantir non xa a xustiza, senón os dereitos máis elementais.

Estamos logo ante un modelo socioeconómico e laboral sustentado sobre un paradigma con terribles consecuencias para a seguridade e a saúde dos traballadores, no que:

  • O poder político e lexislativo reduce sistemáticamente e até extremos absolutamente inxustificables os orzamentos dispoñibles para a promoción e mantemento de políticas de prevención de riscos e saúde laboral.
  • O empresariado está dotado de amparo legal e dun poder omnímodo para determinar as relación laborais e as condicións de traballo.
  • O traballador é una mera ferramenta de produción, de baixo custe e doadamente reemplazable.
  • O propio poder político permanece cómodo e satisfeito ante a laxitude  da Inspección de Traballo e se cadra da propia Xudicatura,  ante o continuo incumprimento por parte das empresas da normativa máis elemental en materia de prevención de riscos e saúde laboral.
  • As empresas, coa aquiescencia do Goberno, a colaboración das mutuas e a inoperancia da Inspección de Traballo, ocultan sistematicamente incidentes e accidentes laborais, así como enfermidades profesionais coa maior das impunidades.
  • A través da última proposta de reforma funcional e competencial das mutuas, priorízase o beneficio económico sobre a saúde dos traballadores, poñéndose en cuestión e reducindo os tempos de recuperación das súas doenzas, sexan estas comúns ou profesionais.

É neste contexto  no que estamos a celebrar hoxe 28 de abril do 2014 o Día Internacional da Saúde e a Seguridade no Traballo. Un contexto de deterioro social, político e económico que desgraciadamente tamén afecta de xeito grave e directo ás condicións da seguridade nas que realizamos o noso traballo.

No noso Pais, máis aló de certos datos positivos, e das patéticas e frecuentes escenificacións de autoloubanza ás que nos ten acostumado o Goberno do PP, a sinistralidade laboral segue proporcionándonos datos altamente preocupantes e dificilmente xustificables.

Así atopámonos con que, na Galiza no ano 2013 o índice de incidencia dos accidentes mortais alcanzou no ano 2013 un valor de 5,3 puntos, valor superior á media do Estado español que foi de 3,1 o que sitúa ao noso País no terceiro lugar no conxunto do Estado en relación ao índice de incidencia en accidentes mortais.

Por outra banda aparece tamén como dato extremadamente preocupante que, o índice de incidencia de accidentes graves na Galiza foi no 2013 de 52,2puntos, sendo o máis alto de todas as comunidades autónomas e chegando case a duplicar a media estatal, que foi do 23,8.

Estamos logo, ante un modelo social e laboral altamente perigoso para as clases traballadoras, no que os custes da seguridade e a saúde laboral son considerados por moitas empresas e mesmo polos gobernos da dereita, como un atranco para o incremento da produtividade e unha rémora  para a consecución dos máximos beneficios posibles

Ante esta situación cumpre dar un paso ao fronte. Cumpre denunciar e loitar en cada posto de traballo, en cada taller e en cada fábrica polo irrenunciable dereito a traballar en condicións de plena seguridade e a preservar en todo momento a nosa saúde laboral.

Compostela, 28 de abril de 2014

Antolín Alcántara

Secretario Confederal de Negociación Colectiva e Saúde Laboral

Confederación Intersindical Galega

MATO AVOGA POR CONVERTER Á ADMINISTRACIÓN NUN “REFERENTE” NA PROTECCIÓN E DEFENSA DOS DEREITOS DOS TRABALLADORES PÚBLICOS

 A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, inaugurou hoxe en Santiago unha xornada técnica, organizada por CSI-F Galicia, sobre a promoción da seguridade e saúde laboral no sector público
 A titular de Traballo destacou que o ISSGA está a levar a cabo actuacións específicas dirixidas ao colectivo de empregados públicos, como accións de asesoramento ou a investigación de accidentes laborais e enfermidades profesionais
 A Xunta está a elaborar un borrador da nova Estratexia de Prevención de Riscos Laborais 2015-2020 que consensuará cos axentes sociais

Santiago, 29 de abril de 2014.- A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, destacou hoxe en Santiago a importancia de que a Administración xogue “un papel de referente” na protección e defensa dos dereitos dos traballadores públicos. Así o resaltou a titular do departamento autonómico na inauguración dunha xornada técnica sobre a promoción da seguridade e saúde laboral no sector público, organizada por CSI-F Galicia.

Para facer fronte a este reto, Mato sinalou que a Xunta de Galicia xestiona a prevención de riscos dos empregados públicos a través de varios servizos de prevención propios como o Servizo de Prevención Xeral e os específicos do Sergas e Educación en relación ao persoal destes centros.

Así mesmo, a conselleira indicou que o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) está a levar a cabo actuacións específicas dirixidas a este colectivo, como accións de asesoramento técnico, tanto aos servizos de prevención propios da Xunta como ás organizacións sindicais, e a investigación de sinistros de traballos e enfermidades profesionais. Ademais, destacou a realización de accións formativas e informativas destinadas a colectivos con riscos específicos.

Por último, Mato apuntou que o ISSGA está a elaborar o borrador da nova Estratexia de Prevención de Riscos Laborais 2015-2020 que consensuará cos axentes sociais. Nestes momentos estase a realizar un informe de execución e cumprimento da actual estratexia e un diagnóstico da siniestralidade. “Neste proceso, o papel dos sindicatos volverá ser primordial”, indicou Mato.

Para concluír afirmou que desde todos os ámbitos hai que seguir avanzando “para anticiparnos aos riscos aos que estamos expostos no traballo e levar a cabo unha protección efectiva dos traballadores”. Neste senso, apostilou que “é un camiño que se debe impulsar desde as administracións e para o que se precisa tamén a colaboración dos axentes sociais, da iniciativa privada e, por suposto, dos propios traballadores”.

Galiza sumou 16.000 parados/as máis no último trimestre

Os fogares con todos os membros activos no desemprego incrementáronse en 5600, situándose nos 101.500

Vigo, a 29 de abril de 2014
Segundo a última Enquisa de Poboación Activa (EPA), o noso país sumou 16.000 parados/as máis no primeiro trimestre do ano, sendo a comunidade do Estado español onde máis medrou o desemprego. Deste xeito, Galiza contabiliza un total de 296.900 persoas nesta situación e rexistra 101.500 fogares con todos os seus membros activos no paro, o que supón un incremento de 5600 no último trimestre.

A última EPA, correspondente aos meses de xaneiro, febreiro e marzo, amosa unha evolución moi negativa do desemprego no noso país, con 16.000 parados/as máis neste período, o que supón un incremento do 5,7%. Trátase do peor comportamento rexistrado no conxunto do Estado español, onde os datos amosan un descenso de 2300 persoas.

Segundo estes parámetros, a taxa de paro sitúase en Galiza no 23,2%, o que supón 1,3 puntos máis con respecto ao anterior trimestre. No conxunto do país o peor comportamento correspóndelle a Ferrol, que rexistra unha taxa de paro do 29,2%.

A este elevado aumento do paro contribuíu o forte descenso da ocupación, xa que o noso país rexistrou 19.800 persoas ocupadas menos durante o primeiro trimestre do ano.

Con todo, o máis preocupante é o aumento do número de fogares con todos os seus membros activos no paro, xa que a EPA amosa que son xa 101.500, o que representa un incremento de 5600 nos últimos tres meses.

Pola contra, descende o número de persoas activas , especialmente no grupo de idade comprendido entre os 30 e os 34 anos. A CIG entende que esa caída da poboación activa vén provocada fundamentalmente pola emigración, que tamén está a provocar que o incremento do desemprego non sexa aínda maior.

1º de Maio.

2014 04 29 RoldaPrensaPrimeiroMaioVigo

A CIG de Vigo presentou hoxe a manifestación que percorrerá as rúas da cidade este xoves con motivo da celebración do 1º de Maio, Día Internacional da Clase Traballadora. Dende a central nacionalista explicaron que se trata da mobilización central das 12 convocadas por todo o país e contará coa presenza do secretario xeral, Suso Seixo. A marcha partirá da Doblada ás 11.30 horas e rematará na Porta do Sol.

Xunto ao secretario comarcal da CIG de Vigo, Serafín Otero, na rolda de prensa celebrada esta mañá nos locais do sindicato estiveron presentes traballadores/as e delegados/as sindicais de distintas empresas e sectores da comarca que atravesan dificultades a causa da crise económica e que exemplifican a grave situación social e laboral que padece a bisbarra.

Deste xeito, na comparecencia interviron representantes de Gonsusa, empresa de reparación naval xa desaparecida; Freiremar, histórica firma do sector da alimentación que foi posta como exemplo de mala xestión empresarial; Oh Vigo, que conta coa concesión pública da cafetería do Meixoeiro e que non cesa na represión sindical e segue sen abonar as débedas pendentes co cadro de persoal; Faurecia Asientos, compañía que abusa da contratación vía ETT, incumpre a negociación colectiva e reprime sindicalmente; Clece, concesionaria da limpeza do Xeral-Cíes que pretendía renunciar ao convenio propio, modificar as condicións laborais e aplicar un ERE; Asociación Galega San Francisco, empresa do ensino que quería aplicar un ERE extintivo a 12 persoas e finalmente despediu 10 persoas eventuais; tamén estivo presente un empregado da Xustiza, sector que está a sofrer un importante recorte coa privatización do Rexistro Civil e a desaparición dos actuais partidos xudiciais.

La Fundación Novacaixagalicia trae a Vigo el cabaré burlesque de The Hole

La Fundación Novacaixagalicia estrenará mañana en Vigo el espectáculo The Hole, una creación de Paco León, Yllana y LetsGo. Las funciones tendrán lugar en el centro cultural de la fundación gallega desde mañana hasta el 4 de mayo. También mañana, y previamente al estreno, la compañía ofrecerá un pase gráfico de la obra para los medios de comunicación: será a las 16.45 h en el propio teatro del centro cultural. Los medios asistirán a una representación de 15 minutos, a un posado de los artistas y tendrán acceso, si así lo solicitan, a entrevistas personalizadas con el elenco del espectáculo. The Hole es un evento diferente marcado, sobre todo, por la expectación y la sorpresa en el que destaca la mezcla de géneros: música, circo, cabaré, burlesque y humor.

A Fundación Novacaixagalicia amosa en Vigo a evolución da tradición pictórica galega a través do xénero do bodegón

A Fundación Novacaixagalicia mostrará a partir de mañá mércores a exposición «O bodegón oculto. A natureza morta na arte contemporánea galega», un proxecto conformado con fondos das coleccións de arte de Novagalicia Banco e da Fundación Novacaixagalicia e coordinado por Carlos L. Bernárdez. O acto de presentación aos medios, que se desenvolveu este mediodía na sala de exposicións do centro cultural da entidade en Vigo, situado na rúa Policarpo Sanz, 13, contou coa presenza do propio Carlos L. Bernárdez e de Paloma Vela Garicano, directora de Artes Plásticas da Fundación Novacaixagalicia. Esta última salientou a rica e variada representación de pintura galega que ambas as coleccións posúen e afirmou que «este feito permite unha multiplicidade de achegamentos á nosa arte, neste caso, ao xénero do bodegón». Engadiu, así mesmo, que «para a fundación galega é fundamental e obrigado ofrecer a Galicia as diferentes perspectivas que sobre a historia da arte galega a colección permite». Bernárdez, pola súa banda, puxo de relevo «a importancia da mostra á hora de conformar a visión da tradición pictórica galega a través dun dos xéneros fundamentais na evolución da pintura occidental e no que se manifesta, de xeito ben acusado, a experimentación estilística que levou á modernidade».

Alcobendas expone la obra del fotógrafo estadounidense Philip-Lorca diCorcia

 

Alcobendas expone la obra del fotógrafo estadounidense Philip-Lorca diCorcia

image004
Philip-Lorca diCorcia. Marilyn, 28 years old, las vegas, NV, 1990-92 © Philip-Lorca diCorcia

Hoy se inaugura en el Centro de Arte Alcobendas una exposición con más de una veintena de imágenes, entre la realidad y la ficción, de uno de los fotógrafos más influyentes e innovadores del mundo

La exposición forma parte de la Sección Oficial de PHotoEspaña 2014 y podrá visitarse hasta el 5 de julio

Más información: www.centrodeartealcobendas.org y www.phe.es

Philip-Lorca diCorcia visitó el pasado mes de octubre la ciudad de Alcobendas para recibir el III Premio Internacional de Fotografía. El artista ofreció una clase magistral con la que se inauguró PIC.A, la Escuela Internacional de Fotografía Alcobendas PhotoEspaña. Seis meses después, más de veinte obras de diCorcia llegan al Centro del Arte Alcobendas recogidas en la exposición El lenguaje del narrador. Con esta exposición culminan los actos realizados con motivo de la entrega del III Premio Internacional de Fotografía.

Philip-Lorca diCorcia es uno de los fotógrafos estadounidenses activos más influyentes e innovadores, y que más ha contribuido a ampliar el campo artístico y lingüístico de la fotografía. Sus imágenes se debaten entre la documentación y el montaje teatral, alternando entre mundos públicos y privados y que incluyen tanto a miembros de su familia, su círculo de amigos o personas desconocidas. La obra de diCorcia está presente en colecciones públicas internacionales, entre las que destacan el Centre Georges Pompidou (París), el Dallas Museum of Art, el Los Ángeles County Museum of Art, el Metropolitan Museum of Art (Nueva York), o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Actualmente, reside y trabaja en Nueva York, además de enseñar en la Universidad de Yale en New Haven (Connecticut).

El lenguaje del narrador muestra una selección de obra comprendidas entre los años 1987 al 2007. Detrás de ellas se esconden narraciones inexplicables con as que el autor nos invita a continuar con nuestra propia imaginación. “El artista nos ofrece la posibilidad de ahondar en historias que recogen la profundidad de las relaciones humanas, que cuestionan la identidad y los sueños, recorren el frágil límite entre los privado y lo público, penetran en el humor, rozan el absurdo, experimentan con el silencio y atraen los sentimientos.”, explica Lorena Martínez de Corral comisaria de la exposición.

En la visita a la exposición El lenguaje del narrador pueden contemplarse algunas de las imágenes que comentó diCorcia durante su clase magistral en Alcobendas. Fotografías de las series Street WorkHeads o Hustlers, con la que se dió a conocer, en la que retrató a prostitutos de los Angeles a los que tras fotografiar les pagó su tiempo como si hubiera requerido sus servicios. Imágenes para contemplar e imaginar nuestras propias historias. Así lo explica el fotógrafo en una conversación con el escritor Cristohp Ribbat: “A veces se critica la fotografía por ser demasiado específica, demasiado literal, pero para mí, es como meter a un grupo de chiquillos en una habitación y pedirles que expliquen una imagen. Cada uno se inventará una explicación diferente”.

El lenguaje del narrador se inaugura el 29 de abril, a las 19:30 horas. La exposición permanecerá, hasta el 5 de julio, en el Centro de Arte Alcobendas (calle Mariano Sebastián Izuel, 9).

PUBLICADAS NO DOG DÚAS ORDES PARA MELLORAR A EMPREGABILIDADE DA MOCIDADE CUN OZAMENTO DE 4,2 MILLÓNS E 1.600 BENEFICIARIOS

 A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ofreceu hoxe unha rolda de prensa para informar sobre estas medidas incluídas entre as 19 que compoñen o Plan de Emprego Xuvenil
 Na súa intervención incidiu en que é a primeira vez que se aproban ordes destas características na Comunidade
 A primeira das dúas ordes está dirixida á formación para mozos desempregados (menores de 30 anos) con baixa cualificación
 Para financiar estes cursos só en 2014 investiranse 2,3 millóns de euros e beneficiarase a 1.125 alumnos
 A segunda das ordes presentada hoxe vai dirixida a mozos e mozas de entre 18 e 25 anos que teñan unha titulación universitaria, un ciclo de grao medio o superior, ou un certificado de profesionalidade
 Destinaranse 1,9 millóns de euros para financiar prácticas non laborais en empresas para 500 destes mozos, tanto no presente ano como en 2015.