Archive | septiembre 4, 2014

CARRACIDO INICIA ESTE SÁBADO SUS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS MILAGROS

Los días 6, 7 y 8 de Septiembre, vecinos y visitantes disfrutarán un año más de esta fiesta con fama de buen hacer y diversión asegurada

Porriño, 4 de Septiembre de 2014.- La parroquia porriñesa de Carracido comienza este sábado sus fiestas en honor a Nª Señora de los Milagros. Los días 6, 7 y 8 de Septiembre, vecinos y visitantes disfrutarán un año más de esta fiesta con fama de buen hacer y diversión asegurada.

Los actos religiosos dieron comienzo el pasado 28 de Agosto con la Novena en Honor de la Virgen de los Milagros, que finalizará mañana 5 de de Septiembre, a las 9 horas.
El domingo se oficiará una misa a las 10.00 horas y a las 12.30 horas se celebrará la Misa Solemne con procesión, cantada por la Coral A Forna de Budiño. La Banda de Música Cultural de Arcade, con el patrocinio del Concello de Porriño, ofrecerá un concierto y un pasacalles. Del mismo modo, la Banda Municipal de Redondela lo hará el lunes tras la celebración de la misa a las 12.00 horas.

La tarde del Lunes se reserva a los más pequeños, que podrán disfrutar de juegos preparados para ellos a las 17.00 horas, en el recinto de fiestas.

La música también tendrá cabida en la programación de este año. El sábado 6 de septiembre, la verbena estará amenizada por las orquestas Quinta Avenida y Son de Vigo. El Domingo será el turno de la Orquesta Costa Blanca y el trío Sabrosito, y el lunes por la noche, cerrando la programación de este año, tendremos la oportunidad de disfrutar de las orquestas Grupo América y Grupo Arena.

MEDIO AMBIENTE, PORTOS DE GALICIA E CONCELLO DE MOAÑA COLABORÁN NA CONSTRUCIÓN DUN PASEO LITORAL ATA A ZONA DA SEARA

clip_image002

O desenvolvemento desta actuación permitirá completar o paseo litoral, que permitirá retirar o tráfico peonil e ciclista da estrada Marín- Rande (PO-551)
 Nalgún treito será necesario proxectar unha estrutura de madeira que voará sobre a lámina de auga, para evitar afeccións as vivendas situadas a pouca distancia do bordo litoral

Santiago, 4 de setembro de 2014.- O Consello da Xunta de Galicia autorizou hoxe a sinatura dun convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), o ente público Portos de Galicia e o Concello de Moaña que permitirá continuar o paseo marítimo de Moaña ata o paseo da Xunqueira, no treito de Seara. Este proxecto teñen un orzamento de máis 420.000 euros.

O treito no que se vai a actuar é de 310 metros e discorre entre o aparcamento próximo á Casa do Mar, ao que bordeará, e o actual paseo marítimo, co que entroncará á altura do edificio de Salitre antes do cruzamento co río da Fraga. O desenvolvemento desta actuación permitirá completar o paseo litoral existente, finalizando así unha infraestrutura moi demandada polos veciños da zona que permite retirar o tráfico peonil e ciclista da estrada Marín- Rande (PO-551).

Accións que se van realizar
A solución que se vai adoptar atópase condicionada polo carácter urbano do treito, así coma polas edificacións existentes, como muros, ramplas e escaleiras de acceso ao litoral para peóns e embarcacións.

Así, a actuación basearase na construción dun paseo para uso peonil e ciclista, con zonas diferenciadas, conformada por lastra de granito na zona reservada á circulación peonil e acabamento en formigón no carril-bici.

Non obstante, nalgún subtreito resulta necesario proxectar unha estrutura de madeira que voará sobre a lámina de auga, para evitar afeccións as vivendas situadas a moi reducida distancia do bordo litoral. Ademais, será necesario modificar muros e ramplas para adaptalas á cota do novo paseo. A actuación complementarase coa adecuación do espazo público mediante sementado de céspede e plantación de árbores, dotación de mobiliario urbano e iluminación.

Coa sinatura do convenio, a Xunta de Galicia, a través da AXI, asumirá os compromisos de licitar, adxudicar, executar e dirixir as obras, así como o de cofinancialas ata un máximo de 210.070,68 euros coas seguintes anualidades: 2014, 50.000 euros; 2015, 160.070,68 euros. Pola súa banda, Portos de Galicia financiará as obras na parte restante: 210.070,68 euros, con anualidades en 2014 e 2015.

Pola súa banda, o Concello de Moaña elaborará e aprobará o documento técnico necesario para a definición das obras, porá a disposición da AXI os terreos necesarios libre de cargas e gravames e asumirá, unha vez realizadas as obras, a explotación, mantemento e conservación das obras acometidas e dos seus servizos

O actual paseo marítimo, de máis de tres quilómetros, entre O Con e a illa de San Bartolomeu, atópase interrompido nun pequeno tramo na zona da Seara, no que as edificacións e peches existentes dificultan o acceso ao bordo litoral, que presenta un importante estado de abandono. A zona de actuación é un área moi urbanizada e con gran afluencia de visitantes, na que conviven a actividade pesqueira e os usos lúdicos.

MEDIO AMBIENTE DESTINA MÁIS DE 1,2 MILLÓNS DE EUROS AO REFORZO TOTAL DOS NOIROS DO CORREDOR DO MORRAZO, CUXAS OBRAS REMATARÁN ESTE MESMO MES

 Os estudos xeotécnicos realizados durante a execución das obras recomendaron ampliar a actuación, polo que o investimento da Axencia Galega de Infraestruturas nesta obra de mellora da seguridade viaria e de conservación de estradas elévase a 1,2 millóns de euros
 No mes de marzo rexistráronse no Corredor do Morrazo uns desprendementos no ramal de acceso a Cangas (punto quilométrico 11+700) e no tronco desta infraestrutura á altura do p.q. 12+700

Santiago, 4 de setembro de 2014.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas destina 383.000 euros para completar as obras de reforzo de firme no noiro do Corredor do Morrazo, cuxas obras estarán rematadas este mes de setembro. Medio Ambiente intensificou as medias de seguridade no punto quilométrico 12+700, dado que os estudos xeotécnicos realizados durante a execución das obras recomendaron ampliar a actuación, despois dos desprendementos rexistrados o pasado 4 de marzo.

Así, o Consello da Xunta de Galicia aprobou hoxe o decreto polo que se declara a utilidade pública e se dispón a necesidade de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras, así como o proxecto de acordo polo que se dá conta do incremento de gasto por unha contía de 383.079 euros, derivados da execución da obra de emerxencia actuacións para a reparacións de desprendementos na CG-4.1 Rande- Alto da Portela, p.q. 11+700 e 12+700. Importe global da actuación elévase a 1,2 millóns de euros.

A ampliación da magnitude da obra vén motivada principalmente polos traballos no desprendemento do p.q. 12+700. Os labores inicialmente previstos eran de saneamento das terras que escorregaron e de sostemento dos noiros. Porén, os traballos de seguimento xeotécnico realizado durante a execución das obras amosaron que existían zonas que presentaban fracturación, polo que se podían producir novos desprendementos en condicións de chuvia. Ante esta situación foi necesario realizar actuacións que minimizasen ese risco. Así, continuouse co saneamento dos noiros, diminuíndo a súa pendente, definindo bermas de seguridade de 5 metros de largura, ampliáronse as zonas de gunitado e ancorado, executáronse tubaxes drenadas soterradas (drens) e preveuse a execución de novos pequenos muros de sostemento na parte baixa.

Ademais, para que a configuración final sexa completa, estanse a executar cunetas de recollida de augas nas testas dos noiros, de modo que se evite a chegada de auga de escorrega, o que complementa o funcionamento das drenaxes soterrados que se executan.

Así, as cifras finais da actuación levada a cabo no noiro do p.q. 12+700 ascenden a unha escavación de case 50.000 m3 de terreo, un gunitado con mallazo de reforzo nunha superficie de máis de 3.500 m2, a execución de 380 metros de tubaxes drenadas soterradas e á colocación de máis de 3.300 metros de ancoraxes de cable de aceiro no terreo.

En relación do decreto que declara a utilidade pública e urxente ocupación dos terreos, cómpre sinalar que para a execución das obras foi necesaria a ocupación de terreos particulares. En concreto, afectáronse 20 predios, 12 delas no concello de Cangas e 8 no concello de Moaña, todos eles de monte, que suman unha superficie de 5.514 m2.

Desprendementos no Corredor
En marzo deste ano rexistráronse no Corredor do Morrazo uns desprendementos no ramal de acceso a Cangas (punto quilométrico 11+700) e no tronco desta infraestrutura á altura do p.q. 12+700. A Axencia Galega de Infraestruturas destinou un importe de 822.000 euros para levar a cabo esta actuacións de mellora da seguridade viaria e de conservación de estradas.

As obras, que tamén foron declaradas de emerxencia polo Consello da Xunta, comezaron o 27 de marzo e consistiron na escavación de terreo, desmontaxe do muro actual e a construción dun novo muro de bloques de pedra granítica ata unha altura de 4,5 m, aproveitando a pedra útil existente e achegando a necesaria. Os traballos executados no p.q. 11+700 remataron o pasado día 4 de xullo, eliminándose así a principal afección ao tráfico, e as do p.q. 12+700, que son as que son obxecto de ampliación, rematarán no mes de setembro.

Ponteareas revive el espíritu de sus ferias tradicionales este sábado en la ‘VIII Festa de Os Remedios’ con muestras de ganado, productos típicos, gastronomía teatro y música en la calle

IMG_9756  El concejal de Cultura, Andrés Sampedro, invitó a todos los vecinos del área de Vigo a acercarse hasta la localidad y disfrutar de «un día distinto, repleto de alternativas para niños y mayores»

Vigo, 4 de septiembre. La sede viguesa de la Diputación acogió esta mañana la presentación de la ‘VIII Festa de Os Remedios de Ponteareas’ que atraerá al municipio este sábado a miles de visitantes dispuestos a revivir el espíritu de las ferias tradicionales.
«Habrá muestras de ganado, degustaciones tradicionales de productos típicos del mar y de los cultivos de la zona -incluido el recuperado pimiento de Guláns-, también teatro y música en la calle, y contaremos con alternativas para niños y mayores que harán posible disfrutar de un día distinto», señaló el concejal de Cultura, Andrés Sampedro.
La programación se une a las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, que permitirán estirar el programa con diferentes actividades durante los próximos quince días. El cartel arranca hoy mismo con una exposición de pintura y de productos elaborados a ganchillo y calceta de Mariló Cernadas. A última hora de la tarde, tendrá lugar en el Auditorio de Ponteareas el concierto a cargo de varios profesores del Centro de Música Moderna.
Mañana el protagonismo será para el cine, con la proyección a las seis de la tarde de la película infantil «Vaya payasos» y, a partir de las ocho y meedia, del documental «José Gil: fotógrafo e pioneiro do cine». Ambas actividades se concentrarán en el auditorio.

La octava Feira Tradicional de Os Remedios comenzará a las 10:30 horas del sábado, con los tradicionales pasacalles. El programa se completa con talleres artesanales, títeres, teatro, exposiciones de ganado y productos típicos, muestras gastronómicas y la tradicional verbena.

El domingo, Ponteareas celebrará O Día do Neno. De 16.00 a 21.00 horas, habrá hinchables, animación infantil y fiesta de la espuma en la Praza de Bugallal.

El día grande de los Remedios, el lunes, la fiesta comenzará a las 17.00 horas con gigantes y cabezudos. La misa solemne será a las 19.30 horas, cantada por la Coral del Centro Artístico Sportivo y con la Banda de Música Unión de Guláns en procesión. El programa se cierra ese mismo día con otra verbena amenizada por el grupo Tambo.

Corrección Inscripción II Duatlón Concello do Porriño

Se puede formalizar la inscripción, hasta el martes 16 de Septiembre, a través de la página web de la Federación Gallega de Triatlón (www.fegatri.com) en el apartado Competiciones/Inscripciones

Porriño, 3 de Septiembre de 2014.- El Concello de Porriño, a través de la concejalía de Deportes que dirige M. Alejandro Lorenzo, y en colaboración con la Federación Gallega de Triatlón (FEGATRI) ha puesto en marcha la segunda edición del Duatlón Concello do Porriño.

La organización ha abierto hoy el plazo de inscripción para participar en la carrera, que se celebrará el sábado 20 de Septiembre, debiendo realizarse esta de forma on-line. La cuota es de 6 € para los participantes con licencia federativa y 18 € para quienes no dispongan de ella. Los cadetes están exentos de la cuota de inscripción, de modo que aquellos que no dispongan de licencia solo abonarán el coste de la misma. Este trámite debe formalizar a través de la página web de la Federación Gallega de Triatlón (www.fegatri.com) en el apartado Competiciones/Inscripciones. El plazo de inscripción finaliza el martes 16 de Septiembre.

El II Duatlón Concello do Porriño dará comienzo a las 16.00 con la carrera de alevines, benjamines e infantiles, dando paso a las 17.00 horas a la prueba Sprint que constará de un primer tramo a pie de 5 kilómetros, un segundo sector de 20 kilómetros en bicicleta y el último de carrera a pie sobre un recorrido de 2’5 kilómetros.

El Concello de Porriño confía en repetir el éxito de la primera edición de esta prueba deportiva, que el año pasado reunió a más de 200 atletas en nuestra localidad.

Afundación trae a Vigo Enfrentados con Arturo Fernández na dirección e no elenco

A Fundación Galicia Obra Social (Afundación) trae a Vigo a produción teatral Enfrentados con Arturo Fernández e David Boceta no elenco e baixo a dirección do primeiro. A obra terá lugar no teatro do Centro Cultural da entidade, Policarpo Sanz, 13, mañá venres 5 de setembro ás 21.00 h; o sábado 6 ás 19.00  e ás 21.30 h; e o domingo 7 ás 19.00 h.

As entradas están á venda nas canles habituais de comercialización de espectáculos de Afundación, a web de Servinova, www.servinova.com, e a billeteira telefónica 902 504 500, desde as 8.00 ata as 22.00 h.

MÁIS DE 1.320 NENOS E NENAS INCORPÓRANSE ESTE ANO ÁS 21 ESCOLAS QUE A REDE A GALIÑA AZUL TEN NO ÁMBITO DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VIGO

5 Comeza a aplicación da exención total da cota a partir do segundo fillo ou filla que acuda á mesma escola infantil
 A delegada territorial da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, comprobou hoxe o inicio do curso escolar 2014/2015 na escola infantil de Gondomar
 A oferta para nenos e nenas de 0 a 3 anos da rede A Galiña Azul na área territorial de Vigo incrementouse nos últimos anos nun 58,7%
 A cidade de Vigo conta co maior número de prazas, dispoñendo dun total de 626 prazas en 8 centros autonómicos
 A Xunta de Galicia xa ten en obras unha nova escola infantil en Salvaterra do Miño e en planificación 2 máis para Vigo e Redondela, e que suporán en total a creación de 204 novas prazas

Gondomar, 4 de setembro de 2014.- Dá comezo o novo curso nas 21 escolas infantís que a rede autonómica A Galiña Azul ten no ámbito da Delegación Territorial de Vigo. Dende hoxe mesmo e durante os vindeiros días, estes centros infantís irán procedendo á incorporación de 1.329 nenos e nenas de entre 0 a 3 anos dos concellos de Vigo, Cangas, Baiona, Nigrán, Gondomar, Soutomaior, O Porriño, Salceda de Caselas, Mos e Moaña.

Esta mañá, a delegada territorial da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, comprobaba o inicio do curso na escola infantil A Galiña Azul de Gondomar, que conta cun total de 74 prazas e que tivo hoxe unha xornada de portas abertas coas familias dos nenos e nenas. Durante a visita, estivo acompañada polo alcalde da localidade, Fernando Guitián, a concelleira de Educación, Paula Bouzón, e pola directora da escola, Rosa Bello.

A oferta para nenos e nenas de 0 a 3 anos da rede A Galiña Azul na área territorial de Vigo incrementouse nos últimos anos nun 58,7%, cun total de 470 prazas de nova creación para os municipios de Vigo (Valadares e Gota de Leche), Soutomaior, O Porriño (Doantes), Cangas (O Hío), Mos (Coto Torrón) e Moaña (Quintela).

No caso concreto de Vigo, a Xunta de Galicia ofrece o maior número de prazas públicas, contando este ano cun total de 626 en 8 centros de titularidade autonómica situados en O Calvario (41), Valadares (102), Praza da Estrela (41), Relfas-Sárdoma (74), Rosaría de Castro-Coia (107), Cabral-Caeiro (67), Bouzas (94) e Gota de Leche (100).

Ademais, a Xunta de Galicia xa ten en obras unha nova escola infantil en Salvaterra do Miño (61 prazas) e en planificación outras 2 para os concellos de Redondela e Vigo, e que suporán en total a creación de 204 novas prazas.

Exención para o segundo fillo ou filla
Coa chegada do novo curso comeza tamén a aplicación da exención total de cota a partir do segundo fillo ou filla matriculado na mesma escola infantil para familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 7.500 euros anuais. Tamén estarán exentos os menores con medidas administrativas de tutela ou garda en situación de acollemento familiar. Esta medida está recollida no Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 49/2012 do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta.

A exención de cota a partir do segundo fillo ou filla forma parte do Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020, aprobado no Parlamento de Galicia o ano pasado co obxectivo de acadar a rexeneración demográfica de Galicia. Este documento recolle ata 69 medidas para actuar de maneira eficaz, sostible e coordinada mediante un conxunto de estratexias de carácter transversal para atallar o problema da demografía na Comunidade autónoma.

Máis de 2.200 prazas públicas
Na actualidade, a Administración galega pon a disposición dos pais e nais de Vigo e a súa área territorial máis de 2.200 prazas sostidas con fondos públicos para nenos e nenas de 0 a 3 anos tendo en conta as escolas da rede autonómica A Galiña Azul, as de iniciativa social e o cheque infantil.

No que respecta ás escolas de iniciativa social, a área territorial de Vigo beneficiouse neste ano con máis de 1,1 millón de euros para o mantemento de 14 escolas infantís de 0 a 3 anos dos concellos de Vigo e a súa área. En concreto, se destinan a 9 escolas de Vigo, 2 de Moaña, 1 de Cangas, 1 de Soutomaior e outra de Gondomar, onde se ofrecen ao redor de 800 prazas para nenos e nenas de 0 a 3 anos subvencionados polo Goberno galego.

En definitiva, Galicia conta así este ano con máis de 19.000 prazas de escolas infantís financiadas con fondos públicos ao ter en conta as que pertencen á rede A Galiña Azul; prazas nas escolas de iniciativa social; prazas en escolas municipais subvencionadas; e prazas de cheque infantil.