Archive | diciembre 30, 2016

LÓPEZ-CHAVES SAÚDA AOS 120 PARTICIPANTES DO PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL” QUE PASAN ESTAS FESTAS NA RESIDENCIA DE PANXÓN

 • 30122016_xuntosnadalpanxon3A iniciativa levada a cabo pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade está dirixido a persoas maiores de 60 anos que se atopan soas e queren pasar estas datas de Nadal en compañía doutros
 • As residencias de tempo libre de O Carballiño, en Ourense, e de Panxón, en Nigrán, ofreceron este ano un total de 240 prazas para maiores
 • O programa comezou o pasado 23 de decembro e remata o 2 de xaneiro, cando os participantes se despedirán dos seus compañeiros de residencia
 • A iniciativa conta tamén coa implicación de 16 persoas voluntarias, que axudan aos maiores e colaboran na organización de actividades lúdicas e de ocio

 

Vigo, 30 de decembro de 2016.- O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, visitou esta mañá aos 120 participantes do programa “Xuntos polo Nadal” que están a pasar estas datas de Nadal na residencia de tempo libre de Panxón, en Nigrán.

 

A Consellería de Política Social iniciou o pasado venres 23 de decembro unha nova edición do programa “Xuntos polo Nadal”, no que participan un total de 240 maiores acompañados de 16 voluntarios. Trátase dunha iniciativa da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade que permite a persoas de máis de 60 anos que viven soas convivir durante 11 días –ata o 2 de xaneiro- nas residencias de tempo libre  do Carballiño, en Ourense; e de Panxón, no municipio pontevedrés de Nigrán.

 

En concreto, na residencia de Panxón están a pasar estes días un total de 120 persoas maiores que gozan de aloxamento e manutención en réxime de pensión completa ademais de disfrutar de numerosas actividades lúdicas e de animación sociocultural durante todos os días nos que transcorre a convivencia e, en especial, no día de Noiteboa e Fin de Ano. Na oferta do programa tamén se lles inclúe o desprazamento en autobús ata a residencia e a viaxe de regreso o día 2 de xaneiro, cando os maiores se despedirán dos seus compañeiros de convivencia durante estas datas de Nadal.

 

“Xuntos polo Nadal” está destinado a aquelas persoas maiores de 60 anos que se atopan soas, xa sexa por carencia de familiares ou amigos, a perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias. Aqueles maiores con ingresos inferiores ao IPREM (532,51 euros/mes) asisten de forma gratuíta ao programa, mentres que os que superan esta cantidade contribúen ao pago da estancia na residencia cunha achega de 50 euros.

 

Acompañado pola directora da residencia, María Teresa Núñez Valcarce, e a xefa territorial da Consellería de Política Social, Marta Iglesias, o delegado saudou a todos os participantes no centro, onde valorou moi positivamente o obxectivo deste programa, e que pasa porque “estas persoas maiores poidan pasar o Nadal en compañía e que participen de maneira activa en actividades de ocio, sociais e culturais”.

 

Ademais, o desenvolvemento do programa conta coa implicación de voluntariado, grazas á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Na edición deste ano participan un total de 16 persoas repartidas entre as dúas residencias, proporcionando así apoio e acompañamento aos maiores ademais de colaborar nas actividades lúdicas que teñen lugar en ambos centros.

 

Os voluntarios que participan neste programa de maiores están cubertos pola póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil subscrita pola Administración autonómica. Ao finalizar a súa acción voluntaria, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado expide aos que o soliciten un certificado acreditativo onde consta o labor realizado e as tarefas levadas a cabo durante a campaña.

 

A mostra do Concurso de Beléns de Afundación foi visitada xa por case 10.000 persoas

primer-premio-categoria-generalA unha semana da súa clausura, 9.730 persoas visitaron xa no Teatro Afundación de Vigo (Policarpo Sanz, 13), a tradicional exposición de beléns procedentes do concurso convocado pola entidade, e que cumpre a súa edición número 51. A mostra permanecerá aberta ao público ata o 6 de xaneiro, en horario de luns a domingo de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 h. (agás o 1 de xaneiro, que estará pechada).

El Gobierno destina 20 millones de euros para impulsar la formación y el empleo juvenil en la Economía Digital

* Se subvencionarán proyectos de formación con compromiso de contratación, para jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil

30.12.16. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la puesta en marcha de un programa de ayudas para fomentar la formación y el empleo de los jóvenes en la Economía Digital. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros y lo pondrá en marcha la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Este programa pretende, por una parte, ofrecer una formación a los jóvenes que atienda a los requerimientos de la industria digital y de los nuevos modelos de negocio y, por otra parte, facilitar su acceso a puestos de trabajo relacionados con estas materias. El objetivo es dar respuesta a la demanda creciente de perfiles profesionales que impulsen la transformación digital de las empresas.

Las ayudas se enmarcan en el Plan de inclusión digital y empleabilidad de la Agenda Digital para España. Tendrán un importe mínimo de 100.000 euros y máximo de dos millones, y podrán solicitarlas entidades –tanto empresas como asociaciones o fundaciones– que desarrollen proyectos integrales de empleo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Economía Digital.

Se subvencionarán proyectos de formación con compromiso de contratación, dirigidos a jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil. Al menos el 30% de aquellos que finalicen la formación se insertarán laboralmente por un periodo

mínimo de seis meses, en puestos relacionados con el sector TIC y la Economía Digital (con un máximo del 5% como trabajadores autónomos).

Las ayudas se cofinanciarán a través del Fondo Social Europeo, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil. En el apartado de formación, las ayudas cubrirán el 91,89% de los proyectos de formación de asociaciones y fundaciones, y el 60% en el caso de las empresas (hasta el 70% sin son pymes). En la modalidad de contratación, se concederá un 50% de los costes salariales por contrato, hasta 3.000 euros por joven en contrataciones por cuenta ajena y de 1.800 para los autónomos.

El Gobierno amplía la vigencia de los convenios trilaterales con las CCAA para el uso de las TIC en el Sistema Nacional de Salud

* Los convenios contribuyen al desarrollo del programa de salud de la Agenda Digital para España

30.12.16. El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo mediante el cual amplía la vigencia de los convenios trilaterales asociados al Convenio Marco, firmado en 2013, entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Red.es, para el desarrollo del programa de salud y bienestar social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Convenio Marco de colaboración tiene como objetivo consolidar el uso de las TIC dentro del Sistema Nacional de Salud para el intercambio y utilización de la información en las siguientes líneas: extender la receta electrónica para hacer efectivo el intercambio electrónico de recetas médicas de las Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional; poner a disposición de los ciudadanos y profesionales la historia clínica digital del SNS con carácter general; y mejorar el sistema de identificación de usuarios del SNS.

Mediante este Acuerdo, el Consejo de Ministros amplía la vigencia de los convenios trilaterales hasta el 31 de diciembre de 2017 con el objetivo de posibilitar la ejecución completa de las actuaciones previstas en las Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, Asturias, Baleares, Cataluña, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, C. Valenciana, Aragón y Canarias.

El Convenio Marco prevé una inversión total de 34,3 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Sanidad aporta hasta un máximo de 10,3 millones y Red.es hasta un máximo de 24 millones. Las actividades llevadas a cabo hasta la fecha han supuesto una ejecución total de 23,8 millones de euros.

El Gobierno modifica el contrato entre Turespaña y Tragsa para construir el Parador de Muxía (A Coruña)

* El nuevo Parador, con categoría de 4 estrellas, 60 habitaciones, servicios de restauración y zonas comunes, contribuirá a dinamizar la actividad turística de la región

* El Parador costará 27,2 millones de euros, 1,7 millones menos que los fijados inicialmente

30.12.16. El Consejo de Ministros ha autorizado a Turespaña la modificación de la encomienda de gestión suscrita el 12 de septiembre de 2011 entre este Instituto y la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) para ejecutar las obras de construcción del nuevo Parador de Turismo de Muxía (A Coruña). La modificación conlleva aprobar un nuevo gasto que queda establecido en 27,2 millones de euros, 1,7 millones menos que los fijados inicialmente, así como ampliar en 12 meses (hasta finales de 2018) la duración de las obras.

Los cambios del contrato se han debido a mejoras en el proyecto, nuevas circunstancias de tipo geológico, hídrico y medioambiental, y la adaptación del proyecto a especificaciones técnicas, urbanísticas y de seguridad surgidas con posterioridad. Además, Turespaña, a propuesta de la Xunta, ha decidido reducir la capacidad del Parador, que tendrá 60 habitaciones en lugar de las 80 previstas, por lo que ha sido necesario redefinir todo el edificio para adaptarlo a las nuevas dimensiones.

El nuevo Parador, con categoría de 4 estrellas, servicios de restauración y zonas comunes, contribuirá a dinamizar la actividad turística de la región.

Derradeiros días de venda de abonos da nova tempada teatral de Afundación na cidade de Pontevedra

Afundación pechará o vindeiro 12 de xaneiro a venda de abonos para a nova tempada teatral en Pontevedra. O programa conta cun total de catro obras que abordan temáticas de índole introspectiva e de coñecemento do ser humano. Desde unha homenaxe a Miguel de Cervantes, conRafael Álvarez «El Brujo». Misterios del Quijote; pasando pola reflexión sobre a mala praxe xornalística en Zenit: la realidad a su medida, de Els Joglars; ata a infidelidade e as súas consecuencias en El contador del amor. Todas as compras poden realizarse a través das canles habituais de venda de Afundación, en Ataquilla.com e a través do teléfono 902 504 500. Ademais do aforro que supón o abono, un 20 % con respecto aos prezos das entradas individuais, Afundación ten en marcha unha política de bonificacións e descontos para persoas desempregadas, xubiladas e mozas que supón unha rebaixa adicional dun 10 %. A totalidade das funcións terá lugar na Sede Afundación de Pontevedra (Augusto González Besada, 2-4).https://drive.google.com/drive/folders/0B0AWnGyl0ZFlVGNuQU92TUlqSkU?usp=sharing 

A XUNTA DE GALICIA ESTENDE A TARXETA BENVIDA AOS NENOS E NENAS QUE NAZAN NO 2017 E AMPLÍA OS SEUS BENEFICIOS

 • O Goberno galego autoriza un gasto plurianual de 18 millóns de euros para a nova convocatoria destas axudas, que se poderá incrementar no caso de que sexa necesario co que se garante que todas as solicitudes que cumpran os requisitos establecidos no orde recibirán a correspondente achega económica
 • Amplíanse os supostos que dan dereito á axuda, recollendo como novidade, ademais das familias que no ano 2017 teñan un fillo/a ou adopten un neno/a, aquelas que estean en situación de garda con fins adoptivos dun neno/a menor dun ano
 • Estímase que 15.000 novas familias serán usuarias da Tarxeta Benvida en 2017, sumándose así ás que xa o son a día de hoxe, un total de 12.685

 

Santiago, 30 de decembro de 2016.- O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde pola que se estenderá a Tarxeta Benvida aos nenos e nenas que nazan durante 2017. Deste xeito, o Goberno galego consolida esta medida de apoio ás familias e de impulso demográfico da que se estima que se beneficiarán 15.000 novas familias que se sumarán ás de 12.685 que xa son usuarias da Tarxeta Benvida na actualidade. Así mesmo, a nova convocatoria de axudas presentará importantes melloras con respecto á anterior, ampliando tanto os supostos que dan dereito á axuda como os lugares e produtos incluídos no programa.

 

O Goberno galego autorizou un gasto plurianual de 18 millóns de euros ao obxecto regular a concesión desta axuda económica. Este é un orzamento que se poderá incrementar no caso de que sexa necesario, co que se garante que todas as solicitudes que cumpran cos requisitos establecidos na orde recibirán a correspondente achega económica.

 

Ademais das familias que no ano 2017 teñan un fillo/a ou adopten un neno/a menor dun ano, tamén se poderán beneficiar da Tarxeta Benvida aquelas que estean en situación de garda con fins adoptivos dun neno/a menor dun ano. Outra novidade é que tamén se aumentan os lugares onde se pode utilizar a tarxeta, sumándose os establecementos de puericultura ou os especializados en artigos e produtos para a infancia ás farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación da convocatoria anterior. Desta maneira, darase cobertura á compra dun maior número de produtos, tales como roupa, berces ou artigos para o paseo e viaxe.

 

A contía total da axuda, que se fai efectiva a través da Tarxeta Benvida, ascende con carácter xeral a 1.200 euros a razón de 100 euros mensuais durante o primeiro ano de vida do/a bebé. Con esta achega preténdese contribuír a sufragar os gastos derivados da crianza durante o primeiro ano de vida. No suposto de adopción ou situación de garda con fins adoptivos o dereito á percepción da axuda producirase dende o mes no que se emita a resolución administrativa ou xudicial e ata que o neno/a cumpra un ano.

 

Os requisitos necesarios para a concesión desta axuda son que a persoa proxenitora solicitante teña a súa residencia habitual en Galicia e que a renda da unidade familiar da declaración do Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF) do ano 2015 non supere os 45.000 euros. Asemade, nos casos en que si se supera esta contía, teñen dereito á achega aquelas cuxa renda per cápita –é dicir, a renda divida entre os número de membros da familia- non é superior aos 13.500 euros. E nos casos nos que non se teña realizada a declaración do IRPF do ano 2015, terase en conta o certificado de ingresos que recolla a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

 

O prazo de presentación das solicitudes, que deberán estar dirixidas á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, será de dous meses contados dende o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administración ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. E o prazo de resolución da solicitude é de tres meses, contado dende o día seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro.

 

Aquelas persoas interesadas atoparán toda a información relativa á Tarxeta Benvida na orde publicada hoxe que se pode consultar no seguinte link: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioG0425-231216-0007_gl.html

 

Galicia referente no apoio ás familias e á natalidade

Este é o segundo ano que o Goberno galego convoca esta axuda que forma parte do Programa de Apoio á Natalidade (PAN Galicia), proxecto global posto en marcha a finais de 2015 e que persegue dar resposta ás necesidades dos pais e nais galegos, garantir o benestar das familias e apoialas de xeito integral e continuo dende o primeiro momento. Do balance deste primeiro ano de aplicación do programa da Tarxeta Benvida resulta que a día de hoxe hai 14.000 solicitudes presentadas, estando en posesión das familias un total de 12.685 tarxetas. A cifra de concesións está previsto que se incremente ata chegar ás 15.000, tendo en conta que as familias teñen dous meses dende o nacemento para solicitar a axuda polo que se presentarán novas solicitudes ata finais de febreiro de 2017.

 

O obxectivo do Goberno autonómico é converter a Galicia nun referente de servizos de apoio á natalidade e á familias. Neste sentido, a Tarxeta Benvida forma parte dun amplo abano de medidas e iniciativas englobadas no Programa de Apoio á Natalidade (PAN), que a Xunta de Galicia puxo en marcha a finais do ano 2015 coa finalidade de apoiar e protexer ás familias, así como contribuír á revitalización demográfica e o recambio xeracional. O PAN ten tres eixos de intervención: axudas directas, servizos e conciliación.

 

No primeiro dos eixos –PAN Axudas- ademais da Tarxeta Benvida, inclúense outras medidas compatibles como a dedución fiscal por nacemento ou pago único por neno/a menor de tres anos. Ademais, na liñas de Conciliación e Servizos do PAN inscríbense, entre outras, medidas como o Bono Concilia, o Bono Coidado, o incremento de prazas públicas en escolas infantís para nenos/as de 0 a 3 anos ou as Casas Niño no rural.

 

O goberno galego ten na atención ás familias e no reto demográfico dúas liñas de actuación prioritarias, e así o recolle no Plan Estratéxico Rexional de Galicia 2015-2020. Este plan, que por mor do seu carácter transversal implica no seu desenvolvemento a todos os departamentos autonómicos, contempla un paquete integral de medidas para avanzar no obxectivo de crear en Galicia un ambiente social favorable para vivir, para formar unha familia e para que cada quen poida ter os fillos e fillas que desexe.

 

O INGRESO MEDIO MENSUAL POR FOGAR MEDROU ATA OS 1.930 EUROS EN 2015, SEGUNDO A ÚLTIMA ENQUISTA ESTRUTURAL DO IGE

O tipo de fogar máis habitual en Galicia está conformado por unha parella con fillos (33,2%) e unha parella sen fillos (23,2%)

 • En Galicia hai 1,06 millóns de fogares e os unipersoais representan o 21,7% do total
 • A porcentaxe de fogares que chegan con algunha dificultade económica a fin de mes baixou máis de cinco puntos nun ano
 • A taxa de risco de pobreza ou exclusión social mantense estable dende 2013 no entorno do 22,5%, seis puntos por debaixo de media española
 • Preto do 20% dos fogares galegos teñen unha hipoteca da vivenda principal, cun gasto medio de 386 euros ao mes

Santiago, 30 de decembro de 2016.- O ingreso medio mensual por fogar en Galicia aumentou en 2015 ata os 1.930 euros, o que supón o terceiro ano consecutivo no que medra este indicador económico, segundo mostra a última Enquisa Estrutural a Fogares publicada hoxe polo Instituto Galego de Estatística (IGE). Este estudo analiza a composición, a situación económica e o gasto que realizan os 1.060.792 fogares de Galicia.

 

Segundo esta enquisa, a tipoloxía de fogar máis habitual en Galicia é a dun fogar conformado por unha parella con fillos (33,19%), que medra lixeiramente respecto ao ano anterior (32,97%). A continuación, a segunda tipoloxía máis frecuente é a dun fogar  cunha parella sen fillos (23,18%), que diminúe sobre o ano anterior (23,61%); mentres que os fogares unipersoais tamén aumentan ao pasar do 20,97% en 2014 ao 21,66% en 2015.

 

Ademais, o 76,57% dos fogares galegos están compostos exclusivamente por persoas maiores de 16 anos. Esta porcentaxe redúcese respecto ao ano anterior, no que no 76,77% dos fogares de Galicia non había persoas menores de 16 anos. En todo caso, no que vai de década este indicador mantense estable, xa que en 2010 situábase no 76,7%.

 

En canto á situación económica, a enquisa do instituto estatístico da Xunta revela que o número de fogares que chegan con algunha dificultade económica a fin de mes baixou 5,2 puntos nun ano, ata situarse no 52,68%. En concreto, a porcentaxe de fogares que chegan a fin de mes con dificultade reduciuse en 3,99 puntos, mentres que os que declaran facelo con moita dificultade tamén baixou en 1,2 puntos.  

 

A enquisa do IGE mostra tamén que a taxa de risco de pobreza ou exclusión social de Galicia mantense estable dende 2011 no entorno do 22,5%. Co último dato (22,55%) Galicia mantense 6 puntos por debaixo de media española (28,6%), segundo a última Enquisa de condicións de vida do Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto aos gastos, o estudo mostra que o 19,7% dos fogares galegos afrontan unha hipoteca da vivenda principal, cun gasto medio de 386 euros ao mes, mentres que o 11,9% dos fogares residen nunha vivenda de aluguer, cun gasto medio mensual de 302 euros.