Archive | octubre 2016

REY VARELA DESTACA OS AVANCES AUTONÓMICOS, NACIONAIS E EUROPEOS NA REVITALIZACIÓN DA DEMOGRAFÍA NA VI REUNIÓN DO FORO DE REXIÓNS ESPAÑOLAS CON DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS (FREED)

  • fredd-cuenca-2O FREDD acadou importantes fitos a nivel autonómico e nacional como o pulo dunha Estratexia Española polo Cambio Demográfico na que participen todas as Administracións Públicas co obxectivo de abordar os retos demográficos
    • Na reunión tratáronse as accións de futuro a levar a cabo como a inclusión de criterios demográficos no novo sistema de financiamento autonómico e a dotación de máis recursos nas políticas de desenvolvemento rural a nivel nacional
    • A nivel europeo existe a necesidade de que o Marco Financeiro Plurianual,  a Política Agrícola Común e a Política de Cohesión dean un pulo decidido e contundente ao desafío demográfico

     


Cuenca, 28 de outubro de 2016.- O conselleiro de Política Social en funcións, José Manuel Rey Varela, asistiu na xornada de hoxe á VI Reunión Interterritorial do Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos (FREED) celebrada na cidade manchega de Cuenca. Alí o conselleiro destacou que “pese a non haber solucións inmediatas para o reto demográfico, a Xunta prioriza este problema desde hai tempo en clave autonómica, nacional e europea. Para inverter a tendencia a medio prazo”.  “Por iso lideramos”, engadiu “xunto a outras sete comunidades o Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos”. Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Asturias,  Aragón, La Rioja, Cantabria e Galicia conforman o grupo de traballo do FREDD. Rey Varela salientou que “esta sexta reunión interterritorial serviu para por enriba da mesa os importantes fitos acadados a nivel autonómico, nacional e europeo”.

Por unha banda, o encontro serviu para actualizar as boas prácticas levadas a cabo. O Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos (FREED) acadou importantes fitos a nivel autonómico e nacional como o pulo dunha Estratexia Española polo Cambio Demográfico na que participen todas as Administracións Públicas co obxectivo de abordar os graves problemas demográficos que sofren as comunidades autónomas. Asemade, a nivel europeo presentouse o grupo interterritorial ante as institucións europeas en Bruxelas e conseguiuse incluír a cuestión demográfica na programación da Política de Cohesión para o período 2014-2020.

Nembargante, a estratexia do FREDD para revitalizar a demografía non remata aquí. Na reunión tratáronse as accións de futuro a levar a cabo como a inclusión de criterios demográficos no novo sistema de financiamento autonómico e a dotación de máis recursos nas políticas de desenvolvemento rural a nivel nacional. Do mesmo xeito, a nivel europeo existe a necesidade de que o próximo Marco Financeiro Plurianual dea un pulo decidido e contundente ao desafío demográfico; así como que a Política Agrícola Común reforce en maior medida os servizos e infraestruturas conducentes á inclusión social e reverta as tendencias de deterioro social e económico e a despoboación das zonas escasamente poboadas. Tamén cómpre unha maior contribución da Política de Cohesión para paliar os problemas derivados dos desafíos demográficos nas zonas afectadas.   

A reunión tamén serviu para expor a declaración institucional do Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos (FREED).

Papel galego no FREDD

No eido autonómico, a estratexia galega de revitalización da demografía destaca polo Programa de Axuda á Natalidade (PAN). Un conxunto de medidas dirixidas á facer de Galicia o mellor lugar para ser neno. Entre as medidas, que xa están a ter o seu efecto, que se recollen no PAN está a Tarxeta Benvida con preto de 10.000 solicitudes. Esta medida tamén se levará a cabo para as familias que teñan fillos en 2017. Dentro deste programa destacan outros beneficios como deducións fiscais por nacemento, adopción, ou coidado de fillos; a exención de pago nas escolas infantís para o segundo fillo; axudas para a redución de xornada destinadas a homes e familias monoparentais; incremento de prazas na rede pública de escolas infantís ata conseguir 22.300; as Casas Niño, o bono coidado para o rural, o bono concilia, axudas para empresas ou flexibilidade no teletraballo.

Cabe destacar tamén a recente a creación do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica (aprobado en Consello hai un mes), que será regulado a través da Consellería de Política Social. Un órgano colexiado de asesoramento, colaboración institucional e participación social en materia de demografía no ámbito da nosa comunidade.

Inicio dos programas de mestrado na Escuela de Negocios Afundación de IESIDE

A partir do vindeiro 3 de novembro, a Escuela de Negocios Afundación de IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa), inicia a súa nova proposta de programas de mestrado, orientados a atender as necesidades reais das empresas, cunha visión práctica e deseñados para achegar solucións para a xestión dos profesionais, nos diferentes ámbitos sectoriais. Os programas, que se ofertan durante este curso académico 2016-2017, están centrados nas áreas de dirección económico-financeira e os negocios internacionais, entre outros. 

En La Fábrica: Max Pam inaugura Autobiographies

SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE 12:30h

Inauguraciónunnamed
AUTOBIOGRAPHIES 
Max PamLa Fábrica inaugura este sábado 5 de noviembre la exposición Autobiographies del fotógrafo australiano Max Pam. Esta muestra que cuenta, entre otras cosas, con 40 fotografías en blanco y negro, portfolios con cubiertas diseñadas por el artista y copias únicas de los diarios íntimos de viajeque hizo en el Sud Este Asiático, recorriendo de esta forma el trabajo personal del autor.

Max Pam, pionero en el mundo de los diarios personales de viajes, actualmente es uno de los grandes autores contemporáneos. Ha expuesto en Ásia, Europa, Australia… y ha publicado diversos monográficos de fotografía, como Going East: Twenty Years of Asian Photography (1992), Max Pam (1999), Ethiopia (1999) e Indian Ocean Journals (2000)… +info

La Fábrica, con motivo de la exposición, ha editado el libro Autobiographies.  Un volumen único que, en forma de libro de artista, recoge 45 años de trabajo de un autor imprescindible. ¡resérvalo!

¡Te esperamos con un champán-brunch!

#galería #MaxPam #Autobiographies

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE 19:30h

Presentación
PALABRAS QUE EXPLOTAN
eñe 47.El Jueves en La Fábrica se presentará el nuevo número de Eñe. El volumen está dedicado al Premio Cosecha Eñe de relato, que en esta undécima edición ha recibido cerca de 4.000 textos a concurso. Vendrán para presentar la revista el director Luisgé Martín, la ganadora del Premio Cosecha Eñe María Fernanda Ampuero, y los finalistas del premio. +info

O XERENTE DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CLAUSURA AS XORNADAS SOBRE A ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020 DIRIXIDAS AO PERSOAL TÉCNICO

O evento celebrouse tamén o pasado 21 de outubro no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia

  • Abordáronse distintos aspectos relacionados coa inclusión social como poden ser a Historia Social Única Electrónica (HSUE), a protección de menores, o emprego, a vivenda, a saúde e a igualdade

Santiago, 28 de outubro de 2016.- O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, clausurou na mañá de hoxe as Xornadas sobre a Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 que serviron para avanzar na actualización e perfeccionamento dos coñecementos e ferramentas do persoal técnico de inclusión. As xornadas foron inauguradas o pasado 21 de outubro polo director xeral de Inclusión Social en funcións, Arturo Parrado.   

Nestas xornadas, que se celebraron no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, abordáronse distintos aspectos relacionados coa inclusión social como poden ser a Historia Social Única Electrónica (HSUE), a protección de menores, o emprego, a vivenda, a saúde e a igualdade. Tamén se levaron a cabo dous obradoiros sobre a loita contra a violencia de xénero e a Lei de inclusión social.

Os temas foron elixidos tendo en conta as peticións realizadas polos profesionais dos equipos de inclusión sociolaboral, quen amosaron especial interese en afondar nunha serie de programas sectoriais que teñen unha grande incidencia no fomento da inclusión activa.  

O persoal dos equipos de inclusión sociolaboral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar foi o principal colectivo destinatario destas xornadas que aumentaron o coñecemento e actualizaron a información sobre recursos e programas de carácter sectorial, que resultan clave para a promoción da inclusión activa, así como facilitar o intercambio de puntos de vista e experiencias dos profesionais dos equipos de inclusión sociolaboral.

EIS 2014-2020

A Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 -impulsada e cofinanciada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo- constitúe a folla de ruta que se está a aplicar en Galicia para promover a inclusión social das persoas e grupos en situación de vulnerabilidade neste período, e dirixe os seus esforzos cara os aspectos considerados clave na abordaxe das diferentes dimensións da pobreza e a exclusión social. Estes aspectos teñen un carácter multidimensional, sendo necesario abordalos con actuacións de tipoloxía moi diversa.

LLEGA A VIGO “ADÁN Y EVA EN BROADWAY”, UN MUSICAL SOLIDARIO PARA TODA LA FAMILIA

La Fundación para el Desarrollo Educativo de Galicia (FUNDEGA) trae al Auditorio Mar de Vigo, el domingo 6 de noviembre, esta divertida comedia musical de la compañía Jana Producciones, basada en el texto original de Mark Twain “Los diarios de Adán y Eva”.

 

▪     Las entradas, cuyos precios oscilan entre 10 y 12 euros, pueden adquirirse a través ataquilla.com. Los beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación para el Desarrollo Educativo de Galicia (FUNDEGA).

 

 adan-y-eva-en-broadway foto-presentacion

Pie de foto

Foto presentación (de izquierda a derecha): Abel Caballero, alcalde de Vigo; José Luis Prieto Fenech, presidente de FUNDEGA; y Beatriz Terol Riestra, patrona de la Fundación.

 

RESEÑA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

Enrique López Veiga presidió esta mañana el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigofullsizerender

Vigo, 28 de octubre de 2016.- Tras la celebración del Consejo de Administración, el presidente ha comparecido ante los medios para informar de los acuerdos adoptados en el mismo.

En primer lugar, hizo referencia a la aprobación del Informe de Gestión correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2016 que contempla tanto los datos económicos como los datos estadísticos.

                            En cuanto a estos últimos, se observa  un  descenso de un 3,36% en el movimiento de Mercancías comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el de Mercancía General, sin contar los graneles, ha experimentado un decrecimiento de un 2,12%. La causa de este descenso se debe principalmente a que se mantuvo la tendencia descendente del tráfico de cemento (24,72%) que supone más de 50.000 Tn y la caída de la Pesca congelada (10,38%) que supone más de 50.000 Tn de menos respecto al mismo periodo del año anterior. A este respecto se va a encargar un estudio sobre la competitividad del Puerto de Vigo en cuanto tráfico de contenedores en pesca congelada.

En relación con el tráfico intermodal, se observan diferencias entre los contenedores manipulados con grúa y los semirremolques ro.ro. Mientras que en los primeros se refleja la decisión de la naviera Maersk de trasladar su tráfico al puerto de Marín, lo que lleva a un leve descenso de 2,83%, en los semi-remolques ro-ro, vinculados a la Autopista del Mar, presenta un incremento31% con un aumento considerable de las piezas auto, del 46,82% y un 4,82% el de automóviles, lo que indica la recuperación del sector de la automoción. La mercancía movida por estos medios se ha incrementado en estos primeros nueve meses un superávit del 1,23% con respecto al mismo periodo del año anterior.

De igual modo, el tráfico de pesca fresca que sigue liderando su posición, ha experimentado un ascenso de 4,51% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, el tráfico de granito elaborado presenta un comportamiento muy favorable, con una mejora del 10,93%.

En lo que al registro de Buques se refiere, a pesar del descenso en cuanto al número, de 1.259 a 1.164, se produjo un incremento del 2,03% de los GTS.

Por último, respecto a los datos económicos, el Presidente resaltó el aumento del 2,74% en la Cifra de negocio en el conjunto de resultados con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, así como que el Resultado de explotación acumulado en el mismo periodo arroja un saldo positivo de 179.000 euros.

En otro orden de cosas, López Veiga informó de la aprobación del convenio de cesión de uso de dependencia de la Autoridad Portuaria para su utilización por la Compañía Fiscal y Seguridad Portuaria y Aeroportuaria de Vigo (Guardia Civil).

De igual modo, comunicó la incoación de expediente sancionador a AUDASA, por presunta infracción grave, así como la declaración de abandono y aprobación del pliego de condiciones para proceder a la subasta de diversos vehículos abandonados en la zona de servicio del puerto de Vigo.

Asimismo, se refirió a otro de los temas planteados sobre la actualización de la tarifa de almacenaje para automóviles, como se reflejó en el Informe del Blue Growth del pasado Consejo de Administración, que recogía el análisis del modelo de gestión y operatividad de Bouzas Terminal de Transbordadores en el que se hace mención de la posibilidad de subir las tarifas del Puerto de Vigo, sin que se posicione por ello fuera del mercado.

Finalmente, el Presidente hizo referencia al informe dentro de la iniciativa Blue Growth, que refleja el seguimiento pormenorizado de los grupos de trabajo, proyectos y acciones del Plan Blue Growth previstas para el mes de noviembre.

O CONCELLEIRO MARCELINO COTO SUBLIÑA DIANTE DO CLÚSTER DO GRANITO A IMPORTANCIA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO EIDO INDUSTRIAL

marcelino-cotoO concelleiro de Industria, Comercio e Medio Ambiente, Marcelino Coto, participou este xoves na xornada técnica sobre o ‘Desenrolo e mellora da prevención de riscos e técnicas de prevención no campo da pedra natural’, organizada polo Cluster de Granito de Galicia.

Coto, lembrando a súa longa experiencia profesional, subliñou a necesidade de facer da prevención dos riscos laborais un dos “puntos centrais” da xestión dos recursos humanos das empresas, unha idea que sempre insistiu en coidar durante a súa carreira.

O concelleiro felicitou ao Clúster do Granito por facer que os obxectivos da xornada xirasen ao redor desta  idea e a súa aposta pola  promoción da cultura da prevención, o coñecemento das mellores prácticas no sector ou a promoción da prevención na xestión laboral do día a día.

Ao longo do día, ademais, os especialistas que interviron no mesmo, como Luis García Florido, da Xefatura provincial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ou Gabriel Miguel Rubio, xerente de Recursos Humanos da Levantina, abordaron outros aspectos como as melloras técnicas no sector da maquinaria na pedra.

O alcalde de Saleda de Caselas, Marcos Besada, xunto co tenente de alcalde do Porriño concelleiro de Deportes, Manuel Carrera, a concelleira de Educación, Lourdes Moure, e o organizador da proba, Carlos Amil, presentaron este xoves no Concello do Porriño o ‘II Budiño RAID-Terras do Louro’, que será a última das catro probas da liga Galega de Raids de Orientación 2016. O ‘II BudiñoRAID-Terras do Louro’, que combina as disciplinas de BTT, Trekking, Kaiak, Orientación a Pé e Rappel é ademais o Campionato de Galicia da disciplina, disputarase o vindeiro sábado, día 29 por terras dos concellos do Porriño, Salceda de Caselas, Ponteareas e Salvaterra do Miño. Este ano, abrangue, ademáis as disciplinas de BTT (bici de montaña), Trekking (Carreira e pé por montaña), Orientaición específica a Pé e Kaiak, ao longo dos 85 quilómetros, e 10 horas de duración, os raiders terán que superar unha proba especial de Rappel no Faro de Budiño, berce da escalada en Galicia. Despois dunha exitosa primeira edición no 2015, este ano a proba, ademais de ser a cuarta e última puntuable para a liga Galega de Raids de Orientación 2016, incluirá o Campionato Galego da disciplina. Nesta edición están inscritos para disputar esta dura proba deportiva de resistencia 67 equipos, algúns de eles chegados dende o norte de Portugal. O bo tempo que se agarda para o sábado, como indicou Manuel Carrera, “fará de seguro que esta impresionante carreira se convirta nun auténtico fervedoiro de amantes dos deportes de montaña que se acheguen a Porriño a gozar dun longo día polos montes da localidade”. O ‘Budiño RAID 2016’ arrincará da Praza de Antonio Palacios ás 9 da mañá para rematar, ni mesmo lugar, ás 7 da tarde. Nese tempo, os raiders terán que facer unha BTT ata o Faro de Budiño, unha sección de Orientación específica a Pé neste mesmo punto e unha BTT ata a segunda transición, situada na Praza do Concello de Salceda; continuarán con un Trekking ata o Río Tea, onde farán o sector de Kaiak, e voltarán a Salceda con un novo sector de carreira pé. Por útlimo, unha longa BTT os levará de volta ó Porriño onde terminarán con un intenso e atractivo sector de Orientación Urbana que decidirá o Campionato Galego de Raids de Aventura 2016. O novidoso sistema de cronometraxe dixital e de seguimento dos equipos en tempo real mediante GPS fará posible seguir a carreira na web www.tracktherace.com. Ademais, os afeizoados que queiran seguir a proba poden facelo entrando en: www.aforna.org www.fegado.es www.tracktherace.com o una muro de Facebook de BudiñoRaid Terras do Louro.

podaA Concellería de Limpeza, que dirixe Orlando Márquez, iniciou esta mesma semana os traballos de poda das árbores de titularidade municipal en todo o concello, unha labor que, dacordo coas previsións iniciais, debería de estar rematada o vindeiro mes de novembro.

O Concello ten programado realizar dúas veces ao ano as actuacións nas árbores do Porriño pero, tendo en conta o elevado número eles, máis de 3.500, dase prioridade a aqueles nos que é máis urxente a poda, tendo en conta que presenten problemas de roturas das polas, que ao medrar empezasen a afecten a fachadas e balcóns e aqueles que estean xa secos ou empezasen a torcerse.

II Budiño RAID Terras do Louro

competicionO alcalde de Saleda de Caselas, Marcos Besada, xunto co tenente de alcalde do Porriño  concelleiro de Deportes, Manuel Carrera, a concelleira de Educación, Lourdes Moure, e o organizador da proba, Carlos Amil, presentaron este xoves no Concello do Porriño o ‘II  Budiño RAID-Terras do Louro’, que será a última das catro probas da liga Galega de Raids de Orientación 2016.

O ‘II BudiñoRAID-Terras do Louro’, que combina as disciplinas de BTT, Trekking, Kaiak, Orientación a Pé e Rappel é ademais o Campionato de Galicia da disciplina, disputarase o vindeiro sábado, día 29 por terras dos concellos do Porriño, Salceda de Caselas, Ponteareas e Salvaterra do Miño.

Este ano, abrangue, ademáis as disciplinas de BTT (bici de montaña), Trekking (Carreira e pé por montaña), Orientaición específica a Pé e Kaiak, ao longo dos 85 quilómetros, e 10 horas de duración, os raiders terán que superar unha proba especial de Rappel no Faro de Budiño, berce da escalada en Galicia.

Despois dunha exitosa primeira edición no 2015, este ano a proba, ademais de ser a cuarta e última puntuable para a liga Galega de Raids de Orientación 2016, incluirá o Campionato Galego da disciplina.

Nesta edición están inscritos para disputar esta dura proba deportiva de resistencia 67 equipos, algúns de eles chegados dende o norte de Portugal.

O bo tempo que se agarda para o sábado, como indicou Manuel Carrera, “fará de seguro que esta impresionante carreira se convirta nun auténtico fervedoiro de amantes dos deportes de montaña que se acheguen a Porriño a gozar dun longo día polos montes da localidade”.

O ‘Budiño RAID 2016’ arrincará da Praza de Antonio Palacios ás 9 da mañá para rematar, ni mesmo lugar, ás 7 da tarde. Nese tempo, os raiders terán que facer unha BTT ata o Faro de Budiño, unha sección de Orientación específica a Pé neste mesmo punto e unha BTT ata a segunda transición, situada na Praza do Concello de Salceda; continuarán con un Trekking ata o Río Tea, onde farán o sector de Kaiak, e voltarán a Salceda con un novo sector de carreira pé.

Por útlimo, unha longa BTT os levará de volta ó Porriño onde terminarán con un intenso e atractivo sector de Orientación Urbana que decidirá o Campionato  Galego de Raids de Aventura 2016.

O novidoso sistema de cronometraxe dixital e de seguimento dos equipos en tempo real mediante GPS fará posible seguir a carreira na web http://www.tracktherace.com. Ademais, os afeizoados que queiran seguir a proba poden facelo entrando en: http://www.aforna.org    www.fegado.es   www.tracktherace.com o una muro de Facebook de BudiñoRaid Terras do Louro.   

SANTIAGO ÁLVAREZ DE MON, EXPERTO DEL IESE EN LIDERAZGO, PARTICIPA EN VIGO EN EL FORO DE ECONOMÍA EMPRESA ALUMNI IESE-UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Santiago Álvarez de Mon ofrecerá la ponencia “La agenda del directivo” en un almuerzo-coloquio que tendrá lugar el próximo miércoles, 2 de noviembre, a las 14 horas, en el Círculo de Empresarios de Galicia.

 

Vigo, 27 de octubre de 2016.- Santiago Álvarez de Mon, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE Business School, participará el próximo miércoles 2 de noviembre, en un almuerzo-coloquio organizado por el Foro de Economía Empresa Alumni IESE-Universidad de Navarra. El evento, en el que ofrecerá la ponencia “La agenda del directivo”, tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia, entidad colaboradora de la iniciativa, a partir de las 14:00 horas.

Santiago Álvarez de Mon es uno de los más reconocidos expertos en España en liderazgo, coaching, gestión de equipo y carrera profesional. Licenciado en Derecho por el CEU-Universidad Complutense de Madrid, Máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE y Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca; es, además, autor de varios libros sobre coaching y consultor de empresas en alta dirección.

La participación en este almuerzo-coloquio está abierta al empresariado gallego y tiene un coste de 30 euros para el público en general, y de 25 euros para miembros alumni del IESE y de la Universidad de Navarra. La inscripción se puede realizar a través de la página web del Círculo de Empresarios de Galicia (www.circulo.gal) o del teléfono 986 91 78 92.

Foro de Economía Empresa Alumni IESE-Universidad de Navarra

El Foro de Economía Empresa Alumni IESE-Universidad de Navarra es una entidad formada por antiguos alumnos de los programas de formación del IESE en Galicia y de graduados del área de Economía y Empresa de la Universidad de Navarra. Su objetivo es promover actuaciones conjuntas que tengan como fin establecer sinergias profesionales y crear un lobby empresarial.