Archive | julio 29, 2015

Pladesemapesga denuncia que Xulio Ferreiro esta autorizando cortar a auga a máis de 65 familias con nenos/as semanales sen recursos para facer fronte ás facturas municipais de Emalcsa.

A Plataforma en defensa do sector Marítimo Pesquero de Galicia acusa de aptitude «rastrera» a do Sr Xulio Ferreiro e a de Emalcsa onde si fixo co cargo de Presidente xunto a outros afines «amiguetes» da Marea como vocales do Consello de Administración e sinala o Sr Delgado Presidente de Pladesemapesga que estas aptitudes «rastreras» cos desfavorecidos vulnera as normas internacionais que defenden o dereito ao auga como un ben esencial para a vida.

Curiosamente o Sr Xulio Ferreiro invoca a falta de tempo case 3 meses para ir solucionando problemas, pero o Sr Delgado recórdalle que o seu terreo de cultivo para o voto, son precisamente esas familias que abandonou» xunto a eses nenos que lles corta a auga sen ser atendidos e no referente ao tempo, Delgado recórdalle ao Sr Ferreiro que se pasea todo o día por todo tipo de medios de comunicación jactándose de ser o «iluminado dos pobres», hoxe mesmo aparece na mesa de TV CATRO pola mañá o que evidencia as preferencias do Sr Xulio Ferreiro, que abandonou e cambiado as necesidades dos pobres para interesarse máis pola venda de terreos públicos e medios de comunicación compartindo os privilexios da «casta».

É unha «humillación» e un grave problema social cando os supostos «Mesías» da Marea ían dar cabida á participación cidadá na xestión municipal. Bandeira da súa mitin político…

Lamentablemente só coñécense acordos a portas pechadas baixo sete chaves, colocación de amiguetes nas institucións públicas e acordos sen ningún tipo de luz nin taquígrafos.

Grazas a persoas como o Sr Xulio Ferreiro da Marea, máis de 300.000 persoas quédanse sen auga en España cada ano e en Coruña desde a entrada do líder da Marea coa súa grave xestión e baixo a súa responsabilidade máis de 1000 familias moitas delas con nenos de 3, 4, 5 e seis anos quedaron sen auga e A Coruña.

Segundo información «confidencial» á que ha ter acceso PLADESEMAPESGA, ante un férreo mutismo do alcalde da Coruña e o seu gabinete de prensa que deu ordenes expresas de non contestar a nada que solicite Pladesemapesga, se lle esta cortando o fornezo de auga polo menos a unhas 70 familias de media semanal na Coruña por falta de recursos para facer fronte á factura de EMALCSA, cuxo director púxose un soldo ILEGAL de máis de 100 mil euros xunto a unha subida do 50% no recibo.

EMALCSA, a sociedade que se dedica a gestionar o servizo público de auga na Coruña, está realizando cortes de fornezo a familias con poucos recursos que deixaron de pagar tan só un recibo.

Así o denuncia a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo pesquero de Galicia que indagou sobre o número de familias afectadas e que xa preparan varias medidas de protesta, queremos evitar a inxustiza cometida pola Marea e o Sr Xulio Ferreiro dos cortes de auga a persoas en risco de exclusión social e sen recursos, explica Miguel Delgado, Presidente de PLADESEMAPESGA.

Portavoces da Marea do Concello e a concesionaria defenden a legalidad dos cortes amparándose na ordenanza reguladora do servizo e pretenden xustificar o injustificable, con todo, a PLATFAORMA PLADESEMAPESGA cita a Observación Xeral de 2002 da ONU, na que se afirma que cando se queira cortar o fornezo porque unha persoa debe o pago do auga, deberá terse en conta a súa capacidade de pago, e que en ningunha circunstancia deberá privarse a unha persoa do mínimo indispensable de auga, algo que GRITABA na o vía pública como defensa e xustificación da súa mitin o Sr Xulio Ferreiro, convertido e cambiado a día de hoxe, sendo necesario aplicarlle a REINSERCIÖN cara ao programa electoral co que accedeu á alcaldía de María Pita e que a día de hoxe non cumpriu nin tan só un 0,0005%.

En mans de quen estamos?, pregúntase o Sr Delgado.

Que tipo de dignidade hai que ter para permitir que máis de mil familias véxanse privadas xunto aos seus nenos dos recursos de auga para beber e lavarse, un mínimo que di moi pouco da «fazaina» do Sr Xulio Ferreiro e A Marea.

Coas institucións baixo mínimos pola vacacións estivais, sabendo que Asuntos Sociais do Concello que preside o Sr Xulio Ferreiro ao non dispós de recursos económicos segundo as súas manifestacións ( pero contrátase a Xurso Souto líder de Nunca Mais e Mercés Peón de Burla Negra) non podería aprobar o pago do o seu recibo en tan pouco tempo, e desechando a promesa da Marea de solucionar os problemas dos cidadáns ao consideralos pero que os que se foron, os afectados recorreron á Plataforma Marítima, coñecedores da nosa transparencia e pulcritud, con todo, engade Delgado que o ideal é non necesitar axuda de ninguén, senón que as condicións sexan máis xustas, e o que xa non é de RECIBO é que o Sr dos Pobres «Xulio Ferreiro» se apalanque no cargo e órganos municipais con máis cargos a torto e a dereito, adxudíquese 21 asesores con dilapidación de diñeiro público a mans cheas, dedíquese a deambular por todos os medios de comunicación en plan MESIAS dos pobres e da xustiza cando se converte no maior infractor políticamente e vulnerador dos servizos mínimos como son a auga.

Xulio Ferreiro, profesor de dereito procesal maxistrado suplente en Lugo, ponente, autor de libros que ninguén sabe quen os compra nin onde están, todo iso baixo recursos públicos, explica Delgado, debería saber por dignidade que «cortar a auga non é legal, por moito que o diga unha ordenanza municipal».

«Con iso estanse saltando as normas internacionais que defenden o dereito ao auga como un ben esencial para a vida. O que pasa é que esas normas subscritas por España aínda non pasaron á nosa lexislación», pero a dignidade e o respecto polos nosos congéneres é o que debería mandar e sobre todo na Coruña cando o Sr Xulio Ferreiro encher e éncheselle a boca de «verborrea» dignificante da sociedade..

Xulio Ferreiro, xa comeza converterse no inimigo a «bater» nas institucións públicas por converterse nunha fraude política para moitos cidadáns, di Delgado.

Tamén afirma o Presidente de PLADESEMAPESGA estar disposto a debater ante os medios de comunicación que tanto lle gustan ao Sr Ferreiro, todo o relatado neste artigo denuncia.

Delgado recórdalle ao Sr Xulio Ferreiro que polos seus fraudulentas aptitudes xunto a outros Mesías dos pobres en España, unha iniciativa cidadá levou case dous millóns de firmas ao Parlamento Europeo no principio do ano esixindo que as lexislacións recollan os compromisos internacionais en materia de fornezo de auga, e solicitando unha cantidade mínima e gratuita de auga por persoa e día de entre 60 e 100 litros.

 

O Concello da Coruña e a empresa concesionaria xustifican os cortes baseándose na Corte Constitucional en multicidad de fallos de Tutela [T-235 de 1994, T-380 de 1994, T-018 de 1998, T-1205 de 2004, C-150 de 2003 e T-881 de 2001] e en especial do T-740 de 2011, ao adecuar os alcances e limitacións tanto do Artigo 128 da Lei 142 de 1994, como do Artigo 18 da Lei 689 de 2001 [modificatoria do artigo 130 da lei 142 de 1994], disponentes na súa orde, que a prestación do servizo de auga como ?un contrato uniforme, consensual, en virtude do cal unha empresa de servizos públicos préstaos a un usuario a cambio dun prezo en diñeiro, de acordo a estipulaciones que foron definidas por ela para ofrecelas a moitos usuarios non determinados?, e ?Si o usuario ou suscriptor incumple a súa obrigación de pagar oportunamente os servizos facturados dentro do término previsto no contrato, o cal non excederá dous períodos consecutivos de facturación, a empresa de servizos públicos estará na obrigación de suspender o servizo.

Sr Xulio Ferreiro, PLADESEMAPESGA lle insta que se marche da cidade e pide ao Sr Carlos Negreira e Sra. Mar Barcón un pouco de dignidade e dereitos, e como mínimo presente unha moción de censura para cortar de raíz este futuro e GRAVE PROBLEMA que supón o grupo político A Marea para todos os coruñeses de ben. As máis de mil familias xunto ao seu nenos ás que se lles a cortado a auga agradeceranllo…

 

TRABALLO INVISTE 9 MILLÓNS DE EUROS NO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE 500 PERSOAS E 39 AXENTES DE EMPREGO E UNIDADES DE APOIO

  • O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe dúas ordes de axudas de cooperación institucional dirixidas a entidades sociais, especialmente do eido da discapacidade e da inclusión social
  • Por unha banda, a Xunta destina 7,9 millóns de euros en axudas para que 200 entidades de carácter social poidan contratar a persoas desempregadas
  • Doutro lado, a Consellería dedica 1 millón de euros para a contratación ou prórroga da contratación de axentes de emprego e unidades de apoio
  • Os interesados en optar ás subvencións terán a partir de mañá un mes de prazo para presentar as súas solicitudes
  • As peticións tramitaranse de forma exclusiva a través da sede electrónica da Xunta

 

Santiago, 29 de xullo de 2015.-  A Consellería de Traballo e Benestar investirá preto de 9 millóns de euros para fomentar o traballo entre as persoas desempregadas, un financiamento que se suma a outras axudas coas que conta o departamento autonómico neste eido.

 

En concreto, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe dúas ordes de axudas de cooperación institucionais dirixidas a entidades sociais, especialmente para as que traballan no ámbito da discapacidade e coas persoas en risco de exclusión social.

 

Dunha banda, o programa de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e fundacións conta cun orzamento de 7,9 millóns de euros, o que permitirá beneficiar aproximadamente a 200 entidades de carácter social para a contratación duns 500 galegos ou galegas en situación de desemprego.

 

En concreto, esta orde vai dirixida a entidades sociais e fundacións, especialmente do eido da discapacidade e que traballan coas persoas en risco de exclusión social, para a contratación de traballadores desempregados co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral. Desta forma, ofrécese ás persoas desempregadas unha oportunidade para adquirir unha experiencia laboral que redunde na mellora da súa empregabilidade e que, polo tanto, facilite a súa futura inserción no mercado de traballo, canalizando a práctica laboral adquirida cara a ocupacións que faciliten unha maior estabilidade no emprego.

 

Os traballadores e traballadoras a contratar deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia que estean dispoñibles para o emprego e terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción laboral, tales como mulleres e, en especial, aquelas que acrediten a condición de vítimas de violencia; os menores de 30 anos, en especial, as persoas demandantes do primeiro emprego ou aqueles e aquelas sen cualificación profesional; as persoas en paro de longa duración; as persoas con discapacidade; as persoas desempregadas maiores de 45 anos; e os integrantes de colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social, especialmente persoas beneficiarias da renda de integración social de Galicia.

 

Axentes de emprego

A segunda liña de axudas está destinada ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración con entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais, principalmente ás vinculadas ao eido da discapacidade e exclusión social para a contratación ou prórroga da contratación duns 39 axentes de emprego e unidades de apoio. Para este fin, a Consellería de Traballo e Benestar conta con un orzamento de 1 millón de euros.

 

O labor destes axentes de emprego céntrase en colaborar na implantación das políticas activas de emprego e na realización de funcións relacionadas coa dinamización e coa creación de emprego no ámbito das persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, relacionadas fundamentalmente coa creación de emprego, de actividade empresarial e a inserción laboral destas persoas con especiais dificultades de inserción laboral.

 

Os interesados en optar a estas axudas terán un mes de prazo, contado desde mañá para presentar ás súas solicitudes, que se tramitarán de maneira exclusiva a través dos medios telemáticos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Estas ordes veñen a completar a cooperación con entidades sen ánimo de lucro, iniciada coa publicación da convocatoria para subvencionar a contratación de persoas beneficiarias do programa extraordinario de activación para o emprego para a realización de servizos de interese xeral e social, dotada con 2 millóns de euros que permitirá a contratación duns 170 beneficiarios.

A Esmorga desembarca no Arcu Atlánticu de Xixón

PELICULA " A ESMORGA " RODAJE EN OURENSEMORRISKARRA ELEJALDEMIGUEL DE LIRA

PELICULA » A ESMORGA » RODAJE EN OURENSEMORRISKARRA ELEJALDEMIGUEL DE LIRA

Mañá ás 21h preséntase a edición restaurada da novela de Eduardo Blanco Amor na Carpa do Arco Literario

Esta tarde ás 19h proxéctase no CMI Gijón a película homónima, dirixida por Ignacio Villar e protagonizada por Karra Elejalde, Antonio Durán Morris e Miguel de Lira

Xixón, 29 de xullo de 2015.- A esmorga de Eduardo Blanco Amor chega a Xixón da man do Festival Arcu Atlanticu. Víctor F. Freixanes, presentará a edición en castelán da novela, publicada recentemente por Mar Maior, mañá xoves día 30 de xullo, ás 21h, na Carpa do Arco Literario. Previamente, esta mesma tarde ás 19h, o CMI Xixón Sur acollerá a proxección da longametraxe homónima, coa presenza do director Ignacio Vilar, de parte do equipo artístico e do propio Víctor F. Freixanes.

A esmorga é unha das novelas máis populares e lidas da literatura galega do século XX. Na edición castelá publicada por Mar Maior restauráronse os fragmentos da primeira edición da obra, mutilados pola censura franquista en 1973, e incorporouse un Epílogo de Manuel Rivas, que dialoga coa novela desde o momento presente.

A esmorga é, di Rivas, «unha apoteose festiva, dionisiaca, carnavalesca?.  A noite de esmorga na cidade ficticia de Auria, trasposición literaria de Ourense, trascurre en 24 horas de narración veloz e inexorable, repletas de tensión. Choiva, alcol e sangue corren polas páxinas da novela e por unha película, que -en palabras de Karra Elejalde, un dos protagonistas- «non é fiel en nada da novela, para conseguir ser fiel en todo». Libro e película amosan con brutalidade e sutileza relacións humanas complexas e transgresoras. «É unha obra de literatura queer«, asegura Manuel Rivas, quen define o autor como «un transgresor narrativo, un insurxente poético, un exiliado exterior e interior, un elegante vagabundo, un bo salvaxe». E engade: «Eduardo Blanco Amor non tiña vocación de escritor maldito pero o establishment literario tratouno como tal. Eraperiférico, era republicano, era homosexual. Todo nel tiña un aire emigrante. Nutriuse da patria da infancia, quizais porque a súa patria real era un país invisible, errante, unha diáspora de aquí e de alá».

«En España, os policías do pensamento, a mediados do século xx, decidiron que este libro que temos nas mans, tan lixeiro de peso, era un perigo», lembra Manuel Rivas, e é que «o corpo do delito chegara como polisón desde Arxentina a Galicia, cara a finais de 1955, na maleta de Isaac Díaz Pardo, o refundador de Sargadelos. El levou ese vulto insurxente, ese marabilloso contrabando, á Editorial Galaxia. Todos sabían, Eduaro Blanco Amor o primeiro, que se trataba de algo especial. Unha planta diferente, excitante, para a casta literatura contemporánea, galega e española. A mellor novela galega, en idioma galego, nunca antes escrita, xermolara no exilio. Non trataba do exilio, pero tiña o estigma.»

Dixeron de A esmorga
Traducida polo propio Eduardo Blanco Amor baixo o título La parranda, A esmorga é unha das grandes novelas da literatura galega do século XX e foi considerada pola crítica «o Ulises galego» (Carlos Reviriego) e «a mellor novela da historia da literatura galega» (Ángel Basanta). «Nada lle falta para que poida ser considerada como unha pequena obra mestra» (Manuel Rodríguez Lapa). «Un libro que namoraría a Buñuel e a Foucault e que deixa tocada a sensibilidade de quen o le» (Suso de Toro).

O Festival Arcu Atlánticu
É un evento multidisciplinar organizado en Xixón pola Fundación Municipal de Cultura, Educación e a Universidade Popular e por Divertia desde 2012 e que este ano conta coa participación especial de varios concellos asturianos, de Astorga, Braga, Guimaraes e Nazaret e de Le Mans. Eduardo Blanco Amor e a literatura galega protagonizan, este ano, a sección Arcu Lliterariu que organiza a asociación L’Arribada para a difusión da literatura asturiana e doutros países atlánticos.

A XUNTA INICIA HOXE EN MOS OS TRABALLOS PARA REPARAR AS BEIRARRÚAS E EXECUTAR UN MURO DE CONTENCIÓN EN RANS (TAMEIGA)

  • _MG_8212A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e o Concello de Mos firmaron un convenio de colaboración para a execución destas obras por un investimento de preto de 45.000 euros.
  • A actuación conta cun prazo de execución de 3 semanas e abarca un tramo duns 41 metros da rúa Rans, que comunica coa autovía A-55 nos seus dous extremos.
  • Este acordo inclúese no marco do Plan Hurbe, que ten como principal finalidade promover a humanización das vilas e cidades galegas, dotándoas dos equipamentos precisos para un maior benestar dos seus veciños

 

Mos, 29 de xullo de 2015.- A delegada territorial da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, xunto coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, comprobaron hoxe o inicio das obras de reposición do firme das beirarrúas e dun novo muro de contención na zona de Rans, na parroquia de Tameiga.

 

Ao abeiro dun convenio asinado o pasado 20 de maio entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e o Concello de Mos, as obras de mellora supoñen un investimento de preto de 45.000 euros.

 

Os traballos consisten nunha rehabilitación superficial do firme nunha lonxitude total do viario de 713 metros, especialmente no noiro de enlace coa A-55 e, dita actuación, abarca un tramo duns 41 metros da rúa Rans, que comunica coa autovía A-55 nos seus dos extremos. Coma obras complementarias inclúense a ordenación do citado noiro e a sinalización horizontal e vertical. O prazo de execución dos traballos é de 3 semanas.

 

O viario presenta desgaste da capa de rodadura, falta de capacidade estrutural, gretas na superficie do pavimento e deformacións no perfil transversal por afundimento o longo das rodadas, polo que é necesario demoler o muro existente que non se atopa en condicións, polo que se define unha nova tipoloxía de muro de gravidade de bloques de pedra, máis acorde co entorno cunha altura aproximada de 3 metros e una lonxitude total de 41 m.

 

Así mesmo, hai que demoler a beirarrúa existente e parte do firme para aparcamento para que se sanee o trasdós do muro con material axeitado e debidamente compactado, inclúese tamén a reposición de firmes, pavimentos, postes de electricidade e iluminación, así como a sinalización horizontal e vertical.

 

A Consellería de Medio Ambiente leva a cabo a contratación, execución e dirección das obras e, pola súa parte, o Concello de Mos, puxo á disposición os terreos necesarios para realizar a intervención; foi o encargado de redactar os documentos técnicos que definiron as obras que se van executar e, unha vez finalizadas estas, será o responsable da súa explotación e conservación.

 

Este acordo inclúese no marco do Plan Hurbe, que ten como principal finalidade promover a humanización das vilas e cidades galegas, dotándoas dos equipamentos precisos para un maior benestar dos seus veciños.

Eva García de la Torre anuncia una nueva ordenanza de tasas de la basura “consensuada con todos”

A_GranxaLa alcaldesa de O Porriño y el concejal de Industria  y Comercio mantuvieron una reunión con la directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Granxa  en la que también destacaron que una de sus prioridades “será la puesta en marcha de un plan de transporte metropolitano” incluyendo conexiones con los polígonos industriales

El Juzgado Nº 15 de Madrid abre diligencias contra Juan Luis Pedrosa Director de Sasemar a instancias de la Fiscalía y Pladesemapesga por prevaricación.

El presunto fraude tendría sus raíces en Las Palmas donde se encuentran abanderados los 74 buques de SASEMAR

Pladesemapesga acusa al gallego Juan Luis Pedrosa de «fraude millonario» al abanderar embarcaciones en Canarias para evitar el IVA

 

La Fiscalía Provincial de Madrid denunció por supuesta prevaricación al director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el gallego Juan Luis Pedrosa Fernández, en un caso que se ha remitido al juzgado de Instrucción número 15 de esa comunidad donde ya se han abierto  diligencias de investigación.

 

La denuncia parte de otra enviada por la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) a la Fiscalía de A Coruña, que la remitió a su vez a la de Madrid al tener allí su sede Salvamento Marítimo.

 

Pladesemapesga pide en concreto investigar un supuesto «fraude millonario» en el abanderamiento de 74 embarcaciones de Sasemar en Canarias, con el fin de evadir el pago de IVA -aunque sean para todo el territorio estatal-, así como la compra de material para estos buques que, siempre según la versión de la plataforma, nunca llegó a su destino.

 

La asociación llama también a indagar acerca de si existió prevaricación por parte del director de Sasemar, que fue alcalde de Pontevedra por el PP entre 1995 y1999, y a investigar su situación patrimonial y la de su entorno familiar.

A Xunta engade restricións na RISGA pedindo os saldos das contas bancarias

A Xunta segue a sorprendernos coa xestión dos expedientes da RISGA marcada pola crecente restritividade nos requisitos fixados para o seu cobro. A última “novidade” ten que ver cos saldos das contas bancarias das perceptoras desta renda.

O caso é que, cando chega o momento da renovación anual da RISGA a Xunta está a pedir ás perceptoras que aporten un extracto bancario dos últimos 12 meses das contas que posúan.

E é aquí onde aparece o problema. A disposición transitoria segunda da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia, dispón que, mentres non se aprobe o decreto de desenvolvemento (que tiña que estar aprobado como moi tarde en xuño do ano pasado) consideraranse como medios económicos a computar da unidade familiar os saldos bancarios superiores a catro mensualidades do IPREM, isto é, 2.130,04 €.

A Xunta está a considerar que ter na conta bancaria unha cantidade líquida superior a eses 2.130,04 € supón, de maneira automática, sen máis consideracións, contar con “recursos económicos que permiten a subsistencia” (aos que se refire o artigo 17 da Lei).

Por isto, no momento da solicitude ou da renovación da RISGA non podemos ter no banco unha cantidade superior á mencionada, xa que poden contestarnos que non temos dereito a percibir a renda por contar con “recursos suficientes”.

O certo é que a resposta práctica da Xunta nestes casos non sempre é a mesma, polo que puidemos comprobar na ODS-Coia:

– Coñecemos a un perceptor ao que se lle extinguiu o cobro da RISGA por contar con un saldo bancario superior aos 2.130,04 €, alegando que non declarou tal extremo no momento da solicitude e amparándose no artigo 46.e) que recolle como causa de extinción do dereito á percepción da RISGA o feito de ter falseado ou ocultado datos para poder obter dita prestación.

Esta persoa aportou o extracto bancario dos últimos 12 meses no momento da renovación da RISGA (en cumprimento do requirido pola Xunta) no que se podía comprobar como non contaba con ningunha outra clase ou fonte de ingresos que a propia RISGA. Porén, a Xunta considera que contar con eses cartos logo de estar 12 meses cobrando a renda, supón non ter necesidade dela, perder o dereito ao seu cobro, e considerar como “ingresos indebidos” ás 12 mensualidades da RISGA que xa tiña cobrado.

Na práctica estase a castigar a unha persoa por ter a capacidade de aforrar a pesares da miseria da contía da RISGA mensual.

– Porén, hai outro solicitante ao que, contando tamén cun saldo bancario superior aos 2.130,04 € non se lle extinguiu o dereito a percibir a RISGA. Neste caso optaron por descontar ese saldo da contía mensual da RISGA.

Efectivamente, faise un rateo da cantidade total, durante os 12 meses seguintes á data da renovación, de xeito que, obtendo unha contía mensual do saldo bancario ese importe rateado descóntase da contía da RISGA que lle correspondería percibir, arroxando a suma que finalmente percibirá.

Deste modo, estase a considerar ese saldo bancario como ingreso computable a efectos do disposto no artigo 21 da Lei que sinala que o importe que percibirá cada persoa beneficiaria virá constituído pola diferencia entre a contía mensual da renda que lle correspondería e o dos recursos económicos dos que dispoña, establecendo como importe mínimo do tramo persoal e familiar o 25% do IPREM mensual (133,13 €).

En definitiva, unha nova proba máis da arbitrariedade das solucións para casos moi similares, da restrición crecente nos dereitos das beneficiarias, da limitación de acceso ao dereito á RISGA, do control exhaustivo das perceptoras, en definitiva, da miseria da política social da Xunta.

 

elrow por primera vez en Zaragoza

unnamedEl próximo 11 de octubre Elrow aterrizará  por primera vez en las Fiestas del Pilar de Zaragoza para formar parte del cartel de espectáculos del ya famoso River Sound Festival. Este 2015 está siendo un año repleto de viajes y éxitos por todo el Mundo. Con más de 50 “funciones” por los cinco continentes y más de 20 “Aforos  completos”,  han sido ya más  de 200.000  asistentes los que  han formado parte de nuestros shows desde éste pasado enero. Hemos llevado nuestra  particular visión hedonista del espectáculo y del baile desde Barcelona a Ibiza, desde Amsterdam a Nueva Caledonia (en las antípodas del Planeta). Lo hemos presentado en el Caribe de Playa del Carmen, en Nueva York, Miami, Londres, Birmingham, Marsella, Cannes, El Cairo, Ciudad del Cabo, Milán, Venecia, Manchester , Johannesburgo, Leeds o Turín por citar alguna de las ciudades más importantes.

Con Elrow también hemos estado presentes con áreas propias y con un protagonismo especial en festivales como el Love Box londinense, el BPM caribeño, el Extrema Belga, el 18 Hours holandés o el Barrakud en la costa Croata. La magia de Elrow se ha paseado ya por medio globo, ofreciendo lo que mejor sabemos hacer: diversión, felicidad y entretenimiento con mayúsculas.

Porque Elrow es ante todo un gran espectáculo. Una de las mejores y más divertidas performances  que se pueden contemplar en una pista de baile. Su condimento es un mezcla  de la mejor música electrónica del momento con una espectacular presencia de teatro de calle  cercano y familiar  acompañado de unos decorados y vestuarios  impecables e imposibles. Todo ello tiene como resultado un producto efectista, original e imbatible que consigue trasladar a todos los asistentes a sus shows a otro mundo, a un mundo lleno de fantasía donde todos ellos forman parte del propio performance.

Y ahora Elrow más Internacional llega a nuestra tierra, a Aragón, a las Fiestas del Pilar 2015 en un gran evento que se presenta en el Parking Norte de la mano de Ferias Lanzuela, quienes han confiado en nosotros y en nuestro producto para ofrecer aquí  en Zaragoza, en nuestra casa, una de nuestras más espectaculares producciones de la que os iremos informando puntualmente .Artistas sudafricanos, mejicanos y europeos están ya trabajando en la mayor producción que Elrow ha producido desde su nacimiento.

En estas fiestas del Pilar te vamos a sorprender. Sumérgete en la experiencia Elrow y déjate llevar por la locura, los colores, la fantasía y el divertimento con mayúsculas, … porque juntos, creamos magia. ¡¡¡¡Compruebalo!!!!

Tickets ya a la venta a través de elrow.es

La caricatura del Alcalde de Vigo, la imagen del día.

En el Certamen de «Nosos Barrios» de Vigo. Un espontaneo hizo una caricatura del Alcalde.(fotos: Manuel Carballo)1 (18) 1 (21) 1 (20) 1 (14)