Archive | marzo 7, 2016

A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE LALÍN ANALIZAN NOVAS POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

 • Rey Varela anunciou un incremento de horas no Servizo de Atención
  O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro co alcalde de Lal’n, Rafael Cui–a Aparicio.

  O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro co alcalde de Lal’n, Rafael Cui–a Aparicio.

  no Fogar (SAF) para persoas con dependencia neste concello co obxectivo de avanzar na eliminación da lista de agarda

 • Esta xuntanza enmárcase nas reunións que o titular de Política Social está a manter cos rexedores e rexedoras galegas co obxectivo de mellorar a coordinación e eficacia dos recursos autonómicos e municipais que se destinan ás persoas e familias con menos recursos.

 

Santiago, 7 de marzo de 2016.- A Xunta de Galicia continua coas xuntanzas de traballo cos alcaldes e rexedoras galegos co obxectivo de estudar posibles vías de colaboración e mellorar a coordinación de cara a conseguir unha maior cobertura e eficacia dos recursos autonómicos e municipais que se destinan ás persoas e familias que máis precisan de apoio. Na xornada de hoxe, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, entrevistouse no seu despacho de San Caetano co primeiro edil de Lalín, Rafael Cuíña Aparicio, con quen abordou as liñas estratéxicas en materia social de ambas institucións para este ano, ao tempo que estudaron as problemáticas sociais que presenta este municipio coruñés.

 

Rey Varela explicou ao alcalde de Lalin o importante peso que teñen as políticas sociais no presuposto da Xunta ata o punto de incrementarse nun 12% as partidas económicas dirixidas a este ámbito para este ano 2016 en comparación co exercicio pasado. Ao respecto, o conselleiro insistiu en que o obxectivo é trasladar esta maior marxe orzamentaria aos fogares galegos, en especial, a aqueles con menos recursos e que máis precisan da axuda das administracións. Nesta liña, o titular da carteira autonómica de Política Social insistiu en afondar no diálogo e colaboración entre administracións, posto que “os servizos sociais non son nin da Xunta, nin das deputacións, nin dos concellos, senón que son das persoas ás que están dirixidos”, dixo.

 

Ademais, o conselleiro anunciou unha mellora no servizo de coidados a persoas dependentes no seu contorno máis próximo, que a Xunta de Galicia presta en colaboración co Concello de Lalín. Deste xeito, o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) aumenta en 114 horas co obxectivo de avanzar na eliminación da lista de agarda. Nestes momentos, o SAF Dependencia atende en Lalín a máis de 60 persoas.

 

Por outra banda, a rede de servizos e equipamentos sociais de Lalín nos que participa a Xunta de Galicia complétase coas escolas infantís As Pontiñas –de carácter municipal- e a situada no polígono industrial Lalín 2000 –de titularidade autonómica e que oferta 74 prazas repartidas en 5 unidades-; e un  centro sociocomunitario de Benestar. Así mesmo, o Goberno galego mantén con financiamento público prazas concertadas en: a residencia a Nosa Señora das Dores -76 prazas, das cales 49 son concertadas-, o centro de día de Alzhéimer Geriatros -15 das súas 30 prazas están concertadas-, a residencia para maiores de Geriatros –de 151 prazas, 93 teñen concerto-; o centro ocupacional de iniciativa social Javier Brandio –con 50 prazas, 15 concertadas-; e o centro de día Javier Brandio, tamén de iniciativa social –con 15 prazas concertadas das 30 que ten en servizo-.

 

Galicia lideró la creación de nuevos empleos femeninos en 2015

A nivel nacional, 206 mujeres pusieron en marcha, al mes, un negocio durante el pasado año con el apoyo de la Cámara de España y el Instituto de la Mujer

 images

En 2015 el PAEM tramitó ante Microbank 143 microcréditos sin aval por un importe total de 910.062 euros

 

Vigo, 07 de marzo de 2015.- Durante el pasado año Galicia encabezó el ranking de generación de nuevos empleos femeninos, con 344 puestos, según los datos del PAEM, el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres promovido por Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

 

La comunidad gallega, sin embargo, ocupa el cuarto lugar por número de empresas creadas, situándose por detrás de Andalucía, Castilla León y Comunidad Valenciana. En este sentido, y durante 2015, cada mes un total de 206 mujeres españolas se arriesgaron y pusieron en marcha un negocio. Así las cosas el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), facilitó en 2015 la creación de 2.480 empresas lideradas por mujeres, que generaron 2.759 nuevos empleos.

 

Ayudas a la financiación

A través del PAEM, las emprendedoras pueden acceder a  un microcrédito sin avales de hasta 25.000 euros. La Cámara de Comercio de España colabora con Microbank-La Caixa, a través del convenio firmado con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para la tramitación de microcréditos sin avales para mujeres. Para ello, las Cámaras de Comercio elaboran con la emprendedora el plan de empresa y le ayudan a tramitar la solicitud del microcrédito.

 

En 2015, se presentaron 143 solicitudes de crédito, de las cuales se concedieron el 67%. El importe total de los créditos ascendió en ese periodo a 910.062 euros, que se destinaron a la financiación de comercios al por menor (31,5%), seguidos de bares y cafeterías (14%) y de centros de peluquería y estética (10,5%). En cuanto a los importes medios de los créditos concedidos, el 42% se situaron en la franja de 20.000- 25.000 euros, el 33% fueron menores a 10.000 euros y el 25% restante entre 10.000 y 20.000 euros.

 

Un programa pionero

El PAEM se puso en marcha en 2000 con el objetivo de sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial y se ha convertido en un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas. Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Está diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres en cualquier fase de su proyecto, tanto en el  inicio de la idea como en su puesta en marcha y consolidación.

 

PAEM en Vigo

El perfil de las usuarias correspondientes a la extinta Cámara de Comercio de Vigo, es el de emprendedoras, mujeres que hasta ese momento no estaban desempeñando actividad empresarial o laboral. Comprende el 90% de las usuarias totales; solo un 10% del total es empresaria cuando accede al programa. El número de usuarias que ha accedido al programa en el último año ha sido de 309, que si bien en es un número inferior al de años anteriores, debido en parte a una leve mejoría de la economía, sigue siendo elevado derivado de la necesidad de autoempleo, del impulso de la actividad empresarial y de la propia coyuntura económica.

 

Edad. Las mujeres usuarias del PAEM que tienen entre 25 y 54 años, representan el 89% del total de las usuarias del programa; las mayores de 54 años, el 6 %; y las menores de 25 años, el 5%. Por tanto, son las mujeres comprendidas entre los 25 y los 54 años (franja de edad media en que habitualmente la mujer española ya ha finalizado sus estudios y accede al mundo laboral o ya está insertada en él) las que menos facilidades encuentran para desarrollar su actividad y deciden emprender.

 

Estudios. Las mujeres que más acceden, en este caso, son las mujeres con estudios superiores, que representan un 68% del total, perteneciendo un 48% a mujeres con Estudios Universitarios y un 20% a aquellas que tienen una Titulación de Ciclo Formativo Superior. Las mujeres con una Titulación de Ciclo Formativo Medio equivalen a un 14%, las que tienen una Titulación de Bachillerato representan un 10% y las que no tienen ninguna o de Nivel Inferior a las Anteriores representan un 8% del total de las usuarias.

 

Situación laboral. Las mujeres que acuden al Programa son en su mayoría mujeres desempleadas, que deciden iniciar una actividad empresarial tras estar en una situación de desempleo menor a 1 año. Estas representan el 32% de total de las emprendedoras. El 27% se sitúa en una situación activa, desempeñando su actividad por cuenta ajena; En tercer lugar, las mujeres desempleadas de más de 2 años, que representan el 16% del total, seguido por las mujeres desempleadas entre 1 y 2 años que representan un 15%. Las mujeres empleadas por cuenta propia que acuden al programa representan un 8%

A DIRECTORA XERAL DE VOLUNTARIADO RECOLLE AS IDEAS DOS MOZOS E MOZAS PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS DE XUVENTUDE CO OBXECTIVO DE MELLORAR AS ACTUACIÓNS NO EIDO DA MOCIDADE

 

 • No encontro, Cecilia Vázquez, lembrou que o prazo de presentación de proxectos para o programa Iniciativa Xove está aberto ata o 4 de abril. Esta iniciativa financia o cen por cento de proxectos de participación xuvenil cun orzamento máximo de 5.000 euros
 • A representante da administración autonómica tamén se reuniu con alcaldes e concelleiros das comarcas de Arzúa e Melide co obxectivo de coordinar as políticas de mocidade

 

Melide (A Coruña), 7 de marzo de 2016.- A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, mantivo hoxe unha xuntanza de traballo cos mozos e mozas das comarcas de Arzúa e Melide que participaron ao longo de 2015 nos diferentes programas postos en marcha pola Dirección Xeral, entre eles, Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil, Galeuropa ou Deseñando o teu futuro. Xuntanzas como a desta xornada en Melide, teñen como obxectivo escoitar as conclusións dos participantes nos diferentes programas, coa fin de coñecer as súas ideas, queixas ou dúbidas e así poder mellorar as prestacións dos recursos que a Dirección Xeral de Xuventude programa para os mozos e mozas de Galicia. “Consideramos prioritario que tomen parte activa e se impliquen ao máximo nos plans de futuro e no desenvolvemento da programación de Xuventude”, indicou Cecilia Vázquez.

 

No transcurso do encontro, a directora xeral recordou que o prazo para presentar proxectos no programa de participación xuvenil Iniciativa Xove está aberto ata o vindeiro 4 de abril. Trátase dun programa de educación non formal pioneiro no ámbito de todo o Estado, que aposta por ceder o protagonismo á mocidade, fomentando valores positivos como a responsabilidade, a comunicación ou o sentido da iniciativa.

 

Iniciativa Xove conta en 2016 cun investimento de 547.364,95 euros, un orzamento dirixido tanto a asociacións xuvenís como a grupos informais de mozos e mozas. O programa permite financiar o cen por cento dos proxectos presentados, cunha contía máxima de 5.000 euros. Todas as entidades e grupos aos cales se lle conceda a axuda e o soliciten, recibirán un anticipo do 80% sobre o total da cantidade concedida. Unha medida que evita que a posible falta de liquidez das persoas novas constitúa un impedimento para a posta en marcha dos seus proxectos. Unha vez finalizados, os participantes poden obter un certificado oficial de experiencias de educación non formal en materia de Xuventude, como instrumento que permite confirmar a participación neste programa e sobre todo, valorar as competencias adquiridas.

 

Por outra banda, a directora xeral tamén mantivo unha xuntanza con alcaldes e concelleiros da xuventude das comarcas de Arzúa e Melide, co obxectivo de coordinar e mellorar as políticas de mocidade que se prestan de xeito conxunto entre os concellos e a administración autonómica, ademais de poder presentar a programación da Dirección Xeral para 2016.

 

Entre os meses de febreiro e abril, Cecilia Vázquez está a manter un total de 14 encontros con mozos e mozas de toda Galicia e cos responsables de xuventude dos concellos. As primeiras xuntanzas tiveron lugar en Chantada, Lugo, Noia e Melide. Tamén se celebrarán en Ferrol, A Coruña, Lalín, Vilagarcía, Pontevedra, Santiago, Ourense, Vigo, Betanzos e Carballo.

El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones

 El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de esta ley.

 Con ello, se refuerza la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulador constituido por la Ley General, que obtuvo un amplio consenso cifrado en el 95% de los votos tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.

 La ley recupera la Unidad de Mercado en éste sector, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las administraciones competentes.

 El respaldo del Tribunal Constitucional permitirá afianzar las fuertes inversiones de los operadores de telecomunicaciones para la renovación de redes, inversión que aumentó un 30% en 2014 respecto a 2013 hasta superar los 5.000 millones de euros.

07.03.16. El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, desestimando el recurso, con la excepción de la declaración de inconstitucional y nulo, un inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, relativo a una regulación puntual de un plazo.
La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el 4 de febrero de 2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Generalitat de Cataluña el 5 de febrero de 2015, señala en los antecedentes que el recurso dividió los preceptos impugnados en dos bloques: el primero integrado por los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7 y 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que a juicio del recurrente, vulneraban las competencias exclusivas de la Generalitat sobre ordenación territorio, el paisaje y el urbanismo (artículos 149.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); y un segundo bloque de preceptos recurridos que incluye los artículos 65, 69.j).6 y, por conexión, 73 y 74 que infringían su competencia sobre regulación y control de los medios de comunicación audiovisual (artículo 146 del Estatuto de Autonomía).

Tras recordar la doctrina constitucional en relación con supuestos de concurrencia de los títulos competenciales sectorial (telecomunicaciones), de titularidad estatal y títulos de carácter transversal u horizontal (urbanismo, ordenación del territorio), de titularidad autonómica, el Tribunal señala en relación con el primer bloque de preceptos que no ve una limitación vulneradora de dichas competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación.

Tampoco aprecia el Tribunal inconstitucionalidad en los artículos del segundo bloque de preceptos impugnados, el 65 y el 69.j).6. y por conexión, 73 y 74, concluyendo el máximo órgano constitucional que “las competencias autonómicas sobre medios de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos”.

Sin embargo el Tribunal declara inconstitucional y nulo el inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, párrafo relativo al plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas, que se entenderá aprobado si la administración pública competente, no ha dictado resolución expresa. El Tribunal considera necesario en este caso el establecimiento de la regla general del silencio positivo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando la incertidumbre asociada a la falta de respuesta. Sin embargo, no ampara la fijación del concreto plazo de dos meses dado para la aprobación de los planes, contenida en el inciso ”transcurridos dos meses desde su presentación”, que considera que vulnera la competencia de la Generalitat en materia de procedimiento administrativo.

Otras modificaciones introducidas por la Ley General que refuerzan el principio de seguridad jurídica

-Impulsa una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias.
-Introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.
-Refuerza la coordinación de los Derechos de Usuarios estableciendo un procedimiento para solucionar las posibles controversias a través de una Comisión Bilateral constituida al efecto. También refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciéndose precisiones sobre las cookies.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa

La ley está teniendo un impacto positivo en los despliegues de redes y en la cobertura de la población. Como hitos relevantes destacan:

• 9,2 millones de accesos de fibra instalados (1,6 millones en 2012) desplegados fundamentalmente por Telefónica y Jazztel (Orange).
• España primer país de Europa en despliegue de fibra.
• El 65% de la población tiene cobertura a 100 Mbps.
• El 4G ya está disponible para el 79 % de la población, cuando en 2012 nadie podía acceder a dicha tecnología.
En materia de infraestructuras, España está en disposición de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa e impulsar los retos de la economía digital.

LÓPEZ-CHAVES ENTREGA AS SÚAS CHAVES A DOUS NOVOS PROPIETARIOS DE VIVENDAS REHABILITADAS POLO CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

 • 07032016_RdPLopezChavesO delegado da Xunta e presidente do Consorcio firmou esta mañá as escrituras de compravenda de dúas vivendas en San Sebastián 24-26 e Ferrería 3-5-7
 • No que levamos de ano xa se fixeron entrega dun total de 5 pisos

 

Vigo, 07 de marzo de 2016.- O delegado territorial da Xunta e presidente do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV), Ignacio López-Chaves, informou hoxe en rolda de prensa dunha nova firma de escrituras e entrega de chaves aos seus propietarios que hoxe mesmo levou a cabo nunha notaría da cidade.

 

Coma concretou o delegado, esta nova entrega de chaves forma parte do proceso de recuperación do Consorcio Casco Vello de Vigo, participado nun 90% pola Xunta de Galicia, que busca o obxectivo final de “recuperar inmobles, conseguir que non se deteriore o patrimonio e que veña a vivir xente nova á zona histórica”.

 

As vivendas entregadas hoxe forman parte do 6º sorteo do Consorcio que realizou o IGVS entre as persoas inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Xunta de Galicia e se emprazan na rúa San Sebastián 24-26 e na rúa Ferrería 3-5-7. Son vivendas de protección autonómica (VPA) cuxos adxudicatarios firmaron hoxe as súas respectivas escrituras de compravenda e hipotecas. No caso do piso de San Sebastián 24-26, trátase da vivenda D, na planta segunda do inmoble, cun dormitorio e cunha superficie de 60,41m2. O seu prezo é de 87.594 euros (sen IVE). No que se refire ao piso de Ferrería 3-5-7, é un dúplex 2ºB, cunha superficie de 96,68 m2 e un prezo de 126.701 euros (sen IVE). Ata a actualidade, o IGVS sorteou xa 82 VPA que formaron parte dun total de 6 fases con distintas promocións de inmobles.

 

Así, e coma resaltou López-Chaves, con estes dous novos pisos son xa 75 vivendas as entregadas dende a posta en marcha do proceso de compravenda de inmobles mentres que, no que levamos de ano, foron 5 pisos os entregados aos seus propietarios. “O Casco Vello continúa vivo”, valorou o presidente do Consorcio, quen confirmou que, tras o acto do X Aniversario, a Xunta seguirá a apostar pola recuperación do barrio histórico e seguirá a traballar con novas obras xa en marcha e novos proxectos que se licitarán proximamente. “É o casco histórico onde máis investiu a Xunta a través do CCVV”, dixo o delegado, engadindo que “imos a seguir a traballar e hoxe é unha nova mostra disto. Non é un proceso pechado e cada vez máis haberá novos veciños e novas actividades”, concluíu.

 

Sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro

O delegado da Xunta tamén fixo mención hoxe ao acto que cargos institucionais socialistas realizaron nas inmediacións do Hospital Público Álvaro Cunqueiro (HAC). E considerou que “é malo facer política a costa da saúde dos vigueses”, significou. É máis, lamentou que  “se utilicen” cargos institucionais coma o de alcalde de Vigo ou o de presidenta da Deputación “para facer política” ao tempo que cualificou de “malo” que presenten iniciativas persoas que “non son concelleiros en Vigo nin deputados no Parlamento”, facendo referencia a José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSdeG. Pero con todo, o que máis lamentou é que “fagan isto” mentres o alcalde da cidade, Abel Caballero, “abandone as súas responsabilidades e non cumpra as súas obrigas cos vigueses” e que pasan por “garantir o acceso ao HAC en vehículo propio ou en transporte público ou o acceso das ambulancias”.

 

Neste senso, lembrou que finalmente e ao contrario do que dicía o propio alcalde “si pode intervir a Policía Local e a grúa” nos accesos ao HAC o que, segundo López-Chaves, amosa que Caballero “non quería actuar. Non é que non poda, é que non quere”, cualificando así esta actitude de “irresponsabilidade”.

Tricicle presenta en Pontevedra e Vigo o seu novo espectáculo Bits

A Fundación Galicia Obra Social (Afundación) continúa coa súa oferta de teatro en Vigo e Pontevedra para a que presenta, nesta ocasión, o trío de cómicos cataláns Tricicle, que chegan a Galicia co seu novo espectáculo Bits. Debido á gran demanda de público, para a cidade de Pontevedra, na que inicialmente só actuarían o vindeiro mércores 16, ampliouse outra función para o martes 15. Nos dous casos terán lugar ás 20.30 h no Auditorio Sede Afundación. En Vigo recalarán no Teatro Afundación o venres 18 ás 20.30 h e o sábado 19 en dous pases, un ás 18.00 h e o último ás 20.30 h. Este espectáculo forma parte da Tempada de abonos de teatro 2015-2016, que ofrece un 20 % de desconto no prezo das entradas e un 10 % para persoas desempregadas, xubiladas e novas. As entradas están á venda en www.ataquilla.com.

ATIGA REPRESENTA A GALICIA EN VANGUARD INITIATIVE, LA PRINCIPAL RED DE REGIONES INNOVADORAS DE EUROPA

SONY DSC

SONY DSC

30 regiones europeas participan en el proyecto Vanguard Initiative, una iniciativa de colaboración interregional e intercambio, que tiene por objetivo promover la competitividad de las industrias europeas a través de la innovación colaborativa entre ellas.

 • La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA), integrada por los centros tecnológicos gallegos de carácter estatal -AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, CTAG, GRADIANT, ENERGYLAB  e ITG-, representa a Galicia, a nivel operativo, en el grupo “Efficient and Sustainable Manufacturing”, que tiene por objetivo crear una red demostradores piloto de innovación industrial que permitirá a compañías de diferentes sectores desarrollar y aplicar métodos, tecnologías y procesos altamente eficientes y sostenibles.
 • ATIGA participó activamente en la última reunión de Vanguard Initiative, celebrada en Bruselas, que congregó a más de 400 asistentes. La Alianza estuvo presente en más de 15 reuniones operativas para posicionar y dar a conocer nuestra región y tratar de aprovechar al máximo este entorno de colaboración y oportunidad.

 

A XUNTA CONVOCA AS PRIMEIRAS OPOSICIÓNS PARA A DISCAPACIDADE INTELECTUAL E ASINA UN ACORDO CON FADEMGA E DOWN GALICIA PARA FACILITAR O SEU INGRESO NA ADMINISTRACIÓN

 • Este colectivo poderá acceder a 39 prazas na Xunta, xa que as 6 que agora se convocan súmanse ás 33 prazas incluídas na oferta de emprego público deste ano
 • Galicia será pioneira en poñer en marcha listas de traballo temporal reservadas para este colectivo
 • O acordo asinado hoxe contempla accións de formación e orientación previas ao ingreso na Administración e accións de apoio ao longo da súa carreira profesional
 • O Goberno galego desenvolverá cursos de formación específicos e apoiará nos procesos de inserción no entorno laboral ou o seguimento de desempeño laboral.

BTL Palco Promocional da Eurocidade Valença Tui

eurocidadebtlValença e a Eurocidade marcaram presença nas principais feiras ibéricas de turismo este ano. Promoção na B.T.L. – Bolsa de Turismo de Lisboa completou ciclo de divulgação turística para o mercado Ibérico em 2016.

A Eurocidade Valença Tui apresentou a oferta turística das duas cidades na B.T.L., entre 2 e 6 de março. Uma aposta na atração de novos turistas junto dos grandes operadores nacionais e internacionais.

A B.T.L. foi o palco para estrear o novo stand institucional da Eurocidade onde a Fortaleza de Valença, a Catedral de Tui e o rio Minho são as imagens mais marcantes.

Material promocional da Eurocidade, nomeadamente da Fortaleza de Valença, da Ecopista do Rio Minho, dos Caminhos de Santiago, da Catedral de Tui, a oferta gastronómica e desportiva foi distribuido na B.T.L. junto dos vários operadores turísticos presentes neste certame.

A ação promocional da Eurocidade na B.T.L. completou um ciclo de promoção da oferta turística nas principais feiras ibéricas do setor. Este ano a Eurocidade já esteve presente na F.I.T.U.R. – Feira de Turismo de Madrid, uma das maiores feiras do mundo e no Xantar – 16º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, a grande feira ibérica deste setor turístico.

A promoção conjunto de Valença e Tui, no âmbito da Eurocidade, tem-se focado, sobretudo, na afirmação dos valores patrimoniais, gastronómicos e do turismo de natureza.

A B.T.L. é a maior feira de turismo em Portugal com grande projeção internacional, nomeadamente nos mercados europeus e da América do Sul.

Piscina Grátis Para as Mulheres Amanhã em Valença

DiadamulhervalençaAs Mulheres tem amanhã, 8 de março, entrada gratuita na Piscina Municipal de Valença, assinalando o Dia Internacional da Mulher,

A Câmara Municipal de Valença vai proporcionar às mulheres a oportunidade de utilizarem gratuitamente, terça-feira, o complexo da Piscina Municipal e beneficiar da ampla oferta desportiva e de lazer, em especial, as aulas monitorizadas de Hidroginástica e os banhos livres.

Com esta iniciativa a autarquia valenciana pretende evocar este dia, mas, também, dar a conhecer às mulheres a oferta desportiva da Piscina de Valença, um equipamento desportivo e de lazer que não tem paralelo na região.

A Piscina Municipal pretende ser um estimulo à prática desportiva junto da comunidade, fundamental para a melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas. As atividades hidro proporcionam bem estar físico e mental, no dia a dia de cada um, com claros benefícios na tonificação muscular, na melhoria do aparelho cardiovascular, respiratório, na mobilidade, destreza, noção de lateralidade e na postura corporal.

O Dia Internacional da Mulher, comemora-se todos os anos em 8 de março e é uma forma de reconhecer a importância e o contributo da mulher na sociedade, recordando as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e económico.