Archive | enero 2016

A XUNTA REITERA O COMPROMISO COS MAIORES AUMENTANDO SERVIZOS RESIDENCIAIS E DE ATENCIÓN DIURNA, ASÍ COMO PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA

 • O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro con responsables da Asociaci—n de Residencias da Terceira Idade (AGARTE).

  O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro con responsables da Asociaci—n de Residencias da Terceira Idade (AGARTE).

  A reunión serviu para estudar posibles colaboracións entre a administración autonómica e esta entidade, que representa a unha trintena de centros privados

 • Rey Varela manifestou que as persoas maiores e o seu benestar constitúen unha prioridade para o Goberno Autonómico

 

Santiago, 28 de xaneiro de 2016.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, continuou hoxe a súa rolda de entrevistas con entidades, organizacións e axentes sociais de Galicia e mantivo no seu despacho de San Caetano unha reunión con representantes da Asociación Galega de Residencias da Terceira Idade (Agarte). A xuntanza serviu para estudar posibles colaboracións entre a administración autonómica e Agarte, así como para coñecer de primeira man os obxectivos que persegue esta organización sen ánimo de lucro e que pasan, entre outros, pola mellora continua da coordinación sociosanitaria como garantía dunha mellor calidade nos coidados das persoas con dependencia que precisen dunha atención residencial.

 

Así as cousas, Rey Varela manifestaba logo da reunión que as persoas maiores son un dos colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia e que durante este ano 2016 a Consellería de Política Social seguirá traballando no incremento de novos servizos de atención residencial e de atención diúrna. “Continuaremos reforzando a aposta do Goberno galego polo benestar dos maiores e as súas familias, insistindo en cuestións como o envellecemento activo, o fomento de hábitos de vida saudables, a prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal”, apuntou o conselleiro.

 

Os fins de Agarte, constituída en 1996, son os de representación das residencias privadas, procurar unha adecuada atención e difundir o benestar e calidade de vida das persoas maiores, colaborar cós organismos públicos en todo o referente á terceira idade e velar polo cumprimento da normativa vixente no que atinxe ao funcionamento dos centros de maiores. Esta asociación representa a unha trintena de centros, dá cobertura a máis de 3.600 persoas e 2.300 traballadores; e colabora coa Universidade tanto en prácticas dos seus alumnos/as como en investigación.

 

A XUNTA ABRE O PLAZO PARA SOLICITAR A PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS E FILLAS MENORES DE TRES ANOS

 • O orzamento inicial da orde increméntase en máis do 65% neste exercicio, ata os 3 millóns de euros, fronte aos 1,8 millóns consignados en 2015
 • A prestación contempla un pagamento único por cada fillo ou filla menor de tres anos: 360 euros polo primeiro/a; 1.200 polo segundo/a; e 2.400 polo terceiro/a
 • Os destinatarios son aquelas persoas que non estiveran obrigadas a presentar a declaración do IRPF, nin o fixeran voluntariamente
 • O prazo para achegar as solicitudes estará aberto dende hoxe xoves ata o 7 de marzo, ambos incluídos. Isto é, por un período de 40 días naturais dende o día seguinte da publicación da orde no DOG
 • A tramitación da solicitude pódese realizar a través dos e das traballadores/as sociais dos concellos

 

Santiago, 28 de xaneiro de 2016.- A Xunta de Galicia informa de que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou onte a orde que regula a concesión da prestación económica por fillo ou filla a cargo, enmarcada no novo Programa de Axuda á Natalidade (PAN) que está a desenvolver a Consellería de Política Social. A novidade máis destacada desta orde é que para este exercicio de 2016 o seu orzamento global chega ata os 3 millóns de euros fronte aos 1,8 millóns consignados a anualidade anterior –isto supón un incremento do 66,6%-. Ademais, este crédito inicialmente consignado poderá ser obxecto de ampliación no caso de que sexa necesario, co obxectivo de garantir que as axudas sexan recibidas por todas as familias que cumpran os requisitos.

 

O obxectivo desta achega é contribuír a paliar, na medida do posible, os gastos dos primeiros anos de crianza dunha filla ou fillo, e está dirixida a aquelas persoas que non estean obrigadas a presentar a declaración do IRPF correspondente ao ano 2014, nin a teñan presentado de forma voluntaria.

 

A prestación efectúase mediante un pagamento único en conta bancaria que será de 360 euros polo primeiro fillo ou filla do solicitante, de 1.200 euros se é o segundo/a e de 2.400 se é o terceiro/a ou sucesivo. Cómpre destacar que esta prestación por fillo/a a cargo é compatible con outras axudas de apoio á familia e á infancia que tamén forman parte do Programa de Axuda a Natalidade. Estas son: as deducións fiscais nas mesmas contías por nacemento ou adopción para familias que realizan a declaración do IRPF, a exención de pago nas escolas infantís para o segundo fillo/a e aos menores en situación de acollemento familiar, e axuda directa aos pais e nais de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida do neno/a a través da Tarxeta Benvida.

 

Poderán optar á prestación por fillo/a cargo aquelas persoas que teñan fillos/as menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2016 (nacidos entre o 2 de xaneiro de 2013 e o 1 de xaneiro de 2016, incluídos). Tamén poderán ser beneficiarios desta convocatoria aquelas familias con fillos/as adoptados/as ou acollidos/as entre o 31 de decembro de 2014 e o 31 de decembro de 2015, e neste caso a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

 

Para solicitar a axuda é necesario que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia e que os nenos/as convivan coa persoa solicitante. A petición poderá efectuarse por vía electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na da sede electrónica da Xunta de Galicia –https://sede.xunta.es-, ou ben en soporte papel presentándoa en calquera dos rexistros establecidos. A tramitación da solicitude pódese realizar a través dos e das traballadores/as sociais dos concellos.

 

O prazo de presentación das solicitudes será do 28 de xaneiro ata o 7 de marzo, ambos incluídos. Isto é, por un período de 40 días naturais dende o día seguinte da publicación da orde no DOG. O tempo de resolución destas axudas é de cinco meses contado dende o día seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro.

 

Programa de Axuda á Natalidade

Esta prestación por fillo/a a cargo forma parte do Programa de Axuda á Natalidade (PAN) co que o Goberno autonómico procura que Galicia sexa un lugar mellor para vivir, formar unha familia e, sobre todo, para ser neno/a. Así, o PAN ten tres eixes fundamentais de actuación: axudas directas, programas de conciliación e servizos; e dentro do PAN – Axudas atopamos, ademais desta medida, as seguintes:

 

 • A Tarxeta Benvida: axuda aos pais e nais de 100 euros ao mes durante o primeiro ano de vida do neno/a para a compra de produtos de alimentación, de hixiene e farmacéuticos. Esta prestación diríxese a rendas familiares que non superen os 45.000 euros ou a rendas per cápita que non estea por riba dos 13.500 euros.

 

 • Deducións fiscais por nacemento ou adopción de fillos/as para contribuíntes cuxas rendas sexan iguais ou inferiores a 22.000 euros. Estas deducións son de 360 euros polo primeiro fillo/a, de 1.200 polo segundo/a e de 2,400 polo terceiro/a e sucesivos).

 

 

 • Exención de pago nas escolas infantís para o segundo fillo/a daquelas familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 7.500 euros anuais e aos menores en situación de acollemento familiar.

 

Os bonos Concilia e Coidado no Rural, así como o incremento de prazas en escolas infantís sustentadas con fondos públicos son outras liñas de actuación en que está a traballar a Consellería de Política Social no ámbito do apoio ás familias galegas e á infancia.

 

 

 

LÓPEZ-CHAVES VISITA AOS 12 ALUMNOS E ALUMNAS DO OOEE DE REDONDELA QUE RECIBEN FORMACIÓN EN ALBANELERÍA-CANTERÍA

 • 28012016_VisitaOOEECedeira2O delegado territorial da Xunta en Vigo salientou a “enorme preocupación” do Goberno galego por xerar emprego
 • Xunto ao alcalde de Redondela, Javier Bas, comprobou o traballo feito na especialidade de Cantería do Obradoiro de Emprego ´Redondela Ecosostible´
 • Xunta e Concello fan posible este programa mixto de formación e emprego cun orzamento de case 230.000 euros sendo a achega autonómica dun 77,3%.

 

Redondela, 28 de xaneiro de 2016.- O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, xunto ao alcalde de Redondela, Javier Bas, visitou esta mañá aos 12 alumnos e alumnas da especialidade de albanelería-cantería que, no marco do Obradoiro de Emprego ´Redondela Ecosostible´, están a beneficiarse deste programa mixto de formación e emprego para persoas desempregadas concedido pola Xunta ao Concello de Redondela.

 

O Obradoiro de Emprego ´Redondela Ecosostible´ comezou no mes de agosto no Pazo Pousadouro e ofrece formación e emprego durante 6 meses a un total de 20 alumnos e alumnas en dúas especialidades: agricultura ecolóxica e albanelería-cantería.

 

Esta mañá, delegado e alcalde comprobaron de primeira man o traballo feito na especialidade de albanelería-cantería na parroquia de Cedeira. O monitor da especialidade, Juan Vázquez, explicoulles o labor que se levou a cabo durante os últimos meses e que a actuación se atopa nestes momentos sobre o 85% da execución. Na visita tamén estivo presente a concelleira de Urbanismo, Benestar Social, Desenvolvemento Local e Servizos Sociais, María del Carmen Amoedo, quen explicou que o obxectivo do proxecto é a restauración da antiga escola de Cedeira, antigamente en ruínas, e que, unha vez recuperada, está previsto que se destine a uso social dos veciños e veciñas da zona.

 

López-Chaves gabou o traballo feito no atrio da igrexa de Cedeira ademais de sinalar a “enorme preocupación” que para a Xunta de Galicia ten a xeración de emprego. “Ver esta formación e o resultado amosa que é un orzamento moi ben investimento”, considerou.

 

Xunta e Concello fan posible este programa mixto cun orzamento total de 230.000 euros sendo a subvención económica da Administración autonómica dun 77,3%, é dicir, máis de 178.000 euros. A achega municipal é así de 51.000 euros. Esta iniciativa abre un importante espazo de colaboración administrativa no marco da aposta da Xunta de Galicia pola eficiencia e optimización dos recursos.

 

Este Obradoiro de Emprego alterna así a formación co traballo ou a práctica profesional en dúas especialidades que redundarán positivamente nos participantes. Deste xeito preténdese unha dobre vertente: que as persoas desempregadas consigan aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional. Ademais, perciben o salario mínimo interprofesional toda vez que reciben formación para que logren una reinserción laboral posterior.

 

A outra especialidade: Agricultura Ecolóxica

No marco do OOEE ´Redondela Sostible´, na outra especialidade de Agricultura Ecolóxica se forman 8 alumnos que, entre outras accións, realizan traballos de explotación agrícola de produtos de horta de base ecolóxica no Pazo Pousadouro. Mentres, noutras fincas (na antiga escola de Saxamonde, na finca Pexegueiro, nos Eidos e na Coutada) realizan labores de froiticultura que consisten na preparación do terreo, plantación de frutais, labores de poda e inxerto.

 

 

A XUNTA AVANZA QUE O PROXECTO SECTORIAL DO POLÍGONO EMPRESARIAL DA PASAXE ESTARÁ APROBADO ESTE VERÁN

 • 160128 Ethel Vigo 1A conselleira de infraestruturas lembra que se dará seguridade xurídica a máis de 3.000 empregos e abrirá a porta a novos proxectos empresariais que, segundo a asociación, crearían 1.000 novos postos de traballo
 • Na primeira fase do proxecto sectorial os empresarios impulsarán a mellora dos servizos, viais e subministros da área na que xa están instalados
 • A segunda fase será desenvolvida por Zona Franca e permitirá abrir a porta a novas empresas e investimentos
 • A Xunta tramitará o proxecto sectorial e redactará o proxecto de urbanización

 

Santiago, 28 de xaneiro de 2016.- A conselleria de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, avanzou hoxe que o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do polígono empresarial da Pasaxe, en Gondomar, estará aprobado en verán, tras anunciar hoxe o Diario Oficial de Galicia o inicio da información pública. Así llo trasladou aos representantes da Asociación de Empresarios deste polígono, cos que este mediodía mantivo unha xuntanza en Vigo, acompañada do delegado territorial da Xunta, Ignacio López-Chaves, e o director do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García.

 

A conselleira de Infraestruturas salientou que fase de información pública do proxecto sectorial forma parte da tramitación administrativa e ten como fin que a iniciativa sexa coñecido polos interesados e se poidan facer achegas.

 

Ethel Vázquez subliñou que deste xeito “se dá un paso máis cara a súa aprobación, que será dentro duns 5 meses, en función do resultado da información pública”. Así mesmo, lembrou que “se trata dunha tramitación complicada, froito do traballo de moita xente e que, o que é máis importante, non só dará seguridade xurídica a máis de 3.000 empregos, senón que abrirá a porta a novos proxectos empresariais que, segundo a asociación, crearían 1.000 novos postos de traballo”.

 

A conselleira indicou que o proxecto sectorial será desenvolvido por fases. A primeira, corresponde á zona na que se atopan as empresas actuais, onde se mellorarán os servizos, os viais e os subministros nunhas obras financiadas polos propios empresarios e, na segunda fase, que será desenvolvida por Zona Franca, se abrirá a porta a novas empresas e investimentos.

 

Pola banda da Xunta de Galicia, “ademais da participación nas reunións, redactaremos o proxecto de urbanización e tramitaremos o Proxecto Sectorial”, explicou.

 

A responsable de Infraestruturas e Vivenda do Goberno galego solicitou un exercicio de responsabilidade por parte de todos -Xunta, Empresarios, Zona Franca e Concello-, posto que se levan “moitos anos traballando para chegar a este punto de acordo que nos permite avanzar”.

 

Importante polo empresarial

O Polígono empresarial da Pasaxe é un importante polo empresarial da área de Vigo que precisaba dunha maior seguridade xurídica para seguir creando emprego e riqueza na zona.

 

Vázquez destacou que “despois dun camiño longo e de diferentes atrancos, por fin temos acadado unha solución de consenso para que a área empresarial teña tódalas garantías a través dun Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, para conseguir desenvolver e regularizar completamente a súa situación”.

La Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa presenta su plan de formación enero-junio 2016

 

El nuevo ente ofrecerá un total de 72 cursos y seminarios distribuidos en sus tres sedes para adaptarse a las necesidades de los alumnos.

 

Vigo, 28/01/2016. La recién creada Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa acaba de abrir el plazo de matrícula de su nuevo plan de formación para el primer semestre el año. El ente cameral ofrecerá, de manera inicial, un total de 72 cursos y seminarios distribuidos entre sus tres sedes para adaptarse a las necesidades de los alumnos. La oferta formativa hace especial hincapié en temas directamente relacionados con la empresa, así como las nuevas tecnologías y profesiones.

 

La programación, que se impartirá en las diferentes oficinas de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, está pensada para que los trabajadores en activo puedan compaginar la asistencia a los cursos con su actividad diaria, por lo que la mayoría comienzan fuera del horario laboral. Además, los cursos más demandados tendrán ediciones en las tres sedes, con el objetivo de que los alumnos puedan elegir opción que más se ajusta a sus necesidades de agenda.

 

La sede de Vilagarcía de Arousa será la encargada de inaugurar este ciclo formativo con una jornada única, el próximo 4 de febrero, dedicada a las Novedades Laborales 2016. La charla, a cargo del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, José María Casas de Ron,  tratará de dar un repaso actualizado por las principales novedades derivadas de la nueva legislación en materia laboral, empleo, seguridad social, procedimientos administrativos y de la inspección de trabajo y seguridad social.

 

Trabajo de integración

A la espera de la celebración del pleno que dará lugar al nuevo Gobierno corporativo, el equipo técnico del recién creado ente cameral continúa con los trabajos de integración. En estas primeras semanas de enero se ha procedido a unificar la página web (www.camarapvv.com), cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales (Facebook: camaracomerciopvv- Twitter: @camarapvv). Por todo ello, los interesados en cualquiera de estos cursos pueden inscribirse a través de la nueva web o acudiendo directamente a alguna de las oficinas camerales.

Afundación presenta en Vigo a mostra «Heroes animados», dedicada ao traballo do recoñecido Grangel Studio

DSC_0105A Sala de Exposicións do Teatro Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 13. Entrada pola rúa Reconquista), acollerá a partir de mañá, 29 de xaneiro, «Heroes animados», unha exposición deseñada en exclusiva para a entidade por ILUX Visual Technologies, na que se mostrará en detalle o proceso de deseño e creación dos personaxes nas producións de animación. A mostra, que anteriormente pasou polas sedes de Afundación nas cidades de A Coruña e Santiago de Compostela, e que presentaron hoxe en rolda de prensa Manuel Meijide, comisario da exposición, e Paloma Vela, coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación, recolle todos os detalles do proceso de deseño e creación dos personaxes nas películas de animación, a partir do traballo desenvolvido polo prestixioso Grangel Studio. A exposición permanecerá aberta ata o vindeiro 16 de abril, en horario de luns a venres de 17.30 a 20.30 h. e sábados de 11.00 a 14.00 e de 17.30 a 20.30 h.

LÓPEZ-CHAVES: “O CONCELLO DE VIGO NON CEDEU NIN ENTREGOU Á XUNTA DE GALICIA OS TERREOS PARA A CIDADE DA XUSTIZA

 • 28012016_TerreosCidadeXustizaO delegado territorial da Xunta en Vigo explicou esta mañá que os terreos “seguen a estar” a nome dos seus propietarios particulares coma así se constata nas notas simples informativas do Rexistro da Propiedade
 • Cualificou ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, de “multiplicador de falsidades” porque “dende hai meses está a afirmar” que os terreos están a disposición da Xunta pero “non é certo e nin sequera están a nome do Concello no Rexistro”

 

Vigo, 28 de xaneiro de 2016.- O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, realizou esta mañá declaracións aos medios nos terreos próximos onde se construirá a futura Cidade da Xustiza para deixar claro que o Concello de Vigo “non cedeu nin entregou os terreos” ao Goberno galego.

 

Coma lembrou, hai dous meses estivo na mesma zona para reclamar ao alcalde vigués, Abel Caballero, que cedese a parcela necesaria para o futuro edificio xudicial canto antes pero, a día de hoxe, “a situación é a mesma” matizando ademais que o rexedor falta á realidade. “Non é verdade o que di de que o Concello entregou ou cedeu os terreos á Xunta. Non é certo cando o dixo hai tres meses, tampouco cando o dixo en novembro e tampouco cando o dixo onte. Os terreos non están a disposición da Xunta nin entregados”, salientou.

 

E o demostrou con documentos na man ensinando as notas simples informativas do Rexistro da Propiedade que se refiren ás parcelas contempladas no proxecto. “Os terreos seguen a estar a nome dos seus propietarios, nin sequera están a nome do Concello”, subliñou o delegado, quen criticou a Caballero por “continuar enganando aos vigueses” chegando así a cualificalo de “multiplicador de falsidades”. Segundo considerou López-Chaves, o alcalde “está a afirmar dende hai meses que os terreos están a disposición da Xunta” pero “non é certo” porque “o Concello nin sequera os ten hoxe ao seu nome no Rexistro da Propiedade”. É por isto polo que lle pediu “celeridade” posto que “levamos seis anos e medio esperando polos terreos” agardando que os trámites rematen canto antes. “Algún día os entregará pero cando cumpra todos os trámites será cando os poida entregar”.

 

Por último, sinalou que os vigueses “saben quen é o responsable do retraso” na construción da Cidade da Xustiza garantindo que a Xunta cumpre coas súas obrigas xa que “temos o orzamento, o anteproxecto e incluso estamos a buscar unha solución ao problema urbanístico xerado coma consecuencia da anulación do PXOM aprobado por Caballero e pola que hoxe é concelleira de Urbanismo, María José Caride. Soamente fai falla que entreguen os terreos”, rematou.

 

Aparcadoiro Hospital Álvaro Cunqueiro

Por outra banda, o delegado volveu a reclamarlle a Caballero que “non busque escusas” e constrúa o aparcadoiro público “que prometeu hai catro meses” no contorno do Hospital Álvaro Cunqueiro. “Prometeu que ía a estar en primavera pero non é certo porque non iniciou as obras e non obtivo as autorizacións precisas para iniciar o proxecto. Agora está a buscar escusas para non facer as obras”, resaltou.

 

Ademais, amosouse “sorprendido” polo feito de que o presidente da FEMP “chame ao incumprimento e desacato” á normativa en materia de concesións de partes públicos pola súa actitude de cara ao aparcadoiro soterrado existente no HAC. “Parece que ten unha actitude próxima a Podemos”, sinalou reclamando novamente ao rexedor “que cumpra o seu compromiso” no que respecta á construción do aparcadoiro público nuns terreos cedidos pola Zona Franca. “Caballero está a buscar escusas para non facer o que prometeu e cumprir a súa palabra de construír o aparcadoiro público que dixo”, finalizou.

 

 

A poboación activa entre os menores de 55 anos descendeu en Galiza en 17.600 persoas no último trimestre de 2015

Os datos da EPA amosan que a taxa de temporalidade medrou preto dun punto e medio neste período

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) do último trimestre de 2015 amosa un descenso de 17.600 persoas entre os menores de 55 anos no noso país, caída que se mantén a pesar do incremento da ocupación a causa da perda de poboación e do avellentamento da mesma. Ademais, os datos revelan que a maioría dos novos/as ocupados/as teñen un contrato temporal, cuxa taxa medrou en preto dun punto e medio neste período.

As cifras dadas a coñecer polo Instituto Nacional de Estatística (INE) a través da EPA do último trimestre de 2015 deitan luces e sombras sobre a situación laboral en Galiza; a sombra que máis escurece o mercado de traballo continúa a ser a perda de poboación activa, xa que no último ano perdéronse 9.100 activos/as en total (6.700 no último trimestre); pero a perda foi superior entre os menores de 55, onde o descenso acadou as 17.600 persoas. O medre da poboación activa con máis de 55 anos compensou en parte este descenso, pero agrava o outro gran problema que padece a sociedade galega: o envellecemento da poboación.

A poboación ocupada incrementouse un 3,2% en termos interanuais (32.100 novos/as ocupados/as) e descendeu un 0,6% no último trimestre.

Aínda que en termos relativos que máis aumentou foron os ocupados/as como “autónomos”, un 5,2%, en termos absolutos foron os asalariados/as; os novos/as asalariados/as entraron no mercado de traballo maioritariamente a través dun contrato temporal, polo que a taxa de temporalidade aumentou do 24,1% no último trimestre do ano 2014 ao 25,5% a finais de 2015 .

A nivel sectorial, no último ano repuntou a ocupación en todos sectores; cabe destacar a evolución da ocupación na construción, xa que non só tivo un comportamento positivo o nivel interanual, senón tamén intertrimestral.

A taxa de paro sitúase no 17,7%, 3,2 puntos menos que no cuarto trimestre de 2014, descenso ao que contribúe a caída da poboación activa. Son 222.700 os parados/as estimados en Galiza no último trimestre do ano 2015 (no último trimestre non se produciron variacións). A pesar deste descenso non debemos esquecer que o 45% dos parados/as levan máis de dous anos nesta situación, e polo tanto xa sen dereito a percibir a prestación contributiva do SEPE, o que os sitúa nunha situación de extrema necesidade.

Estímase que a finais de 2015 son 75.100 os fogares con algún activo/a e no que todos/as están parados/as.

Incremento da temporalidade

Dende a CIG amosan a súa preocupación porque a pesar do incremento da ocupación se mantén a caída da poboación activa entre os máis novos, agravada non só pola perda da poboación senón tamén polo envellecemento da mesma.

Na central entenden que o medre da ocupación pode deberse a unha situación conxuntural, xa que o maior incremento prodúcese entre os asalariados/as con contrato temporal: a taxa de temporalidade aumentou preto dun punto e medio neste período.

Segundo indica o secretario confederal de Emprego e Industria, Miguel Malvido, os datos da EPA volven amosar o fracaso das políticas económicas do Goberno español do PP e das sucesivas reformas laborais, que non fixeron máis profundizar na perda de dereitos laborais da clase traballadora e nunha maior precarización do mercado de traballo.

Principais variables

  Dato do trimestre actual Variación  
Trimestral Interanual  
(miles de persoas) (%) (miles de persoas) (%)
Poboación de 16 ou máis anos 2.353,80 -3,5 -0,1 -10,7 -0,5
Activos 1.255,20 -6,7 -0,5 -9,1 -0,7
Poboación ocupada 1.032,50 -6,5 -0,6 32,1 3,2
Poboación parada 222,7 -0,1 0 -41,1 -15,6
Inactivos 1.098,60 3,2 0,3 -1,6 0

Fonte: EPA. INE

OMI. Prestige. Rajoy y Ana Pastor colocan un funcionario Público de FOMENTO ante la Organización Marítima Internacional, vulnerando la independencia funcional.

Pladesemapesga – exige sin demora  su CESE FULMINANTE- y las correspondientes explicaciones al Embajador de la Organización Marítima Internacional ( OMI ) en España, Santiago Padrón, Capitán Marítimo de Tenerife, respecto a la aplicación de las Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) y de la propia OMI, respecto al Trato Justo a la Gente de la Mar, ignorada de forma deliberada y contumaz a cambio de salir en la foto con el uniforme de gala, convirtiendo su gestión en el VERDADERO JUDAS y PELIGRO PARA LAS GENTES DE LA MAR.

La inaplicación de los esquemas internacionales en la catástrofe del Prestige fueron factores causales determinantes, ignorados por los magistrados, han propiciado la condena del capitán Mangouras y la IMPUNIDAD  DE LOS VERDADEROS RESPOSABLES, permitiendo al Director General de la Marina Mercante en aquel momento, Sr López Sors,  A TRAVÉS DE UNA MISIVA DE SU FIRMA Y LETRA, EXTORSIONAR AL SR PEDROSA EXIGIENDO DINERO PÚBLICO POR CALLAR LA BOCA, MÁS LOS GASTOS EN HOTELES PARA SU FAMILIA EN A CORUÑA. Vacaciones pagadas por los españoles por mentir) Y NO TIRAR DE LA MANTA MIENTRAS SE DECIDIA  EN LA SALA JUDICIAL LA SENTENCIA.

La Organización Marítima Internacional, en sus Resoluciones y Recomendaciones, contemplaba entre 2000/2002 ” las acciones que se esperan de los Estados Costeros para la identificación, designación y provisión de lugares de refugio apropiados junto con cualquier instalación relevante. ”

La Sentencia del Tribunal Supremo.

Pladesemapesga – razonaba y presagiaba sin miedo a equivocarse- una posible Sentencia en junio de 2015.

Sus vaticinios se han cumplido a pies juntillas.

Estas eran las reflexiones :

El Tribunal Supremo ya tiene decido y hará pública su decisión tras el verano sobre el caso Prestige, sin entrar a evaluar la presunta EXTORSIÓN del condenado López Sors a Sasemar pidiendo dinero público para callar la boca durante el juicio y seguir el folio dictado por el abogado del estado y poder cambiar cara a la galería pública el curso de la misma.

Desde Pladesemapesga se contempla la resolución con total desconfianza en la justicia sobre este asunto al convertir el proceso en una verdadera obra de teatro que se gestó durante más de 10 años (Algo Insólito en la vida jurídica de cualquier país) ninguno de los presentes en la causa a solicitado del seguro judicial ninguna indemnización al respecto basándose en las dilaciones indebidas.

Un proceso que tampoco ha tenido en cuenta toda la Normativa de la OMI la que también descartó personarse en la causa tal y como se le ha solicitado, metiendo la cabeza debajo de la alfombra para no ver perjudicados sus suculentos sueldos, dietas y pluses que nos OBLIGAN a pagar a todos los ciudadanos.

Diez años de instrucción, nueve meses de la obra de teatro del juicio y una sentencia que llegó en noviembre del 2013 cuestionada en casación por diecinueve partes presentes en el proceso y convertida en la BURLA de los tribunales internacionales en la inocencia y ausencia de los verdaderos culpables, confirmando así el desinterés y ausencia de fe en la justicia por los españoles…

Un proceso y asunto muy completo para una verdadera novela de los PIRATAS DEL SIGLO XXI en el que todo se confabula para que nadie sea culpable de nada y los que nos envenenan a nosotros y a nuestra tierra de vacaciones por sabe dios donde..a costa del sufrimiento del pueblo y la justicia contempla impasible como presuntamente se le dicta lo quede hacer en este proceso o obra de teatro política.

El Tribunal Supremo y nuestras conclusiones desde Pladesemapesga sobre el Juicio del Prestige Visto para sentencia que hacíamos públicas el Miércoles, 10 Julio de 2013 mucho antes de conocerse la misma.

Un juicio para cumplir las leyes que incumple todas las normativas nacionales e internacionales con el único fin de culpar a los inocentes en favor de evadir responsabilidades sobre los verdaderos culpables de la catástrofe.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, denuncia la total indefensión de Mangouras y su Jefe de Máquinas ante la inapropiada defensa, bien por ignorancia o incapacidad de todos los letrados, aunados en unas conclusiones que ignoran los principales cometidos internacionales, normativas y obligaciones de navegación desde tiempos inmemoriales.

Un costoso Juicio con unos actores ” broncos ” y faltos del nivel de competencia marítima exigido por normativa internacional.

La acrisolada inocencia de Mangouras y su Jefe de Máquinas demostrada.

López Sors, ha dejado en un ridículo espantoso a la Abogada del Estado.

En 2002, anunciaba en el Congreso de los Diputados, las ayudas y facilidades – exigidas – para buques necesitados de asistencia y todas las necesarias para prevenir, contener, reducir, vigilar y combatir la contaminación.

Sentenciaba que, toda contaminación termina en la playa. por lo tanto, las tres administraciones ( Central, Autonómica y Local ) están involucradas, adaptando la respuesta a los esquemas internacionales.

Pladesemapesga, denuncia :

La falta de un establecimiento de operaciones básicas de actuación.

La descoordinación de los distintos medios materiales y humanos que intervinieron en un suceso de aquella naturaleza, que una parte eran de la Administración Central, otra parte importante de las Comunidad Autónoma y también de las Administraciones Locales.

La inaplicación de los esquemas internacionales en la catástrofe del Prestige.

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

A�o 2002 VII Legislatura Núm. 455

INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ

Sesión núm. 31

celebrada el miércoles, 13 de marzo de 2002

( Intervención del Director General de la Marina Mercante, José Luis López Sors )

En cuanto a la lucha contra la contaminación, hay un convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha de 1990, el OPRC90, que establece los planes de contingencias.

Por esos planes de contingencias las partes firmantes se comprometen a trabajar conjunta o armonizadamente para luchar contra la contaminación.

El ministerio, con fecha 23 de febrero de 2001, dio una orden comunicada que tenía tres objetivos importantes, estableciendo el plan de contingencias en España:

El establecimiento de operaciones básicas de actuación en caso de accidente o por producción de una contaminación en el mar.

La coordinación de los distintos medios materiales y humanos que intervienen en un suceso de esta naturaleza, que una parte serán de la Administración central, otra parte importante será de las comunidades autónomas y otra parte importante será de las administraciones locales.

Toda contaminación termina en la playa.

Por lo tanto, las tres administraciones están involucradas, adaptando la respuesta a los esquemas internacionales.

La acrisolada inocencia de Mangouras y su Jefe de Máquinas demostrada.

Pladesemapesga, informa a los ciudadanos.

La irrupción en Galicia del Ministro Rajoy, se contemplaba planificada en el Plan Nacional de Contingencias, al activarse al menos teóricamente, varios planes Territoriales e Internacionales.

Desde ese momento, la Administración General del Estado por medio del Presidente del Gobierno, tenía la obligación de nombrar un Ministro, pasando a un segundo plano el Delegado del Gobierno.

Cuadro Orgánico y responsabilidades que exoneran de culpabilidad al Capitán Mangouras y su Jefe de Máquinas.

El Prestige, jamás fue asistido con las ayudas y facilidades necesarias para prevenir, contener, reducir, vigilar y combatir la contaminación.

Un costoso Juicio con unos actores ” broncos ” y faltos del nivel de competencia marítima exigido por normativa internacional.

El Jefe de Máquinas del Prestige, sentado en el banquillo de los acusados, lo denunció en su momento y el tiempo le ha dado la razón.

Preguntas sin sentido y respuestas disparatadas.

Todo estaba programado.

La European Sea Ports Organization ( ESPO ) tenía y tiene los conceptos muy claros : si un buque siniestrado está cercano a tierra la contaminación queda limitada a un área pequeña.

La Organización Marítima Internacional, en sus Resoluciones y Recomendaciones, contemplaba entre 2000/2002 :

Las acciones que se esperan de los Estados Costeros para la identificación, designación y provisión de lugares de refugio apropiados junto con cualquier instalación relevante.

Ni Abogados ni Peritos han logrado transmitir a la opinión pública un mensaje tan meridianamente claro como el de la Organización Marítima Internacional, antes de la catástrofe del Prestige.

La OMI y la European Sea Ports Organization, decían ” simple y llanamente ” :

El incidente del buque Cástor en aguas del Mediterráneo ( antes de la catástrofe del Prestige ) provocó el interés de la OMI y de su Secretario General, William O´Neil, que manifestó que ” ha llegado el momento de la OMI intervenga en el problema de los lugares de refugio para buques con averías y adopte las medidas necesarias para asegurarse que, en interés de la seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente, los estados costeros revisen sus planes de contingencias de manera que esos buques sean asistidos con las ayudas y facilidades necesarias según lo requieran las circunstancias “.

El Comité de Seguridad Marítima ( MSC ) decidió considerar el asunto y el Subcomité de Seguridad de la Navegación ( NAV ) se puso a trabajar con otros Subcomités para desarrollar unas ” guías de ayuda ” que deberán cubrir los siguientes aspectos :

a.- Las acciones que deberán tomar los capitanes de buques en peligro cuando necesiten un lugar de refugio ( incluyendo las acciones a tomar a bordo y las acciones requeridas cuando se solicita asistencia de otros buques próximos, operadores de salvamento y Estados Costeros ).

b.- La evaluación de los riesgos, incluyendo la metodología implicada, asociada con la provisión de lugares de refugio tanto en base a casos generales y caso por caso.

c.- Las acciones que se esperan de los Estados Costeros para la identificación, designación y provisión de lugares de refugio apropiados junto con cualquier instalación relevante.

El Subcomité de Seguridad de la Navegación en su 48 período de sesiones de julio de 2002, acordó un borrador que contiene las guías de lugares de refugio para buques necesitados de ayuda.

Estas guías se encuentran en el anexo 12 del documento NAV 48/19.

En el anexo 12 y en su punto 3.1.3.1. se dice :

Un equipo de inspección designado por el Estado Costero abordará el buque, cuando sea apropiado y si hay tiempo para ello, con el fin de recoger datos para la evaluación.

El equipo estará formado por personas con la experiencia apropiada a la situación.

En su punto 3.1.3.2. :

El análisis se llevará a cabo comparando los riesgos supuestos si el buque permanece en la mar y los riesgos que plantearía al lugar de refugio y su medio de ambiente.

Después de completar el análisis final, la autoridad marítima, se asegurará de que las demás autoridades afectadas sean debidamente informadas.

La European Sea Ports Organization ( ESPO ) ha comunicado que un puerto no es necesariamente el mejor lugar para un buque necesitado de ayuda.

El mejor lugar puede ser ” aguas abrigadas ” donde se puede controlar más fácilmente y en caso de accidente, la economía, seguridad y medio ambiente del puerto no peligra, además si el buque está cercano a tierra la contaminación queda limitada a un área pequeña.

“Roedores” en Portas

redrumPREVISIÓN INFORMATIVA para el domingo 31 de enero

Los “Roedoresde Redrum se cuelan en el Audiorio da Azucreira de Portas

Se  trata de un espectáculo familiar para niños a partir de los 5 años que fomenta la igualdad

Este domingo 31 de enero, o Auditorio da Azucreira de Portas, acogerá, a partir de las 18.00 h, una representación del espectáculo Roedores, de la compañía de teatro Redrum.

Producida con el apoyo de AGADIC, Roedores es una comedia familiar con música en directo que trata el tema de las desigualdades de género, de clase social, de oportunidades, y de derechos, a través de las aventuras de sus protagonistas, Peludiño y Munda, un hámster doméstico y una rata de cloaca. Está protagonizada por los jóvenes actores Guillermo Carbajo y Laura Míguez y con la colaboración especial de Carlos Álvarez-Ossorio. El primeiro, conocido por el gran público por haber sido ‘el niño’ de la serie Pratos Combinados, Laura Míguez por ser una de las integrantes de la compañía de tearo Il Maquinario.

La dirección va a cargo de Alex Sampayo, director también conocido por su trabajo en el sector audiovisual, en el que dirigió series como El Internado o Padre Casares. En este momento viene de presentar en varios festivales de todo o mundo su ópera prima, Schimbare, una película protagonizada por Candela Peña y Luis Zahera.

Roedores es una comedia escrita por Borja F. Caamaño y Alex Sampayo que fue nominada en los pasados premios de teatro María Casares en las categorías de Mejor Espectáculo Infantil y Mejor Actriz Protagonista.

Este espectáculo va más allá de las tablas, ya que lleva pareja la edición de un cuento con ilustraciones de Rodrigo Chao y que narra la historia previa de los personajes protagonistas.

En la página web del espectáculo encontraréis más información, y también en nuestros DATOS DE CONTACTO PARA PRENSA: