Archive | abril 3, 2017

A XUNTA DE GALICIA ABRE O PRAZO PARA SOLICITAR A PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLOS E FILLAS MENORES DE TRES ANOS

 • Os beneficiarios terán dereito a percibir un pagamento único de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1200 euros pola segunda ou segundo e de 2400 euros polo terceiro e sucesivos
 • Máis de 2500 familias se benefician ao ano desta axuda, para a que a Administración autonómica consigna un orzamento de 3 millóns de euros en 2017

 

Santiago, 3 de abril de 2017.- A Xunta de Galicia publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde para a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017.

 

Deste xeito, aquelas persoas que con data de 1 de xaneiro de 2017 teñan ao seu cargo menores de tres anos (nados entre o 02/01/2014 e o 01/01/2017) e que nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración do IRPF correspondente ao ano 2015, terán dereito a percibir unha prestación que consistirá nun pagamento único de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1200 euros pola segunda ou segundo e de 2400 euros polo terceiro e sucesivos.

 

Tamén poderán beneficiarse desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2015 e o 31 de decembro de 2016.

 

Ademais, en todos os casos, as persoas proxenitoras deben ter a súa residencia habitual en Galicia e na data da solicitude, os nenos e nenas deben convivir coa persoa solicitante.

 

A concesión da axuda efectuarase sen fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos e o prazo para resolver estas axudas é de 5 meses desde o día seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro para a súa tramitación.

 

O prazo de presentación das solicitudes establécese entre o 4 de abril e o 29 de maio. E estas presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

 

Os interesados poden consultar a orde en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170403/AnuncioG0425-270317-0001_gl.pdf

 

Esta axuda, que beneficia a máis de 2500 familias cada ano e para a que a Administración autonómica consigna un orzamento inicial de 3 millóns de euros (susceptible de ampliación para chegar a todas as familias que poidan percibir esta prestación), forma parte do Programa de Apoio á Natalidade (PAN) que a Xunta de Galicia puxo en marcha no ano 2015 co obxectivo de garantir o benestar das familias a través dun apoio continuo e integral desde a chegada dun fillo ou filla.  

 

A XUNTA AUTORIZA O USO TEMPORAL DOS ALBERGUES DE GANDARÍO E DA MARINA ESPAÑOLA AOS CONCELLOS DE BERGONDO E SADA

 • O obxectivo desta concesión responde á necesidade de rentabilizar o uso e aproveitamento destes espazos e de facilitar o seu desfrute á mocidade
 • O departamento autonómico realizou diversas obras de mellora da accesibilidade no albergue de Gandarío que garantirán a autonomía dos usuarios con discapacidade

  A Coruña
  O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, realizará unha visita ao Albergue de Gandarío e supervisará as obras de acondicionamento realizadas no complexo xuvenil.
  03/04/2017
  Foto: Moncho Fuentes / AGN A Coruña

 

Bergondo (A Coruña), 3 de abril de 2017.- A Xunta de Galicia autorizou o uso temporal das instalacións do albergue xuvenil de Gandarío ao concello de Bergondo e do albergue xuvenil Marina Española ao concello de Sada. Así o informou esta mañá o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, durante a súa visita ás instalacións sitas en Gandarío e na que estivo acompañado polos alcaldes de Bergondo e Sada, Alejandra Pérez Máquez e Óscar Benito Portela Fernández, respectivamente.

 

O obxectivo desta concesión temporal responde á necesidade de rentabilizar o uso e aproveitamento destes espazos e de facilitar o seu desfrute á mocidade. Deste xeito, a Administración autonómica brinda o seu apoio ás administracións locais nas que se emprazan as distintas instalacións, permitindo o seu uso regulado e en atención a que as actividades para as que se solicita o uso temporal satisfarán intereses públicos e non interferirán nas actividades propias da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

 

O titular autonómico indicou que se trata de instalacións nas que se prestan distintos servizos á xuventude galega e nas que o seu período de actividade coincide coa Campaña de Verán da Xunta de Galicia, durante a cal estes centros funcionan a pleno rendemento. Así mesmo engadiu que “con acordos coma os que temos con Bergondo e Sada, as administracións autonómica e locais facemos un uso máis racional e eficaz dos recursos públicos en prol da xuventude”, asegurou Rey Varela.

 

A autorización de uso no caso do Concello de Bergondo estará vixente ata o 31 de decembro do 2017 e grazas a ela, desenvolveranse actividades e programas dirixidas á poboación xuvenil, de xeito que se posibilite a ampliación da programación de actividades por parte do concello e dos seus centros educativos públicos. A través do acordo, a administración local comprométese a poñer a disposición da dirección do complexo xuvenil o persoal de obras e servizos xerais, a brigada de limpeza e alumnado de voluntariado para actuacións puntuais de apoio nas tarefas de limpeza, acondicionamento e mantemento que non requiran unha cualificación técnica para a súa execución.

 

No caso da autorización de uso para o Concello de Sada, esta terá vixencia ata o 31 de maio de 2017, mediante a cal se desenvolverán actividades por parte das escolas deportivas municipais e adestramentos e competicións oficiais de clubes e entidades deportivas da localidade.

 

Ambos concellos subscribiron sendas pólizas de seguro a todo risco, de perdas e danos materiais e de aseguramento de responsabilidade civil por posibles danos a terceiros.

 

Obras de mellora na accesibilidade no albergue de Gandarío

Consciente das limitacións existentes en materia de accesibilidade nas instalacións, a Consellería de Política Social realizou a finais do pasado 2016 diversas actuacións de mellora que se centraron na adquisición de equipamento de soporte e axuda ás transferencias para persoas con mobilidade reducida, así como equipamento de soporte posicional dos usuarios tales como guindastres, cadeiras de rodas para ducha, cadeiras anfibias para piscina e praia e coxíns posicionais.

 

Así mesmo, está executada unha primeira fase da obra de mellora de accesibilidade que consistiu no acondicionamento das instalacións aos criterios de accesibilidade universal e no reforzo das condicións de adaptación en baños de planta baixa e accesos en rampla. Todas estas actuacións garantirán nunha autonomía case completa dos usuarios con discapacidade.  

 

Seis grupos forman este ano a 19 edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo

A Aula de Teatro de Ourense abre o cartel con A última cornixa do mundo, o seu  trixésimo montaxe

A Miteu desenvolverase en dous espazos: o teatro Cidade Universitaria do Campus de Vigo e o Auditorio do Concello

Vigo, 3 de abril de 2017.- A Aula de Teatro de Ourense, grupo Maricastaña, é a encargada de abrir a 19 edición da Miteu da Universidade de Vigo con A última cornixa do mundo, dirixida por Fernando Dacosta a partir da novela de Alessandro Baricco, Océano mar. Trátase do seu trixésimo montaxe e poderá gozarse o vindeiro 5 de abril no Teatro de Cidade Universitaria do Campus de Vigo. Como é de esperar, ao tratarse dun texto do autor italiano, a obra da Aula de Ourense está chea de lirismo e mundos oníricos. A historia sitúa a catorce personaxes na última cornixa do mundo na que se atopa a pousada Almayer, lugar nas lindes da existencia, suspendida sobre o mar, onde a terra acaba. Nese sitio atópanse un pintor que procura pintar o mar co mar, unha muller que está para sandar de adulterio, un escritor que escribe unha enciclopedia sobre os límites da natureza, unha rapaza que quere vivir e fuxir da morte e do medo ou unha monxa que crea oracións.

A seguinte obra será a da Compañía de Teatro da USC-Lugo coa obra Paz perpetua, do dramaturgo Juan Mayorga quen lle debe o título ao ensaio filosófico de Inmanuel Kant publicado en 1795. Dirixida por Paloma Lugilde, a obra trata da competición que emprenden un rottweiler, un dóberman e un pastor alemán para conseguir o cobizado colar branco e con el a distinción de can antiterrorista de elite. Para iso, terán que superar diferentes probas que acaban situándoos -e xunto con eles, tamén aos espectadores- diante dun dos grandes dilemas éticos da vida política e social de hoxe. A obra representarase o 24 de abril no teatro de Cidade Universitaria do Campus de Vigo.

Ao día seguinte, o 25 de abril, será a quenda do Grupo de Teatro da ESAD-Comedia da Arte, con Don Giovanni. Parodia do famoso mito de Don Xoan, baséase na obra de José Zorrilla para analizar os canons clásicos da Comedia del Arte. Dirixida por Nando Llera, once actores encherán o escenario de música, acrobacias e moito humor nunha obra chea de crítica social.

A última representación prevista desta 19 edición da Miteu no teatro de Cidade Universitaria será a da Aula Universitaria do Campus de Vigo, con Éxodos. Cun elenco de dez actores, a obra gozarase o 26 de abril. Dirixida por Pepa Barreiro, conta pequeñas

escenas de vida en forma de éxodos, reflexionando sobre o  mundo que estamos a construír e tamén denunciando a súa existencia que non podemos negarnos a ver.

As últimas dúas función do cartel da Miteu representaranse no Auditorio do Concello de Vigo. A primeira delas será a cargo da Compañía de Teatro da UC3M Carlos III co espectáculo La marquesa Rosalinda, de Ramón María del Valle Inclán. Dirixida por Abel González Melo, nela fúndense exquisitamente a tradición da Commedia dell’Arte e o teatro de estilo cortesán. A Marquesa Rosalinda vive farta do seu home, o Marqués Don Froilán, moito maior ca ela, e cae rendida aos encantos de Arlequín, quen acaba de chegar co carro da farsa, xunto a Colombina, Pierrot e Polichinela, a instalarse nos xardíns de palacio. Ao decatarse dos amoríos, o Marqués encarga a dous bandidos que dean un bo susto a Arlequín…

Por último, pechará a Mostra o 3 de maio o grupo Bin Kadi So de Costa de Marfil coa obra Dans L’indendie, de Marie-José Hourantier a partir de Laurent Fréchuter. Trátase dunha fantasía heroica, unha serie de variacións sobre unha campesiña, Xoana de Arco, queimada pola vida, atravesada por voces, facendo teatro de todo. Unha Xoana africana, facendo a figura da paz.

A entrada a todas as obras teatrais é libre ata completar aforamento.

Programación

DÍA/HORA COMPAÑIA TÍTULO LUGAR
5 de abril

18.30h

Aula de Teatro de Ourense-Maricastaña A última cornixa do mundo Teatro Cidade

Universitaria

24 de abril
18.30 h
Aula de Teatro USC-Lugo A paz perpetua Teatro Cidade

Universitaria

25 de abril

18.30h

Comedia da Arte-ESAD Don Giovanni Teatro Cidade

Universitaria

26 de abril

18.30h

Aula de Teatro De Vigo Éxodos Teatro Cidade

Universitaria

2 de maio

20.30h

Compañía de Teatro da UC3M Carlos III La marquesa Rosalinda Auditorio do Concello
3 de maio

20.30h

Bin Kadi So de Costa de Marfil Dans L’indendie Auditorio do Concello

 

El Banco de Alimentos recibe en Vigo unos 30.000 kilos de comida en su primera Operación Kilo del año

En Alcampo de Coia se contabilizaron 6.000 kilos de alimentos durante la jornada del viernes y sábado, mientras que en Carrefour del Centro Comercial Gran Vía se recogieron otros 6.000 kilos y en Carrefour del Centro Comercial de Travesía, 6.000 kilos más

MARTA G. BREA. 1.4.17, VIGO (ALCAMPO DE COIA).- PRIMERA OPERACION KILO DEL AÑO DEL BANCO DE ALIMENTOS.

A estos 18.000 kilos de comida donados por la ciudadanía hay que sumar los 12.000 kilos de alimentos a mayores que serán aportados directamente por la Fundación Solidaridad Carrefour, dentro de su campaña estatal por la que doblarán la cantidad de productos recogidos

 

La ONG  agradece la labor desempeñada por los 125 voluntarios desplazados a los distintos supermercados que facilitaron las distintas donaciones, así como la implicación de las superficies comerciales por permitir esta primera Operación Kilo de 2017

 

Vigo, 03/04/17.- La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recibe unos 30.000 kilos de comida no perecedera durante su primera Operación Kilo llevada a cabo este fin de semana, según el cómputo realizado este lunes en el almacén de San Pedro de Sárdoma.

 

En Alcampo de Coia se contabilizaron unos 6.000 kilos de alimentos, mientras que en Carrefour del Centro Comercial Gran Vía se recibieron otros 6.000 kilos y en Carrefour del Centro Comercial de Travesía, 6.000 kilos más. A estos 18.000 kilos de comida donados por la ciudadanía hay que sumar a mayores los 12.000 kilos de alimentos que serán aportados directamente por la Fundación Solidaridad Carrefour, dentro de su campaña estatal por la que doblarán la cantidad de los productos recogidos.

 

Desde la ONG  se quiere agradecer públicamente la labor desempeñada por los 125 voluntarios desplazados a los distintos supermercados que facilitaron las distintas donaciones, así como la implicación de las superficies comerciales por permitir desarrollar con éxito esta primera Operación Kilo de 2017.

En cuanto a la acción solidaria, ésta se ha llevado a cabo cuando se cumplen 4 meses de la Gran Recogida Solidaria celebrada a finales de noviembre. Gracias a los 30.000 kilos de comida recogidos este fin de semana, la entidad ha recuperado en gran medida el stock de productos de primera necesidad que demandan las 25.000 personas a las que ayuda en la provincia.

 

Unos 18.000 kilos recogidos en Pontevedra, Poio y Lalín

Simultáneamente a la Operación Kilo realizada en Vigo, también se recogieron alimentos en Carrefour del Centro Comercial A Barca en Poio y el de San Blas, en Pontevedra, así como en el recién inaugurado Carrefour en el Centro Comercial Deza de Lalín.

 

En estas tres localidades la ciudadanía donó unos 9.000 kilos de alimentos que, tras la aportación de Carrefour, asciende a los 18.000 kilos de comida.

 

Operación Kilo también en Redondela Y, en el caso del supermercado Día de Redondela, los voluntarios del Banco de Alimentos recibieron unos 500 kilos de comida.

 

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo repartió en 2016 más de 2 millones de kilos de comida (2.108.608 kilos), lo que supone un 25 por ciento más que durante 2015, cuando fueron cerca de 1,7 millones de kilos los entregados a los colectivos sociales. A través de estas entidades benéficas, la ONG llega a unas 25.000 personas con dificultades en la provincia de Pontevedra.

Casi 85.000 visitantes en los nueve días de feria y una cifra de negocio bruto estimado que con algo más de 23 millones mejora el resultado del anterior ejercicio • Los concesionarios oficiales traerán ahora su flota de vehículos usados para el Salón Motorocasión, que arrancará el próximo jueves por la tarde • La convocatoria motera de hoy ha resultado un éxito de participación, con más de 500 motos a lo largo de la jornada El Salón del Automóvil, Vehículo Comercial y Motocicleta de Vigo culmina en unas pocas horas su XXVI edición dando señales a los concesionarios oficiales de que 2017 puede ser un buen año pues el balance ha sido bastante positivo en ventas de vehículos y en la parte de visitantes. Pese a que los meses previos del mercado gallego y del nacional no auguraban un buen desarrollo de esta edición al haberse estancado las ventas de modelos nuevos, las conclusiones sobre las unidades vendidas y las fichas cerradas para ventas en las próximas semanas son bastante positivas, según datos recabados entre diferentes expositores. Asimismo, la operatividad de la nueva área de Vehículos Comerciales ha sido significativa y señal de que había un nicho de mercado sin cubrir, pues se ha tramitado la venta de muchas unidades, en especial en el segmento de transporte de viajeros. Así, se prevé que la cifra de negocio bruto de esta muestra mejorará ligeramente los 23 millones de euros de 2016. El director del certamen, José Enrique Elvira, hizo hoy una valoración de esta edición señalando que «este evento ha confirmado una vez más la ventaja que supone para el público poder comparar diferentes modelos, ya sea en coches, motos o vehículos comerciales, y aunque muchos compradores vendrán con la decisión tomada, otros seguro que vienen a la feria a buscar indicios que le decanten la compra». Respecto a la cifra de negocio, Elvira indicó que «se mejora una gran edición como fue la del pasado año y eso refleja lo importante que es el Salón para Vigo y la comunidad gallega, pues hay que comprender que no sólo se trata de las ventas de vehículos, sino del negocio para la industria auxiliar y otros expositores, para el entorno comercial y hostelero del recinto, alojamientos, viajes, etc…». Esta edición cerrará sus puertas con casi 85.000 visitantes, lo que es una cota de público en la franja de lo esperado por la organización y que se valora como muy buena. Durante la jornada de hoy, la feria ha vivido un gran ambiente motero pues se ha celebrado el II Día de la Moto con descuento en la entrada a todos los que se han acercado en motocicleta, que han quedado en exposición en un parque cerrado. Esta segunda edición de este evento ha sido un éxito y ha congregado alrededor de unas 500 motos a lo largo de la jornada y hubo mucho ambiente de público en la zona de exposición de estas máquinas. Por otro lado, la tarde dominical ha sido nuevamente uno de los puntos del día con más visitantes, registrándose algunos momentos de mucha animación y público aún interesado por ver los modelos exhibidos. Motorocasión, a partir del jueves Nada más desmontarse este certamen, comienza el montaje desde mañana del Salón Motorocasión Vigo, que llega a su 17ª edición y que transcurrirá desde el jueves día 6 a las 16,00 horas hasta el domingo a la noche, con una entrada a 4 euros, menores de 10 años gratis y acceso gratuito a los que porten la entrada del Salón del Automóvil de Vigo que finaliza hoy. El Salón del Vehículo Usado y de Ocasión, que tendrá este año coches, motos y vehículos comerciales, ofrecerá la cifra récord de unos 800 vehículos usados, seminuevos y kilómetro cero, contando con las reposiciones diarias de los modelos que se vayan vendiendo. Dado que la oferta de vehículos usados procede de concesionarios oficiales presentes en el Salón del Automóvil, los compradores tendrán acceso a ofertas especiales y a las máximas garantías técnicas, redundando en la total confianza para el comprador.

O Punto SmartPeme do Porriño, organiza este mes de abril distintas sesións de capacitación tecnolóxica gratuitas na súa sede do Multicentro de Torneiros.

O luns 3 de abril, ás 7 da tarde, ‘¿Como utilizar Instagram para promover a túa empresa?’; o mércores, día 5, á mesma hora, ‘Saca as túas propias fotografías para o comercio electrónico’; o martes, día 18 tamén ás 7 da tarde, ‘Facebook Ads’; o xoves día 20, ás 19 h.’Deseña sinxelamente imaxes abraiantes e profesionais’; o luns, día 24, ás 7, ‘¿Como ser eficiente na organización do teu tempo: trello e toggl?’ e o mércores, día 26, á mesma hora, ‘Google Analytics: Iniciación á analítica web’

Para asistir ós eventos é preciso reservar praza, indicando evento, data e sesión á que están interesados en asistir. Isto pódese facer chamando ao teléfono 886 20 20 20, eremitindo un correo ao enederezo porrino.smartpeme@depo.es, ou entrando na web http://www.smartpeme.depo.es.

http://track.portadasdeprensa.com/r/tp2?e=ue&ue_pr=%7B%22schema%22%3A%22iglu%3Acom.snowplowanalytics.snowplow%2Funstruct_event%2Fjsonschema%2F1-0-0%22%2C%22data%22%3A%7B%22schema%22%3A%22iglu%3Acom.inboxagency%2Fclick%2Fjsonschema%2F1-0-4%22%2C%22data%22%3A%7B%22cid%22%3A%2261%22%2C%22eid%22%3A%22JRES%22%2C%22uid%22%3A%2217343b53-d181-11e5-8502-002590476e89%22%2C%22geo%22%3A%22ES%22%7D%7D%7D&tv=custom&p=web&u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Finternacional%2F20170402%2F421402328946%2Fcolombia-intensifica-busqueda-victimas-avalancha-234-muertos.html

Casi 85.000 visitantes en los nueve días de feria y una cifra de negocio bruto estimado que con algo más de 23 millones mejora el resultado del anterior ejercicio

 • Los concesionarios oficiales traerán ahora su flota de vehículos usados para el Salón Motorocasión, que arrancará el próximo jueves por la tarde

 

 • La convocatoria motera de hoy ha resultado un éxito de participación, con más de 500 motos a lo largo de la jornada

 

El Salón del Automóvil, Vehículo Comercial y Motocicleta de Vigo culmina en unas pocas horas su XXVI edición dando señales a los concesionarios oficiales de que 2017 puede ser un buen año pues el balance ha sido bastante positivo en ventas de vehículos y en la parte de visitantes.  

 

Pese a que los meses previos del mercado gallego y del nacional no auguraban un buen desarrollo de esta edición al haberse estancado las ventas de modelos nuevos, las conclusiones sobre las unidades vendidas y las fichas cerradas para ventas en las próximas semanas son bastante positivas, según datos recabados entre diferentes expositores.

 

Asimismo, la operatividad de la nueva área de Vehículos Comerciales ha sido significativa y señal de que había un nicho de mercado sin cubrir, pues se ha tramitado la venta de muchas unidades, en especial en el segmento de transporte de viajeros.

 

Así, se prevé que la cifra de negocio bruto de esta muestra mejorará ligeramente los 23 millones de euros de 2016.

 

El director del certamen, José Enrique Elvira, hizo hoy una valoración de esta edición señalando que «este evento ha confirmado una vez más la ventaja que supone para el público poder comparar diferentes modelos, ya sea en coches, motos o vehículos comerciales, y aunque muchos compradores vendrán con la decisión tomada, otros seguro que vienen a la feria a buscar indicios que le decanten la compra».

 

Respecto a la cifra de negocio, Elvira indicó que «se mejora una gran edición como fue la del pasado año y eso refleja lo importante que es el Salón para Vigo y la comunidad gallega, pues hay que comprender que no sólo se trata de las ventas de vehículos, sino del negocio para la industria auxiliar y otros expositores, para el entorno comercial y hostelero del recinto, alojamientos, viajes, etc…».

 

Esta edición cerrará sus puertas con casi 85.000 visitantes, lo que es una cota de público en la franja de lo esperado por la organización y que se valora como muy buena.   

 

Durante la jornada de hoy, la feria ha vivido un gran ambiente motero pues se ha celebrado el II Día de la Moto con descuento en la entrada a todos los que se han acercado en motocicleta, que han quedado en exposición en un parque cerrado.

 

Esta segunda edición de este evento ha sido un éxito y ha congregado alrededor de unas 500 motos a lo largo de la jornada y hubo mucho ambiente de público en la zona de exposición de estas máquinas.

 

Por otro lado, la tarde dominical ha sido nuevamente uno de los puntos del día con más visitantes, registrándose algunos momentos de mucha animación y público aún interesado por ver los modelos exhibidos.

 

Motorocasión, a partir del jueves

Nada más desmontarse este certamen, comienza el montaje desde mañana del Salón Motorocasión Vigo, que llega a su 17ª edición y que transcurrirá desde el  jueves día 6 a las 16,00 horas hasta el domingo a la noche, con una entrada a 4 euros, menores de 10 años gratis y acceso gratuito a los que porten la entrada del Salón del Automóvil de Vigo que finaliza hoy.

El Salón del Vehículo Usado y de Ocasión, que tendrá este año coches, motos y vehículos comerciales, ofrecerá la cifra récord de unos 800 vehículos usados, seminuevos y kilómetro cero, contando con las reposiciones diarias de los modelos que se vayan vendiendo.

Dado que la oferta de vehículos usados procede de concesionarios oficiales presentes en el Salón del Automóvil, los compradores tendrán acceso a ofertas especiales y a las máximas garantías técnicas, redundando en la total confianza para el comprador.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital inicia una campaña de promoción en Reino Unido

* El plan pretende reforzar la imagen de España en Reino Unido a través de acciones en redes sociales

* Reino Unido es nuestro principal emisor. En 2016 nos visitaron casi 18 millones de británicos

03.04.17. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de Turespaña, ha puesto en marcha una campaña de promoción turística para reforzar la imagen de nuestro país en el Reino Unido con motivo del Brexit. Denominada SpaininMYheart ¿Hay un lugar en tu corazón para España?, se mantendrá activa durante todo el mes de abril y pretende generar 20 millones de impresiones en redes sociales y alcanzar a un millón de usuarios.

En 2016 nos visitaron 17.840.292 turistas británicos, lo que supuso un crecimiento del 12,4% respecto al año anterior. España es el destino turístico líder para Reino Unido y es precisamente para reforzar este posicionamiento y fidelizar a los turistas que ya han visitado nuestro país por lo que se lleva a cabo esta campaña.

El eje de la acción es que los propios turistas británicos se conviertan en embajadores de España en las redes sociales compartiendo experiencias vividas durante sus vacaciones. Para ello se ha elegido a seis blogueros británicos especializados en viajes y turismo que publicarán artículos sobre nuestro país y animarán a todos sus seguidores a compartir sus propias vivencias.

Los blogueros son los siguientes:

•Michael Turtle http://www.timetravelturtle.com •Paul Dow http://www.travmonkey.com •Becki Enright http://www.bordersofadventure.com • Abi King http://www.insidethetravellab.com •Keith Jenkins: http://www.velvetescape.com/travel-blog •Sarah Lee http://www.livesharetravel.com

Además, el 6 de abril se realizará en Twitter el llamado “Spain Travel Chat”: los blogueros lanzarán preguntas a sus seguidores sobre España, hablarán de sus viajes e incentivarán la participación de los internautas.

Por último, los perfiles de las cuentas de la Oficina de Turismo de Londres en redes sociales promocionarán el lema #SpaininMYheart con imágenes de portada diseñadas específicamente para esta campaña.