Archive | enero 21, 2017

Energía inicia las medidas para mejorar el funcionamiento del mercado organizado de gas

* Se ha aprobado la resolución que nomina a Gunvor Internacional como creador de mercado en MIBGAS, la plataforma de negociación de gas española

* Se trata de una de las medidas anunciadas por el Gobierno para incrementar la transparencia y fomentar la competencia en la formación de los precios de la energía

* Además, se ha solicitado a la CNMC la metodología necesaria para introducir también como creadores de mercado obligatorios a los mayores operadores de gas, lo que contribuirá adicionalmente a un mejor funcionamiento del mercado

20.01.17. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la resolución por la que se adjudica el servicio de creador de mercado voluntario a Gunvor Internacional en el mercado organizado de gas, MIBGAS. Esta compañía será la encargada de garantizar la liquidez de las transacciones en este mercado.

El creador de mercado es una figura que existe en la mayoría de los mercados organizados, tanto en los de gas europeos como en los financieros. Se trata de un operador que actúa vendiendo y comprando de manera continuada, asegurando que en todo momento hay capacidad de responder a las peticiones de los otros operadores. De esta forma se evita que surjan situaciones en que el número de oferentes o demandantes en el mercado sea temporalmente insuficiente y que dicha situación genere una elevación del precio muy brusca. La actuación del creador de mercado

contribuye, por tanto, a evitar fuertes variaciones en las cotizaciones del mercado de organizado del gas.

En concreto, Gunvor Internacional actuará tanto en el producto diario como en el producto mensual para garantizar la presencia de ofertas competitivas en la plataforma del mercado continuo.

Gunvor Internacional es un comercializador activo en diferentes mercados internacionales de gas, especialmente en los europeos equivalentes a MIBGAS, como Powernext, ICE, TTF, NBP, PSV, PEGN, TRR, etc.

Con ello, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital toma una de las medidas anunciadas para incrementar la transparencia y competencia en el mercado de gas, para dinamizar el mercado energético y fomentar la competencia.

Asimismo, el Ministerio ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de metodología para que los mayores operadores de gas también actúen como creadores de mercado. Con ello, se incorporará una mayor liquidez a MIBGAS, adicional a la que se obtendrá al introducir la figura del creador de mercado.

Melloras no campo de fútbol de Atios co cambio do céspede artificial

campo-de-atios3A Concellería de Deportes, que dirixe Manuel Carrera, acometerá, con cargo ao Plan de Obras e Servizos 2017, da Deputación de Pontevedra, a mellora do campo de fútbol de Atios, no que adestran e xogan 250 deportistas, dende rapaces ata os integrantes dos equipos de maiores dos Clube de Fútbol Carballo.

Manuel Carrera subliña que hai partes do campo que están xa sen herba o que teñen menos dun centímetro dela, o cal “é coma xoga directamente sobre asfalto” o cal causa lesións a todos aqueles que o utilizan.

O concelleiro lembra que esta obra é “un compromiso firme”, non so do seu departamento, senón, unha promesa persoal que abrangue, ademais, as obras nos vestiarios situados debaixo da grada, “obras que xa están contratadas”, e o acondicionamento exterior do campo.

O novo céspede que se colocará no recinto para substituír ao actual, que fora colocado en 2008, estará homologado coma “FIFA Quality Pro”, o que garante a mellor calidade posible en este tipo de céspedes.

O presidente da Unión Deportiva Atios, José Cerbreiro, que mantivo unha xuntanza con Carrera, agradeceu o interese e o apoio no so do Concello, senón, “particularmente de Manuel Carrera” que, salientou, asumiu un compromiso longamente agardado por todas e todos os deportistas que empregan a diario este campo.

A intención do Goberno local é que as obras empecen a finais da tempada actual, “no verán”, nos meses de xullo ou agosto, de xeito que o campo poida estar listo e a dispor de todos os equipos para o inicio da seguinte campaña.

Ambas administracións autonómicas repasaron as súas principais actuacións neste eido, como a Historia Social Única, o servizo de teleasistencia avanzada ou as súas estratexias de envellecemento activo Castela e León lidera a atención á dependencia no estado e en Galicia “temos avanzado moito no que a atención á dependencia se refire, pero sempre é positivo mirar cara referentes que emprenden accións que repercuten no beneficio dos seus cidadáns”, declarou Rey Varela Valladolid, 20 de xaneiro de 2017.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo na xornada de hoxe unha reunión de traballo coa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castela e León, Alicia García Rodríguez, á que tamén asistiron por parte da Xunta de Galicia o Secretario Xeral de Política Social, Javier Abad Pardo, e a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García Martínez. O obxectivo deste encontro era o de poñer en común as principais liñas de actuación en materia de dependencia e benestar social de ambos gobernos autonómicos, intercambiar coñecementos e experiencias innovadoras para mellorar a atención ás persoas dependentes e “que ambas comunidades autónomas sexamos capaces de chegar a acordos para mellorar as vidas das persoas que viven nos nosos territorios”, declarou Rey Varela. O responsable das políticas socias da Administración galega lembrou que a poboación maior de 55 anos en Galicia representa un 36% da poboación total e a esperanza de vida media é unha das máis elevadas de España. Este feito, unido ao proceso de cambio no que se atopan os diversos perfís dos maiores, pon en evidencia a existencia de novas realidades e necesidades. Por elo, “dende a responsabilidade que temos como gobernos autonómicos, temos a obriga de seguir avanzando na atención ás persoas en situación de dependencia, e debemos asumir estas novas realidades como oportunidades de mellora a nivel social”, afirmou o conselleiro. Deste xeito, a reunión tamén serviu para coñecer as principais medidas que nesta materia desenvolve Castela e León e para estudar a posibilidade de implantar o seu sistema de traballo en Galicia. Cómpre destacar que Castela e León é unha comunidade referente que lidera a atención á dependencia e que ademais, é a que máis emprego xera neste campo. “En Galicia temos avanzado moito no que a atención á dependencia se refire, pero sempre é positivo mirar cara referentes que emprenden accións que repercuten no beneficio dos seus cidadáns”, declarou Rey Varela. Así mesmo, destacou “o alto grao de colaboración que hai en Castela e León entre todas as administracións públicas, sen dúbida, un exemplo a seguir, porque redunda no benestar de todos os cidadáns”. Ao fío disto lembrou que en Galicia no 2016, Política Social puxo a andar a Axenda Social Única co obxectivo de que todas as administracións, autonómica, provincial e local, se unan en prol de axudar a quen o precisa. Galicia e Castela e León asinaban en 2010 dun Protocolo General de Colaboración, que incluía un apartado específico destinado á dependencia, para garantir a coordinación de ambas administracións cando persoas dependentes se trasladan de xeito temporal ou permanente dunha comunidade a outra para poder seguir recibindo as prestacións e atencións adecuadas. Durante o encontro, avaliouse o funcionamento deste protocolo, un balance que a xuízo dos dos responsables en materia social resultou positivo. Innovación e calidade Ambas administracións están a introducir innovación en materia de calidade. Neste sentido, o conselleiro de Política Social compartiu a experiencia en materia de establecemento de cartas de servizos do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, así como a aplicación de melloras nas organizacións que se atopan nos niveis de compromiso da calidade. Pola súa banda, Castela e León informou sobre o proxecto “En mi casa”, que busca mellorar a calidade de vida das persoas maiores en xeral, tanto aquelas que están en centros residenciais como as que viven nos seus domicilios e precisan apoio para levar unha vida independente. Para elo, os participantes contarán cun proxecto de vida e cun profesional de referencia para facer efectivos os desexos destas persoas. Así mesmo, Galicia e Castela e León compartiron as melloras que realizaron en materia de xestión dos expedientes, especialmente aquelas melloras informáticas dirixidas á coordinación coas corporacións locais. Dentro destas melloras técnicas, atópase a configuración da Historia Social Única de carácter electrónico. Prevención de dependencia e envellecemento activo No referente ás políticas de prevención da dependencia e da promoción do envellecemento activo, Galicia e Castela e León comparten ser dúas comunidades que deseñaron unha estratexia e planificación neste ámbito. Ambas estratexias parten de principios e fundamentos similares, como son que a persoa é responsable do seu propio proceso de envellecemento e a posta en marcha de modelos innovadores de cara á construción de experiencias que favorezan un envellecemento activo e saudable e unha vida autónoma. Partindo destes principios, ambas comunidades acordaron estudar a aplicación e desenvolvemento das medidas que se contemplan, facendo fincapé nas experiencias innovadoras. Teleasistencia avanzada José Manuel Rey Varela tamén destacou a coincidencia tanto de Galicia como de Castela e León pola súa aposta polo valor da innovación na atención á dependencia. Neste sentido, ambas comunidades compartiron na reunión os avances en materia de teleasistencia avanzada para a atención ás persoas dependentes. No caso galego, o conselleiro indicou que preto de 6.000 maiores se poderán beneficiar deste servizo grazas a un investimento de 1,8 millóns de euros, o que se traduce nunha subida do 27% da partida con respecto ao ano pasado. En Castela e León, a Junta está a desenvolver unha plataforma de atención socio-sanitaria ao doente crónico e ás persoas en situación de dependencia, que permitirá aumentar as capacidades dos servizos públicos e dos profesionais a través do uso das tecnoloxías da información e comunicación. Por último, ambas comunidades amosaron a súa satisfacción polos acordos adoptados en materia de dependencia na Conferencia de Presidentes co acordo de constituír unha comisión para analizar o sistema de dependencia en orde a determinar a súa situación actual, a súa sustentabilidade e financiamento por parte do Estado.

cousas-castelaoDurante todo o curso a peza teatral ‘Cousas’, baseada na coñecida obra do médico, debuxante, pintor, político e escritor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, será representada, na adaptación proposta por ‘Os Quinquilláns Teatro’, en máis de 40 localidades de toda Galicia.

Esta cifra aumenta día a día ao sumárense novos lugares que queren levar a montaxe aos centros de ensino e, así, achegarlle ao alumnado dunha maneira diferente a lectura desta obra de referencia. Os Quinquilláns xa percorreron Galicia o curso pasado coa peza O espantallo amigo, de Xosé Neira Vilas, que viron case 20.000 rapaces e rapazas de toda Galicia.

No caso de O Porriño, o vindeiro mércores, día 25, as alumnas e alumnos de galego dos institutos da vila, poden disfrutar desta montaxe, ao mediodía, na representación que se vai facer no Centro Recreativo e Cultural.  

Nesta proposta teatral inténtase ser fiel ao mesmo espírito co que Castelao creou as cousas, eses pequenos relatos que ilustraba cun debuxo. Na esencia da obra está a sociedade galega, o retrato dunha época que está afastada no tempo, pois trasládanos aos anos vinte do século pasado, pero que ten moito de global e de atemporal.

A montaxe provoca en moitos momentos o riso, posto que Castelao manexaba coma ninguén a retranca, a comedia, a farsa, pero tamén está moi presente a tristura e a traxedia, sentimentos variados que se desprenden das páxinas da obra e tamén da representación teatral.

Aparecen en escena relatos tan coñecidos como «O pai do Migueliño», que recrea a dureza da emigración, unha temática que tristemente segue a resultar actual; ou o «Rifante» que despois de coñecer o éxito non soubo xestionar unha época mala e cría que a vergoña era peor que a fame, un tema, o da caída económica, que resulta familiar en tempos de crise. E así outros moitos relatos que aparecen en escena mesturados con pinceladas sobre o propio Castelao, para facer así unha representación dinámica, educativa e entretida.  

60 minutos para achegar ao público máis novo, e non só, a unha das obras sobranceiras da literatura galega, e tamén ao seu autor, Castelao, un dos grandes renovadores da nosa prosa e tamén un dos que mellor entendeu e representou o pobo galego.

‘Cousas’ é a creación máis orixinal que nos deixou o autor. Con este libro publicado por primeira vez no ano 1926, o xenial Castelao  inventa un xénero novo e persoal. A través destas breves narracións consegue expresar a realidade esencial do pobo galego. Emoción e sentimento únense a un senso do humor extraordinario que fai da súa lectura unha experiencia única e agora tamén da súa representación en escena.

A XUNTA DE GALICIA E A JUNTA DE CASTELA E LEÓN POÑEN EN COMÚN AS SÚAS POLÍTICAS EN MATERIA SOCIAL PARA MELLORAR A ATENCIÓN ÁS PERSOAS

20170120-reunion-galicia-castilla-leon-2

  • Ambas administracións autonómicas repasaron as súas principais actuacións neste eido, como a Historia Social Única, o servizo de teleasistencia avanzada ou as súas estratexias de envellecemento activo
  • Castela e León lidera a atención á dependencia no estado e en Galicia “temos avanzado moito no que a atención á dependencia se refire, pero sempre é positivo mirar cara referentes que emprenden accións que repercuten no beneficio dos seus cidadáns”, declarou Rey Varela

 

Valladolid, 20 de xaneiro de 2017.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo na xornada de hoxe unha reunión de traballo coa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castela e León, Alicia García Rodríguez, á que tamén asistiron por parte da Xunta de Galicia o Secretario Xeral de Política Social, Javier Abad Pardo, e a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García Martínez. O obxectivo deste encontro era o de poñer en común as principais liñas de actuación en materia de dependencia e benestar social de ambos gobernos autonómicos, intercambiar coñecementos e experiencias innovadoras para mellorar a atención ás persoas dependentes e “que ambas comunidades autónomas sexamos capaces de chegar a acordos para mellorar as vidas das persoas que viven nos nosos territorios”, declarou Rey Varela.

 

O responsable das políticas socias da Administración galega lembrou que a poboación maior de 55 anos en Galicia representa un 36% da poboación total e a esperanza de vida media é unha das máis elevadas de España. Este feito, unido ao proceso de cambio no que se atopan os diversos perfís dos maiores, pon en evidencia a existencia de novas realidades e necesidades. Por elo, “dende a responsabilidade que temos como gobernos autonómicos, temos a obriga de seguir avanzando na atención ás persoas en situación de dependencia, e debemos asumir estas novas realidades como oportunidades de mellora a nivel social”, afirmou o conselleiro.

 

Deste xeito, a reunión tamén serviu para coñecer as principais medidas que nesta materia desenvolve Castela e León e para estudar a posibilidade de implantar o seu sistema de traballo en Galicia. Cómpre destacar que Castela e León é unha comunidade referente que lidera a atención á dependencia e que ademais, é a que máis emprego xera neste campo. “En Galicia temos avanzado moito no que a atención á dependencia se refire, pero sempre é positivo mirar cara referentes que emprenden accións que repercuten no beneficio dos seus cidadáns”, declarou Rey Varela. Así mesmo, destacou “o alto grao de colaboración que hai en Castela e León entre todas as administracións públicas, sen dúbida, un exemplo a seguir, porque redunda no benestar de todos os cidadáns”. Ao fío disto lembrou que en Galicia no 2016, Política Social puxo a andar a Axenda Social Única co obxectivo de que todas as administracións, autonómica, provincial e local, se unan en prol de axudar a quen o precisa.

 

Galicia e Castela e León asinaban en 2010 dun Protocolo General de Colaboración, que incluía un apartado específico destinado á dependencia, para garantir a coordinación de ambas administracións cando persoas dependentes se trasladan de xeito temporal ou permanente dunha comunidade a outra para poder seguir recibindo as prestacións e atencións adecuadas. Durante o encontro, avaliouse o funcionamento deste protocolo, un balance que a xuízo dos dos responsables en materia social resultou positivo.

 

Innovación e calidade

Ambas administracións están a introducir innovación en materia de calidade. Neste sentido, o conselleiro de Política Social compartiu a experiencia en materia de establecemento de cartas de servizos do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, así como a aplicación de melloras nas organizacións que se atopan nos niveis de compromiso da calidade.

 

Pola súa banda, Castela e León informou sobre o proxecto “En mi casa”, que busca mellorar a calidade de vida das persoas maiores en xeral, tanto aquelas que están en centros residenciais como as que viven nos seus domicilios e precisan apoio para levar unha vida independente. Para elo, os participantes contarán cun proxecto de vida e cun profesional de referencia para facer efectivos os desexos destas persoas.

 

Así mesmo, Galicia e Castela e León compartiron as melloras que realizaron en materia de xestión dos expedientes, especialmente aquelas melloras informáticas dirixidas á coordinación coas corporacións locais. Dentro destas melloras técnicas, atópase a configuración da Historia Social Única de carácter electrónico.

 

Prevención de dependencia e envellecemento activo

No referente ás políticas de prevención da dependencia e da promoción do envellecemento activo, Galicia e Castela e León comparten ser dúas comunidades que deseñaron unha estratexia e planificación neste ámbito. Ambas estratexias parten de principios e fundamentos similares, como son que a persoa é responsable do seu propio proceso de envellecemento e a posta en marcha de modelos innovadores de cara á construción de experiencias que favorezan un envellecemento activo e saudable e unha vida autónoma. Partindo destes principios, ambas comunidades acordaron estudar a aplicación e desenvolvemento das medidas que se contemplan, facendo fincapé nas experiencias innovadoras.

 

Teleasistencia avanzada

José Manuel Rey Varela tamén destacou a coincidencia tanto de Galicia como de Castela e León pola súa aposta polo valor da innovación na atención á dependencia. Neste sentido, ambas comunidades compartiron na reunión os avances en materia de teleasistencia avanzada para a atención ás persoas dependentes. No caso galego, o conselleiro indicou que preto de 6.000 maiores se poderán beneficiar deste servizo grazas a un investimento de 1,8 millóns de euros, o que se traduce nunha subida do 27% da partida con respecto ao ano pasado.

 

En Castela e León, a Junta está a desenvolver unha plataforma de atención socio-sanitaria ao doente crónico e ás persoas en situación de dependencia, que permitirá aumentar as capacidades dos servizos públicos e dos profesionais a través do uso das tecnoloxías da información e comunicación.

 

Por último, ambas comunidades amosaron a súa satisfacción polos acordos adoptados en materia de dependencia na Conferencia de Presidentes co acordo de constituír unha comisión para analizar o sistema de dependencia en orde a determinar a súa situación actual, a súa sustentabilidade e financiamento por parte do Estado.

 

Afundación presenta no seu Teatro de Vigo o humor de Quequé, Ignatius e David Broncano

Afundación presenta no seu Teatro de Vigo mañá sábado 21 de xaneiro ás 20.30 h o espectáculo de humor protagonizado por Quequé, Ignatius e David Broncano titulado La vida moderna. As entradas están dispoñibles a través das canles habituais de Afundación, en Ataquilla.com ou no teléfono 9802 504 500.

MARCO Vigo: inauguración CAROLINA BONFIM

CAROLINA BONFIMunnamed

90 movementos sobre TECHNOGYM G6508D

PROBLEMÁTICAS. Artistas no relato incompleto

Ciclo de exposicións comisariado por Chus Martínez Domínguez

Datas       20 xaneiro – 2 abril 2017

Lugar       Anexo [vestíbulo principal]

Horario                  Martes a sábados (festivos incluídos) de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 21.00

Domingos, de 11.00 a 14.30

Produción             MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en colaboración con

Coincidindo coa xornada inaugural, o venres 20 de xaneiro ás 19.30 terá lugar no salón de actos unencontro-coloquio aberto ao público entre Carolina Bonfim e a comisaria do proxecto, Chus Martínez Domínguez. A continuación, a partir das 20.00 a artista levará a cabo unha performance, como activación da peza, no propio espazo expositivo.

+ INFO /nota prensa en http://www.marcovigo.com/content/carolina-bonfim-90-movementos-sobre-technogym-g6508d-ciclo-problem-ticas-artistas-no-relato-

 


Carolina Bonfim

90 movementos sobre TECHNOGYM G6508D

“O 13 de maio de 2016, ás 18:32, comecei a correr na cinta modelo TECHNOGYM G6508D. Sobre esta cinta botei a correr durante 90 días e desde unha observación activa, estudei os corpos que corrían diante miña.

A elección de realizar este estudo no ximnasio non foi aleatoria. O ximnasio é por excelencia un espazo dedicado á corporeidade, onde o corpo/suxeito está en movemento constante, que performapara seguir performando, 24h, 7 días/semana, 365 días/ano. A súa arquitectura está pensada como un escaparate de corpos, onde moitos alí depositan a procura de sentido por medio da práctica do movemento corporal. Como o corpo e a subxectividade poden ser pensados, manipulados, transmitidos e vividos a través dunha actividade física?

Neste estudo quixen poñer o foco na acción ‘correr’ e levala ao extremo: fragmentala, arquivala, incorporala, evidenciar o que hai de único e propio en cada maneira de moverse. Desde o meu corpo vivín e experimentei 90 maneiras de correr. Cada día elixía un corpo e a dinámica deste traballo era unha mestura entre encarnación-comportamento-contorna. Para cada corpo, o mesmo guión: incorporaba cada movemento in situ, sobre a cinta de correr e posteriormente, fóra do ximnasio, repetíao varias veces. Como metodoloxía para a aprehensión do movemento, utilicei diferentes técnicas (fotografía, texto, vídeo e colaxes) creando así partituras, esquemas, fichas e detalles de cada un dos corpos observados. O resultado é un arquivo de ‘correr’ de corpos de descoñecidos no ximnasio.

Este proxecto continúa unha liña de traballo que veño desenvolvendo desde 2010 e que ten que ver co estudo de accións tratadas como triviais, é dicir; andar, marchar, nadar, correr, beber, mirar, bailar, sentar e desprazarse, entre outras. Aínda que as realizamos como actos físicos ou mecánicos ‘naturais’, son en realidade o resultado da dimensión cultural onde está inscrito o individuo e a súa aprendizaxe está baseada especialmente na imitación. Cada corpo representa un sistema simbólico particular, unha estrutura lingüística que ‘fala’ e revela unha infinidade de informacións a través da súa xestualidade.

Busco experimentar a xestualidade do Outro no meu corpo desde a miña subxectividade, expandir o meu repertorio corporal e manter activa a capacidade de ter un corpo mestizo e plural”.

Carolina Bonfim

 

S
PROBLEMÁTICAS

Artistas no relato incompleto

Ciclo de exposicións comisariado por Chus Martínez Domínguez

Lugar: Anexo (vestíbulo principal)

Programación e calendario

Mónica Cabo

29 abril – 26 xuño 2016

Pascuala Campos de Michelena/Ana Gallego Palacios

8 xullo – 11 setembro 2016

Xisela Franco

23 setembro 2016 – 8 xaneiro 2017

Carolina Bonfim

20 xaneiro – 2 abril 2017

 

Información e visitas

O persoal de salas está a disposición dos visitantes para calquera consulta ou información relativa á exposición, ademais das visitas guiadas habituais:

Todos os días ás 18.00

Visitas ‘á carta’ para grupos, previa cita no tel. 986 113900