Archive | septiembre 24, 2015

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo expresa a Volkswagen su preocupación‏

 • En una carta al vicepresidente mundial, José Manuel Soria ha solicitado al grupo industrial toda la información necesaria para determinar el alcance del problema.
 • Soria ha expresado a la comisaria europea Elzbieta Bienkowska la necesidad de abordar este asunto de forma conjunta.

23.09.15. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha puesto en contacto con el vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco Javier García Sanz, y con la comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y de la PYME, Elzbieta Bienkowska, con motivo de la investigación llevada a cabo por la Agencia Federal Americana de Protección Medioambiental en la que se han detectado presuntas irregularidades del grupo Volkswagen en relación a las emisiones contaminantes de algunos de los modelos de esta marca.

 

El ministro ha remitido sendas cartas en las que expresa la gravedad que revierte este asunto para España y para Europa, y ha solicitado al grupo industrial que suministre lo antes posible toda la información necesaria para determinar el alcance del problema en general y de manera específica en nuestro país.

 

El ministro ha explicado que en el caso de España, las homologaciones de una de las marcas del grupo, la marca SEAT, han sido concedidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como autoridad nacional de homologación, y ha reiterado que es necesario conocer detalles claros, precisos y concretos del problema.

 

José Manuel Soria ha instado a Volkswagen a que remita cuanto antes el detalle pormenorizado sobre cuál es la situación y que presente todas las acciones que se proponen para solucionar el problema que se ha creado. Asimismo, ha solicitado información en términos concretos sobre cuántos vehículos de los 11 millones afectados han podido ser vendidos en el mercado español.

 

Respecto a la comisaria Bienkowska, el ministro le ha expresado que, dado que cuestiones como la contaminación ambiental, la producción industrial y la capacidad competitiva de la industria europea son aspectos esenciales para todos los países de la Unión, España considera que el asunto debe ser tratado de una manera conjunta en las instituciones europeas con el objetivo de identificar las acciones que se han de tomar.

 

Por este motivo, José Manuel Soria  ha propuesto a la comisaria que, con carácter de urgencia, se organicen las reuniones necesarias para que todos los Estados miembros, junto con la Comisión, puedan analizar la información disponible y valorar las posibles acciones.

 

Por último, el ministro ha expresado su preocupación por este tipo de situaciones, ya que pueden afectar a la recuperación de toda la zona europea, por lo que  la situación se debe abordar con carácter inmediato.

 

 

 

 

O FESTIVAL L.E.V. DESEMBARCA EN CURTOCIRCUÍTOCON PEZAS DE VANGARDA E CONCERTOS‏

 fd971335-c076-4a26-9c66-1cf69dad1a29

O festival internacional de creación audiovisual de Xixón, o L.E.V., será un dos protagonistas da próxima edición de Curtocircuíto. Desde o 2007, este proxecto traballa para ofrecer unha visión panorámica e ecléctica do amplo espectro de ramas presentes na creación ligada á música electrónica e as artes visuais; e logrou converterse neste tempo nunha referencia internacional neste eido. Así, a participación do L.E.V. en Curtocircuíto consistirá nunha proxección de pezas de vangarda, que intentan ofrecer unha aproximación ao espírito do festival, e en dous directos que fuxen da idea tradicional do concerto, para compor verdadeiras performances que combinan música e vídeo.

A escolma do L.E.V. proxectarase en NUMAX o sábado 10 de outubro. Reúne un conxunto de propostas de vangarda que experimentan con motivos visuais para desenvolver novas narrativas ligadas directamente co sonoro. Esta fusión de música e vídeos cobra especial relevancia no directo de Yro, artista francés que foi unha das grandes sensacións do último L.E.V. O seu espectáculo Triangles Irascibles é unha experiencia cinemática como poucas. Trátase dun ‘one-man-show’ no que manipula fotos en directo, proxectadas a través dun software especial, mentres selecciona treitos musicais que crean sinestesias, ecos e xeometrías audiovisuais. O espectáculo terá lugar na Fundación SGAE a noite do sábado 10 de outubro.

Irá seguido da actuación dos asturianos Skygaze + FIUM Live, grande éxito no Sónar. Con traballos que se moven entre o downtempo, o ambient, o hip hop e o future jazz, na estela de Flying Lotus, Skygaze é xa toda unha referencia do panorama nacional. O seu espectáculo inclúe a participación en directo de FIUM, Cristina de Silva e Nacho de la Vega, quen son tamén os responsables do L.E.V. As entradas para este dobre espectáculo poden adquirirse xa a través da web de Curtocircuíto. Teñen un prezo de 8 euros en venda anticipada, e de 10 no propio local.

De L.E.V. a WOSINC, a música protagonista

Se estes espectáculos se organizan en colaboración co L.E.V., non menos importantes son os concertos de Fumaça Preta na Zona C o xoves 8 de outubro; e o que clausura Curtocircuíto con Diola e Moon Duo na sala Capitol, o domingo 11 de outubro. Organizados xunto co festival WOSINC, estas actividades permiten que o certame conte este ano cunha intensificada vida noturna, ampliando a súa oferta lúdica e cultural.

Cun rock hipnótico e boas doses guitarreiras, os norteamericanos Moon Duo compoñen unha das bandas con máis carácter do actual panorama independente. A súa visita a Santiago supón unha primicia en Galicia na xira do seu novo disco,Shadow of the Sun. Os seus teloneiros, Diola, con membros saídos da popular banda galega Uncornibot, contan cun rock enérxico que combina á perfección cos ritmos do grupo dos EUA. Este concerto clausurará o festival.

A noite do xoves 8 perténcelle a Fumaça Preta, que encherá as paredes da Zona C co seu garaxe tropical de ritmos latinos. Estas entradas poden tamén adquirirse xa na web do festival, a un prezo de 6 (anticipada) / 8 (despacho de billetes) euros para o de Fumaça Preta. O da Capitol ten un coste de 12 / 14 euros.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dedica 207 millones a las ayudas para proyectos de eficiencia y ahorro energético‏

 • El Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energética aprobó la ampliación del presupuesto de las líneas de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
 • El Fondo pone a disposición de los promotores de proyectos de ahorro y eficiencia energética 207 millones de euros adicionales, en la forma de ayudas o préstamos.

24.09.15. El Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energética aprobó un presupuesto de 207 millones de euros destinados a la puesta en marcha nuevas líneas de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para proyectos de ahorro y eficiencia energética, así como para ampliar el presupuesto de las ayudas ya vigentes en alumbrado exterior municipal y actuaciones en Industria, principalmente en PYME.

 

Las nuevas líneas de ayudas se dirigirán a promover la mejora de la eficiencia energética en todo el ciclo del agua, por un lado, y en los sistemas ferroviarios, por otro, a las que se suma una tercera línea, iniciada en 2015, para la rehabilitación energética de edificios, dotada con 82 millones de euros.

 

Estos programas de ayudas directas y de apoyo a la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética se inscriben en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 y permitirán a España cumplir con los objetivos de ahorro que se derivan de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, a la vez que supondrán un importante estímulo para las inversiones y el empleo.

 

La dotación de estos programas proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de los Presupuestos Generales del Estado 2015, y pueden, además, ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Los programas financiados con cargo a las dotaciones correspondientes a 2014 y 2015 permitirán generar ahorros equivalentes a 320 ktep/año (3.720 GWh/año), lo que supone un ahorro equivalente al consumo anual de cerca de 400.000 familias.

 

El elevado número de solicitudes de ayudas recibido ha llevado a incrementar el presupuesto, poniendo de manifiesto la necesidad de dar continuidad a este modelo de promoción del ahorro y la eficiencia energética.

 

Alumbrado exterior municipal

 

La línea de ayudas para alumbrado exterior municipal, dotada inicialmente con 36 millones de euros, se amplía con otros 29 millones de euros. La línea concede préstamos a un tipo de interés del 0,0% para proyectos de renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal (con un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 4 millones) que permitan reducir el consumo energético al menos un 30%, alcanzar una calificación energética A o B, regular los niveles de iluminación y adecuar las instalaciones a los criterios de eficiencia energética del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

 

Sector industria

 

Se amplía con otros 66 millones de euros el presupuesto inicial de 49. Esta línea promueve la realización de actuaciones que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono, mediante la ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial (tanto mejora de tecnología en equipos y procesos como en implantación de sistemas de gestión energética), cubriendo hasta el 30% del coste elegible.

 

Sector transporte

 

Este programa, dotado con 8 millones de euros, se mantiene en vigor sin incrementar el presupuesto. Tiene por objetivo incentivar la realización de planes de transporte sostenibles al trabajo, mejorar la gestión de flotas de transporte por carretera y la realización de cursos de conducción eficiente a profesionales (mínimo 200 alumnos).

 

Sector edificación

 

El actual programa denominado PAREER-CRECE pretende, con una dotación de 200 millones de euros, actuar en cualquier tipología de edificios, mejorando la eficiencia energética de las fachadas o las instalaciones de calefacción y de iluminación, así como la sustitución de energía convencional por solar térmica, biomasa, aerotermia, hidrotermia o geotermia en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Las actuaciones de rehabilitación energética pueden ir desde los 30.000 a los 4 millones de euros.

 

Esta línea, que es la única que contempla tanto aportaciones dinerarias como préstamos, es compatible con las ayudas para rehabilitación de viviendas que concede el Ministerio de Fomento a través de las Comunidades Autónomas.

 

Además, el Comité de Seguimiento y Control del Fondo ha decidido aprobar una nueva línea para la rehabilitación energética de edificios, dotada con 82 millones de euros, que irá dirigida, principalmente a actuaciones integrales en edificios propiedad de empresas arrendatarias, explotadoras o de servicios energéticos, de edificios o de parques de edificios de viviendas o de otro uso, que puedan no tener cabida en el actual Programa PAREER-CRECE.

 

Ciclo del agua

 

La nueva línea aprobada, con un presupuesto de 12 millones de euros, tendrá por objetivo la reducción del consumo de energía en el proceso del ciclo del agua, con especial atención a la desalación.

 

Sistemas ferroviarios

 

Es una nueva línea, con un presupuesto de 13 millones de euros, que tendrá por objetivo la mejora de la eficiencia energética en el sector ferroviario mediante actuaciones de recuperación de energía en la frenada de trenes, mejora de la eficiencia energética en los edificios de las estaciones, alumbrado exterior de túneles, galerías, andenes y aparcamientos, introducción de tecnologías más eficientes energéticamente en señalización y balizamiento, etc.

 

Los beneficiarios podrán ser empresas públicas o privadas propietarias de infraestructura, instalaciones y material móvil ferroviario, incluyendo también el ferrocarril metropolitano.

Canarias, principal beneficiaria de 12 millones de ayudas estatales para reducir el consumo de energía en la desalación‏

 • El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone en marcha un programa de ayudas dotado con 12 millones de euros para reducir el consumo de energía en el proceso del ciclo del agua.
 • Estas ayudas tendrán un impacto fundamental en Canarias, que cuenta con más de 300 desaladoras.

24.09.15. El Comité de Seguimiento del Fondo Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética aprobó esta semana un nuevo Programa de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dotado con 12 millones de euros, para apoyar actuaciones que reduzcan el consumo de energía en el proceso del ciclo del agua (desalación, potabilización, abastecimiento y depuración), con especial énfasis en la desalación.

 

Podrán ser objeto de apoyo económico las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en bombeo, regulación y control, sustitución de membranas, cámaras isobáricas, etc., desarrolladas por empresas públicas o privadas. Dichas ayudas podrán presentar la forma de entregas dinerarias sin contraprestación y/o préstamos reembolsables.

 

Esta línea de ayudas, que se suma a las habilitadas por el Fondo para proyectos en rehabilitación de edificios, transporte; pymes y gran empresa del sector industrial, alumbrado exterior y ferrocarril, tendrá fundamentalmente impacto en las islas Canarias, donde se concentra una buena parte de las desaladoras del país, con más de 300.

 

Las desaladoras canarias podrían ahorrar hasta un 20% de consumo de energía mediante la implantación de las medidas anteriormente indicadas, según los estudios realizados tanto por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como por la Consejería de Industria de Canarias en el marco del Plan de Ecogestión para para la Producción y Distribución del Agua de Canarias 2014-2020.

El Club Ximnasia Porriño realizó una exhibición con motivo de las Festas do Cristo 2015

ritmica2El club porriñés realizó ayer una grata muestra del esfuerzo, tesón y constancia de sus gimnastas entre las que encontramos a campeonas y subcampeonas gallegas de esta disciplina deportiva

BENESTAR TRABALLA COAS ÁREAS MÁIS AFECTADAS POLA DESPOBOACIÓN PARA REDUCIR AS CONSECUENCIAS DA EXCLUSIÓN TERRITORIA

 • A directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, presidiu hoxe o encontro que tivo lugar en Agolada e ao que acudiron técnicos de 21 concellos das comarcas do Deza, A Ulloa, Chantada e O Carballiño, con representación de tres provincias galegas
 • Amparo González apelou á importancia da inclusión territorial, explicando que é necesario loitar contra o desequilibrio de oportunidades para que os veciños e veciñas das zonas rurais non se atopen con maiores dificultades para levar un proxecto de vida equiparable ao das áreas urbanas
 • A inclusión territorial é unha prioridade transversal e eixo vertebrador na Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 e é tamén un dos factores que se valoran na orde de axudas para entidades de inclusión, que este ano conta con 5,2 millóns de euros, un 40 por cento máis que o ano anterior

 

Agolada (Pontevedra), 24 de maio de 2015.- A Consellería de Traballo e Benestar está a desenvolver catro encontros para trasladar ás áreas de Galicia máis afectadas polo despoboamento as conclusións acadadas no proxecto Symbios, que analizou os desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social das persoas, centrándose na análise do fenómeno da exclusión territorial. Con estes encontros, preténdese traballar de xeito participativo para contrastar sobre o terreo as conclusións do proxecto e enriquecelas con novas propostas de mellora da realidade actual dos territorios máis afectados polo declive demográfico.

 

A directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, presidiu hoxe o encontro que tivo lugar en Agolada e ao que acudiron técnicos que traballan na zona do interior centro de Galicia que agrupa aos 21 concellos das comarcas do Deza, A Ulloa, Chantada e O Carballiño. No encontro abordáronse as leccións aprendidas ao longo deste proxecto, tales como a identificación da exclusión territorial como un factor de vulnerabilidade social dos habitantes dos territorios rurais e illados; a necesidade de innovar e repensar os servizos para poder atender ás necesidades nun territorio cunha poboación tan dispersa como a de Galicia; ou a importancia da colaboración entre a Administración, as universidades, as entidades de iniciativa social, o sector privado e a sociedade civil en xeral para poder facer fronte ás consecuencias do cambio demográfico de xeito efectivo, implicando á cidadanía.

 

Ademais do encontro que tivo hoxe en Agolada, esta iniciativa comezou co encontro celebrado onte en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), e haberá outro mañá en Vimianzo (A Coruña) e un cuarto o luns en Celanova (Ourense).

 

A directora xeral apelou á importancia da inclusión territorial, explicando que é necesario loitar contra o desequilibrio de oportunidades para que os veciños e veciñas das zonas rurais non se atopen con maiores dificultades para levar un proxecto de vida equiparable ao das áreas urbanas.

 

A inclusión territorial é unha prioridade transversal e eixo vertebrador na Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 e é tamén un dos factores que se valoran na orde de axudas para entidades de inclusión, que este ano conta con 5,2 millóns de euros, un 40 por cento máis que o ano anterior. Así mesmo, destacou que a nova carteira de servizos de inclusión, pioneira en Galicia, incluirá un novo servizo de intervención comunitaria en territorios en exclusión para mellorar a dinamización destes lugares e a súa poboación.

 

Ademais, para loitar contra a exclusión territorial, as rexións europeas que participan en Symbios levan a traballar desde o ano 2012 neste eido a través da posta en valor da cultura e o medio rural; a concienciación do problema demográfico; o reforzo do espírito emprendedor e creativo que sexa capaz de aproveitar as oportunidades do medio rural; a aposta por un desenvolvemento sostible; a implantación dun modelo rural propio; a aposta pola economía social e o cooperativismo como fórmula empresarial axeitada ás características do rural; o fomento do intercambio interxeneracional; e a superación da brecha dixital.

 

Obxectivos de Symbios

O proxecto europeo, no que toma parte Galicia desde o ano 2012 e que rematará a finais deste ano, contou con dous obxectivos principais: coñecer con maior profundidade as causas e consecuencias da crise demográfica que vive na actualidade a sociedade europea e debater sobre as políticas máis axeitadas para darlle unha resposta a esta crise. Symbios permitiu o intercambio de experiencias, a suma de forzas e o traballo conxunto con outros países e rexións da UE. Ao longo deste programa desenvolveuse unha primeira fase de análise técnico e unha segunda na que as protagonistas foron as iniciativas locais identificadas como exitosas na súa abordaxe das consecuencias do cambio demográfico e na loita por superar a exclusión territorial.

 

Ademais da Xunta de Galicia, colaboran co proxecto Symbios outras entidades galegas como o Instituto de Desenvolvemento Económico de Galicia (IDEGA) da Universidade de Santiago de Compostela (USC); o Instituto Galego de Estatística (IGE); a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER); o colexio de Traballo Social de Galicia; e a rede de centros de desenvolvemento rural (COCEDER). Ademais, forman parte activa do proxecto os socios do Consello Rexional de Carelia do Norte de Finlandia, a Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Douro de Portugal, a Universidade Zuyd de Ciencias Aplicadas de Holanda e o University College Cork de Irlanda.

 

En definitiva, Symbios naceu para abordar o estudo, o intercambio e a aprendizaxe sobre os desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social das persoas e dos territorios, especialmente intensas nas áreas rurais.

 

A CONTA XERAL RATIFICA QUE A XUNTA DE GALICIA CUMPRIU NO ANO 2014 O OBXECTIVO DE DÉFICIT

 • A Comunidade galega rematou o pasado exercicio cun déficit do 0,98% do PIB, sete décimas menos que a media das autonomías, que foi do 1,66%
 • A Administración autonómica reafirma o seu compromiso de non superar este ano e en 2016 o déficit autorizado polo CPFF
 • Galicia é a terceira comunidade con menor déficit acumulado nos últimos cinco anos, o 7,9%, mentres que a media se situou no 11,7%
 • A Xunta mantén unha media de pago aos provedores no entorno dos 20 días

 

A Conta Xeral da Comunidade galega ratifica que a Xunta cumpriu en 2014 o obxectivo de déficit público autorizado polo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), xa que pechou o exercicio cun déficit do 0,98%, por debaixo do límite do 1% fixado para o conxunto das comunidades. Ademais, o déficit de Galicia situouse sete décimas por debaixo da media das autonomías, que foi do 1,66%.

 

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, presentou hoxe ante o Consello da Xunta a Conta Xeral correspondente ao ano pasado, na que se sinala que Galicia rematou o exercicio 2014 cun déficit de 536 millóns de euros en termos de Contabilidade Nacional. A Conta Xeral, logo do acordo do Consello da Xunta de Galicia, será remitida ao Parlamento e ao Consello de Contas.

 

Ademais, o Goberno autonómico reafirmou o seu compromiso co cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria para este ano, fixado polo Consejo de Política Fiscal y Financiera para a Comunidade galega no 0,7% do PIB. E a Xunta tamén mantén a súa intención de cumprir o obxectivo marcado para todas as comunidades autónomas para 2016, que será do 0,3% do PIB.

 

Nos últimos cinco anos Galicia situouse como a terceira comunidade cun menor déficit público acumulado, un 7,9%, fronte a un 11,7% que tiveron de media o conxunto das autonomías. Isto foi posible grazas ao esforzo de redución progresiva do déficit realizado na Comunidade, que tamén está a servir para manter controlado o endebedamento público. De feito, Galicia é a segunda comunidade onde menos medrou a débeda dende 2008.

 

Máis axilidade no pago a provedores

Ademais, froito da solvencia da Comunidade Autónoma, a Xunta mantense entre as comunidades autónomas que está a pagar con máis axilidade aos seus provedores. A media de pago sitúase no entorno dos 20 días, a metade que no conxunto de España.

 

A Xunta de Galicia remitirá a Conta Xeral ao Parlamento e ao Consello de Contas cumprindo a normativa en vigor, modificada este ano e que establece como prazo máximo o 30 de setembro. Deste xeito, a Xunta adianta nun mes a data de rendición sobre o ano anterior.

O PLAN DE EMPREGO AXUSTASE AS PREVISIÓNS DO ANTERIOR GOBERNO DO PP

O Porriño, xoves 24 de setembro.- O equipo de goberno do Concello do Porriño expresou hoxe “a súa satisfacción polo feito de que o Partido Popular no seu labor de oposición non atopa outro fallo que as presuntas irregularidades formais dun plan de emprego que se axusta ás previsións que eles mesmos realizaron”.

 

Na xustificación do proceso para a contratación de 70 peóns o anterior goberno sinala que “resulta constatado, conforme ao disposto en diversos informes municipais, a insuficiencia de persoal municipal para ou desenvolvemento de funcións propias dos departamentos de Vías e Obras e Servizos, ao tempo que se rexistra un gran volume de traballo imposible de executar únicamente polos minoritarios efectivos vinculados laboralmente a ditos departamentos”.

 

O informe destaca ademais que a falta de persoal “ocasinou o abandono, deterioro e perigrosidade dos referidos servizos e obras, resultando imprescindible a súa restauración e mantemento para o normal desenvolvemento da actividade municipal”. En concreto, refírese á situación excepcional dos servizos de Vías e Obras e Xardinería-Limpeza, “requerindose a urxente e inaprazable necesidade de realizar ditas obras ou servizos coas suas correspondentes contratacións, por tratarse dunhas obras ou servizos de sectores prioritarios que afectan ao funcionamento de servizos esenciais”.

 

A tramitación do expediente do plan de emprego coincidiu co desenvolvemento da campaña das eleccións municipais. Neste período o anterior goberno realizou numerosas obras de acondicionamento, limpeza de cunetas e estradas rurais, inicialmente previstas no devandito plan de emprego, pero que foron contratadas a empresas externas. Entre tanto, mantivo a 400 candidatos aos postos de peóns na incertidume sobre a selección de traballadores.

 

O actual equipo de goberno non só se viu na necesidade de reasignar tarefas aos 70 peóns contratados, senón que tamén tivo que dotar a estes traballadores das ferramentas e roupas adecuadas para realizar o seu traballo, e dos medios de transporte necesarios que en ningún caso foran contemplados polo anterior goberno. Na actualidade, os 70 traballadores están desenvolvendo as súas funcións de forma satisfactoria e segundo un plan de traballo racional e axustado á legalidade vixente.

 

Eurocidade Reúne Tenistas Portugueses e Espanhóis

A Eurocidade Valença Tui recebe o IIº Torneio de Ténis da Eurocidade, com a participação de 170 tenistas, portugueses e espanhóis, entre 25 de setembro e 11 de outubro.

As competições vão decorrer nos courts de ténis da Piscina de Valença e nos de Areas em Tui, no fim de tarde destas duas semanas com predominância dos sábados e domingos em que as provas decorrerão todo o dia.

O ato de abertura está programado para o próximo sábado à tarde, nos courts de Piscina de Valença. Um ato que será enriquecido com um torneio de infantis divulgador da modalidade na comunidade.

A final do torneio está marcada para domingo 11 de outubro, nos courts de de Valença.

A organização é da Eurocidade Valença Tui e do Club de Tenis de Tui.

ABANCA e a Cámara de Comercio de Tui entregan 77 ‘cestas’ de comida ao Banco de Alimentos de Vigo

Os alimentos adquiríronse cos donativos recadados durante cinco días en oito sucursais nunha acción solidaria organizada polas dúas entidades

20150924 Entrega campana Banco Alimentos Vigo_1

24.09.2015. ABANCA e a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Tui entregaron hoxe á Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo 77 ‘cestas’ de comida, no marco da campaña solidaria de recadación de donativos desenvolvida conxuntamente por ambas as dúas entidades baixo o lema ‘Únete ao proxecto solidario’.

Os alimentos, produtos básicos non perecedoiros, foron adquiridos cos donativos reunidos durante cinco xornadas en oito oficinas da entidade financeira no sur da provincia de Pontevedra. A campaña permitiu reunir, entre outros artigos, case 200 litros de leite e aceite, máis de 100 quilos de arroz, un centenar de caixas de papas de cereais e purés infantís, ademais de conservas de peixe e vexetais, legumes e leite infantil.