Archive | mayo 24, 2016

BENDITOS JUEVES DE AGOSTO‏

Peinador lo ha pasado muy mal. La Xunta ha tratado de hundirlo…y casi lo consigue. Estuvimos al borde de certificar su muerte. Sin embargo se obró el milagro. El Concello de Vigo se puso el mono de trabajo, y pese a la competencia desleal que ejerce la Xunta subvencionando solo al aeropuerto de Santiago, el aeropuerto ha conseguido salir adelante.

Revisando las tablas de los horarios del mes de agosto, es inevitable esbozar una sonrisa. Récord de rutas, récord de destinos internacionales, récord de destinos nacionales… y récord de vuelos en un día.  Los jueves será una alegría visitar Peinador. En total 21 vuelos a 11 destinos distintos, incluyendo 4 capitales europeas(en realidad 5 , con Madrid).

Para más detalle, os dejo la tabla de horarios del mes de agosto:

aug 2016

No está hecho todo el trabajo, pero están puestas las bases de un futuro brillante. Quizá ha llegado el momento en el que ya no es tan necesario conseguir nuevos destinos, sino que el trabajo que queda ahora es asentar los destinos que se han conseguido. Toca aumentar semanas de operación, frecuencias de vuelo… y hacer que sean viables.

Benditos jueves de agosto. Esperemos que el año que viene, haya mas jueves. Las nuevas rutas a Edimburgo y Milán de Ryanair, a buen seguro ayudarán a seguir creciendo.

XUNTA, CONCELLOS E ENTIDADES REFORZAN A SÚA COLABORACIÓN CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN NA NOVA AXENDA SOCIAL DE GALICIA

 • O responsable da área social do Goberno galego salientou a importancia desta proposta dirixida aos colectivos máis vulnerables e que se fundamento na cooperación entre as administracións e o tecido social
 • O documento recolle unha serie de medidas e intervencións de apoio á renda, de abordaxe da pobreza enerxética e infantil, de atención á inclusión residencial, de promoción de programas e proxectos de inclusión social tanto dos concellos como de entidades e doutros axentes, de atención á dependencia, e de apoio á contratación de persoal para os servizos sociais comunitarios
O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, comparecerá en sede parlamentaria para avanzar as principais liñas de traballo da Nova Axenda Social de Galicia. No Pazo do Hórreo foto xoán crespo 24/05/16

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, comparecerá en sede parlamentaria para avanzar as principais liñas de traballo da Nova Axenda Social de Galicia. No Pazo do Hórreo
foto xoán crespo
24/05/16

Santiago, 24 de maio de 2016.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, compareceu esta tarde no Pleno do Parlamento autonómico para dar conta da nova Axenda Social de Galicia, unha proposta elaborada para garantir a atención das persoas e familias con menos recursos e que están nunha situación ou risco de exclusión social; e que se fundamenta na colaboración e cooperación entre as administracións e o tecido social. Neste sentido, destacou que o documento é o resultado do traballo conxunto e o diálogo cos concellos, representados a través da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), e coas entidades e Organizacións non Gobernamentais (ONG´s) agrupadas na Rede Galega contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia). “Esta proposta amosa o compromiso da Xunta, dos concellos e das entidades de coordinar  esforzos para tecer unha gran rede de apoio que permita combater a exclusión social de moitos colectivos e, moi especialmente, dos máis vulnerables”; dixo Rey Varela, que anunciou a súa intención de que o documento quede aprobado nas próximas semanas para posteriormente referendalo coa Fegamp e as entidades da EAPN-Galicia..

 

No seu relatorio, o titular de Política Social explicou as medidas que se promoven no marco desta nova Axenda Social clasificándoas nas seguintes grandes áreas atendendo á súa finalidade: medidas de apoio á renda, de abordaxe da pobreza enerxética e infantil, de atención á inclusión residencial, de promoción de programas e proxectos de inclusión social, de atención á dependencia, de apoio á contratación de persoal para os servizos sociais municipais, dirixidas a entidades sociais e de colaboración con outros axentes. Asemade, subliñou que o investimento das diferentes Consellerías do Goberno galego neste ámbito da inclusión acadará este ano os 162 millóns de euros. E no que atinxe a accións concretas que recolle o documento, Rey Varela resaltou as axudas existentes para mellorar a renda das persoas con dificultades e apuntou cara un feixe de medidas que inclúe accións para paliar as dificultades de pago da tarifa eléctrica, medidas para evitar os desafiuzamentos, a Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA), así como novas liñas de subvención dirixidas aos concellos e ás entidades que traballan no ámbito social.

 

Máis polo miúdo, Rey Varela resaltou algunhas das iniciativas contempladas na axenda. Así, no ámbito da abordaxe da pobreza enerxética proponse unha mellora no tícket eléctrico consistente en que os concellos das sete grandes cidades complementen a achega realizada pola Xunta e a Administración Xeral do Estado para apoiar a cobertura dos gastos derivados da subministración eléctrica. En canto a medidas de atención á inclusión residencial, destacou o Programa de Vivendas Baleiras para incentivar que se poñan a disposición dos concellos vivendas desocupadas coa finalidade de poñelas no mercado de aluguer e que poidan acceder a elas, en condicións moi favorables, as persoas que perdan a súa única vivenda nun procedemento de execución hipotecaria.Neste mesmo campo de actuación, a nova Axenda Social de Galicia contempla a ampliación do programa Reconduce ao incorporar como posibles beneficiarios do mesmo as persoas afectadas por non pagamentos de aluguer; e que os concellos das sete grandes cidades complementen a achega económica do Bono Aluguer que concede a Xunta.

 

Pobreza infantil e servizos comunitarios

Para prever e actuar fronte a pobreza infantil, o conselleiro indicou que a Axenda Social recolle o programa de intervención cos menores e as súas familias que a Consellería de Política Social e a Fundación La Caixa están a desenvolver nas sete grandes cidades coa implicación dos servizos sociais comunitarios, e do que se beneficiarán máis de 1.000 familias. Ademais deste proxecto, outra acción que se destaca neste eido é a axuda para o pago de medicamentos para as persoas e familias con ingresos por rendemento de traballo inferiores aos limiares da RISGA, e nomeadamente aquelas con menores de 16 anos a cargo.

 

Por outra banda, na súa intervención Rey Varela detívose nunha serie de medidas de reforzo dos servizos sociais a implantar este mesmo ano. As principais son: a mellora do Plan Concertado mediante unha subida do 12% no gasto autonómico correspondente ao financiamento do persoal dos servizos sociais comunitarios; o reforzo dos equipos destes servizos coa incorporación de novos profesionais en concellos de máis de 20.000 habitantes; e a implantación dunha Rede Galega de Atención Temperá para dar resposta  o ates posible ás necesidades que presentan os nenos/as de 0 a 6 anos con trastornos no desenvolvemento ou con risco de padecelos.

 

Importancia dos concellos

Durante a súa comparecencia, Rey Varela insistiu en destacar o importante papel dos concellos na elaboración e desenvolvemento desta nova Axenda Social de Galicia, xa que “son as institucións máis próximas á cidadanía e, polo tanto, están en condicións de avaliar en mellores condicións o grao e a diversidade da demanda de atención social, artellar a oferta e optimizar os recursos para avanzar na procura dunha mellora da calidade da atención presada no ámbito dos servizos sociais”, manifestou.

 

Neste sentido, o conselleiro apuntou que “a cuestión de fondo non é delimitar competencias nin a cuestión monetaria; o verdadeiramente importante é prestar o mellor servizo á cidadanía”.  E ao fío disto, fixo algunhas propostas en materia de inclusión a aplicar dende o ámbito municipal, como a exención total ou parcial de impostos e taxas de titularidade municipal; afrontar o gasto da factura derivada do abastecemento de auga; facilitar o acceso gratuíto a servizos de titularidade municipal tipo pavillóns deportivos, transporte urbano, escolas infantís municipais, actividades de conciliación…; ou complementar as axudas de inclusión dadas pola administración autonómica. “Trátase de coordinar esforzos conscientes de que mentres haxa unha soa persoa en situación de exclusión non seremos quen de falar dunha sociedade de igualdade real e efectiva”.

 

A presión sindical logra que o Concello de Vigo exclúa o centro comercial A Laxe da zona de liberalización horaria

CIG, CCOO e UGT aplauden un acordo que foi avalado en asemblea por traballadores/as e colectivos
O anuncio de mobilizacións por parte da CIG, CCOO e UGT fixo que o Concello de Vigo optase finalmente por excluír o centro comercial A Laxe da zona que vai ser proposta á Xunta para que sexa declarada de grande afluencia turística, o que permitiría ampliar a liberalización de horarios comerciais. As tres centrais, que se opoñen a que a medida abarque toda a cidade, aplauden un acordo que foi avalado en asemblea por traballadores/as do sector, colectivos veciñais e representantes do pequeno e mediano comercio.
2016 05 24 RoldaPrensaAcordoLiberalizacionHorariosComerciaisVigo01

Os secretarios comarcais dos tres sindicatos compareceron este mediodía en rolda de prensa para ofrecer os detalles dun acordo que deixa fóra tanto a área onde se ubica o centro comercial A Laxe –principal reclamación das centrais ao entender que precarizaría as condicións laborais e iría en detrimento do pequeno e mediano comercio da cidade- como o Barrio do Cura, zona que na súa opinión carece de interese turístico.

En canto ao Ensanche, a declaración de zona de grande afluencia turística só sería efectiva até a rúa Pontevedra, xa que nese perímetro non existe a posibilidade de ubicar un negocio de máis de 300 metros cadrados, o que non afectaría o pequeno e mediano comercio, xa que a actual normativa autonómica xa liberalizou os horarios para todos aqueles de menos desta superficie.

Dende as tres centrais consideran que se trata dun “bo acordo” e lembran que foi avalado en asemblea por máis de 100 traballadores/as do sector e representantes de colectivos veciñais e do pequeno e mediano comercio. Explican que a súa vixencia- no caso de que sexa finalmente aplicado pola Xunta, que ten a última palabra- é de cinco anos, aínda que revisábel ano a ano, tal e como establece a normativa.

UN TOTAL DE 25 CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO SON POTENCIAIS BENEFICIARIOS DAS AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DAS CASAS NIÑO

 • _TEJ9025A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, impulsa esta medida pioneira en Galicia que proporcionará 150 novas prazas de atención continuada para nenos e nenas de 0 a 3 anos en concellos de menos de 5.000 habitantes nos que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia
 • A convocatoria financia tanto a reforma e adaptación da vivenda e o seu equipamento e dotación material, como a atención profesional prestada
 • Con esta medida preténdese crear recursos de conciliación para as familias e oportunidades para atraer poboación nova ao rural galego e fomentar o reequilibrio territorial. Ademais, supón un impulso e apoio para fórmulas de autoemprego e economía social

 

Lugo, 24 de maio de 2016.- A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, continua a rolda de visitas ás catro provincias galegas para explicar as principais novidades da orde que regula a concesión de axudas para a posta en marcha das Casas-Niño. Nunha comparecencia ante os medios de comunicación na sede territorial da Xunta en Lugo, Amparo González destacou que este programa proporcionará 150 novas prazas de atención continuada para nenos e nenas de 0 a 3 anos de idade en concellos de menos de 5.000 habitantes nos que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia. A titular autonómica informou que na provincia lucense, un total de 25 concellos son potenciais beneficiarios destas axudas.

 

Así, as Casas Niño son un recurso orientado a atender as necesidades de conciliación das familias e favorecer a igualdade no acceso aos servizos con independencia do lugar de residencia. A Consellería de Política Social é a impulsora desta iniciativa piloto que se pon  en marcha por primeira vez en Galicia e que conta con con financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

 

Amparo González explicou que cada Casa Niño atenderá un máximo de 5 nenos/as, de xeito flexible e con garantías de seguridade e calidade, dado que se esixe unha formación ou experiencia profesional específica e impóñense requisitos e normas de seguridade nas casas. Estes fogares ofrecerán unha atención integral e personalizada con carácter gratuíto na modalidade de atención diúrna de luns a venres e as familias poderán levar aos nenos e nenas un máximo de oito horas diarias, nun horario que se pactará co/a profesional. A atención prestada comprenderá a atención específica das necesidades básicas de alimentación, hixiene e descanso de acordo coa idade e a contribución ao desenvolvemento físico, motor, afectivo, intelectual e social do neno ou nena.

 

Beneficiarios das axudas

Segundo se recolle na convocatoria, poderán ser beneficiarias destas axudas para poñer en marcha unha Casa Niño as persoas físicas e as cooperativas de traballo asociado que estean en posesión ou conten cunha persoa socia co título de técnico/a superior en educación infantil, co grao en mestre/a de educación infantil ou primaria, grao en pedagoxía, psicoloxía ou educación social. Tamén poderán optar ás axudas aquelas persoas que posúan o diploma que acredite ter realizado o curso de formación integral ou o curso de formación complementaria para futuros/as profesionais das Casas Niño impartidos pola Xunta de Galicia, así como aquelas que presenten formación acreditada en áreas relacionadas coa atención á infancia e coidados infantís, ou experiencia profesional acreditada neste ámbito.

 

Por outra banda, quen concorra ás axudas, deberá residir nun núcleo rural no que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata 3 anos de idade e contar cunha vivenda dotada con sistema de calefacción con protección dos elementos calefactores; unha sala con iluminación e ventilación naturais e un mínimo de 4 metros cadrados por menor; unha zona diferenciada para o descanso e a hixiene infantil e unha zona para a preparación, almacenamento e conservación de alimentos; elementos de protección de enchufes, portas e ventás; e un mobiliario e equipamento básico para a atención das nenas e nenos. Ademais, deberán dispoñer dun plan de actuación cos nenos e nenas para atender eventuais emerxencias que se poidan producir na Casa Niño.

 

As axudas concederanse en réxime de concorrencia competitiva prestando atención, ademais de ao número de nenos e nenas que poderían beneficiarse do recurso, a factores como a dispersión xeográfica e ao envellecemento da poboación para contribuír á revitalización demográfica e á cohesión territorial. Así mesmo, para contribuír á integración laboral de persoas en situación de especial protección, recibirán unha puntuación adicional as persoas paradas de longa duración, as menores de 35 anos e maiores de 55 anos, as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% (sempre que esta sexa valorada como compatible co desempeño da actividade subvencionada polo órgano competente da Administración Autonómica), e as mulleres vítimas de violencia de xénero.  

 

As persoas interesadas nesta convocatoria teñen de prazo un mes para presentar as solicitudes, a contar a partir da data de hoxe.

 

Orzamento

Esta convocatoria de axudas subvencionará a reforma e adaptación da vivenda destinada a servir de Casa Niño así como o seu equipamento e dotación material e a prestación da atención personalizada de nenos e nenas de 0-3 anos. As axudas para gastos de investimento consistirán nunha subvención de ata o 100% dos gastos elixibles, cun límite máximo global por Casa Niño de 15.000 euros. A achega pola prestación da atención personalizada consistirá nunha prima de 19.6000 euros/ano, destinada a apoiar esta iniciativa emprendedora no inicio da súa andadura. A convocatoria conta cun orzamento global de 2,5 millóns de euros destinados ao desenvolvemento deste proxecto ata o 31 de decembro de 2019 nun máximo de 30 Casas niño.

 

Cómpre destacar que os nenos e nenas que acudan á Casa Niño deberán estar empadroados/as no concello no que se emprace este tipo de fogar, ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia de 0 a 3 anos.

 

A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica informou de que con esta actuación preténdese crear recursos de conciliación para as familias e oportunidades para atraer poboación nova ao rural galego e fomentar o reequilibrio territorial. Ademais, se impulsa e apoia as fórmulas de autoemprego e de economía social, eficaces para a dinamización económica local e, consecuentemente, para a fixación de poboación ao territorio. Os nenos e nenas que acudan á Casa niño deberán estar en todo caso empadroados/as no concello no que esta se emprace ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia. A día de hoxe hai en Galicia 107 concellos potenciais beneficiarios por cumprir os requisitos anteriormente mencionados.

 

Delegados/as da CIG mobilízanse diante da Inspección de Traballo en Vigo para denunciar que “a precariedade laboral mata”

A central entregou un escrito no que denuncia a inacción do organismo fronte á sinestralidade e reclama máis actuacións de oficio
Arredor de 150 delegados/as sindicais da CIG de distintos sectores participaron hoxe na mobilización convocada pola Unión Comarcal de Vigo ás portas da Inspección de Traballo na cidade para denunciar que o aumento da precariedade laboral estase a traducir nun aumento da sinistralidade no traballo, con accidentes cada vez máis graves. Fronte a isto, dende a central reclámanlle ao organismo público que abandone a súa inacción e que atenda as denuncias e incremente as actuacións de oficio.
2016 05 24 ProtestaPrecariedadeLaboralInspeccionTraballoVigo01

Durante a protesta, que se desenvolveu ás portas da Inspección de Traballo, na rúa Cánovas del Castillo, de 11.00 a 12.00 horas, despregouse unha faixa co lema “A precariedade laboral mata” e berráronse consignas como “Traballo temporal, accidente laboral”, “Emprego estábel e con seguridade”, “Accidente laboral, terrorismo patronal” ou “Traballo digno na nosa terra”.

Ao remate do acto reivindicativo os secretarios Comarcal e de Organización da CIG-Vigo, Alberto Gonçalves e Anxo Igrexas, fixeron entrega dun escrito dirixido ao xefe da Inspección de Traballo no que se lle lembra que o pasado abril foi un mes “fatal” no referido á seguranza e saúde laboral na comarca, xa que dous traballadores perderon a vida a causa de accidentes laborais na cidade. “Son dous casos, pero cada ano decenas de traballadores/as perden a vida durante o seu desempeño laboral, e centos resultan feridos/as, as máis das veces de gravidade”, denuncian.

Ao mesmo tempo, incídese en que a sinistralidade laboral está directamente ligada á precariedade e a falla de protección e garantías. “Os accidentes sono a medias, xa que en moitos casos, como de maneira directa coñecen nesta Inspección, á accidentalidade engádese a falla de medios de seguranza ou que estes son insuficientes ou inaxeitados”.

Desatención da Inspección de Traballo

Cada día aumentan os ritmos de traballo, a presión patronal para facer máis en cada vez menos tempo, o que agrava a situación de desprotección e supón unha seria ameaza á integridade física dos traballadores/as. “Vemos tamén como as empresas tentan por activa e por pasiva fuxir do cumprimento da normativa en materia de seguranza, eludindo a súa responsabilidade e converténdose, desta maneira, en responsábeis por acción e por omisión en moitos presuntos accidentes laborais”, sosteñen.

Fronte a isto, denuncian a insuficiente atención por parte da Inspección de Traballo para incidir de maneira activa nesta grave problemática. “É por iso que dende a CIG queremos reiterarlle a necesidade de que a Inspección atenda coa máxima dilixencia as denuncias que formulan os traballadores/as e a súa representación sindical”. E reclaman que se redobren as inspeccións que se realizan de oficio, singularmente no sector da construción, para garantir o estrito cumprimento da normativa en materia de seguranza e saúde laboral, e para penalizar as empresas que a incumpren.

“Non podemos consentir que ademais de ser vítimas da explotación, de padecer a precariedade laboral e o empobrecemento dos salarios, se poña en risco a nosa saúde e as nosas vidas mentres traballamos. Temos dereito a traballar coas máximas garantías de seguridade e salubridade. E a Inspección de Traballo debe actuar de maneira decidida e efectiva para garantir que ese dereito se respecta de verdade”, rematan.

50 ALUMNOS E ALUMNAS GALEGOS PARTICIPAN NAS XORNADAS DE CONVIVENCIA DA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO DE LECTURA-A

 • Esta acción enmárcase no traballo conxunto das Consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Política Social
 • Os alumnos proceden dos CEIPS P. Ricardo Tobío de Muros, Ramón Falcón de Castro de Rei, Leirado de Salvaterra de Miño e Sobreira de Valadares de Vigo; e participan do 24 ao 27 de maio dun intenso programa de actividades relacionadas con actividades colaborativas
 • O director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez visitaron hoxe aos participantes no programa

 

Culleredo (A Coruña), 24 de maio de 2016. Un grupo de 50 alumnas e alumnos de 5º e 6º de Primaria, que exercen de voluntarias e voluntarios de lectura e colaboran na biblioteca dos seus centros escolares ou en actividades de fomento da lectura, participan durante catro días no Centro Residencial Docente da Coruña nunhas xornadas de convivencia da iniciativa Voluntariado de lectura-A, que levan a cabo conxuntamente as Consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Política Social.

 

Os alumnos proceden dos CEIPS P. Ricardo Tobío de Muros, Ramón Falcón de Castro de Rei, Leirado de Salvaterra de Miño e Sobreira de Valadares de Vigo; e participan do 24 ao 27 de maio dun intenso programa de actividades relacionadas con actividades colaborativas, xogos tradicionais, lectura expresiva, xogo dramatizado, danzas do mundo, narración oral ou música e danza tradicionais. O programa complétase cunha visita á Biblioteca Pública Ágora e ao Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, de A Coruña.

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez visitaron hoxe aos participantes no programa, onde cada grupo de alumnos e alumnas voluntarios da lectura terá oportunidade para amosar aos seus compañeiros e compañeiras as actividades que ao longo do curso realizaron como axudantes da biblioteca escolar na xestión da mesma, pero tamén na organización de actividades de lectura destinadas a outros alumnos e alumnas do centro, as chamadas actividades de lectura compartida dentro ou fóra do centro.

O Voluntariado de lectura-A forma parte do programa Bibliotecas Escolares Solidarias, que ten como obxectivo estimular o voluntariado cultural en relación coas bibliotecas e a lectura entre o alumnado dos niveis non universitarios e as súas familias nos centros públicos galegos, e recoñecer os esforzos das comunidades educativas por conformar bibliotecas escolares que axuden a paliar as desigualdades no acceso ao coñecemento e ao uso dos recursos culturais e de aprendizaxe.

 

A XUNTA REITERA A SÚA APOSTA POR MELLORAR A CONECTIVIDADE TERRESTRE DOS AEROPORTOS GALEGOS A TRAVÉS DO BILLETE COMBINADO E DA MELLORA DOS SERVIZOS DE AUTOBÚS ÁS TERMINAIS

 • O Goberno galego confirma que este verán instalará nas estacións de autobuses as pantallas informativas sobre os servizos de transporte público aos aeroportos
 • Reitera a determinación da Xunta de colaborar no reforzo do servizo municipal de autobús desde a cidade de Vigo ao aeroporto de Peinador desde unha análise completa e rigurosa que asegure a resposta ás necesidades da demanda

 

Vigo, 24 de maio de 2016.-  A directora xeral de Mobilidade da Xunta, Helena de Lucas, reiterou hoxe a aposta do Goberno galego por mellorar a conectividade terrestre dos aeroportos a través do impulso do billete combinado e da mellora dos servizos de autobús ás terminais.  Así o manifestou na xuntanza, celebrada esta mañá en Vigo, do grupo de traballo para a mellora do acceso aos aeroportos galegos, na que tamén participaron representantes dos concellos de Vigo, A Coruña e Santiago, ademais de Fomento e Aena.

 

Nesa xuntanza, a directora xeral informou de que o pasado 29 de abril a Xunta firmou co Ministerio de Fomento, Adif, Renfe e Aena o convenio que supón o primeiro paso do impulso do billete combinado, que fará posible a mellora da sinalización e información sobre os servizos de transporte de tren e autobús cara aos aeroportos, e desde estes a outros destinos. Así, confirmou que por parte da Xunta, as pantallas informativas nas estacións de autobuses estarán instaladas neste verán.

 

Así mesmo, Helena de Lucas reiterou a aposta do Goberno galego por mellorar os servizos de autobús ás terminais aeroportuarias desde as cidades de Vigo e A Coruña. Lembrou que na anterior reunión deste grupo de traballo, Aena puxo de manifesto o baixo uso do transporte público cara a Peinador fronte a Santiago e A Coruña. Por este motivo, pouco despois, a Xunta se dirixiu ao Concello de Vigo para ofrecer a súa colaboración no reforzo e mellora deste servizo que, fronte ao que acontece en Santiago e A Coruña, é de titularidade municipal.

 

Este asunto foi abordado nunha reunión entre representantes da Xunta e do Concello de Vigo o pasado mes de abril e, posteriormente, a Administración local remitiu unha proposta ao Goberno galego que na actualidade está  analizar en profundidade a Dirección Xeral de Mobilidade.

 

A directora xeral reiterou a determinación do Goberno galego de colaborar técnica e financeiramente na mellora do servizo de autobús a Peinador e salientou a necesidade sustentar esa colaboración nunha análise completa e rigurosa que permita asegurar a rendibilidade social dos recursos públicos que se invisten nese fin.

 

Nese sentido, sinalou que cómpre contar con información sobre os usuarios da liña actual, cunha análise dos tempos de percorrido da nova liña proposta polo municipio, así como cunha previsión de demanda e de déficit do servizo. Así mesmo, sinalou a necesidade de estudar e de ter en conta as debilidades do servizo de lanzadeira que existiu no pasado no Concello de Vigo e que a Administración local retirou pola súa baixa demanda.

 

En relación coa Coruña, a directora xeral de Mobilidade trasladou que o Goberno galego está xa a traballar de forma coordinada coa empresa que actualmente presta o servizo de autobús a Alvedro, para modificar a liña, ampliando horarios e a inclusión dunha nova parada ao carón da estación de ferrocarril.

 

 

REY VARELA DESTACA O TRABALLO DA XUNTA PARA ELIMINAR CALQUERA SITUACIÓN DE RISCO E EXCLUSIÓN SOCIAL PARA QUE “O BENESTAR E A SAÚDE DE CADA FAMILIA NON ESTEAN CONDICIONADAS A NADA”

 • O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asistirá ao acto de clausura da xornada As contas da enerxía: entender a tarifa. No Hotel Monumento San Francisco (campillo de San Franscisco, 3). foto xoán crespo 24/05/16

  O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asistirá ao acto de clausura da xornada As contas da enerxía: entender a tarifa. No Hotel Monumento San Francisco (campillo de San Franscisco, 3).
  foto xoán crespo
  24/05/16

  O Goberno autonómico leva destinados 4,2 millóns de euros á loita contra a pobreza enerxética entre 2015 e 2016

 • Destaca as axudas que están activas neste 2016 para loitar contra a pobreza enerxética como o ticket eléctrico social e o Programa para evitar cortes de subministro eléctrico

 

Santiago, 23 de maio de 2016.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, clausurou hoxe a xornada ‘As contas da enerxía: entender a tarifa’ organizada por Servimedia. Alí o responsable da área social asegurou que “onde haxa situacións de risco de exclusión social, traballaremos sen descanso para eliminalas, porque queremos que o benestar e a saúde de cada familia de Galicia non estean condicionadas a nada”.

 

Na xornada de debate que tivo lugar na Sala Carlos V do Hotel San Francisco, o conselleiro fixo un recorrido por todas as medidas que leva implementado a Xunta de Galicia para loitar contra a pobreza enerxética. Neste sentido, salientou que o Goberno autonómico –con cargo aos orzamentos da Consellería de Economía. Emprego e Industria- leva destinados 4,2 millóns de euros a este respecto entre 2015 e 2016.

 

Rey Varela lembrou que “desde o primeiro semestre de 2014 a Xunta de Galicia ten implantado o ticket eléctrico, unha subvención anual para axudar ao pagamento dos gastos da factura eléctrica que beneficia a aquelas familias con menores a cargo e con ingresos inferiores ao 1,5 do IPREM”. Do mesmo xeito, destacou as axudas que están activas neste 2016 para loitar contra a pobreza enerxética como o ticket eléctrico social e o Programa para evitar cortes de subministro eléctrico. Do primeiro, dixo o conselleiro, é “unha axuda de 180 euros anuais por familia, 300€ no caso de familias numerosas, para o pagamento da factura eléctrica”. O segundo, “un pagamento de ata dúas facturas de electricidade ao ano por importe máximo de 200 euros para facer fronte aos cortes de subministracións por non pagamento”.

 

Ademais, o conselleiro avanzou que a Xunta de Galicia traballa nunha nova liña de axudas en colaboración cos concellos das sete grandes cidades. Esta nova subvención será o complemento do ticket eléctrico social que “permitirá apoiar a cobertura dos gastos derivados da subministración eléctrica para aquelas familias con menores ou discapacitados a cargo ou con ingresos inferiores ao 1,5 do IMPREM”.

 

Nova Axenda Social e EIS

Todas estas medidas, enunciou o titular de Política Social, “recóllense na Nova Axenda Social de Galicia, un documento trazado pola Xunta de Galicia e a Fegamp, en nome dos concellos e deputacións, para loitar contra a exclusión social e a pobreza en Galicia”.  

 

Do mesmo xeito, Rey Varela destacou outros dos proxectos levados a cabo pola Xunta de Galicia na loita contra a exclusión social como é a Estratexia Galega de Inclusión Social (EIS Galicia 2014-2020) que “constitúe o marco de planificación da Xunta de medidas de loita contra a pobreza e exclusión na Comunidade para este período”.

 

AIMEN y ACLUNAGA presentan en Navalia los avances tecnológicos desarrollados en la iniciativa Shipbuilding 4.0

Ambas entidades muestran una celda robotizada low cost para soldadura de estructuras navales que se está desarrollando en el marco de Shipbuilding 4.0, y el robot CARLoS, capacitado para realizar tareas arduas y repetitivas en la industria naval.

 • En el stand de Shipbuilding 4.0, CIS Galicia ha habilitado un sistema de realidad virtual con el que los visitantes pueden adentrarse en un yate mediante esta tecnología innovadora.
 • En el marco de Navalia, AIMEN y ACLUNAGA organizarán mañana miércoles, 25 de mayo, el seminario “Aplicación de Composites en Construcción Naval”, con el objetivo de presentar los últimos avances en materiales composites y dar a conocer las ventajas que estos ofrecen a la industria naval.

Pie de foto: visita al stand de Shipbuilding 4.0 del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de Navalia.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Inauguración Navalia vigo

A cita, que alcanza diez años de trabajo para hacer de Vigo la capital internacional del naval, abrió sus puertas esta mañana.navalia_inauguracion_4 navalia_2016_inauguracion_6 navalia_2016_inauguracion_4

Vigo, 24 de mayo de 2016.- La Feria internacional de la Industria Naval de Vigo inauguró esta mañana su sexta edición en un entorno de optimismo y esperanza para un sector que se ve recuperado tras las crisis del tax- lease.

Durante el acto de inauguración, el Presidente de Navalia, José García Costas, resaltó el gran esfuerzo de llegar puntuales a la cita a lo largo de estos diez años de trabajo: “ha costado mucho llegar hasta aquí, créanme”. García Costas aprovechó también la ocasión para lanzar un mensaje a todo el sector naval: “Hemos sido, y seguiremos siendo, un sector prioritario para Vigo, Galicia y España. Y os aseguro que en los próximos años las gradas de los astilleros de nuestra Ría seguirán viendo nacer nuevos barcos, porque tenemos el conocimiento, el personal cualificado y también las fuerzas para continuar con la encomienda que mejor sabemos hacer: trabajar y generar riqueza para todos”.

Por su parte el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó que Navalia es la muestra de la fortaleza, pese a los obstáculos que el naval ha tenido que sortear en los últimos diez años. Caballero recordó el daño que el problema del tax-lease provocó en toda la industria naval y la desolación de ver las gradas de nuestros astilleros vacíos. Pero en esta nueva etapa que parece vivir el sector, con buenas perspectivas que van surgiendo casi a diario,  el Alcalde de Vigo animó a la organización, una vez más, a celebrar la feria con periodicidad anual.

Finalmente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó durante el acto inaugural el esfuerzo que está haciendo el sector naval gallego por renovarse y ser más competitivo, lo que le está “reportando un aumento progresivo de la carga de trabajo”. No en vano, y según apuntó el presidente de la Xunta, la cartera de pedidos desde el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de este año, “pasó de 9 a 19 buques”, y esos 19 buques representen el 32% del total de contratos que actualmente registra el sector en toda España. En este sentido, Feijóo subrayó que Galicia es una de las comunidades donde se registró un mayor aumento del tonelaje bruto ponderado, y la carga de trabajo en los astilleros gallegos “supera ya los 2.300 millones de euros”.

Tras el acto oficial, y la intervención de la Real Banda de Gaitas de Ourense, la comitiva de autoridades procedió a hacer el tradicional recorrido por la feria en la que este año se dan cita más de 500 marcas expositoras de 75 países.

  AGENDA 25 de Mayo

AULA ASIME

10:00 – 12:00  Comfort class and silent ships

Moderador : Jose Ignacio Cuenca, Director Gerente

VULKAN ESPAÑOLA

10:00   Breve introducción

José Ignacio Cuenca

VULKAN ESPAÑOLA

10:03 Critical aspects for the design of a «SILENT SHIP» in compliance with Class Notations, ICES Nº 209 and/or MSFM 2020 (Maritime Strategy Frame Work 2020). Main and Auxiliary Machinery, the Bow Thrusters and the Propeller: Guaranteed Failure if you do not take care of them

Publio Beltrán, Director

T.S.I.

10:20 NVC Solutions by VULKAN (NVC = Noise and Vibration Control)

Anton Sokolow, Development Engineer, R&D

VULKAN – GERMANY     

10:40 Coffee break

10:55 Floating Floors Analysis

Oscar Ovejero, Corporate Market Field Manager Marine

SIKA

11:15 SILENT PROPULSION EFFICIENT VESSELS: The importance of electric MOTORS and CONVERTERS

Joseba Hierro, Manager Motors

INDAR

11:35 Composite shafts

José Ignacio Cuenca  

VULKAN ESPAÑOLA

Question & discussions

 

12:30 – 13:30  Optimización y control de procesos en la gestión de proyectos y

compras industriales

Marta Olbes, Document Solutions Product Manager

CANON

 

16:00 – 17:00   Las soluciones, según el tipo de aplicación, que aportan los sistemas

plásticos en las instalaciones del sector naval

Laura Sanchez, Directora Técnica de Italsan

ITALSAN

 

17:00 – 19:00 Energy Efficiency – what is best practice?

Bjørn Berger, Head of Performance Advisory, Maritime Advisory

DNV GL

AULA XUNTA DE GALICIA

09:45– 12:15 El GNL Como Combustible Marítimo

GASNAM

09:45 Introducción al gas natural como combustible

Manuel Lage, Secretario General

GASNAM

09:55 Mesa Redonda: Diseño e ingeniería de buques con GNL como combustible

José Poblet, Director General

COTENAVAL

Fernando Marcos, Director de Ventas España

MAN DIÉSEL & TURBO

Josu Goiogana, Director de Ventas España

WÄRTSILA

10:55 Mesa redonda: Análisis potencial flota pesquera y normativa para buques con GNL

Monserrat Espín, Adjunto al manager de MPO

BUREAU VERITAS

Manuel Sánchez, Senior Specialist machinery and Piping

LLOYD’S REGISTER

David Meana, Investigador Unidad Mixta de Movilidad Sostenible

ENERGYLAB

11:55 Mesa redonda: Suministro de gas natural como combustible

Rodrigo Díaz, Director de desarrollo de negocio

REGANOSA

Luis Manuel Porta, LNG Bunkering business development

GAS NATURAL FENOSA

12:15 – 14:15  Una apuesta por la renovación de la flota pesquera. Innovación en

construcción de buques pesqueros

COOPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO

12:15 Bienvenida

12:25 Necesidades de Renovación en la flota española. Diseño y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas para la flota arrastrera de Gran Altura del futuro

Javier Touza Touza, Presidente

COOPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO

12:45 Proyectos actuales e innovación en la construcción de buques de pesca

Juan Manuel Paíno, Director General

ASTILLEROS ARMÓN

Álvaro García, Responsable de Desarrollo de Negocios

ASTILLEROS H.J. BARRERAS

José Ramón Regueira, Director Comercial

Jorge Sánchez, Director Técnico

NODOSA SHIPYARD

13:45 Líneas de apoyo a la financiación de proyectos de nuevas construcciones en buques de pesca
IGAPE
Marcos Oubiña Moure, Director Banca Corporativa
Javier Fraga Díaz, Director Banca Mar
ABANCA

16:00 – 18:30  Tecnologías pesqueras inteligentes para un sector pesquero

eficiente,y medioambientalmente sostenible

PTEPA

16:00 Bienvenida

Juan Manuel Liria, Coordinador del grupo de trabajo de tecnologías pesqueras

CEPESCA

16:10 TopicSFS-22- 2017 de Horizon 2020. Contenidos, impacto esperado y oportunidades para el sector

Maribel Rodríguez, representante de la Secretaría Técnica

PTEPA

16:30 Colaboración Europea para afrontar los desafíos de una pesca eficiente y sostenible

Juan Manuel Liria, Vicepresidente

CEPESCA

16.45 Soluciones tecnológicas novedosas para propiciar el uso sostenible de los recursos del sector pesquero

Esteban Puente, coordinador del equipo de Tecnologías Pesqueras Sostenibles

AZTI TECNALIA

17:05 Metodologías y tecnologías existentes para mejorar la recolección de datos y evaluación de los recursos pesqueros

José Rodríguez, coordinador del equipo de muestro del área ICES

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

17:25 Tecnologías de reducción de costes en la vigilancia marítima y reducción de la pesca ilegal

Ponente pendiente de confirmación.

17:45 Soluciones para la mejora de las habilidades y competencias profesionales de los trabajadores de la mar

Carlos Esteban, Director del Centro

IFAPA San Fernando.

18:00 Clausura y Networking

AULA NAVALIA

10:30 – 11:30  Nuevo palangrero construido por Nodosa Shipyard para Falkland

Islands: Soluciones novedosas en propulsión y  refrigeración

José Ramón Regueira, Sales & Commercial Manager NODOSA SHIPYARD

Jorge Sánchez, Technical Manager

NODOSA SHIPYARD

Juan Álvarez Casal, Technical Manager / BU Marine

Juan Traver, Market Manager Marine – Oil & Gas

GEA REFRIGERATION IBERICA

Raimundo Silveira, General Manager

MARINE INTEGRATED SOLUTIONS

11:30 – 13:30  Tendencias en la construcción naval

ROTACIÓN
RS Components, revolucionando la distribución industrial. Optimización de recursos en gestión de compras
Alfredo Castillo, Key Account Manager. Dpto Naval
Victor Gutierrez, Key Account Manager. Dpto Naval
RS COMPONENTS
Comunicaciones económicas en banda ancha, radio y periódicos para la navegación de altura
Jose Maria Sanchez Hidalgo, Gerente
DISVENT
El nuevo desarrollo de un propulsor económico de alta eficacia y respetuoso con el medio ambiente, para nuestros mares. Su campo de aplicación y ventajas
Joachim Mueller, Sales and Project Manager Dept. Offshore and Sea Going Vessels
SCHOTTEL GmbH & Co. KG.
Tres décadas de evolución de la ultra baja temperatura
Iván Estevez, Director Técnico
APINA S.A.

13:30 – 14:00 Presentación MAIN SOLUTIONS / BARLOWORLD

16:00 – 18:00 La propuesta certificadora para el sector íctico

Emma Tomasellli, Health & Value Chain Development Manager

RINA IBERIA

PAZO LOS ESCUDOS

21:30 I Edición Entrega de Premios ROTACIÓN