Galicia perdiu o 45 por cento das familias que viven da pesca artesanal e marisqueo en tan so cinco anos, según Pladesemapesga.

unnamed (1)

A Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia detectou que un número significativo de familias que viven da pesca artesanal e o marisqueo están desaparecendo da actividade e abandoando o litoral para despalazarse as ciudades e propón ante a liberdade proposta da Comisión Europea no etiquetado, crear unha guía de distribuidores e empresas do sector totalmente galegos/as que esixa seu rexistro apara acceder as axudas públicas da Xunta.
Pescadores e mariscadores foron deixando a profesión a un ritmo e unhas taxas alarmantes superiores un 10% nos últimos cinco anos.

Os mariscadores e as xentes que se dedican á pesca artesanal e ao marisqueo no litoral de Galicia están desaparecendo das costas a un ritmo alarmante, pero aínda é máis alarmante a falla de rexeneración do sector e o desinterese das novas xeracións e os mariscadores locais súmanse ao abandono do sector baixo un total abandono da Xunta de Galicia a través da súa Conselleira Rosa Quintana Carballo (PP).

Un estudo de actividade realizada pola Plataforma en Defensa do sector Marítimo Pesquero de Galicia, según fixo público Antón Salgado Clavo, Vicepresidente do ente, detectou a perda neta de en tan só cinco anos desde 2009 ata 2014, un promedio de algo máis do 10 por cento, o que pon ao descuberto un abandono da actividade de máis do 45 por cento en tan so cinco anos.

O estudo do seguimiento só en 20010, xusto despois do pico do boom inmobiliario na franxa costera de Galicia, atopou que o 30% por cento das xentes dedicadas a actividades da pesca costeira abandoaron a actividade.

As grandes superficies comerciais e a baixa actividade das lonxas de Galicia, o consumo de peixe e a caida de captúraas nalgúns casos, xunto ás importacións paralelas deron como partida o cese da actividade sin que o Goberno deo Partido Popular mostrase o mais mínimo inetrés en poñer freo a destertización da actividade artesanal no litoral galego, denuncia Salgado.

Este declive sumóuselle a unha serie de presións fiscais, que xunto aos recortes e a subida dos custos contribuíron a unha caída no número de pescadores e mariscadores no litoral galego.

No conxunto, o estudo proporciona unha instantánea do sector artesanal en Galicia, que se contraeu de forma alarmante sen posibilidade de recuperación a curto prazo xa que son golpeados por unha serie de problemas propios, ao que hai que sumar os peixes e mariscos importados a prezos nos que o sector autóctono non pode competir, as restricciones de pesca máis estritas e o alto costo do combustible para os barcos de pesca, tamén se suman ao deterioro da actividade orquestada pola nefasta xestión da actual titular de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana.

Pladesemapesga, sendo coñecedor desta problemática según Antón Salgado, activou un comité designado pola asemblea da Plataforma para estudar a problemática do rápido deterioro da actividade artesanal na liña de costa de Galicia, dando como resultado un “bache” do que nos podemos recuperar si o Presidente Galego toma o rumbo con un cambio radical das actuales políticas de xestión de Rosa Quintana.

Pladesemapesga dice Salgado, aboga polo “freo”, creando un movemento que de valor á ” pesca local ” cobrando forza, e creando canles de distribución cos minoristas e restaurantes para que promocionen os beneficios do consumo de peixes e mariscos de orixe local en circulos máis estreitos dando valor real ao produto das rías galegas.

Este grupo de investigación de Pladesemapesga que aglutina a verdadeiros especialistas esta disposto a axudar ás organizacións interesadas na promoción do peixe e mariscos locais, poñendolle nome identificador a cada un ao longo dos diferentes tramos de a costa : Rías Altas e Rías Baixas, etc.. Con un CERTIFICADO da plataforma marítima e avalado por mais de 28 mil persoas que conforman o ente sen ánimo de lucro.

Entre os consumidores de peixe o último estudo afirma que, máis do 67 por cento estaría disposto a favorecer o consumo dos produtos locais, con todo, afirman non pararse por falta de identificación sobre captúras o que pon ao descuberto os fallos na identificación do produto e que ahora a Comisión Europea pretende deixar ao libre albedrío das multinacionais sen que Rosa Quintana poña freo a este despropósito que crispa ao sector da pesca galego.

Pladesemapesga según Salgado aposta por unha lista de distribuidores e empresas que incumplan a defensa do sector autóctono do sector da pesca en Galicia, onde dita lista sexa suficiente para prohibir as axudas públicas, e un maior control sobre os infractores ou inimigos do producto galego, tendo así unha guía útil de forma paralela ao etiquetado que pretende suprimir a Comisión Europea en favor das empresas foráneas.

Os resultados do estudo deberían ser suficientes para que axudasen a persuadir aos responsables da Xunta de Galicia para aprobar unha lei que permita ás familias de o sector e ás empresas , tales como importadores, exportadores, marineros, pescadores, mariscadores, facilitando a través de impostos locais sobre a produción en función do valor de captúra como saída consensuada para o sector e sempre da guía de servicios pesqueiros de Galicia proposta.

Máis da metade dos encuestados eran conscientes da necesidade na rebáixa de impostos, utilizando a rebáixa como axuda a que os marxes non sexan tan axustados.

O estudo deixa tamén ao descuberto que sería útil un proxecto de lei que exima aos barcos de pesca artesanal dos impostos sobre a propiedade e unha baixada do rendemento, sumándolle unha rebaixa nos combustibles.

As familias que traballan no sector neste momento convertéronse en heroes á hora de sobrevivir.

Pladesemapesga, propón ao sector a apertura das operacións de venda directa polo miúdo e a adición de valor aos mariscos realizando auténticos servizos de procesamiento, por exemplo , desde os mariscos ata os pasteis de marisco, é só únha das moitas alternativas ao sector.

Uns engadidos que atraerá o contacto para que os turistas busquen eses encontros próximos coa vida marinera creando canles máis intimos e próximos que beneficien ao sector.

Ademais da caida na actividade, o estudo de Pladesemapesga atopou outros puntos de interese para reflotar a actividade.

Por unha banda, a materia prima coa baixa actividade recupérase por si soa sustancialmente, o que provocará sen xero de dúbidas o aumento da actividade a medio prazo.

E si conséguense prezos acordes ao produto atóctono os prezos comezasen a subir de novo, e a continuación, as previsións farán máis atractiva a actividade do sector propiciando a reactivación da vida mariñeira no litoral de Galicia.

Elevada rentabilidade e valor engadido da pesca fresca

Sustento ou ingresos extras para un importante número de persoas

Axuda a fixar a poboación nas localidades costeras pequenas

Xera un importante entramado económico ao seu ao redor (depuradoras,pescaderías, efectos navales, turismo, talleres, astilleros, especialistas en ordenación, xestión e regulación da pesca, etc.)

En xeral úsanse artes ou técnicas de pesca/marisqueo respetuosas co medio mariño.

Arte, Horario, Esforzo. Explotación Marisquera de Recursos Específicos: Erizo, Percebe, Navaja, Algas, etc. Almejas, Berberecho, etc.

A metade do emprego destruído no sector pesquero en España no quinquenio 2006-2011 esta en Galicia, segundo os datos do estudo feito por Pladesemapesga, que destaca o impacto do cambio no perfil sociodemográfico das localidades costeiras galegas.

Segundo o estudo da Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueros de Galicia, a pesca galega perdeu neses cinco anos un total de 3.575 postos de traballo, prácticamente a metade dos 7.200 perdidos no sector en toda España neses mesmo espazo de tempo.

Si a pesca galega perdeu un 10% dos seus ocupados entre o 2006 e o 2011, a media xeral de todos os sectores na comunidade rolda o 13%, seguindo os datos de afiliación á Seguridade Social do mesmo período.

A diferenza explícase pola gran dependencia de Galicia da pesca artesanal e o marisqueo, a que máis está sufrindo ese proceso. Si en España o emprego na baixura representa o 55 % do total, en Galicia supón cerca do 45 %.

Pladesemapesga cree que a desintegración da pesca tradicional, a que mellor garante a sostenibilidad dos recursos, está poñendo en perigo a conservación do Mar de Galicia e o asentamento da poblaciónb nas súas costas.

Os datos están aí e son para asustarse, a flota artesanal reduciuse un 45% desde 1995 mentres a capacidade da flota industrial crecía un 70 %.

Unha situación, que alerta de que a política pesquera que defende a Unión Europea é responsable da perda de máis de 50.000 empregos nos últimos dous decenios, e que, de non cambiar, provocará a destrución doutros 14.000, nun curto espazo de tempo sen que se poña “cerco” ao problema.

A relación de Galicia co mar e o aproveitamento dos seus recursos, está documentado desde o mesolítico (Vázquez Varela, JA, 1999) e de xeito máis profusa desde a romanización (Priegue Ferreira, E, 1999).

No S.XIII, por primeira vez os pescadores organízanse na produción, comercialización e administración dos recursos pesqueros de xeito exemplar a través dos Gremios de Mareantes.

Desde entón, a actividade pesquera nas costas galegas non cesou de desenvolverse e adaptarse aos cambios socioeconómicos, e que a día de hoxe continúa nesa transformación.

Este enraizamiento na historia modelou profundamente á cultura pesqueira ata o punto de convertela nun dos trazos identitarios da Galicia.

Dos 2.750.000.000 habitantes, 1.500.000 viven na costa (a nivel do mar), é dicir, en pouco máis do 10% do territorio, distribuídos en cidades como A Coruña, Vigo é vilas como Malpica, Laxe, Muxía, Finisterre, Cee, Corcubión, Muros, Noya, A Garda, Bayona, Cedeira, Foz… ou en pequenos pobos e aldeas lindantes coas vilas do seu litoral.

En total mais de 80 poboacións de diferente dimensión demográfica que teñen un estreito vínculo cultural e económico co mar poden dar referencia ao avispado lector.

A flota pesquera galega constitúe aproximadamente o 40% do Rexistro Total Bruto da flota de todo o estado.

A maior parte das embarcacións son de pequeno porte xa que o 80% teñen menos de 10 T.R.B. e o 92,5% non alcanzan as 75 T.R.B.

En términos de ocupación, a pesca en Galicia proporciona emprego directo a máis de 41.600 pescadores e 9.200 mariscadores.

Destes 41.600 pescadores, 11.130 fano na pesca industrial e de altura e o resto na plataforma galega.

Por cada pescador traballando no mar xéranse tres empregos noutras actividades que están relacionadas directa ou indirectamente co sector pesquero como a acuicultura (13.422 empregos), comercialización (6.630), industria conservera (18.000), industria de conxelados (2.922), industrias e servizos relacionados (28.000)…. en total 119.874 persoas que representan, o 12,2% do emprego total galego.

Polo tanto, globalmente, desde o punto de vista dos postos de traballo que xera, a importancia social do sector pesquero é incuestionable.

Pero esta importancia tamén a fai máis vulnerable en situación de crise de recursos ou de mercado.

De feito moitas comunidades pesqueras que dependen desta actividade son especialmente sensibles a situacións como a que Galicia está vivindo nestes momentos cos recortes e a profunda crísis económica.

Pensemos que en moitas poboacións a actividade pesquera é o sector máis forte en canto á poboación activa que está empregada: Finisterre (47,2% ), Ribeira (40%), Malpica (32,4%), Camariñas (27,9%)….

Foto; Antón Salgado Clavo, Vicepresidente de Pladesemapesga y responsable de control para el estudio de este reportaje:

O problema se magnifica cando as contornas nos que se sitúan a maioría destas comunidades non ofrecen outras alternativas de emprego, a actual responsable, Rosa Quintana é consciente de elo, polo que as medidas en estudo serán profundas en beneficio do mesmo sector.

A flota que faena no litoral galego compóñena 8.126 embarcacións, a maioría inferiores a 10 m de eslora, e proporcionan emprego a máis de 27.000 pescadores aos que hai que sumarlle 9.200 mariscadores.

Esta flota desenvolve a súa actividade en torno aos 1.300 km de costa, desde a zona intermareal ata as 25 millas, sobre un ecosistema costero que se caracteriza pola súa alta biodiversidade, variabilidade e complexidad espacial

Acerca de Vgomagazine

Revista Online.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: