Archive | diciembre 12, 2014

AIMEN Centro Tecnológico participa en el desarrollo de un sistema de depuración de aguas residuales controlado por biosensores basados en nanotecnología

SONY DSC El proyecto ACACIA, en el que participan también cinco empresas gallegas y un grupo de investigación, fue presentado en la jornada “Nanotecnología al servicio de la industria”, enmarcada en el proyecto transfronterizo NANOVALOR.
Vigo, 11 de diciembre de 2014.- AIMEN Centro Tecnológico, ubicado en O Porriño, ha presentado esta mañana, en el marco de la jornada “Nanotecnología al servicio de la industria”, un proyecto de I+D mediante el cual se desarrollará un sistema de depuración para aguas residuales urbanas basado en el uso del ozono y controlado por biosensores. Se trata de la iniciativa ACACIA, financiada en la convocatoria FEDER INNTERCONECTA, en el que participan también empresas gallegas como COPASA (líder del proyecto), CIENYTECH, GEFICO, NANOIMMUNOTECH y TELECOM, así como el grupo de investigación GOIFOMO de la Universidad de Santiago de Compostela.
El objetivo principal de este proyecto, que se validará en las instalaciones de la estación depuradora de Baiona, es optimizar la degradación de los microcontaminantes de aguas residuales mediante un procedimiento innovador, como es la ozonización, minimizando, a su vez, el gasto energético. ACACIA permitirá detectar, a tiempo real, residuos procedentes de productos de higiene personal, pesticidas o medicamentos, entre otros; que no se degradan con procesos tradicionales de depuración, y eliminarlos gracias a una unidad pionera de oxidación avanzada basada en ozonización, no empleada hasta la fecha por su elevado coste económico.
Dentro del proyecto, AIMEN Centro Tecnológico colabora en el desarrollo de los sensores que determinan la existencia de los microcontaminantes, basados en el uso de nanopartículas de oro; y la tecnología de ozonización empleada en su posterior tratamiento; así como en la implementación de estos dispositivos para que el sistema de ozonización entre en funcionamiento al detectar la presencia de los contaminantes.
Proyecto NANOVALOR
La jornada “Nanotecnología al servicio de la industria” se enmarca dentro de la iniciativa NANOVALOR, en la que participan, además de AIMEN, la Universidad de Porto, el International Iberian Nanotechnology Laboratory, la Universidad de Minho, Feuga, INESC Porto, la Universidad de Santiago de Compostela y Tecminho. Su objetivo es fomentar la aplicación industrial de la tecnología mediante la cooperación entre grupos de investigación de universidades, centros tecnológicos y empresas en este campo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Precisamente en esta sesión Vasco Teixeira, coordinador de NANOVALOR y profesor de la Universidad de Minho, dio a conocer algunos de los resultados obtenidos en este proyecto. Entre ellos, destacó la creación de NanoTechRadar (www.nanotechradar.com), un observatorio de vigilancia tecnológica en nanotecnología y punto de encuentro entre investigadores, empresas y organismos para la puesta en marcha de proyectos en colaboración.
También participaron en la jornada Rogelio Conde-Pumpido, director de Gestión y Valorización de I+D+i de la Universidad de Santiago de Compostela, que destacó la importancia de que los grupos de investigación puedan aportar su conocimiento en las cadenas de valor de iniciativas en las que se aplica la nanotecnología; y Sonia Pazos, directora del Área de Centros de la Axencia Galega de Innovación, que incidió en los retos de este campo de investigación dentro de la RIS3: la creación de un polo de desarrollo de materiales y tecnologías para la salud, trabajar en el transporte y en la fábrica del futuro, potenciar la innovación de productos basados en nanotecnología y posicionar a Galicia como un proveedor destacado del sector aeronáutico.
Sobre AIMEN
AIMEN Centro Tecnológico, con más de 45 años de experiencia en la I+D+i para la mejora de la competitividad del tejido industrial, es un referente en España y Europa, tanto en el campo de las tecnologías de unión y láser, como en la investigación de múltiples materiales y procesos industriales aplicados a todo tipo de sectores, tales como automoción, aeronáutica, naval, construcción, químico y petroquímico, entre otros.
El Centro de Aplicaciones Láser de AIMEN trabaja en el procesado de materiales con tecnología láser realizando proyectos de investigación propia y colaborativa con empresas. Es actualmente el mayor de España en su categoría, tanto por personal investigador como por inversión.

A XUNTA REMITIRÁ ESTA MESMA SEMANA O PLAN DE ACCIÓN PARA QUE O PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA ACADE A CARTA EUROPEA DE TURISMO SUSTENTBLE

 O grupo de traballo creado para a elaboración desta candidatura definiu máis de 100 actuacións para fomentar e mellorar a coordinación, participación e colaboración de todos os actores implicados na conservación e o desenvolvemento turístico do territorio
 A directora xeral explicou que acadar esta distinción dará máis valor ao feito de estar situados nun espazo natural protexido distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sustentable
 Na actualidade, o Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés e o Parque Natural das Fragas do Eume xa contan con esta distinción

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 11 de decembro de 2014.- Esta mesma semana será remitido o plan de acción para que o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia acade a Carta Europa de Turismo Sostible. Así o manifestou esta mañá a directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, que participou na xornada de validación deste plan e na que tamén se repasou e avaliou o proceso de elaboración do documento de candidatura e se analizaron os seguintes pasos que se deben avanzar.

O grupo de traballo que defende esta candidatura, e que está coordinado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, está formado por administracións, representantes de empresas, asociacións e colectivos relacionados co turismo e a promoción e conservación do patrimonio natural.

Para cumprir co decálogo de principios que se establecen na Carta Europea e cos cinco obxectivos estratéxicos os socios promoverán máis de 100 actuacións nos próximos cinco anos, que implicarán a mobilización de case 3 millóns de euros.

Entre as medidas que se propoñen levar a cabo destacan a realización de talleres de educación ambiental baseados nos produtos da pesca, a creación dun programa de rutas interpretativas experiencias por cada un dos arquipélagos en varios idiomas, tamén unha ruta turística para o avistamento de especies de aves invernantes e peláxicas e mamíferos mariños no parque.

Outras iniciativas propostas son a creación dun centro de interpretación do litoral, potenciar a aula da natureza de Cabo Udra en Bueu, como punto de información e educación ambiental e a adhesión á rede de municipios Rede Terrae.

Con este conxunto de actuacións o que se pretende é dar resposta ao obxectivo de fomentar e mellorar a coordinación, a comunicación, a participación e a colaboración de todos os actores implicados na conservación e o desenvolvemento turístico do territorio. Tamén é un reto mellorar o uso e a xestión dos recursos do Parque e a calidade ambiental do territorio para lograr ser identificado como un destino turístico de calidade; así como mellorar a calidade e a sostibilidade da oferta turística e crear produtos turísticos baseados no descubrimento dos recursos naturais e culturais do Parque.
Sumar valor
A directora xeral de Conservación explicou que coa consecución deste distintivo o Parque das Illas Atlánticas sumarase ao Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés e ao Parque Natural das Fragas do Eume, que xa contan co mesmo.

Incidiu en que a obtención deste recoñecemento non só é positivo para o Parque, senón tamén para todas as empresas turísticas, xa que, entre os beneficios destaca a posibilidade de desenvolver novas oportunidades comerciais (novas clientelas, oferta fóra de tempada, oferta orientada cara ao descubrimento da natureza e o patrimonio cultural), beneficiarse de asesoría para mellorar a calidade da súa oferta ou produtos turísticos, mellorar a imaxe da empresa ou entidade, polo seu compromiso co turismo sustentable e contribución a protección dos valores do Parque.

Tamén representa un valor estar situados nun espazo natural protexido distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sustentable, matizou Tellado- e ter a posibilidade de participar activamente na planificación e desenvolvemento dun turismo sustentable no seu territorio, contribuíndo a súa protección.

Recordou que o turismo sustentable non é unha modalidade de turismo, senón unha forma de xestionar calquera tipo de turismo; pero hai que ter en conta que a actividade turística xera impactos, que poden ser máis negativos nos espazos naturais protexidos que en calquera outro territorio, precisamente porque se desenvolve en lugares de alto valor ecolóxico, ben conservados e fráxiles fronte ás actividades humanas

Máis de 100 espazos acreditados
A Carta Europea de Turismo Sustentable inscríbese nas prioridades mundiais e europeas expresadas polas recomendacións da Axenda 21, adoptadas no Cume da Terra en Río en 1992. A Federación EUROPARC, organización que reúne a espazos naturais protexidos de 39 países europeos, é a entidade xestora e garante da Carta.

Na actualidade, un total de 107 espazos naturais protexidos europeos están acreditados coa Carta nun total de 13 países, destes espazos, 38 son españois, dos cales dous son galegos, o Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés e o Parque Natural da Fragas do Eume.

Más de 200 empresas han participado en la decena de acciones de comercio exterior organizadas por la Cámara Vigo y Zona Franca

Camara_VigologoAmbas instituciones, que colaboran también en otros programas relacionados con el emprendimiento, visitaron durante 2014 México, Irán, India y Dubai.

Vigo, 11/12/2014. Cooperar, abrir nuevos mercados y fomentar la exportación de la empresa gallega. Con estas premisas la Cámara de Comercio de Vigo y Zona Franca han realizado, a la largo de 2014, una decena de acciones de comercio exterior, en las que han participado 213 empresas, de las cuales 177 eran pymes gallegas y 36 empresas extranjeras. Este calendario de internacionalización, del que hicieron balance José García Costas, Presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, y Teresa Pedrosa, Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, se enmarca dentro de los convenios de colaboración firmados por ambas instituciones, a través del programa de acciones complementarias de iniciación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, actualmente Cámara de España. Se trata de fondos europeos gestionados por las Cámaras de Comercio, en concreto fondos FEDER, dirigidos específicamente a la promoción exterior de las PYMES. En este programa, las empresas pueden ver sufragados hasta el 80% de ciertos gastos en las acciones previstas. Así la aportación que realiza la Cámara de Vigo a través de estos fondos asciende al 64% del total, la aportación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo es del 16% y el 20% restante corre a cargo de las empresas participantes.

El listado de acciones es el siguiente:

1. Misión inversa de importadores de materiales de construcción
2. Misión comercial multisectorial a México
3. Misión inversa durante la Feria Navalia
4. IV Encuentro Europeo de Subcontratación Industrial
5. Misión inversa durante la Feria Conxemar
6. Participación en la Feria Expo Sapuraiya de México
7. Participación en la Feria Seafex de Dubai
8. Misión comercial multisectorial a Irán
9. Misión comercial multisectorial a India
10. Jornadas Prácticas sobre acceso a licitaciones internacionales financiadas por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

En las 5 misiones inversas realizadas, han participado 36 empresas extranjeras que han podido conocer la amplia oferta del mercado gallego. En este sentido cabe destacar que estos potenciales compradores pertenecían a 17 países: Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia y Turquía.

Por otro lado, las misiones comerciales directas y las participaciones en ferias tuvieron los siguientes destinos: México (en dos ocasiones), Irán, India y Dubai. Teresa Pedrosa recordó que estos mercados “destacan por ser destinos prioritarios con buenas oportunidades de negocio para nuestras empresas”. Además, explicó que, a lo largo de 2014 (con datos hasta septiembre de las Cámaras de Comercio y Aduanas), Galicia realizó exportaciones a estos cuatro países por valor de 272.424,54 millones de euros.
País Peso
(miles de kilos) Valor
(miles de euros)
México 20.996,52 160.009,58
Irán 467,94 2.621,36
India 3.458,91 19.388,32
Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 76.425,75 90.405,28
Total 101.349,12 272.424,54

García Costas, por su parte, apuntó que los convenios con Zona Franca han permitido a la Cámara de Comercio de Vigo incrementar notablemente el calendario de acciones de promoción del comercio exterior que se ofrece a las empresas. Estas nuevas acciones se suman al Plan FOEXGA que las Cámaras de Comercio gallegas realizan conjuntamente con la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía e Industria, desde 1992. Además, el presidente del ente cameral vigués recordó que, “antes del 31 de enero de 2015, previsiblemente, tendremos encima de la mesa la nueva Ley de Cámaras de Galicia, que abrirá una nueva etapa de estabilidad y viabilidad, y en la que este tipo de acuerdos, nos garantizan ser más competitivos ofreciendo, en este caso concreto, un calendario de destinos amplio, con mercados potenciales y de alto interés para nuestras empresas exportadoras”.

De cara a 2015, ambas instituciones, que colaboran también con otros programas relacionados con el emprendimiento, tienen ya planificadas seis acciones que forman parte del actual convenio y que, “esperan”, se sumen a otras que se establecerán a través de un nuevo acuerdo. Estas acciones tendrán lugar en el primer semestre de 2015

1. Misión comercial a Sudáfrica y Namibia (8-14 febrero 2015)
2. Misión comercial a Indonesia y Filipinas (14-21 febrero 2015)
3. Misión comercial a Perú y Chile (13- 17 abril 2015)
4. Misión comercial a Estonia, Letonia y Lituania (13-17 abril 2015)
5. Participación en la Seafood Processing Global de Bruselas (21-23 abril 2015)
6. Y en fecha aún por determinar, se realizará una acción comercial para los emprendedores gallegos gracias a la cual podrán visitar incubadoras de empresas en Londres

Stelious Manousakis no MARCO// venres 12 sábado 13 e domingo 14 — vertixeEXPERIMENTA ´14 Obradoiros e concertos de música experimental

unnamedCONCERTO      Tiago Morades Morgado + Stelios Manousakis 
Venres 12  21:00 h. Entrada gratuita ata completar aforamento

OBRADOIRO     Stelious Manousakis USOS CREATIVOS DO FEEDBACK
Sábado 13 de 11 a 14:30 h. e de 17 a 21:00 h./
                    Domingo 14 de 11 a 14:30 h. Matrícula 30€ Prazas limitadas
                para formalizar a matrícula enviar un correo ó institutogalegodesonoloxia@gmail.com

Prezados amigos e amigas,

lembrade que este venres ás 21:00 comeza o vertixeEXPERIMENTA´14 no MARCO unha iniciativa que pretende achegarvos as derradeiras achegas na música electrónica e experimental
Stelios Manousakis, compositor e artista sonoro de orixe grego e cunha dilatada traxectoria, dará un concerto xunto a Tiago Morgades o venres ás 21.00 e durante a finde desenvolverá un obradoiro sobre USOS CREATIVOS DO FEEDBACK, puros tons laarsen (os temidos acoples) ás exquisitas técnicas de feedback dixital.

Dúas actividades das bibliotecas de Redondela para este Nadal

leoleiñomaxia OsoñodeestherAchegamos información de dúas actividades que terán nestas datas de Nadal nas Bibliotecas de Redondela e mais de Chapela respectivamente.
Coma sempre, quedamos moi agradecidos pola súa difusión.
Ambas actividades serán con entrada libre ata completar o aforo das salas, polo que non precisan inscrición previa:
– Tarde de maxia no Nadal, con Leo Leíño – Na Biblioteca de Redondela.
O Martes 23 de Decembro, ás 18:00 h.
Coa colaboración da Fundación Filomena Rivero.
Nenos e nenas a partir de 5 anos.
Entrada libre ata completar aforo.
– Contacontos «O soño de Esther» e obradoiro de pintura con luz, con Miguel Ángel Alonso Diz – Na Biblioteca de Chapela.
O Luns 29 de Decembro, ás 19:00 h.
Nenos e nenas de 5 a 8 anos.
Entrada libre ata completar aforo.