Archive | febrero 16, 2016

AS FAMILIAS GALEGAS QUE TIVERON OU ADOPTARON UN NENO OU UNHA NENA NO QUE VAI DE ANO COMEZARÁN ESTA SEMANA A RECIBIR A TARXETA BENVIDA

 • Na actualidade, a administración autonómica rexistrou preto de 1.000 solicitudes desta axuda económica directa de 100 euros mensuais para a compra de produtos de alimentación, de hixiene e farmacéuticos
 • A Tarxeta Benvida forma parte dun ambicioso paquete de medidas de apoio á familia e á infancia que está a desenvolver o Goberno galego ao abeiro do Programa de Apoio á Natalidade (PAN). Estas abranguen dende deducións fiscais ata exención de pago nas escolas infantís ou accións de conciliación como o Bono Concilia, entre outras

 

Santiago, 16 de febreiro de 2016.- A Xunta de Galicia entregará esta semana as primeiras cen Tarxetas Benvida aos pais e nais que tiveran solicitado esta axuda económica directa de 100 euros mensuais por un ano. O obxectivo deste medida é contribuír a sufragar os gastos básicos que supón o nacemento ou adopción dun fillo ou filla durante os seus primeiros doce meses de vida.

 

Así, a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, dependente da Consellería de Política Social, comezou hoxe a remitir a través de correo postal o primeiro centenar destas tarxetas moedeiro unha vez resoltas de maneira favorable as peticións das mesmas. Na actualidade, a administración autonómica ten recibido preto de 1.000 peticións de Tarxeta Benvida correspondentes aos nacementos e adopcións producidos no que vai deste 2016, e en vindeiros días continuará coa entrega das mesmas a aqueles pais e nais que cumpran cos requisitos.

 

Neste sentido, cómpre lembrar que teñen dereito á Tarxeta Benvida aquelas familias que acrediten a través da súa última declaración en Facenda que a renda da unidade familiar non supera os 45.000 euros; e nos casos en que si se supera esta cantidade, cando a renda per cápita non sexa superior aos 13.500 euros. A previsión do Goberno galego é que un mínimo de 8 de cada 10 familias galegas están en disposición de recibir esta tarxeta moedeiro cargada con 100 euros mensuais para a compra de produtos de alimentación, de hixiene ou farmacéuticos.

 

Apoio ás familias e á infancia

A Tarxeta Benvida é unha das novas medidas de apoio á familia e á infancia que a Xunta está a desenvolver ao abeiro do Programa de Apoio á Natalidade (PAN). Trátase dun ambicioso paquete de iniciativas coas que se procura dar resposta ás necesidades dos pais, garantir o benestar das familias e apoialas de maneira continua.

 

Deste xeito, dentro das accións que contempla o PAN están a dedución fiscal por nacemento ou adopción, o pagamento único por fillos/as menores de 3 anos, a exención de pago nas escolas infantís para o segundo fillo, o incremento das prazas na rede pública de escolas infantís, a posta en marcha das Casas Niño no rural, o bono coidado, o bono concilia,  a incorporación da flexibilidade do horario laboral e o teletraballo na función pública galega”.

 

Valença Tui Eurocidade do Desporto em 2016

depeurocidadeA Eurocidade Valença Tui apresentou, hoje, um ambicioso calendário de 30 eventos desportivos, para 2016, representativos de 17 modalidades. Uma aposta concertada de Valença e Tui e das suas associações desportivas na consolidação do projeto da Eurocidade.

Um calendário de eventos desportivos transfronteiriço, com uma dimensão sem paralelo na União Europeia e que é o reflexo de uma dinâmica desportiva crescente concretizada pelas várias coletividades das duas cidades, com o respaldo da Eurocidade.

Do calendário desportivo, para 2016, destacam-se:

* Taça de São Teotónio – 20 de fevereiro

* Circuito de Caminhadas Saudáveis (10 trilhos de março a novembro)

* Eurocidade BTT – 6 de março

* Torneio de Basquetebol da Eurocidade – 19 a 20 de março

* Taça San Telmo – 2 de abril

* Rali da Eurocidade – 13 a 15 de maio

* Big Ride Eurocidade – 22 de maio

* Eurocidade 10 – 12 de junho

* Torneio de Judo da Eurocidade – junho

* Campeonato de Kung – Fu da Eurocidade – 26 de junho

* Travessia a Nado da Eurocidade – julho

* Troféu de Andebol da Eurocidade – agosto

* Festival Aéreo e de Parapente da Eurocidade – agosto

* Descida de Boias da Eurocidade – agosto

* Torneio de Futebol de 7 da Eurocidade – setembro

* Troféu de Hóquei da Eurocidade – setembro

* Troféu de Ténis da Eurocidade – setembro e outubro

* Torneio de Baile Desportivo da Eurocidade – 20 de novembro

* Liga Futsal Saudável da Eurocidade (outubro de 2016 a maio de 2017)

* Iº Urban Trail Night Eurocidade – 26 de novembro

* Torneio de Xadrez da Eurocidade – dezembro

O calendário para 2016 consolida o projeto desportivo da Eurocidade que vai já na quinta edição consecutiva.

A XUNTA DE GALICIA DEU RESPOSTA A TODOS OS SOLICITANTES DE AXUDAS EN MATERIA DE VIVENDA SOCIAL EN VIGO

 • A totalidade dos solicitantes foron realoxados no mesmo concello de Vigo
 • O director xeral considera unha oportunidade perdida de axudar aos cidadáns que o concello venda 15 vivendas da súa propiedade no canto de destinalas a alugueiro social
 • Asemade, destaca que a Xunta conta con dez medidas en vigor destinadas aos afectados por execucións hipotecarias ou impago do alugueiro

Santiago, 16 de febreiro de 2016.- “Nos últimos anos a Xunta está a facer un importante esforzo en materia de vivenda para atender a aquelas persoas que por mor da crise económica se atopan nunha situación de vulnerabilidade, e dun xeito especial, para aquelas que perden a súa vivenda por imposibilidade de facer fronte ao pagamento das cotas hipotecarias ou das rendas mensuais no caso de arrendamento”. Así o manifestou hoxe o director xeral do IGVS, Heriberto García Porto, nunha comparecencia no Parlamento de Galicia.

 

García Porto explicou que “para atender a estas familias que están en situación de dificultade, dende o Goberno galego reforzáronse os programas autonómicos, que están en plena aplicación”.

 

No caso de Vigo, o director xeral do IGVS indicou que “este organismo atendeu á totalidade das persoas que solicitaron algún tipo de axuda en materia de vivenda social sen contar para iso co apoio do Concello, necesario para conseguir unha mellora integral da situación dos solicitantes, que non so se enfronta a un problema de vivenda”. Engadiu que “o único apoio recibido foi os dos traballadores sociais municipais que emitiron os informes necesarios para que a Xunta de Galicia completase os trámites de adxudicación de vivendas aos solicitantes das mesmas”.

 

O director sinalou que “todas os demandantes de axuda en materia de vivenda social no concello de Vigo obtiveron resposta positiva por parte da Xunta e os que necesitaron o realoxo en novas vivendas lles foron adxudicadas por parte do IGVS no mesmo concello de Vigo, empregando para iso todos os medios ao alcance da administración autonómica, entre os que se atopan as vivendas cedidas por Sareb e entidades financeiras”.

 

O director xeral do IGVS precisou que “algúns dos casos solucionados por este organismo foron postos no seu coñecemento por organizacións como Os Ninguéns e a PAH, cando o concello parecía ser coñecedor da situación dende moito tempo atrás”.

 

Tamén considerou que “o concello de Vigo perdía unha gran oportunidade de atender as necesidades dos seus cidadáns ao poñer á venda 15 vivendas integrantes do seu patrimonio municipal no canto de destinalas a alugueiros sociais, dado que poderían dar solución inmediata a moitas familias en risco de perder a súa vivenda”.

 

Cómpre lembrar que a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, no seu artigo 61, aborda os servizos sociais mínimos garantidos polos concellos.

 

Dez medidas

A Xunta de Galicia está a manter múltiples reunións con organizacións sen ánimo de lucro, asociacións e plataformas que apoian e axudan aos afectados para buscar a súa colaboración na difusión entre os afectados das dez medidas establecidas:

 

 1. Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia, que estableceu medidas para evitar os desafiuzamentos nas vivendas de promoción publica e permitir a dación en pago nas vivendas protexidas.
 2. 2. Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias, aprobado polo Consello da Xunta o 5 de decembro de 2012 e que segue en vigor. Ten por finalidade dar cobertura a todas as persoas que perdan a súa única vivenda nun procedemento de execución hipotecaria, soliciten a inclusión no programa e teñan uns ingresos ponderados inferiores a 2,5 veces o IPREM.
 3. 3. Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a FEGAMP, asinado o 8 de abril de 2013, co obxecto de establecer un protocolo de actuación conxunta para detectar os casos de especial vulnerabilidade en procedementos de lanzamento de vivenda familiar e adoptar medidas de carácter social e de realoxo que evite os efectos da perda de vivenda.
 4. 4. Programa Reconduce, posto en marcha o 3 de outubro de 2013, cun enfoque preventivo e coa finalidade de crear un marco de coordinación dos servizos das diferentes consellerías que se poñen a disposición para dar apoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento.
 5. 5. Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, aprobado polo Consello da Xunta o 12 de febreiro de 2015, que pretende facilitar o acceso á vivenda ás familias que máis o necesitan e que inclúe unha serie de medidas tendentes a reforzar o Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias.
 6. 6. Convenio coa Sareb, asinado no marco do Plan RehaVIta o 17 d marzo de 2015, co obxecto de que o IGVS poda dispoñer de vivendas desta sociedade con destino a aluguer social para as persoas con maiores dificultades e de forma especial para os afectados por execucións hipotecarias.
 7. Convenios de colaboración con varias entidades financeiras coa finalidade de solucionar as necesidades residenciais de persoas afectadas por execucións hipotecarias. Os convenios asináronse con Abanca o 6 de xullo de 2015, Caixa Rural Galega o 7 de xullo, e Banco de Sabadell en setembro de 2015, e previsiblemente se adherirán máis entidades.

As entidades comprométense a non desaloxar vivendas sometidas a execución hipotecaria, permitindo aos afectados continuar nas mesmas en réxime de aluguer social e, por outra parte, ceden vivendas baleiras da súa propiedade para aluguer social.

 1. 8. Convenio co Valedor do Pobo para canalizar as posibles situacións de especial necesidade de vivenda de tal xeito que puideran ser avaliadas e, no seu caso, atendidas de forma inmediata polo IGVS
 2. 9. Bono de Aluguer Social, aprobado polo Consello da Xunta en agosto de 2015, que facilita apoio urxente, inmediato e puntual a familias que precisen dunha especial atención pola perda da vivenda habitual en réxime de aluguer ante a imposibilidade de facer fronte ao pagamento da renda.

O Bono de Aluguer Social consiste nunha axuda de 150 euros mensuais durante doce meses, prorrogables por outros doce. E ademais, disporán tamén dunha axuda única de 450 euros para facer fronte a pagos atrasados ou aos gastos de formalización dun novo contrato.

 1. 10. Censo de Vivendas Baleiras, que se implantará en 2016 e permitirá coñecer a situación real das vivendas baleiras en Galicia, propiedade de entidades financeiras e da SAREB, co obxecto de poder deseñar as oportunas políticas públicas orientadas á ocupación das mesmas.

Noticias Febrero | Malandrómeda estrenan ‘VHS do futuro’, Nuevas fechas de Bala…

Malandrómeda estrenan VHS do futuro
El pasado miércoles se estrenaba en Rockdelux el nuevo videoclip de Malandrómeda realizado por Música Prepost (Fran Torres y Pablo Peña, de Pony Bravo). ‘VHS do futuro’ es el cuarto corte de ‘Os corenta e oito nomes do inimigo’, el disco que forma el quinto trabajo del grupo compostelano junto a ‘Cada can que lamba o seu carallo’, dos álbumes que publicaremos el próximo 26 de febrero. unnamed
Videoclip ‘VHS do futuro’ – Malandrómeda
Como no podía ser de otra manera, la publicación de los discos llega acompañada de una buena tanda de fechas de presentación en las que poder disfrutar de toda la energía que desprenden en directo. La fiesta empieza con un plan insuperable en Santiago el sábado 27: una ruta por varios locales de la zona vieja, tocando un tema en cada uno de ellos, en lo que será una tarde difícil de olvidar.

27.02 De Chea con Malandrómeda Santiago DC.
04.03 A.C. Xebra Burela
05.03 Lata de Zinc Oviedo
12.03 O Mercado Street Food Lugo
18.03 Labranza Meiro
19.03 El Pueblo Ourense
02.04 A Nave 1839 A Coruña
08.04 Jato Pús Ordes
09.04 Liceo Mutante Pontevedra
16.04 Distrito 09 Vigo

 

Cartel Esmorga Fest
BALA continúan sumando seguidoresunnamed (2)
Recién llegadas de su última ruta por la península y de dar algunos conciertos en UK presentando ‘Human Flesh’, Bala van preparando ya la siguiente parada: el Esmorga Fest. El festival de Sarria celebra el próximo sábado 5 de marzo su segunda edición con un cartel muy tentador.  No es el único plan que tienen para marzo: el 11 tocarán en el Lekuek Festibala de Gernika y el sábado 12 en el Matadero de Azkoitia.

05.03 Esmorga Fest Sarria
11.03 Lekuek Festibala Gernika
12.03 Matadero Azkoitia

ONE BEAUTIFUL DAY FESTIVAL SE APUNTALA: SEGUNDA TANDA DE CONFIRMACIONES

 • unnamed (1)Más techno con tres nuevos artistas: Paul Ritch, Fatima Hajji y Karretero

 • Nuevos puntos de venta anunciados

 • Se prolonga la venta de abonos anticipados a 20€ a otras 1000 entradas*

One Beautiful Day Festival continúa asentándose imparablemente como una de las citas a tener en cuenta en el inicio de la temporada de festivales. Si en la primera tanda de confirmaciones daban el sí artistas de la talla de Umek, Cristian Varela o Dosem, en este segundo avance el ritmo no ha decaído.

Y es que el parque de la Alameda de Talavera de la Reina, reconvertido en el Alameda Music Garden, temblará el próximo 28 de mayo con el techno sin contemplaciones del galo Paul Ritch; la reina española de los ritmos más duros, Fatima Hajji; y el incombustibleKarretero.

El techno armónico, potente y emotivo es la firma del francés Paul Ritch. Su delirio musical y creatividad le ha llevado a cabinas como la de Amnesia, festivales como Time Warpy a publicar en sellos comoSoma o el suyo propio, Quartz.
Siendo la reina indiscutible del techno más bruto en España, la salamantina Fatima Hajjihará acto de presencia en One Beautiful Day con su sonido propio y cargado de BPMs. ¡Bienvenida Fatima, hará  #1Hermosodía!
Empezando desde muy joven en el conservatoriocomo pianista, Karreterose ha labrado el camino directo a la residencia de la aclamada Reverse gracias a su talento como DJ. Productor Top de sellos como Donkey Head yPornographic.
Estos se unen a los ya confirmados Umek, Cristian Varela, Dosem, Alejandro Fernández, Gonçalo, Ismael Rivas, Miguel Lobo, Oscar de Rivera y Raúl Pacheco.

Pero no es todo, ya que desde One Beautiful Day pondremos a disposición de nuestros asistentes rutas de de autobús desde distintas ciudades. De momento se han confirmado las rutas desde Ávila, Toledo y Madrid, y aun quedan ciudades de Extremadura y otros puntos por confirmar. Así que estad atentos a las novedades, ya que se pondrán a la venta ofertas de entrada + autobús.

En One Beautiful Day Festival también queremos anunciar la apertura de nuevos puntos de venta online y físicos, en la web Ticketmaster, la App Fever, así como en los puntos de venta de entradas de Carrefour, FNAC y Halcón Viajes, además de las ya establecidas en Entradas A Tu Alcance y Correos.

Y, finalmente, como desde One Beautiful Day queremos agradecer la tremenda acogida que ha tenido la primera tanda de entradas anticipadas a 20€, hemos decidido ampliar a otras 1000 entradas más a este precio reducido (+ gastos de gestión) (hasta agotarse existencias).

Con estas facilidades y este cartel ¡No tenéis excusa para no venir a virir con nosotros #1HermosoDía!

CARTEL EN ORDEN ALFABÉTICO:

ALEJANDRO FERNÁNDEZ / CRISTIAN VARELA / DOSEM / FATIMA HAJJI / GONÇALO / ISMAEL RIVAS / KARRETERO / MIGUEL LOBO / OSCAR DE RIVERA / PAUL RITCH / RAÚL PACHECO / UMEK

ENTRADAS A LA VENTA:

Segunda tanda de 1000 entradas:
20€ (+ gastos de gestión)*

Entradasatualcance.com
Correos
Fever APP
Ticketmaster
Carrefour
FNAC
Halcón Viajes

*Hasta agotarse existencias

O FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 TERÁ 391 MILLÓNS PARA IMPULSAR O EMPREGO, A INCLUSIÓN SOCIAL E A REDUCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR

 • Valeriano martinez participa no acto de lanzamento do programa operativo do fondo social europeo 2014-2020

  Valeriano martinez participa no acto de lanzamento do programa operativo do fondo social europeo 2014-2020

  O titular de Facenda participou hoxe no acto de lanzamento do novo programa operativo do FSE para Galicia

 • Para acadar os obxectivos marcados, Valeriano Martínez dixo que o 80% do investimento do Fondo Social Europeo centrarase en áreas como o autoemprego, a inclusión activa e na mellora dos sistemas de educación e formación
 • Máis de 750.000 galegos beneficiáronse das actuacións cofinanciadas no marco do programa do FSE 2007-2013
 • “A estabilidade política e institucional crea emprego”, sinalou o titular de Facenda

 

Santiago, 16 de febreiro de 2016.- O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, participou hoxe en Santiago no acto de lanzamento do programa operativo do Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, que contará cunha dotación de 391 millóns de euros e que terá como obxectivos a consecución de 100.000 novos empregos e de máis calidade, a redución igualmente en 100.000 persoas da poboación en risco de exclusión social e un significativo recorte da taxa de abandono escolar.

 

Na súa intervención, o titular de Facenda sinalou que o programa presentado esta mañá no Consello Económico e Social (CES-Galicia) é o resultado dun proceso de programación liderado pola Xunta de Galicia e no que participaron outras administracións, institucións e axentes sociais.

 

O conselleiro argumentou que a proposta lánzase “nun momento decisivo”, no que Galicia encara a recuperación económica logo dunha intensa crise. E faino “coa estabilidade política e institucional, que foi e segue sendo a nosa gran vantaxe competitiva”, dixo, para engadir que “por iso contamos xa cunha planificación, para blindar esa estabilidade”, en referencia ao Plan Estratéxico 2014-2020.

 

Máis emprego

Para acadar os tres obxectivos sinalados, Valeriano Martínez informou de que o 80% do investimento do Fondo Social Europeo vaise concentrar en áreas como a promoción do autoemprego, a inclusión activa ou a mellora dos sistemas de educación e formación para aumentar a súa relación co mercado laboral.

 

Así, indicou que a prioridade da Xunta é “crear máis e mellor emprego”, e para conseguilo cóntase con ferramentas como un Plan Estratéxico, no que se definiron os obxectivos de país ata 2020; o novo Fondo Social Europeo, con preto de 400 millóns de euros, e un marco de estabilidade institucional e política que supón unha vantaxe para Galicia, “porque a estabilidade crea emprego”, sinalou o conselleiro.

 

No que se refire ao obxectivo de conseguir mais emprego e de máis calidade, falou da creación de 100.000 novos postos de traballo, ata baixar a taxa de paro ao 10%, e de reducir a taxa de abandono escolar en 3,5 puntos, promocionando a formación profesional e o talento investigador.

 

Balance

Máis de 750.000 galegos chegaron a beneficiarse das actuacións cofinanciadas no marco do programa operativo do FSE 2007-2013. Entre as actuacións destacan as destinadas á empregabilidade, igualdade, inclusión social e fomento do espírito empresarial.

 

Hai case tres décadas que Galicia se beneficia das políticas do Fondo Social Europeo, un instrumento que naceu para investir nas persoas e que desde Galicia se está xestionando “con eficacia e eficiencia”, sinalou o conselleiro.

Enterprise Rent-A-Car inaugura oficina en Vigo

ENTERPRISE_2016La nueva oficina, situada en la estación de tren Vigo Urzáiz, mejorará el acceso a todos los usuarios y ofrecerá un horario más amplio

 

Vigo, 16 de febrero de 2016.– Enterprise Rent-A-Car, compañía líder en el alquiler de coches y número uno en el alquiler de furgonetas, inaugura su nueva oficina de Vigo con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes. La nueva ubicación, localizada dentro de la estación de tren VigoUrzáiz, permite a los viajeros alquilar un vehículo sin tener que desplazarse al centro la localidad. Además, dispone de un mejor acceso para los clientes y un amplio horario de atención al público.

 

La nueva localización, que cuenta con unas instalaciones más modernas y amplias, permitirá reducir los tiempos de entrega y devolución de los vehículos, además de ofrecer una asistencia personal en el manejo y familiarización con los vehículos alquilados, mejorando de este modo las prestaciones ofrecidas a los clientes en la anterior ubicación.

 

Esta oficina forma parte de las tres con las que Enterprise Rent-A-Car cuenta en la provincia de Pontevedra y la décima en todo Galicia, lo que refleja el compromiso de la compañía con la Comunidad Autónoma y la vocación de cercanía, una de sus principales señas de identidad.

 

El horario de la oficina será de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes, cubriendo así las principales franjas horarias tanto para los trabajadores de la zona como para los visitantes que desean alquilar un vehículo.

 

Esta nueva oficina cuenta con una mayor disponibilidad de marcas tanto de vehículos como de furgonetas. La flota de Enterprise Rent-A-Car está compuesta por una amplia y moderna gama de turismos y furgonetas de gran variedad de marcas (Mercedes Benz, Citroën, Volvo, Seat, Peugeot,Škoda, Ford, Renault, Volkswagen, Opel, Nissan, Hyundai, Iveco etc.) y pone a disposición del cliente todas las facilidades para adaptarse a sus necesidades, como el alquiler de equipamiento extra para el coche, navegadores GPS, porta-esquís, sillas para bebé, etc.

 

Acerca de Enterprise Rent-A-Car

 

Enterprise Rent-A-Car es una filial de Enterprise Holdings, la mayor compañía proveedora de servicios de alquiler de vehículos del mundo. Enterprise Holdings, con sede en St. Louis, cuenta con 9.000 oficinas a nivel mundial. La compañía ha ampliado rápidamente su presencia en aeropuertos e intercambiadores de transporte en distintos territorios y actualmente desarrolla su actividad en más de 70 países.

Enterprise Holdings, junto con su filial Enterprise Fleet Management, ofrece una solución de transporte integral. En conjunto, Enterprise Holdings y Enterprise Fleet Management – que se dedican a la actividad de prestación de servicios de alquiler y uso compartido de vehículos, alquiler de camiones comerciales, gestión de flotas de vehículos para empresas y venta minorista de automóviles – obtuvieron unos ingresos de 19.400 millones de dólares durante el ejercicio 2014, con una plantilla de 90.000 trabajadores y un volumen de 1,7 millones de vehículos a nivel mundial. Para obtener más información acerca de Enterprise Rent-A-Car y el grupo de empresas al que pertenece, Enterprise Holdings, entre en www.enterpriseholdings.com.

 

Enterprise entró en el mercado español en el año 2012 con la adquisición de la compañía de alquiler de vehículos Atesa, perteneciente al Grupo PSA Peugeot Citroën. Actualmente la compañía cuenta con una red cercana a 120 sucursales propias en España y tiene más de 700 empleados. Para más información, www.enterprise.es

 

¡ElectroSplash desvela sus primeras confirmaciones!

 • unnamedÂme, Fort Romeau, Fred P, Kresy o Hunee entre los confirmados

 • Dorian, Polock y Dj Coco encabezan el escenario de indietrónica

 • Últimos días para adquirir el abono de 3 días a 25 euros

Ha llegado el momento de disipar rumores, quinielas y debates. ElectroSplash Festival desvela su primer avance de programación para su próxima edición los días 8, 9, y 10 de julio en la Playa de Fora Forat de Vinaròs, Castellón. Como viene siendo habitual y haciendo gala de su imprenta personal por encima de todo, ElectroSplash volverá a ofrecer un contenido diferente, variado y de calidad para que los #Splashers puedan disfrutar de la mejor música de baile del planeta a orillas del mediterráneo. 

Presentando hasta 19 primeros nombres tanto nacionales como internacionales, el elenco de artistas confirmados lo encabeza el dúo Âme. Figuras míticas de la regeneración del house europeo y copropietarios junto a Dixon del todopoderoso sello Innervisions, Kristian Beyer & Frank Wiedemann recaerán por primera vez en ElectroSplash para brindar un set para todos los gustos y oídos.

La segunda gran incorporación viene a cargo de Fort Romeau, artista inglés apadrinado en Ghostly International por Matthew Dear y uno de los mejores Djs y productores del momento. Prueba de ellos su último trabajo, ‘Insides’, también a través de Ghostly International y uno de los mejores álbumes del pasado año según la crítica. Apostando por los ritmos y sonidos más contundentes y enfocados en la pista de baile, serán el residente y productor del club Robert Johnson de Frankfurt, Benedikt Frey, y XDB -también de tierras alemanas- los encargados de traer a Vinaròs el techno más groovero e hipnótico.

Siguiendo la estela fresca y housey, a éstos le acompañarán Tama Sumo -viejo conocido de la escena berlinesa, perteneciente a OstGut Ton y residente en clubes como Berghain / Panoramabar, Freerotation, o Dance Tunnel-, y Hunee, uno de los valores house, funky y disco más en alza en este último año. El de Rush Hour pisará de nuevo territorio nacional con ‘Hunch Music’, nuevo trabajo en largo formato. Dos claras apuestas por los sonidos más próximos al house y disco siempre con especial esencia «pure vinyl».

También desde Alemania pero con un acento sonoro mucho más moderado, desenvuelto entre deep, house, downtempo e incluso ambient, uno de los talentos con más elegancia y clase de la electrónica de la capital germana: Edward, cabeza visible de uno de los sellos de culto de la electrónica como Giegling y colaborador en Hivern Discs recaerá en los escenarios de ElectroSplash para ofrecer un cóctel sonoro sin precedentes.

Sin salirse de los sonidos más cálidos, ElectroSplash también contará con el newyorkino Fred P, embajador en Europa del house americano, con un habitual en sellos como Hivern o fundador y máximo exponente de Discomaths y recientemente galardonado como mejor artista house nacional en la última edición de los Vicious Awards, Kresy, y el asturiano Skygaze en formato live. ¡House en su vertiente más underground!

La clave electrónica acaba con las incorporaciones del australiano Tornado Wallace, los catalanes The Suicide of Western Culture, Daniel Kyo –quien hace poco presentaba su último trabajo en Factor City- y Ernie.

Pero este año ElectroSplash también presentará su faceta más indie contando con la participación de bandas con potentes directos dentro del panorama indie electrónico nacional e internacional. Entre los confirmados, destacan los nombres de las bandas catalanas Dorian, formación con una envidiable trayectoria a sus espaldas y expertos en la fusión de new wave e indie rock, y Polock, que presentarán temas de su último trabajo publicado el pasado año, ‘English Grafitti’. A éstos les acompañará el músico, compositor y productor checo Boris Carloff, el pop electrónico del valenciano Bearoid o el eclecticismo indietrónico de Dj Coco.

Los abonos de tres días ya están disponibles a un precio reducido y limitado de 25 euros. Ya puedes comprar tu abono aquí.

Para facilitar la estancia, ElectroSplash ha puesto a disposición un servicio de booking y alojamiento con diferentes ofertas adaptadas para todos los bolsillos y grupos. Toda la información detallada aquí. Entra y reserva la estancia que más se ajuste a vuestras necesidades. ¡Permaneced atentos porque además de nuevas confirmaciones nos esperan muchas sorpresas!
PRIMER AVANCE DE CARTEL POR ORDEN ALFABÉTICO

ÂME / BEAROID / BENEDIKT FREY / BORIS CARLOFF / DANIEL KYO / DJ COCO / DORIAN / EDWARD / ERNIE / FORT ROMEAU / FRED P / HUNEE / KRESY/ POLOCK / SKYGAZE Live / TAMA SUMO / THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE / TORNADO WALLACE / XDB
¡ElectroSplash, más allá de la música!

Hazte con tu abono de 3 días a un precio de 25 €
Consulta la sección de artistas en nuestra web

Observatorio de la Cultura 2016. La recuperación llega al sector cultural

BSERVATORIO DE LA CULTURA 2016
 LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA LLEGA AL SECTOR CULTURAL

Un 33,4% del sector prevé un año de crecimiento y un 58,7% cuenta con un presupuesto similar; tan solo el 7,8% de los encuestados prevé nuevos descensos

Tras seis años encadenando ajustes presupuestarios, para 2016 se prevé un crecimiento medio del 3,5%

El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Teatro Real, a la cabeza de las propuestas culturales más valoradas del 2015

Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía son las comunidades más destacadas por la calidad e innovación de su programación cultural

Madrid, Barcelona y Bilbao lideran la lista de ciudades más destacadas por su programación cultural

La Gastronomía y la Moda, lo más destacado de nuestra creación

Consultar el resultado completo del Observatorio de la Cultura aquí

Consultar anteriores informes aquí

Más información: www.fundacioncontemporanea.com

La Fundación Contemporánea presenta los resultados del Observatorio de la Cultura 2016 correspondientes al último año. Han participado 173 miembros del panel de expertos quienes han respondido entre diciembre de 2015 y enero de 2016 a un cuestionario, el Barómetro anual, valorando la actividad cultural de comunidades autónomas y ciudades, las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año y las áreas de la cultura, así como la evolución de sus presupuestos anuales.

LOS PRESUPUESTOS DE LA CULTURA 
Tras consultar a los panelistas por la variación prevista en el presupuesto o volumen de actividad de su organización o actividad profesional para el ejercicio 2016 respecto al 2015, los resultados arrojan un cierto optimismo. Un 33,3 % de los profesionales encuestados afirma trabajar con un presupuesto superior al del pasado ejercicio, con crecimientos superiores al 10% en un 19,1% de casos, mientras que para un 58,7% el presupuesto de 2016 será similar al del pasado año. Solamente un 7,8% de los consultados prevé para este año una disminución presupuestaria. La variación media resultante es por primera vez positiva en los siete años de elaboración de la serie, arrojando un crecimiento medio del 3,5%.

Concellode Vigo

Vigo presenta a súa candidatura a 9 bandeiras azuis e 3 sendeiros azuis

O alcalde informou este venres do acordo da Xunta de Goberno Local para que Vigo concorra aos galardóns medioambientais Bandeira Azul e Senda Azul, así como da adhesión ao convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para actuar nos sendeiros azuis vigueses. O goberno local tamén deu luz verde ao programa de pisos para a incorporación social de drogodependentes.

 


O goberno municipal cooperará na celebración na cidade de efemérides importantes de Portugal

O alcalde transmitiulle ao vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Correia da Silva, a «inmensa vocación» de relación que ten a cidade con todo o país luso durante un encontro que mantiveron esta mañá na Alcaldía. No transcurso da reunión, Caballero ofreceulle «cooperación» na cesión de espazos públicos de cara á celebración en Vigo de actos e efemérides importantes en Portugal.

 


Caballero valora a consolidación da Gran Bikedada, este domingo entre Vigo e o encoro das Eiras

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, animou hoxe á participación na Gran Bikedada, unha serie de actividades en torno ao mundo do ciclismo que durante a fin de semana terá como escenario a contorna do Náutico e que rematará cunha marcha ciclista de bicicleta de montaña entre Vigo e o encoiro das Eiras, con volta a Vigo, que contará con preto de 500 participantes.

 

O Concello apraza o desfile de comparsas do Entroido para o próximo sábado

Polas previsións metereolóxicas adversas para mañá sábado, 13 de febreiro, o desfile-concurso de comparsas e carrozas terá lugar unha semana despois, segundo anunciou este venres Abel Caballero. O goberno de Vigo pospón a súa celebración para as 18 horas do sábado, 20 de febreiro, cando «a perspectiva climatolóxica parece que non é mala», en verbas do alcalde.

 


Convocatoria do exame de obtención do permiso municipal de condución de taxis

Ponse en coñecemento de todas as persoas interesadas en tomar parte nas probas para a obtención do PERMISO MUNICIPAL DE CONDUTOR DE TAXI, que deberán presentar a solicitude, xunto coa documentación esixida no artigo 25 da vixente Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi (BOP nº 48, de 11 de marzo de 2015) e que se relaciona seguidamente. O prazo para a presentación das citadas solicitudes comprende dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio e até o 4 de marzo de 2016, incluído. A documentación requirida é a seguinte:

 

Bases reguladoras de adxudicacion de prazas para participar no programa de inmersión en lingua inglesa «Vigo en Inglés 2016»

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 29 de xaneiro de 2016 aprobou as «Bases reguladoras e convocatorias ordinaria e extraordinaria para a adxudicación de prazas para a participación no programa municipal de inmersión en lingua inglesa «Vigo en Ingles 2016», dirixidas ao alumnado de 3º de ESO e de 2º de Bacharelato de centros educativos do Concello de Vigo «. (exptes. 17631-332 e 17632-332)

 


Obradoiro de improvisación teatral

A Concellaría de Normalización Lingüística vai levar a cabo un obradoiro de improvisación teatral, de 21 horas, destinado a adolescentes ou persoas adultas non profesionais no eido das artes escénicas. Previamente haberá dúas charlas explicativas nas que se achegarán os contidos e as dinámicas de traballo aos potenciais participantes do obradoiro.