Archive | mayo 2016

A CIG-Saúde apoia a concentración convocada contra o desmantelamento do Meixoeiro

A mobilización, promovida pola Xunta de Persoal e SOS Meixoeiro, terá lugar este mércores ás 18.00 horas
A federación de Saúde da CIG de Vigo vén de amosar o seu apoio á mobilización convocada este mércores no hospital Meixoeiro ás 18.00 horas para rexeitar o desmantelamento do centro. A protesta, promovida pola Xunta de Persoal e SOS Meixoeiro, consistirá nunha concentración na entrada principal do edificio.
2016 05 31 CartazConcentracionMeixoeiro

Segundo indican os colectivos promotores, con esta mobilización preténdese reclamar a apertura de todas as camas da área de hospitalización, a posta en funcionamento da unidade de doentes críticos e a implementación dun plan de choque para rematar coas “escandalosas” listas de espera, ademais de rexeitar calquera derivación de pacientes a clínicas ou hospitais privados.

 Precisamente coa intención de evitar o desmantelamento do centro médico, a Xunta de Persoal do Chuvi vén de facer público un documento no que se achegan unha serie de alternativas para o Meixoeiro e no que repasan as tomas de decisión que levaron a ter un novo hospital «que non cumpre coas condicións para o que foi creado e que non se acompañou do desenvolvemento do conxunto da área sanitaria, incluída Atención Primaria”.

O texto completo pódese consultar a continuación:

Dende finais dos anos 90 era unha evidencia que a área sanitaria de Vigo necesitaba introducir melloras nos recursos sanitarios, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria. Tamén era evidente que o modelo de sectorialización da área sanitaria, con dous hospitais xerais públicos (Xeral e Meixoeiro) e un privado (Povisa) cada un co seu sector de poboación asignado, non facía máis que debilitar a nosa capacidade de aportar recursos e traballar pola excelencia. Mentres outras áreas apostaban por ser referencia para temas punteiros: transplantes, cardioloxía, neurociencias, etc., a nosa área diluíase en competencias internas. Mentres outras áreas apostaron, desde o inicio, pola reforma da Atención Primaria, a nosa mantivo o modelo de ambulatorios e retrasou a posta en marcha e extensión dos Servizos e Unidades de Atención Primaria.

En marzo de 2001 a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área de Vigo presentou o informe “Revisan 2000” no que se afirmaba que a bisbarra necesitaba ampliar a súa oferta hospitalaria cun gran centro sanitario dotado dun alto nivel asistencial, e capacitado para a investigación e a docencia, e se dicía que a área debería ser referente para o tratamento do cancro en Galiza.

O documento deixaba aberta unha dobre posibilidade para emendar as carencias sanitarias no ámbito da Atención Hospitalaria: Crear un novo hospital ou converter o Meixoeiro no núcleo dun novo complexo hospitalario; pero en todo caso o novo centro debería ter capacidade para acoller as unidades de apoio docente e investigador e dotar á área da totalidade das especialidades sanitarias de referencia, especialmente na atención materno infantil, dada a súa relevancia numérica, xa que Vigo era a única cidade do país que continuaba gañando poboación.

Tamén se valoraba que se agrupara a planificación e a organización da asistencia sanitaria baixo unha xerencia única para a Atención Especializada.

O informe propoñía tamén que a investigación e o tratamento oncolóxico foran punta de lanza da área de Vigo, do mesmo xeito que o desenvolvemento do servizo de transplantes de órganos o era para a área da Coruña.

O debate continuou até o ano 2006, no que se aprobou o “Acordo Básico pola Saúde na Área Sanitaria de Vigo” asinado pola Consellería de Sanidade, os sindicatos CC.OO. UGT e CIG, a Confederación de Empresarios, a Universidade de Vigo e a empresa Povisa.

No marco de dialogo que se estableceu no “Acordo Básico” pretendíase determinar as medidas que garantiran:

-A sustentabilidade financeira do sistema sanitario público de Galiza.

-A capacidade de planificación do sistema sanitaria galego, que residirá nos poderes públicos.

-A superación dos déficits estruturais da asistencia sanitaria pública na área sanitaria de Vigo sobre a base do incremento dos recursos de Atención Primaria e do acordo de dotación do novo hospital.

No “Acordo Básico” xa se apostaba definitivamente por facer un novo hospital que rematara coa fragmentación anterior da Atención Especializada e potenciara a Atención Primaria nun novo deseño da área sanitaria e permitira incrementar os recursos e a utilización integrada dos existentes.

O obxectivo do centro era dotar de todos servizos de Atención Hospitalaria e da capacidade para atender ao 100% da cidadanía. A porta de entrada de Urxencias estaría situada no novo hospital, onde estarían os recursos asistenciais necesarios para atender as patoloxías agudas e emerxencias, e contaría con accesibilidade para o conxunto da área sanitaria a través dos diferentes medios de transporte sanitario (ambulancias e helicóptero).

Nese deseño inicial reservábase para o Meixoeiro un papel de especial importancia como hospital especializado en Oncoloxía, para tirar partido da tecnoloxía xa alí instalada, e tamén actividade relacionada coa cirurxía maior ambulatoria, traumatoloxía, xeriatría e medicina interna, mantendo 422 camas activas.

O Álvaro Cunqueiro, segundo a Consellaría, tería 1465 camas, que engadidas ás 422 do Meixoeiro e ás 117 do Nicolás Peña farían un total de 2004 camas no conxunto do Chuvi.

O Consello da Xunta de Galicia aprobou, o 5 de febreiro de 2009, as condicións da licitación das obras do novo hospital de Vigo e como consecuencia se asinou o Convenio Específico entre o Sergas e a Sociedade Pública de Investimentos, no que se establecía, no Plan Económico Financeiro da Sociedade Pública de Investimentos para o ano 2009, unha provisión inicial de fondos de 300 millóns de euros. O custe final da construción sería de 374.371.630 euros, IVE incluído.

A licitación non se chegou a realizar, pese ás demandas da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Vigo, por que o Partido Popular gañou as eleccións ao Parlamento de Galiza en marzo do 2009.

Tras constituírse o novo Goberno da Xunta, e xa coa desculpa da crise económica, comezaron a tomar medidas que mudarían de xeito dramático os plans de actuación para a nosa área sanitaria. A primeira delas a supresión do Plan de Mellora da Atención Primaria, no que se enmarcaba un importante investimento en recursos humanos e materiais para a área de Vigo. A segunda o cambio de modelo do novo hospital de Vigo, abandonando o Convenio Especifico coa Sociedade Pública de Investimentos e apostando pola colaboración “público-privada”.

O Sergas modificou o plan funcional e financeiro inicial e licitou a construción do Novo Hospital en Beade, e a prestación dos servizos “non clínicos” tanto no Novo Hospital como no do Meixoeiro e Nicolás Peña.

O resultado foi un hospital privado

Como consecuencia do modelo de licitación, o novo hospital é privado e está no balance contable da sociedade concesionaria como un activo financeiro, por importe de 232.000.132,58 €, que é o valor estimado dos custes de construción. A Sociedade Concesionaria arrendarallo ao Sergas mediante un canon durante 20 anos que nos custará 1.414.067.091 € IVE incluído.

Este canon anual componse de tres partes: unha, o aluguer do edificio (659.561.032 €); a segunda, a prestación deses servizos “non clínicos” nos tres hospitais de Vigo (500.000.000 €); e a terceira, os servizos que serán facturados directamente aos enfermos/as e acompañantes, como aparcamento, cafetería, WIFI etc, e que se estiman en 20.927.540 €; para chegar ao total previsto: 1.414.067.091€ IVE incluído.

A realidade da área sanitaria é ben distinta da prevista inicialmente: o novo hospital abre con 845 camas, no Meixoeiro redúcense a 347 e o Nicolás Peña a 68, polo que dispoñemos de 1.260 camas, é dicir 744 camas menos das prometidas e anunciadas.

O Chuvi deixou de ser centro de referencia para a Área Norte de Pontevedra en importantes servizos: Oncoloxía Radioterápica, Cirurxía Torácica, Neurocirurxía, Cirurxía Plástica, Cirurxía pediátrica, cardioloxía intervencionista (unidades de hemodinámica) e Cirurxía Cardíaca. A referencia destes servizos están agora no Complexo Hospitalario de Santiago. Povisa mantén o concerto con poboación asignada e continúa a ser a referencia de Cirurxía Maxilofacial, Nervio Periférico e Queimados.

O novo hospital non terá Laboratorio Central que se substitúe por un laboratorio de resposta rápida, o que supón unha redución de espazo de 7. 242 m2 a 3.739 m2. O laboratorio Central trasládase ao Meixoeiro onde non hai espazo nin medios para albergar un Laboratorio destas características, co que é preciso facer obras que atrasan a súa posta en marcha e o fragmenta en diferentes plantas. Obrígase a establecer un sistema de transporte de mostras entre o Cunqueiro e o Meixoeiro co conseguinte atraso nos resultados, risco de deterioro e perda de calidade e especialización.

Recórtanse drasticamente as Área de Urxencias e Atención a Pacientes Críticos (malia a conxestión que periodicamente afecta a este servizo): A superficie redúcese un 25,5% pasando de 5.759 m2 a 4.291 m2. As 72 camas de observación previstas redúcense a 32.

Elimináronse do proxecto inicial compoñentes importantes que privan ao novo hospital do seu carácter estratéxico que o equiparaban aos Hospitais do Norte de Galiza (A Coruña e Santiago): Módulo de Docencia e Investigación, módulo de Rehabilitación, Hotel de Pacientes, 160 camas de Coidados Mínimos-Intermedios.

Suprímense tamén os dous Centros de Alta Resolución previstos no Plan Funcional no anexo I do edificio do hospital Xeral e no Morrazo.

O hospital do Meixoeiro non está a xogar o papel que tiña previsto no plan funcional inicial e a aparente falta de criterio da Xerencia está a sementar moitas dúbidas sobre o seu futuro. A súa situación actual é intolerable, coa metade das camas pechadas e co persoal movéndose polo Meixoeiro e o Cunqueiro, cubrindo baixas, vacacións ou acúmulos, mentres se derivan pacientes á sanidade privada.

Fronte a esta nova realidade, a solución non é retomar a estrutura fragmentada e zonificada por áreas de poboación da situación anterior, pois esa foi unha das causas que nos levaron a ter un déficit tan importante en infraestruturas e recursos asistenciais, como ben evidencian as intolerables listas de espera, tanto diagnósticas como cirúrxicas, que padecemos.

A solución pasa por recuperar o hospital Álvaro Cunqueiro para ao sistema sanitario público e retomar o proxecto de Hospital Estratéxico para a Área Sur de Galiza, que devolva ao Chuvi os Servizos de Referencia trasladadas ao Complexo Hospitalario de Santiago e as especialidades que se manteñen no hospital privado Povisa, e que se recupere a capacidade do Chuvi de atender ao 100% da cidadanía co restablecemento das camas previstas no proxecto inicial.

E neste novo deseño o hospital do Meixoeiro debe manter o seu funcionamento como hospital xeral programado para diferentes especialidades, aínda que sen porta de Urxencias, recuperando as camas e os recursos recortados.

Para facer posible o proxecto estratéxico, inicialmente previsto, de reforzar o tratamento e a investigación en Oncoloxía (ao que poderíamos engadir Hematoloxía), deberiamos potenciar a actividade oncolóxica no Meixoeiro, aproveitando e axustando a dotación tecnolóxica específica xa dispoñible para atender estas patoloxías, convertendo ao Chuvi en referencia Oncolóxica para o sur de Galiza.

Tamén temos que situar no Meixoeiro todos os recursos de Cirurxía Programada (Maior Ambulatoria e con Ingreso) da área, aproveitado os seus quirófanos e as camas cirúrxicas (axustándoas segundo necesidades), e para que isto sexa posible é necesario abrir unha Unidade de Coidados Críticos, a pleno rendemento, en todas as quendas e co persoal e materiais suficientes e adecuados para garantir a seguridade dos pacientes.

Para a completa utilización do Meixoeiro hai que establecer criterios de ingreso para pacientes de traumatoloxía, xeriatría, medicina interna, rehabilitación, reumatoloxía, endocrinoloxía, oftalmoloxía e outros, así como consolidar a Unidade de Coidados Paliativos (co 100% das camas situadas en habitacións individuais), co obxectivo de manter 422 camas activas. Esta especialización determina a necesidade de manter unidades de diagnóstico por imaxe e laboratorio.

A plena utilización do hospital do Meixoeiro é vital para o futuro da sanidade pública da área sanitaria viguesa.

EN LA NOCHE. PROYECCIONES AL AIRE LIBRE

EN LA NOCHE. PROYECCIONES AL AIRE LIBREunnamed

Fundación Banco Sabadell y PHotoEspaña organizan un programa de proyecciones que convierten la noche madrileña en un espacio expositivo

Del 2 al 5 de junio Julien Nonnon, Daniel Canogar, Javier Riera y Louise Mackenzie proyectarán diferentes piezas visuales en espacios madrileños como el Real Jardín Botánico, el Centro Cultural Conde Duque, la Plaza de los Carros y la Biblioteca Nacional

Un programa que busca dar visibilidad a la fotografía y a las artes visuales de una manera diferente

Para más información: www.lafabrica.com

 

O CONSELLEIRO DE POLÍTICA CONTINÚA COA SÚA ROLDA DE ENCONTROS COS ALCALDES GALEGOS PARA COORDINAR A ESTRATEXIA SOCIAL A NIVEL AUTONÓMICO E LOCAL

  • Alcalde e conselleiro valoraron as ratios de atención coa que conta o concello no que atinxe as prazas públicas de escolas infantís (110,34%) e a do Servizo de Axuda no Fogar (88,43%)
O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro co alcalde de Ortigueira, Juan Vicente Penabad Muras.

O conselleiro de Pol’tica Social, JosŽ Manuel Rey Varela, manter‡ un encontro co alcalde de Ortigueira, Juan Vicente Penabad Muras.

Santiago, 18 de maio de 2016.- A Consellería de Política Social, na figura do seu titular, José Manuel Rey Varela, continúa coa súa rolda de encontros cos representantes das institucións públicas de Galicia para coordinar a atención social dos cidadáns galegos.

 

O responsable da área social continúa a manter encontros de traballos periódicos cos rexedores para establecer, desde o consenso e a coordinación, as liñas de actuación social que beneficien a todos os cidadáns de Galicia a través da optimización dos recursos locais e autonómicos. A Xunta de Galicia e as entidades locais adquiren o compromiso de acadar unha política social axeitada que se adapte as necesidades de cada municipio. No día de hoxe, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo un encontro de traballo co alcalde do municipio coruñés de Ortigueira, Juan Vicente Penabad Muras.

 

Na xuntanza valorouse a elevada ratio de atención coa que conta o concello no que atinxe as prazas públicas de escolas infantís, que acada o 110,34% grazas ás 64 prazas ofertadas no centro que conta con 3 unidades.

 

Ademais, no que respecta ao Servizo de Axuda no Fogar, no presente ano incrementáronse 3.984 horas anuais (38.388 horas anuais en total) que fan que a ratio de atención deste servizo aumente ata o 88,43%.

 

Ademais de recoñecer os fitos acadados ata o de agora grazas a colaboración entre ambas entidades, os dous mandatarios estableceron novas liñas de traballo para continuar mellorando os servizos sociais do municipio. Outro tema de conversa foi o apoio da Xunta de Galicia a Aspromor, unha entidade que traballa en prol dos dereitos das persoas con discapacidade intelectual e que atende a persoas dos concellos coruñeses de Cariño, Mañón e Ortigueira. A devandita entidade conta cun centro ocupacional, un centro especial de emprego e mais un centro residencial. Actualmente o Goberno galego inviste 220.740 euros para o concerto de prazas.

TRANSOGAL DENUNCIA QUE LAS CONDICIONES DEL NUEVO CONCURSO DEL SERGAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO NO URGENTE AVOCAN AL CIERRE A DIVERSAS PYMES DEL SECTOR

  • transagalLa Asociación de Empresarios de Transporte Socio Sanitario de Galicia defiende que el fraccionamiento de lotes recogido en el pliego de condiciones del concurso de servicios de transporte sanitario no urgente y de transporte urgente interhospitalario de Galicia favorece la adjudicación del servicio a organizaciones de gran tamaño y no ha permitido a la mayoría de las empresas gallegas del sector presentar ofertas competitivas.
  • Ante esta situación, varias pymes que actualmente prestan el servicio de ambulancias se ven avocadas al cierre en un corto período de tiempo.
  • Desde Transogal se solicita a la Xunta de Galicia que paralice la adjudicación del concurso y que establezca unas condiciones más realistas, tanto en el ámbito económico como en todo lo que concierne a los medios utilizados.

Redondela, 30 de mayo de 2016.- La Asociación de Empresarios de Transporte Socio Sanitario de Galicia, que representa al 30% de las empresas gallegas vinculadas al transporte socio sanitario de la Comunidad, defiende públicamente que el concurso de servicios de transporte sanitario no urgente y de transporte urgente interhospitalario de Galicia ha puesto en peligro la superviviencia de las empresas gallegas del sector al incluir en sus bases requisitos que tan sólo pueden cumplir empresas de gran tamaño y con amplia solvencia económica.

Hasta la fecha, el servicio al que se hace referencia en la convocatoria del Servizo Galego de Saúde estaba fraccionado en 15 lotes que eran gestionados por diferentes empresas, pero en el nuevo pliego de condiciones, publicado en el DOG el pasado 14 de abril de 2016, se reduce el número de lotes a 7, lo que beneficia a los grandes grupos empresariales y perjudica a las pymes al exigir al licitador una mayor solvencia económica.

Los nuevos requisitos incluidos en la convocatoria han impedido a algunas pymes gallegas del sector poder presentarse al concurso como licitadores, lo que las avocará al cese de su actividad en un corto período de tiempo.

Con esta denuncia, Transogal desea trasladar su preocupación porque toda esta situación pueda afectar  gravemente al funcionamiento del sistema sanitario gallego y solicita a la Xunta de Galicia que paralice la adjudicación del concurso y establezca unas condiciones más realistas para los licitadores, tanto en el ámbito económico como en todo lo que concierne a los medios utilizados, para que las pymes gallegas puedan continuar siendo competitivas.

La experiencia ha demostrado que un mayor fraccionamiento favorecería la competencia, permitiría la reducción de costes y facilitaría la resolución de eventuales posibles conflictos colectivos al no dejar el transporte sanitario en manos de un reducido número de grandes empresas.

Sobre Transogal

La Asociación de Empresarios de Empresas de Transporte Socio Sanitario de Galicia (TRANSOGAL) se constituye en agosto de 2015, con la finalidad de agrupar a todas aquellas empresas que desarrollen actividades relacionadas con el transporte socio sanitario en Galicia. Actualmente está compuesta por 14 empresas, que representan el 30% del sector, y que tienen capacidad para poner a disposición de la Administración más de 1.000 vehículos.

El principal objetivo  de Transogal es defender la calidad del servicio de transporte socio sanitario terrestre en Galicia velando por los intereses de todas las empresas del sector.

 

LÓPEZ-CHAVES CRE QUE O ALCALDE DE VIGO “NON QUERE CONSTRUÍR” O APARCADOIRO MUNICIPAL NO HOSPITAL PÚBLICO ÁLVARO CUNQUEIRO

  • 20160531_101013_resizedO delegado da Xunta dixo hoxe que “para facer un aparcadoiro fai falla proxecto, orzamento e executar as obras. Para Caballero basta un plano e un dedo”
  • Dende a Administración autonómica se lle requiriu documentación para tramitar as autorizacións necesarias ademais de manter todos os encontros solicitados
  • Considera que tras 8 meses do anuncio feito polo rexedor, “non ten vontade” de executar o aparcadoiro municipal na contorna do HAC porque “o único que fixo é alongar prazos, buscar escusas e non presentar a documentación”

 

Vigo, 31 de maio de 2016.- O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, sinalou hoxe en rolda de prensa que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, “non quere construír” o aparcadoiro municipal que comprometeu hai xa 8 meses, concretamente o 17 de setembro de 2015, na contorna do Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC).

 

López-Chaves explicou que, entre os “capítulos da guerra e campaña” que o rexedor vigués mantén contra o novo hospital público, atópase a “promesa incumprida” da execución do aparcadoiro municipal en terreos de titularidade local e cedidos pola Zona Franca, incluso antes do comezo das obras da nova infraestrutura sanitaria. “Anunciou que construiría un aparcadoiro gratuíto municipal, poñía prazos e dicía que estaría rematado na primavera de 2016, fai uns días”, dixo en declaracións aos medios. Sen embargo, considerou que “non o fixo nin o vai a facer”.

 

É máis, o delegado cre que “non quere facer ese aparcamento porque nin está a tramitar o proxecto nin tramitou as autorizacións correspondentes”. Neste senso, especificou que a finais do pasado ano o Concello solicitou por escrito ante Augas de Galicia unha autorización ao respecto polo paso do río Barxa e dos seus afluentes na zona onde está previsto construír dito aparcadoiro. Ante a falta de documentación necesaria para executar a tramitación do expediente, o organismo autonómico requiriulle informes sobre o proxecto ata en dúas ocasións, a última, no mes de decembro sen recibir contestación algunha. “Dende esa data non emitiu ningunha documentación”, especificou López-Chaves, quen se cuestionou “cómo vai a facer un aparcadoiro se nin sequera ten proxecto e non tramita as autorizacións. Dixo aos vigueses que o ía a facer, pero non hai vontade”, significou.

 

Así, sinalou que dende a Xunta se lle requiriu a documentación ademais de manter reunións “todas as veces que o pediron” valorando que dende o goberno local “o único que se fixo” nestes 8 meses foi “alongar prazos, buscar escusas e non presentar a documentación”.  “Non fixo nada e non ten intención de facelo”, sentenciou.

 

O delegado chegou incluso a tirar da hemeroteca poñendo coma exemplo e comparando a situación do aparcadoiro comprometido na contorna do HAC con outro incumprimento de Caballero: a construción dun aparcadoiro na zona de Bouzas. “No ano 2009 fixo unha foto en Bouzas e anunciaba un aparcamento para residentes”, dixo con fotografías daquel acto.

 

Para o delegado, o rexedor vigués repite “a mesma técnica” no caso do HAC explicando que ambos os dous casos teñen a mesma solución: “para facer un aparcadoiro fai falla proxecto, orzamento e executar as obras; pero para Caballero basta un plano e un dedo. Cun plano e un dedo anuncia un aparcamento que nunca fai”, exemplificou.

 

Por último, considerou que os vigueses “xa vamos coñecendo” ao alcalde da cidade no que respecta aos seus incumprimentos sinalando, para rematar, que a pesares das “trabas”, do “abandono” nas súas competencias no que aos accesos se refire –denunciado en diversas ocasións incluso polos sindicatos de ambulancias e transporte de viaxeiros- a nova infraestrutura pública sanitaria “supuxo un salto cualitativo” na asistencia sanitaria viguesa.

 

Doctor Queen, a banda tributo do grupo británico, regresa a Galicia o vindeiro mes de xullo

O legado de Freddie Mercury, o seu espectáculo, continúa vivo grazas a Dr. Queen, a banda tributo arxentina que regresará a Galicia dentro da súa xira europea o vindeiro mes de xullo, con concertos na Sala Capitol de Santiago o vindeiro 7 de xullo, o 8 de xullo en la Sala Playa Club de A Coruña e o 10 de xullo na Sala Rouge de Vigo. As entradas están desde hoxe á venda na web Ataquilla.com e no teléfono 902 504 500.

CIG-Saúde considera un “despropósito” a integración funcional da resonancia de Galaria no servizo de radioloxía do CHUVI

cigCompostela, 31 de maio de 2016.- A CIG-Saúde considera que a pretensión da consellaría de Sanidade de proceder á integración funcional da resonancia de Galaria no servizo de radioloxía do CHUVI é “un despropósito”. Entende ademais que deste xeito, Sanidade “reiventa as súas fórmulas de xestión” co obxectivo de “manter estes chiringuitos” e “aos seus acólitos con contratos de alta dirección”·

María Xosé Abuín, secretaria nacional da CIG-Saúde, explica que en xuño de 2015, tras pasar pola Mesa Sectorial do SERGAS, publicouse o Decreto 88/2015, do 25 de xuño polo que se integra no Servizo Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria, empresa pública de servizos sanitarios.

Esta integración faise en cumprimento da Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas para a reordenación das entidades instrumentais na ámbito sanitario.

De acordo con esta reordenación procédese á integración de cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista no CHUVI, así como o seu persoal, que pasa a prestar os seus servizos na estrutura organizativa de xestión integrada (EOXI) de Vigo.

Daquela a administración defendía a importancia desa integración funcional e orgánica baixo a mesma estrutura que o resto dos servizos cos cales manteñen unha interdependencia para a perfecta atención integral dos e das doentes, subliñando a importancia de que esta integración de recursos, no novo hospital de Vigo, estea baixo a mesma organización administrativa que o resto das unidades coas cales comparten asistencia.

O compromiso da administración, naquel intre, era que en base á propia normativa de área de xestión integrada todos os recursos asistencias da Área de Vigo integraríanse baixo a dirección desta EOXI. “Non logramos entender que ocorreu entre xuño e agora para que a integración da resonancia e do resto de servizos de radioloxía e medicina nuclear de Galaria non teñan o mesmo procedemento de integración na EOXI de Vigo que no seu día tivo cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista”.

Para Abuín isto responde á “incoherencia desta administración, que defende no plano teórico a xestión integrada, a xestión clínica, mais cando teñen que tomar decisións de integración de recursos pesa máis seguir a manter os seus chiringuitos”.

A CIG-Saúde solicita da consellaría de Sanidade que realice o mesmo procedemento de integración para todos os servizos asistencias que hoxe dependen de Galaria na EOXI de Vigo regulados no decreto 88/2015 do 25 de xuño. “Que sentido ten manter nunha área sanitaria dúas estruturas directivas para xestionar o mesmo servizo?”, pregúntase María Xosé Abuín, quen afirma que “manter isto crea disfuncións no normal funcionamento dos servizos, e para solucionalo van crear unha comisión directiva de coordinación entre ambos”.

A CIG-Saúde exixe a disolución de Galaria e a integración de todos os servizos sanitarios no complexo hospitalario de referencia, máxime cando o propio Xerente do SERGAS recoñece que os equipamentos que utiliza Galaria son propiedade do SERGAS e as probas diagnosticas quen as fai é persoal estatutario. Galaria só é unha intermediaria que factura ao SERGAS por estes servizos.

Gabinete de Comunicación

Confederación Intersindical Galega

Acto TTIP- Jochen Müller – Cámara de Vigo

El miércoles 1 de junio, de 09:15 a 11:00 en la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa (C/ República Argentina, 18A)
La Comisión Europea y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa explican el TTIP .

La Representación de la Comisión Europea en España y la Cámara de
Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa les invitan al
encuentro informativo “El TTIP, una oportunidad para las pymes
de Galicia”, que tendrá lugar el miércoles 1 de junio de 9:15 a 11:00 horas de la mañana en la sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa.
AGENDA
‘EL TTIP, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES DE GALICIA’
D. José García Costas, Presidente de la Cámara de
Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa
09.30-10.30 El TTIP: UNA OPORTUNIDAD. EXPERIENCIAS DE EMPRESARIOS.
D. Jochen Müller, Analista Político de la Representación de la Comisión Europea en España y experto en el acuerdo sobre el TTIP
Dña. Mariola Varona, Export Manager Bodega Martín Códax
D. Carlos Alonso, Director Comercial de Exportación de Granisa
10.30-11.00 Intervención del público, preguntas moderadas y cuestiones prácticas relativas al TTIP.
11.00- 11.30 Café de networking

Modera el acto: D. Jochen Müller, Analista Político de la Representación de la Comisión Europea en España y experto en el acuerdo sobre el TTIP

O Goberno local vigués aproba o novo regulamento do pleno entre críticas de traballadores/as e organizacións sociais

Unha representación da CIG estivo presente nunha tensa sesión na que se acusou ao alcalde de aplicar a “lei mordaza municipal”
O Concello de Vigo aprobou hoxe, cos únicos votos do PSOE, o novo regulamento do pleno elaborado polo Goberno local nunha tensa sesión na que estivo presente unha representación da CIG, que se opón xunto a outros colectivos sociais ao entender que se pretende coartar a liberdade de expresión da veciñanza. Os presentes, entre os que se atopaban traballadores/as dalgunhas contratas públicas, acusan o alcalde de querer aplicar unha “lei mordaza municipal”.
2016 05 30 ProtestaRegulamentoPlenoVigo01

O pleno da corporación viguesa sacou adiante a proposta do Goberno local cos únicos votos do PSOE, polo que a partir de agora as sesións plenarias contan cun novo regulamento que foi contestado por organizacións sindicais, políticas e sociais. Entre elas a Unión Comarcal da CIG, que presentounumerosas alegacións ao documento, ao entender que se pretende coartar a liberdade de expresión e dificultar a participación da veciñanza na vida municipal.

Durante o pleno, no que non se rexistraron incidentes, parte do público asistente amosou carteis denunciando a actitude represora do alcalde e o seu intento de aplicar unha “lei mordaza municipal”, en alusión á normativa de seguridade cidadá aprobada polo Goberno central do PP. Na sesión participou tamén un grupo de traballadoras/es de Linorsa, concesionaria municipal da limpeza dos colexios e dependencias públicas, para reclamar o cobro dos salarios pendentes.

Unha vez aprobado o novo regulamento, os colectivos que se opoñen á súa entrada en vigor optaron por ausentarse do salón de plenos entre apoupos aos edís que sosteñen o Goberno local. Nada máis marchar, o voceiro do grupo municipal do PSOE amosou a súa satisfacción polo feito de que tivesen abandonado a sala.

A CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN E XADREZ GALEGO ORGANIZAN O VINDEIRO 20 DE XUÑO O I TORNEO ESCOLAR DE XADREZ DO PORRIÑO

A Concellería de Educación, dirixida por Lourdes Moure, e Xadrez Galego organizan o vindeiro día 20 de xuño, de 10 da mañá a 1 da tarde, no CEIP Plurilingüe de Atios, o I Torneo Escolar de Xadrez do Porriño, ou que están invitados 80 xogadores dos centros Antonio Palacios, Cruz-Budiño, José Fernández López, o propio Antonio Palacios, Hermanos Quiroga, Santo Tomás, IES Pino Manso, IES Ribeira do Louro, CPI da Ribeira e CEE Santísimo cristo del Amor.

O torneo, que se disputará a cinco rondas, está aberto a rapazas e rapaces, alumnas e alumnos dos centros educativos do Porriño, de entre 6 a 16 anos, nados entre os anos 2000 a 2010, contempla a entrega de trofeos para os 3 primeiros clasificados, medallas por categorías, para os campións Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Sub 8, ademais de diplomas para todos os participantes.

Os obxectivos deste torneo son os de introducir un proxecto educativo europeo non centros educativos do Porriño, potenciar as capacidades e os valores das alumnas e alumnos, implantar o xadrez coma sinatura relacionando a mesma con outras materias, como matemáticas, literatura, historia, xeografía, informática ou idiomas; mellorar o rendemento escolar, aplicar os recursos informáticos e fomentar o traballo en equipo e a resolución de problemas, crear e xestionar un club ou escola municipal de xadrez ou desenrolar un programa municipal de xadrez aberto a todas as veciñas e veciños.