Archive | enero 26, 2016

A XUNTA DE GALICIA A SEGUIRÁ REFORZANDO ESTE ANO OS SERVIZOS DE ATENCIÓN E APOIO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

 • Rey Varela coñeceu de primeira man a actividade da entidade, que presta servizos ao colectivo de persoas con discapacidade intelectual
 • A administración autonómica ten concertadas un total de 54 prazas con esta asociación, nas que inviste máis de 600.000 euros ao ano

 

Santiago, 26 de xaneiro de 2016.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo un encontro esta mañá coa Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual, AMICOS. Na xuntanza, a presidenta da entidade, Esther Vidal, deu a coñecer a Rey Varela os servizos e programas que desenvolve a asociación. A reunión, na que participou tamén a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Coro Piñeiro Vázquez, forma parte da rolda de entrevistas que o titular da carteira de Política Social está a manter coas entidades, organizacións e axentes de Galicia que levan a cabo a súa actividade no ámbito dos servizos sociais.

 

O conselleiro manifestou que desde a súa área, estase a traballar no incremento de novos servizos de atención residencial e de atención diúrna para os diferentes colectivos da discapacidade, especialmente a discapacidade intelectual e o autismo, colectivos onde a demanda está a medrar de forma notable. A Xunta de Galicia ten hoxe en día un total de 54 prazas concertadas con AMICOS. O investimento anual da administración autonómica nestes servizos ascende a 600.000 euros.

 

O obxectivo de AMICOS, con sede nos concellos de Ribeira e Boiro, é mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias. Para acadalo, loitan por crear recursos para que as persoas con discapacidade intelectual reciban atención asistencia, formación e asesoramento. A entidade conta cun total de nove centros nos que ofrecen servizos de apoio e asistencia persoal, de apoio e atención psicolóxica e de asesoría xurídica, ademais do servizo de respiro familiar, rehabilitación, asistencia e apoio domiciliar e transporte adaptado.

 

A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL CONTINÚA RECIBINDO AOS ALCALDES GALEGOS PARA PLANIFICAR A ESTRATEXIA SOCIAL DOS PRÓXIMOS ANOS

 • Ambos mandatarios lembraron a importancia da escola infantil que conta con 82 prazas, e que permite que a ratio de prazas públicas nas escolas infantís de Silleda sexa do 48,24%

  O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, manterá un encontro co alcalde de Silleda, Manuel Cuíña Fernández.

  O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, manterá un encontro co alcalde de Silleda, Manuel Cuíña Fernández.

 

Santiago, 26 de xaneiro de 2015.- A Consellería de Política Social afonda na liña de reunións cos alcaldes galegos que iniciou desde a súa constitución co obxectivo de mellorar a atención social e de servizos que reciben os cidadáns nos seus respectivos concellos a través da optimización dos recursos locais e autonómicos de ambas institucións.

 

Deste xeito, o Goberno galego e as entidades locais adquiren o compromiso de buscar conxuntamente unha política social axeitada que se adapte as necesidades de cada municipio. No día de hoxe, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, reuniuse co alcalde do municipio dezao de Silleda, Manuel Cuíña Fernández.

 

Na xuntanza, que tivo lugar nas dependencias de San Caetano, conselleiro e alcalde acordaron continuar coa colaboración emprendida entre as dúas institucións que beneficia a todos os colectivos da sociedade. Deste xeito, ambos mandatarios lembraron a importancia da escola infantil posta en marcha en 2010 que conta con 6 unidades e 82 prazas, e que contou cun investimento de 776.000 euros. Esta infraestrutura permite que a ratio de prazas públicas nas escolas infantís de Silleda sexa do 48,24%, moi por riba da recomendada pola Unión Europea.

 

Nesta liña, os dous líderes coincidiron na relevancia doutras infraestruturas locais como o centro ocupacional e de día de Medelo e apuntaron cara novas vías de colaboración nos eidos dos maiores, xuventude, familia ou infancia.

O TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA RATIFICA O PROCEDEMENTO DA XUNTA PARA O PAGO DAS EXPROPIACIÓNS A PROPIETARIOS DE TERREOS AFECTADOS POLA PLISAN

 • A sentenza do TSXG desestima un recurso dunha Asociación de propietarios que solicitaba o cobro dunha indemnización ademais do xustiprezo fixado para as parcelas expropiadas
 • As tres administracións promotoras da Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves unicamente deben pagar o xustiprezo establecido nas correspondentes sentenzas xudiciais

Santiago, 26 de xaneiro de 2016.- O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de ratificar o procedemento da Xunta para o pago das expropiacións a propietarios de terreos afectados pola Plataforma Loxistica-Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN).

 

O TSXG desestimou o recurso contencioso administrativo presentado pola Asociación de  Afectados pola PLISAN en referencia ao pago das expropiacións da zona MI (Multifuncional industrial). A sentenza do TSXG desestima as pretensións da asociación de cobrar unha indemnización a maiores do xustiprezo e establece que as tres administracións promotoras da Plataforma Loxística unicamente deben pagar o xustiprezo establecido nas correspondentes sentenzas xudiciais.

 

Cómpre lembrar que os próximos 15, 16, 22 e 23 de febreiro está previsto proceder ao levantamento de actas de pago de preto de 782.000 euros de expropiacións de solo na PLISAN.

 

Situación da PLISAN

Na actualidade atópanse en execución os traballos de urbanización da primeira fase dos sistemas xerais, obras que foron iniciadas no pasado mes de outubro de 2015, cun orzamento de 13,5 millóns de euros.

 

Tamén se están a realizar os traballos técnicos previos á licitación das obras de construción das estacións depuradora e potabilizadora de augas (EDAR e ETAP), para garantir estes servizos ás empresas que se establezan. Estas actuacións contarán cunha achega próxima aos 6,4 millóns de euros.

 

As obras da EDAR e a ETAP, o mesmo  que as obras de urbanización interior da zona Loxística-Empresarial licitaranse en 2016, ano no que tamén se iniciará a comercialización do solo empresarial da PLISAN, nunhas condicións vantaxosas para as primeiras empresas interesadas en asentarse na mesma.

 

 

Se resuelve a favor del Reino de España el primer laudo arbitral internacional sobre las reformas en el sector fotovoltaico‏

 • El Tribunal Arbitral ha desestimado la demanda presentada por los inversores.

 

 • El Laudo concluye que los cambios normativos en el sector renovable no violaron expectativa legítima alguna bajo el derecho internacional.

 

 

 

25.01.16. El Tribunal Arbitral del asunto Charanne B.V. y Construction, Investments S.A.R.L. contra el Reino de España (Arbitraje No.: 062/2012) ha desestimado  la demanda presentada por ambos inversores, con base en el Tratado de la Carta de la Energía, contra las reformas llevadas a cabo en el año 2010 en el sector de la energía fotovoltaica.

 

Se trata del primer laudo arbitral internacional en resolverse de los que se han interpuesto contra el Reino de España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. En esta ocasión, y como acaba de suceder también con las recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional en materia de renovables, el Tribunal da la razón al Reino de España.

 

El Laudo concluye que los cambios normativos de 2010 en el sector renovable no violaron expectativa legítima alguna bajo el derecho internacional.

 

A juicio del Tribunal Arbitral, los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio que establecía las primas a las renovables pudiera permanecer inmutable durante toda la vida de sus plantas. Además el Tribunal reconoce que la normativa española dejaba abierta claramente la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica.

 

De hecho, el propio Tribunal Arbitral señala que los inversores hubieran podido prever fácilmente, dada la situación,  la posibilidad de cambios del marco regulatorio de haber realizado previamente un análisis exhaustivo del marco jurídico.  Análisis que, según el Tribunal, hubiera sido acorde con el nivel de diligencia esperado de un inversor extranjero en un sector como el energético, altamente regulado, y que es indispensable para proceder a realizar la inversión.

 

Afirma el Laudo que la obligación de otorgar un trato justo y equitativo no implica que el marco regulatorio deba mantenerse igual para todas las plantas a lo largo de toda su vida, pues ello supondría congelar el marco regulatorio y limitaría cualquier cambio de la regulación.

 

El Tribunal tampoco considera demostrado que las medidas impugnadas sean contrarias al interés público, como pretendían los demandantes.

 

En este sentido subraya que las primas  liquidadas al sector fotovoltaico eran superiores, en términos absolutos,  a  las pagadas a las restantes tecnologías renovables e iban creciendo cada año en proporciones importantes, al tiempo que la factura de los consumidores españoles iba aumentando mucho más que la media de la Unión Europea.

 

Por ello, afirma el Tribunal Arbitral, la adopción de medidas para tratar de limitar el déficit y el crecimiento del precio no se considera ni arbitraria, ni irracional ni contraria al interés público, como pedían los demandantes.

 

Los demandantes también alegaban una supuesta violación del principio de irretroactividad,  a lo que el Tribunal Arbitral tampoco da la razón señalando que el derecho español no reconoce que las instalaciones tuvieran un derecho adquirido a una determinada retribución y que las normas no se aplicaron retroactivamente a períodos anteriores sino desde su entrada en vigor.

 

El Tribunal Arbitral estima que no existe ningún principio de derecho internacional (o al menos no se ha demostrado que exista por los Demandantes) conforme al cual se prohíba a un Estado tomar medidas regulatorias con efecto inmediato respecto de situaciones en curso (salvo que existan compromisos específicos tales como los que derivan de un contrato, que no es el caso).

 

En definitiva, el Laudo confirma que las normas impugnadas sobre la retribución de las renovables en 2010 no son contrarias a los compromisos adoptados por el Reino de España en el marco del Tratado de la Carta de la Energía. Consecuentemente, desestima la demanda y  condena a los Demandantes a pagar al Reino de  España, que actuaba bajo la defensa de la Abogacía del Estado y del bufete Herbert Smith Freehills,  los gastos administrativos y casi 1,2 millones de  euros en concepto de costas.

 

Matador R propone un apasionante viaje por el mundo de la Botánic

unnamedEL NUEVO NÚMERO DE MATADOR PROPONE UN APASIONANTE VIAJE ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y LITERARIO POR LA BOTÁNICA

Matador cumple veinte años y dedica su volumen R a la botánica, un mundo que ha atraído el interés de artistas y creadores a lo largo de la historia

Un recorrido apasionante por esta ciencia a partir de reproducciones de documentos históricos, dibujos inéditos, fotografías y textos de creadores clásicos y contemporáneos

La revista presenta joyas históricas como las obras de Arcimboldo y reproducciones del Systema Naturae de Carlos Linneo, la paleta de colores de Tadeo Haenke y dibujos botánicos de Ruiz y Pavón

Junto a ellos, textos de clásicos como Ramón y Cajal, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland y expertos contemporáneos como Pepe Carrión, Tod Stuessy y Pedro Jordano

La mirada artística llega de la mano de las fotografías de Imogen Cunningham, Paul Strand, Helene Schmitz, Rodney Graham y Stephen Gill y el trabajo de Rose Chalalai Singh, que indaga sobre la relación entre gastronomía y botánica

Belén Gopegui, Llucia Ramis, Andrés Ibáñez y Aixa de la Cruz son los encargados de aportar reflexiones literarias

Matador R se completa con las fotografías de los Matadores: tres rosas exquisitamente fotografiadas por Ciuco Gutiérrez

Juan Uslé firma Bitácora Lux, un Cuaderno de Artista formado por veinte acuarelas y un texto creados en exclusiva para este número de Matador

El Vino Uslé muestra la esencia de la variedad de uvas de la bodega mallorquina 4Kilos, cuyo trabajo en la vinificación es de máximo respeto y mínima intervención

 

 

Más información: www.lafabrica.com

Cavalos, Elefantes e Gatos Vestidos com Rendas em Valença

valençabordadosEsculturas de cavalos, elefantes, gatos, guarda-chuvas e manequins “vestidos” com rendas em croché, marcam exposição no Núcleo Museológico, até 23 de abril.

Uma exposição com instalações de bordados, com mais de 200 peças sui generis, onde a arte tradicional de bordar se apresenta em formas contemporâneas.

As artes tradicionais de bordar ganham novas contextualizações, nesta exposição, mostrando as possibilidades de utilização atual das rendas e bordados nas novas tendências da moda.

Os emblemáticos lenços dos namorados de Valença, onde os versos de rimas soltas são características únicas, a linho cru, os de noivar, com as cores garridas a vermelho e azul os de namorar destacam-se também nesta exposição. Na exposição encontram-se, ainda, bordados em ponto de cruz e rechilieu. O visitante pode viajar, ainda, pela arte de bordar, com amor, descobrindo uma infinidade de dedais, pontas de agulhas e muitos outros acessórios.

A exposição conta com trabalhos dos utentes da Associação de Reformados de Valença e peças de Anabela Pereira, Maria Estrela Costa, Augusta Santana, Maria Fernanda Sousa, Ana Maria Fontainhas e Casa das Fontes.

Valença, 26 de fevereiro de 2016

www.cm-valenca.pt www.visitvalenca.com

«YOUR SUMMER BEGINS TODAY. TU VERANO EMPIEZA HOY»

unnamedWe get ahead of the summer season with the first confirmations for Pure Pacha, F*** Me I’m Famous, and My House. Adelantamos la temporada estival con las confirmaciones de Pure Pacha, F*** Me I’m Famous y My House.

Bob Sinclar’s l’amour for Paris, the fine extravaganza of David Guetta and Martin Solveig’s charisma and hospitality all return stronger than ever to the DJ booth at Pacha this year. El amor por París de Bob Sinclar, la elegante extravagancia de David Guetta junto al carisma y la hospitalidad de Martin Solveig vuelven con más fuerza que nunca a la cabina de Pacha Ibiza.

MARTIN SOLVEIG’S LEGENDARY WHITE ISLE NIGHT ‘MY HOUSE’ RETURNS TO PACHA

Pacha and Martin Solveig are excited to present one of the craziest nights in Ibiza with the very best tunes from Martin himself and from across the globe; together bringing Martin’s unmistakable stage-presence and unique musical universe to the Ibiza crowds – all under the ‘My House’ roof.

Running from the 25th May – 5th October with a total of 20 dates throughout the season, ‘My House’ will see Martin accompanied by some of the hottest DJ’s on the Island as he celebrates 11 years at Pacha.

Get tickets here:http://bit.ly/MyHouse2016
Stay updated: www.pachaibiza.com
PURE PACHA, PARIS BY NIGHT TO BE CELEBRATED EVERY SATURDAY

Pacha presents 21 fabulous Saturdays with Pure Pacha, Paris By Night for a wonderful 2016 season with Bob Sinclar & special guests. We are also excited to announce we have managed to stretch the 2016 summer season and will be able to enjoy top residency parties during one more week. Pure Pacha, Paris By Night opening party will be held on May 21st and will go on for 21 weeks instead of 20, until October 8th.

We look forward to seeing you at the grand opening on May 21st and making this one a summer to remember.

Watch Pure Pacha, Paris By Night documentary movie here:https://youtu.be/NVs0VTbfTY8

Get tickets here: http://pachaibiza.com/en/events/day/6

Stay updated: www.pachaibiza.com

DAVID GUETTA TAKES CONTROL OF THURSDAYS WITH F*** ME I’M FAMOUS
Expect Guetta’s incomparable passion and attitude, an impressive display, exciting names and mind blowing nights. You have probably had some extraordinary moments at F*** Me I’m Famous, but if you haven’t yet, consider this an unmissable experience.

F*** Me I’m Famous opening party will be held on June 2nd and will go on for 19 weeks until closing party on October 6th. Don’t miss out on what is sure to be a memorable opening party on June 2nd, see you on the dance floor!

Get tickets here: http://bit.ly/PachaFMIF2016
Stay updated: www.pachaibiza.com

Rosa Quintana regala 1,3 MILLONES DE EUROS públicos a los Ingenieros Navales de Madrid para comprar el silencio y tapar el descontrol en el sector pesquero preparando el camino a la acuicultura.

Rosa Quintana usa el dinero público para arreglos amistosos y cerrar la boca sobre presuntas irregularidades en el sector naval, al igual que hace con la prensa, bajo convenios a dedo vulnerando el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

También podría ser considerado como UN AGUINALDO O PAGO por la peritación que presentó en la causa del PRESTIGE. » Martín Criado se ofreció como «independiente» pese a haber asesorado a Fomento». El perito clave del ‘Prestige’ cobró 156.000 euros por el informe judicial

 

Por la tarde cuchipandas a costa del dinero público y las subvenciones, mientras el sector arruinado y los lenguados de los amigos de la Concelleira esperando el decreto de acuicultura para seguir engordando…Pladesemapesga ALERTA que esto podría ser una GRAVE Y PRESUNTA IRREGULARIDAD para tramitar de forma poco ética los fondos europeos para el desguace y destrucción de lo que queda de la flota gallega. UN ATAQUE UTILIZANDO EL DINERO PÚBLICO EN TODA REGLA y vulnerando de forma sistemática y reiterada el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

Rosa Quintana y su Jefa de prensa, saben muy bien como corromper con dinero público, así lo venimos denunciando mientras responden con el silencio a las múltiples peticiones de información vulnerando todos los derechos, leyes y normativas, habidas y por haber, sirva de ejemplo las múltiples adjudicaciones de millones de euros a la prensa gallega y el traslado de fondos públicos a entidades que gestionan ella misma, todo un equipo que semeja más a una banda criminal organizada para presuntamente malversar, que a unos representantes públicos….., «pero como del maestro aprende el aprendiz, a estas alturas de la legislatura del PP nacional y Gallego en la Xunta ya nada nos sorprende».

 

Un dinero que va  a servir para decidir quien cobra y quien nó, informes apañados para decidir que barcos son aptos para el desguace con cargo a fondos públicos y cuales nó, asesorías para INDUCIR A LA CIAIM (Comisión de Siniestros Marítimos) quien es el culpable de las irregularidades y quienes nó.

 

PLADESEMAPESGA a traslado la información a su equipo de investigación para valorar poner los hechos en conocimiento del JUZGADO DE GUARDIA, al ser un convenio sin concurrencia pública otorgado a DEDO o lo que es lo mismo, cojo el dinero en la caja pública de la Xunta y te lo regalo por que ALGO ME DARÁS A CAMBIO…Entendemos que se hizo con cargo a los fondos europeos y en su consecuencia también será trasladad la información recopilada a las autoridades de la Fiscalía Europea OLAF incidiendo en la OCULTACIÖN y CENSURA de una información pública, para que obren en consecuencia.

 

El ingeniero gallego facturó al juzgado el 21 de octubre del pasado año 134.588,62 euros como honorarios y un 16% de IVA, cantidad de la que con anterioridad había ingresado en una cuenta de una oficina de Banesto en Ferrol una provisión de 84.000 euros. Todo ello, bajo el epígrafe de «Realización de informe pericial del siniestro del buque Prestige».

 

La elección del perito fue realizada por el decano territorial de Galicia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, José Antonio Lagares, a pesar de que entre las cuatro condiciones del candidato se encontraba su «independencia profesional respecto a las partes en el procedimiento».

 

Dada la cantidad adjudicada …no se publicó en el D.O.G. la convocatoria de concurso público cuyas características esenciales deberían ser:

 

1.- Objeto del concurso:…

2.- Precio:…

 

El modus operandi delictual consiste precisamente en no convocar un concurso público, para posteriormente, y bajo DECRETO DEL CONSEJO DE LOS ACUERDOS DE LA XUNTA pretender darle la cobertura legal de la Ley de Contratos del Sector Público poder adjudicarlo de forma directa.

 

Esta adjudicación directa se hace con total vulneración de las normas de excepcionalidad que han de regir esas adjudicaciones directas, vulnerando no solamente la legislación vigente sino la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre otras, establecida en Sentencia de 18/04/1989.

 

La realidad es que este convenio debió salir a licitación, para garantizar así la libre concurrencia. Sin embargo, al resultar elegida la empresa Ingenieros Navales de Madrid por un precio total de 1.300.000 euros, se cometió un fraude de ley, vulnerando claramente la Ley de Contratación del Sector Público.

 

Esta plataforma marítima contactó con el teléfono 981 54 40 01 del gabinete de Prensa de la Conselleira siendo atendidos por la Srta/Sra. Natalia, a la que se le pidió referencias sobre el DOG, Plataforma de Contratos de la Xunta o documento de concurrencia pública donde salió publicado el convenio, quedando en llamar a estos demandantes, algo que no ha sucedido a día de hoy.

 

El convenio de colaboración es una figura de escasa regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico que, para el Tribunal de Cuentas, “genera prácticas que se soslayan la aplicación de la legislación contractual en cuestiones en las sería procedente, discurriendo la gestión de los fondos públicos por cauces jurídicamente inseguros”.

 

 

Referencias;

 

http://www.ingenierosnavales.com/content/primera-jornada-del-54-congreso-de-ingenier%C3%ADa-naval-en-ferrol

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887

 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GUIA_CONTRATACION_v4.pdf

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-l30-2007.l6.html

 

http://fiscalizacion.es/2010/12/20/los-convenios-de-colaboracion-de-las-administraciones-publicas/

 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=denuncias+Ingenieros+navales+contra+la+xunta+de+galicia

 

Ver también;

http://pladesemapesga.com/descarga_adjuntos_deprensa/AlJuzgadodeGuardiadeACorunaSasemarFene.pdf

 

http://accionytransparenciapublica.com/index.php/transparencia/transparencia-autonomia/133-rosa-quintana-regala-1-3-millones-de-euros-publicos-a-los-ingenieros-navales-de-madrid-para-comprar-el-silencio-y-descontrol-en-el-sector-pesquero-preparando-el-camino-a-la-acuicultura