archivo | Denuncias RSS para esta sección

Manifestación Xunta

SONY DSC

SONY DSC

imaxes da manifestación de delegados/as da CIG que hoxe percorreu as rúas de Vigo para reclamar un cambio de políticas que permita a recuperación dos dereitos laborais e sociais e das condicións de traballo, así como en defensa do sistema público de pensións.

O persoal dos centros de chamadas colga os cascos de xeito maioritario

O persoal dos centros de chamadas colga os cascos de xeito maioritario

Cuarta xornada de folga no sector en demanda dun convenio digno e un salario xusto

Nacional – 28 Nov 2016

A cuarta xornada de folga por un convenio digno nos centros de chamadas deste 2016 está a ter en Galiza un seguimento maioritario, segundo as estimacións da CIG. Para visibilizar o conflito que vive o sector, as traballadoras e traballadores realizaron mobilizacións en Vigo, A Coruña, Lugo e Ourense (cidades onde se concentran as grandes empresas) para rexeitar as pretensións da patronal de subir un miserento 1% os salarios, así como os recortes en horas médicas e as maiores dificultades para a conciliación. Medidas que, no seu conxunto, precarizan aínda máis as condicións laborais no sector.

Un sector á vangarda da mobilización da clase traballadora galega

O sector dos centros de chamadas está situarse en 2016 na Galiza á vangarda na mobilización da clase traballadora, colleitando nada menos que catro folgas sectoriais de 24 horas tan só neste ano, ás que hai que sumar outras castro xornadas de paros parciais. E estas cifras reflicten unicamente a conflitividade relacionada coas negociacións do convenio, xa que nos últimos meses están a librarse tamén importantes loitas en empresas como Extel, onde as traballadoras deron un auténtico exemplo de combatividade e tenacidade nas súas reivindicacións contra o ERE.

2016: un ano de loita por un convenio digno
 • 2 de febreiro – 1 hora por quenda
 • 5 de abril – folga 24 horas
 • 6 de maio – paros de 1 hora
 • 11 de xullo – folga 24 horas
 • 22 de setembro  – 2 horas/quenda
 • 29 de setembro – 2 horas por quenda
 • 6 de outubro – folga de 24 horas
 • 28 novembro – folga de 24 horas

No que atinxe ao resto do sector na Galiza, se ben é certo que non sofreron no ano presente despedimentos colectivos desa entidade, padécese un día a día de abusos e actitudes agresivas por parte dos departamentos de recursos humanos das empresas, que motivan un ir e vir constante das delegadas aos locais da CIG, a Inspección de Traballo ou aos xulgados do social, procurando apagar os numerosos focos na particular guerra de desgaste que libra a patronal para precarizar aínda máis o sector. E todo iso nun contexto de auxe onde continúan a repartir beneficios millonarios, sen por iso repartir en absoluto o lucro.

Desde a CIG dos Centros de Chamadas saben, no entanto, que é fulcral preparar o persoal do sector para dar unha batalla de máis alcance, a do convenio colectivo, que constitúe nada menos que o alicerce xurídico sobre o que o empresariado edifica a precariedade. É, por tanto, fundamental, para as traballadoras/es o lograren un acordo favorábel aos seus intereses, chocando inevitabelmente cunha patronal que quere consolidar o sector nunha precariedade perenne.

De aí que se chegue a unha cuarta xornada de folga, despois de que os paros anteriores non fixesen desistir o empresariado dos principais desafíos que formula en sucesivas negociacións, cunha prepotencia que mesmo levou a que cancelasen a última cita de xeito unilateral.

Perda constante de poder adquisitivo e dereitos
SALARIOS – Plataforma CIG
 • Suba liñal de 540 euros
 • Complemento quinquenio 50 euros
 • Complemento idioma
 • Recargo equivalente a domingos cando se traballe en sábado

A proposta de suba salarial dun exíguo 1% supón, para a CIG, unha “auténtica tomadura de pelo”, tendo en conta que as subas do IPC desde a aprobación do anterior convenio “esixirían un mínimo do 8%” para uns salarios que rara vez chegan a mileuristas. A plataforma que defende a CIG propón, de feito, unha suba liñal de 540 euros para que os salarios manteñan o poder adquisitivo, así como incluir un complemento de quinquenio correspondente a 50 euros. Tamén un complemento de idioma polo eventual uso do galego ou que o traballo en sábado sexa retribuído como o dos domingos.

As propostas son aínda máis involucionistas, porén, no campo da conciliación da vida laboral e persoal, onde se na actualidade se fai extremadamente complicado coordenar as cargas familiares, agora preténdese que ao 40% do cadro se lle poidan asignar quendas horarias preavisando con tan só unha semana de antelación, podendo incluso modificarllo. É a tan cacarexada flexibilidade horaria -que seica traerá tempos de bonanza para a economía- que incompatibiliza ter unha vida ou familia alén do tempo de traballo. E todo iso nun sector no que a media de idade vai subindo ano tras ano, e onde o estereotipo de persoa xoven que concibe este traballo como transitorio perde toda a súa validez.

A CIG, pola contra, propón unha duración máxima de xornada de 35 horas semanais sen rebaixa salarial, así como a eliminación da xornada irregular, paliándoo con novas contratacións específicas. Tamén aumentar os tempos de descanso, quendas continuas para o 60% do persoal, compensacións diarias de 7 euros para contratos con quendas partidas ou que aqueles/as que conten con cargas familiares teñan preferencia á hora de elixiren quenda.

XORNADA – Plataforma CIG
 • 35 horas semanais xornada máxima
 • Eliminación xornada irregular
 • Aumentar tempos descanso
  • 20 min: xornada entre 4 e 6h
  • 30 min: xornada +6 horas
 • Quendas continuas para o 60%
 • Compensacións de 7 euros/día para quendas partidas
 • Elección preferente de quenda cando se teñan cargas familiares

Por se todo o dito até agora parecese pouco, o empresariado quere recortar as 35 horas médicas retribuídas, propondo unha fórmula onde serían proporcionais á xornada de cada contrato. A CIG, pola súa banda, propón aumentalas a 42 e ampliar a súa cobertura para acompañamento a fillos/as menores de 14 anos, ascendentes maiores de 65 e dependentes. A iso engade a necesidade de aumentar todos os permisos até o terceiro grao de parentesco, un novo permiso de 3 días de libre disposición ou 15 días por matrimonio a parellas de feito.

“Non se pode considerar a estas alturas o sector de Contact Center como actividade en vías de consolidación”, sostén a plataforma da central nacionalista, que reivindica que o persoal debe ter contratos fixos, ficando os temporais para “casuísticas moi determinadas”, como subtitucións por baixas de longa duración ou vacacións. E no tocante aos contratos de obra e servizo “deberían limitarse a novas campañas con duración igual ou inferior a seis meses”, eliminándose, asemade, os contratos formativos, “que non teñen ningún tipo de xustificación no sector”.

Entre outras propostas, figura tamén a de eliminar o tristemente coñecido Artigo 17, que facilita despedimentos colectivos á marxe das garantías previstas na lexislación básica, ou a de establecer pausas mínimas entre chamadas de 50 segundos, así como limitar as cargas de traballo máximas para velar pola saúde dos e das traballadores/as.

OUTRAS PROPOSTAS
 • Eliminación do Artigo 17 (despedimento colectivo sen garantías)
 • Pausas mínimas de 50 segundos entre chamadas
 • Limitar as cargas de traballo

Desde a Confederación aseguran que se contásemos cun convenio de ámbito galego as negociacións serían moito máis favorábeis, dada a posición da central como primeira forza en número de delegados/as no sector no noso país, así como en liderar a resposta por un convenio digno.

Deste xeito, a campaña que comezou a CIG en solitario mediante concentracións en novembro de 2015, tendo continuidade en catro xornadas de paros parciais e en dúas folgas en solitario -5 de abril e 11 de xullo-, así como na do pasado 6 de outubro xunto ás restantes centrais, contou de novo cun seguimento maioritario na folga de 24 horas deste este luns 28 de novembro.

O éxito das protestas debería provocar, en palabras da responsábel do sector, Laura Pérez, “unha reflexión seria á patronal”, que “debería rectificar a súa postura”, á vez que asegurou que as mobilizacións continuarán se o empresariado continúa na súa actitude, segundo declarou ao final da manifestación de Vigo.

Xubilados e pensionistas da CIG chaman á mobilización en defensa das pensións

Denuncian que se está poñendo en cuestión a súa viabilidade para favorecer os plans privados

Nacional – 17 Nov 2016

O Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG iniciou este xoves, con concentracións nas sete cidades e en Verín, unha campaña para sensibilizar á poboación, nomeadamente aos xubilados/as e pensionistas, sobre a necesidade de mobilizarse en defensa do sistema público de pensións, do poder adquisitivo das mesmas e polo dereito a que as pensións mínimas sexan iguais ao SMI.

Nas distintas concentracións convocadas, ás que se sumaron –no caso de Pontevedra e Vigo- emigrantes retornados/as, fíxose un chamamento tanto a quen xa son xubilados/as, como ao resto de sectores atinxidos, para que se organicen diante da inminente reforma das pensións.

De feito, alertaron de que nos últimos meses se están a escoitar todo tipo de informacións emitidas por supostos expertos que poñen en cuestión a viabilidade futura do sistema público de pensións, a capacidade para pagar aos e ás pensionistas actuais nos próximos anos, ou mesmo sobre a posibilidade de manter as pagas extraordinarias.

A este respecto denunciaron que son as “mesmas mentiras de sempre”, que teñen como obxectivo xustificar o desmantelamento do sistema público e universal das pensións para favorecer os plans privados “dos que se enriquece as grandes empresas e bancos que as xestionan”.

Ademais acusaron tanto ao PP como ao PSOE de dificultar cada vez máis, coas súas sucesivas reformas das pensións e da Seguridade Social, o acceso ás pensións contributivas, rebaixando as contías de quen accede ao sistema e atrasando a idade efectiva de xubilación.

 

Pensións por debaixo da media en Galiza

O Colectivo de Xubilados e Pensionistas denuncia que nos últimos 6 anos houbo varios exercicios nos que non se revisou o importe nominal das pensións ou fíxose por baixo da inflación, chegando a incumprir a lei para a súa actualización pola desviación do IPC até que no ano 2013 se procedeu a anulación desta lei.

Esta última reforma das pensións executada polo PP elimina a referencia do IPC para o incremento das pensións e promove un duro recorte que pode reducir até nun 20% as pensións futuras, “sobre as mentiras do aumento da esperanza de vida”.

Estas políticas provocan que un empobrecemento maior dos/as pensionistas: case o 60% das pensións galegas están por baixo do salario mínimo, aumentándose a diferenza negativa. Así, en Galiza a pensión media está máis de 15 puntos por baixo da pensión media do Estado español.

 

1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos na pobreza

E se esta situación é grave en xeral, máis o é no caso das mulleres que tamén para isto son obxecto de descriminación por unha vida laboral máis precaria e con importantes lagoas de cotización, que xunto á feminización das pensións non contributivas, fai que 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos estea baixo a liña da pobreza.

A todo isto engaden o “roubo” desde o Estado ás pensións dos/as emigrantes retornados e o estabelecemento polo Partido Popular dos repagamentos, a retirada de medicamentos moi usados do financiamento público, e o recobro dos medicamentos que se dan nas farmacias dos hospitais.

Sobre isto subliñan ademais que estas medidas afectan especialmente ás e aos pensionistas e enfermos/as crónicos/as, “converténdose nun novo imposto á enfermidade e nunha grave dificultade para acceder á medicación aumentando o sufrimento das persoas”.

Por iso, insisten en que é imprescindíbel “propiciar a mobilización e a participación activa do colectivo das persoas pensionistas e xubiladas na esixencia de cambios na actual situación”. “É necesario que nos mobilicemos para que se derroguen todas estas políticas e reformas”, engaden, á vez que lembran que a CIG “é a única central que na Galiza se ten mobilizado contra as sucesivas agresións ao sistema público de pensións, como xa demostrou a folga en solitario de 2011 contra o pacto asinado entre as centrais estatais e o goberno”.

Acordo no convenio do servizo de limpeza e recollida do lixo de Ponteareas

Acordo no convenio do servizo de limpeza e recollida do lixo de Ponteareas2015-06-02-protestafolgalixoponteareas01

O entendemento chega tralas diverxencias na aplicación das táboas salariais acordadas en 2015

O Porriño – Ponteareas – 15 Nov 2016

O persoal de FCC en Ponteareas ratifica o preacordo acadado o pasado xoves 10 entre a patronal e a CIG, e que pon fin ás discrepancias na aplicación dos salarios acordados en 2015 tras unha folga de catro xornadas. Chégase, así, a unha “solución transitoria” na que a empresa asume a interpretación da central no tocante ás táboas salariais de 2015.

As dúas partes contemplan este acordo como “transitorio”, en aras de superar a situación de parálise na negociación, e consideran “fechado” o proceso no referente ao 2015.

O documento recolle idénticas condicións laborais de aplicación para 2015 que as referentes ao texto de 2014. Actualízanse, porén, as táboas salariais -sobre as que pesaba a discrepancia-, quedando absorbido e compensado o anticipo a conta do convenio abonado no periodo de xuño a decembro de 2015 polas cantidades de 27,50 euros/mes, ás que se engadiría o 25% do salario base en plus de toxicidade e nocturnidade.

O xa abonado desde o 1 de xaneiro de 2016 por este mesmo concepto de anticipo a conta do convenio será absorbido e compensado polas cantidades expostas no punto anterior. A este respeito, a empresa abonará na nómina de novembro as diferenzas salariais producidas neste sentido desde o 1 de xaneiro do presente ano.

Ano 2016

No referente a 2016, acordouse abonar ao persoal en concepto de anticipo de salario base a conta do convenio a cantidade mensual de 32,5 euros, cifra que se sumará tamén ás pagas de marzo, verán e Nadal. Esta cantidade veráse incrementada nun 25% en aplicación das porcentaxes correspondentes ao plus tóxico, penoso, de peligrosidade e de nocturnidade, sen que este incremento afecte ás citadas pagas.

En relación ao acordo de 2016, abonaranse os atrasos con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2016 serán pagadeiros na nómina de novembro, que se abona a comezos de decembro.

A parte social comprométese, pola súa banda, a dar por satisfeitas as pretensións expostas na demanda presentada o pasado 27 de xuño no xulgado do social nº5 deVigo e presentar o desistimento da mesma.

O preacordo foi ratificado pola asemblea de traballadores/as do pasado día 11 de novembro.

Proponen una ponencia del protegido de Rosa Quintana Conselleira do Mar, Máximo Díaz “COMO FALSIFICAR TITULOS DE LA CONSELLERIA Y SALIR IMPUNE”

Proponen una ponencia del protegido de Rosa Quintana Conselleira do Mar, Máximo Díaz “COMO FALSIFICAR TITULOS DE LA CONSELLERIA Y SALIR IMPUNE”
Pladesemapesga insta a la Cofradía de Celeiro a una ponencia en el Foro del 25 y 26 de noviembre de 2016 sobre como falsicar documentos públicos en la zona; Pionente Máximo Díaz “el conseguidor del PP”.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo pesquero de Galicia a la vista de la próxima orgia de afines al PP en Celeiro los días 25 y 26 de Noviembre, marisco y lujo gratis si eres del PP, orquestada por el Secretario de la Cofradía y hombre de confianza de Rosa Quintana en la Zona, a la vez, convertido en FALISFICADOR DE DOCUMENTOS PÜBLICOS, pide a la Conselleira que le proponga para una ponencia titulada, ; “COMO FALSIFICAR TITULÑOS DE LA CONSELLERIA Y SALIR IMPUNE” ponente Máximo Díaz, Secretario de la Cofradía de Celeiro.
Un trueno estremeció la Cofradía de Celeiro, el oscuro, el hombre que encarna los vicios atribuidos de una inxistente investigación sobre el fraude noquearon a los vecinois y lectores de PLADESEMAPESGA al acogerse a la prescripción del delito de falsificación de documentos públicos, encubierto y protyegido de Rosa Quintana Carballo, lacayo domesticado y conocido en las dependencias de San caetano como el “CONSEGUIDOR DEL PP EN LA MARIAÑA LUCENSE”.
Nos preguntamos, como un “falsificador de documentos públicos y titulos de pesca y recreo” puede ejercer libremente como empleado de la Xunta de Galicia Consellería do Mar tramitando documentos públicos, Rosa Quintana nunca a respondido, simplemente le protege y encubre de forma ilegal, solo a cambio de conseguir aforos en chiringuitos orquestados con el dinero público de las gentes de la Mar, un dinero sustraído de los fondos europeos FEDER, y desviados para mítines del Partido Popular de Galicia, y cuatro ponenetes que en su vida vieron el Mar.
El conseguidor y falsificador acreditado de documentos públicos, un tipo hecho a sí mismo, “independiente” y volcado en negocios privados siempre al pairo de los fondos públicos, siempre tocando el barrizal de la administración y las adjudicaciones públicas. Pero lleva la pasión del fraude en su sangre y no lo ocultó: “A mí me gusta mucho la política del PP”, a pesar de que en las úyltimas visitas de Rosa Quintana a la zona se le advirtió expresamente de que no se acercara para no salir en la foto.
La sede de la  Cofradía de Celeiro esta convertida en un NIDO de afinidades políticas del PP siempre con cargo a los dineros públicos de las gentes de la Mar, usados como prevendas para justificar el gran despilfarro de los fondos europeos de los que precisamente esas gentes de la Mar no olisqueran un centimo de euro, la verguenza, indifnidad y falta de ética política esta servida…Un foro que subvenciona la misma administración para autopublicitarse ellos mismos y asi mismos, una orgía de ególatars que deberían ser encerrados y reinsertados en la sociedad bajo tratamiento siquiátrico por “cara duras”….
Máximo Dïaz en apariencia está ahora mismo inoperativo, hemos podido recuperar las multiples panfletadas y chiringuitos, comilonas y mariscadas a todo toda trapo en hoteles de la costa con todos los gastos pagados con los fondos europeos, y anulada cualquier posibilidad de que las gentes de la Mar huelan un euro, eso si, tendrán que conformarse con las cuatro líneas de la prensa afín que publicitaran el evento tras llenarse el “bandullo” con los ´ágapes de las gentes de la Mar.
A “conseguidor y falsificador de documentos” le pagaban, presuntamente, con contratos públicos y determinados arreglillos a través del GAC! con más fondos europeos. Atrás quedan en los bares de la zona las alegorías bervales del Sr Máximo Díaz presumiendo de moverse por la sede del PP, y de que se codeaba con muchos cargos del partido y hasta se inmolaba de la amistad que le unía a Balseiro, Rosa Quintana, López Veiga, donde llegaban sus tentáculos corruptores, perdón sus intervenciones de gestiones propias de un conseguidor…
Los ponenetes tienen y deben conocer estos hechos, por que si los conocen y se prestan a tan VERGONZOSO ESPECTÄCULO ORQUESTADO POR MÄXIMO DÏAZ simplemente se convierten en receptores del delito, de la falta de ética, indignidad y afirman su alma de prestarse a cualquier corrupción por muy poco, un simple aplauso en un chiringuito orquestado con dinero público que nunca llegará a sus receptores, las gentes de la Mar, y con más crueldaz si cabe, para decir que son iluminados y defensores patrios de los derechos del sector pesquero en Galicia…
Ver informe y despilfarro en chiringuitos en Celiro de fondos euroepos para ponentes, hoteles y mariscadas del PP en:
Jornadas de trabajo para la evaluación social y organizativa del GAC1. Se celebraron 2 Jornadas, una el 12 y otra el 26 de marzo, en el Hotel Gastronómico Boa Vista (Celeiro-Viveiro).
– Jornada “Un Mar de Cultura: as Mulleres do Mar” celebrada en la Cofradía de Pescadores de Burela el día 29 de marzo.
– Talleres Gastronómicos “Á Beira do Mar”: enmarcados dentro de la Campaña “Come o Mar” 2014 en 10 ayuntamientos del territorio del GAC1 (Ribadeo, Foz, Burela, Xove, Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño y Cedeira) desde el día 3 de mayo hasta el día 29 de junio.
– Jornada de Dinamización del Marisqueo a pie: celebrado en Hotel Boa Vista de Celeiro-Viveiro.
Asistentes: Representantes del GAC, del sector pesquero e institucionales, público en general y medios de comunicación
Suma y sigue… NO fue posible localizar un solo marinero último destinatario de estos chiringuitos en los eventos, pero si a varios cargos del PP llenándose el BANDULLO de forma gratis a costa de los fondos públicos, bajo batuta de Máximo Díaz Secretario de la Cofradía de Celiro.
Te invitamos a que te apuntes haber que te dan, y te garantizamos que los ponentes y miembros del PP según hemos podido constatar, asisten de forma gratuita, con pluses, transporte y asitencia a todo trapo…
Y para que lo compruebes llama al; 982 56 10 44 o escribe a; Rúa Praia nº127863 Celeiro – Viveiro (Lugo)
Publicidad gratuita de más recursos publicos, los entes patrocinadores reciben fondos públicos que desvían para hacer de palmitos de las presuntas irregularidades…
PUERTO CELEIRO SA (INDUSTRIAS PESQUERAS): http://puertodeceleiro.es/xxi-jornadas-pesca-puerto-celeiro/

@XulioFerreiro eleva el STATUS de presunta corrupción en María Pita a niveles de verdadero escándalo ante un PSOE y PP encubridor a cambio de privilegios de Marea Atlántica

@XulioFerreiro eleva el STATUS de presunta corrupción en María Pita a niveles de verdadero escándalo ante un PSOE y PP encubridor a cambio de privilegios de Marea Atlántica
La medida estrella de ahorro en coches oficiales de @XulioFerreiro con el “culo al aire” por el director de Emalcsa que se agencia uno a pesar de prohibirlo de forma explícita su contrato.
A ello se le suma el abandono de la bicicleta en algún lugar de A Coruña, por Xulio Ferreiro ausente de su inventario en la web de Marea Atlántica, y conocido ya públicamente que el Líder de las mareas viaja en coche camuflado con dos policías municipales de paisano a modo de guarda espaldas, convirtiendo en una “falacia” el programa y vocabulario de Ferreiro, pero lo más grave es que como Presidente de EMALCSA convierte en su “tonto útil a cambio de 12 mil euros al mes a Jaime Castiñeiras” como cargo de confianza que no solo cobra más que el Presidente del Gobierno y Feijóo juntos, (ver documento) con cargo a los dineros municipales (101.000) euros anuales, cuando el propio Consejo de Administración del ente municipal que preside Ferreiro afirma que la entidad no cuenta con personal de alta dirección, o así al menos así queda reflejado en la página 50 de la memoria de Emalcsa presentada en sus ejercicios de las Cuentas Anuales presentadas al Registro Mercantil y que dice literalmente “ no existe personal alguno de alta dirección en la compañía”, ver documento de referencia años 2011,12,13..
ANTE ESTE ESCÁNDALO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN “Rosa Gallego portavoz del PP calla”, “Mar Barcón y José Manuel Dapena, del PSOE” ni muá….Por que les conviene callar, deberían explicarlo a la ciudadanía, para ello cobran a final de mes….Dicen que defienden a los coruñeses y se comportan a la contra, confabulados con las irregularidades…
Xulio Ferreiro prometía al día siguiente de entrar una AUDITORÍA de EMALCSA y lo que hace es mantener oculto al Registro Mercantil las cuentas de los años 2011, 2012, 2013, 2014 donde deberían constar el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones en el ejercicio del personal de alta dirección, curiosamente la aplicación que impone el Real Decreto 451/2012 limita los importes salariales en este sentido y que el alto cargo de confianza del Sr Xulio Ferreiro sobrepasa con creces y de forma irregular las dádivas municipales…Un cargo que según la Ley y sus propios estatutos queda supeditado a los órganos de administración, en este caso bajo vigilancia del Concello de A Coruña que Preside el Sr Xulio Ferreiro, como Alcalde y como Presidente de Emalcsa en un correcto refranero de “yo me lo guiso y yo a escondidas me lo como”….
El Sr Jaime Castiñeiras, Director General de Emalcsa y alto cargo de confianza conocido en las dependencias municipales como el “tonto útil” del Alcalde de A Coruña para gestionar los bienes públicos de los coruñeses, pareciera que se asentó en su corralito particular presuntamente malversando el dinero público y esos bienes con fines particulares a la sombra y encubrimiento de su JEFE XULIO FERREIRO y del Alcalde Xulio Ferreiro tal y como acreditamos y a pesar de pedir declaraciones al alcalde Xulio Ferreiro como respuesta ordena tirar nuestras peticiones al cubo de la basura…LITERAL.
Una de las medidas estrella con las que concurrió a las elecciones municipales para acceder a la alcaldía herculina de Xulio Ferreiro era el gasto superfluo y garantía de eliminar los coches oficiales del Ayuntamiento y las empresas públicas del Concello, inclusive jactándose de realizar su labor en transporte público y a pié o en una bicicleta hoy desparecida de la que no ha presentado denuncia por robo o extravío, lo que nos indica la Intencionalidad de no usarla…
Miguel Delgado instaba a la Marea Atlántica a renunciar a sus dietas de EMALCSA Y FUNDACIÓN en favor de la cocina económica, unas dietas que en la totalidad de los órganos municipales podrían superar fácilmente el millón de euros, nadie responde, todos callan y se agarran a las dietas con uñas y carne…?, y es que, hay que salir de la precariedad como sea, aunque sea a costa de los desfavorecidos, indigentes y usuarios del hambre……
El Sr Xulio Ferreiro nunca pensó que PLADESEMAPESGA pondría al descubierto la gran MENTIRA de su incumplimiento público, así en el ente municipal de Aguas de A Coruña, S.A. (EMALCSA), le dio la espalda a las pretensiones de su mitin electoralista y adjudicó el eslogan en las dependencias privadas de María Pita ante su jefe de prensa RODRI SUÁREZ.. ” Joder EMALCSA es una máquina de hacer dinero ” y como premisa se adjudico convertir en su amigo y cargo de confianza, al Sr Jaime Castiñeira de la Torre, que no conforme con su elevadísimo sueldo, se hace con un  coche de ALTA GAMA exclusivo, CITROEN C5, matrícula 8983FHJ, color azul metalizado, eso sí, en alquiler a una empresa de renting con cargo al fondo del dinero público de EMALCSA (ver coche oficial y al Sr Jaime Castiñeiras accediendo al mismo).
XULIO FERREIRO LO SABE POR NUESTROS ESCRITOS Y PUBLICACIONES; pero prefiere ir contra los coruñeses y proteger e encubrir las presuntas irregularidades a cambio de que firme lo que le pongan, única forma de sacar dinero del ente público de forma oculta a los ciudadanos, para asesorías, presuntos convenios y pagar chirigotas y proyectos que nadie conoce, sumándose a su FUNDACIÓN en las formas de proceder con lo pública, una entidad sin ánimo de lucro cuyo gerente supera los 5 mil euros al mes….
La permisividad de Xulio Ferreiro convierte en “vicio” en el uso gratuito de lo público por el Sr Castiñeiras y cuya creencia de su pertenencia le lleva a estados de uso supremo y así lo utiliza día y noche inclusive para asuntos particulares con viajes casi diarios a ver a sus familiares a la Playa de CABANA a 40 Kilómetros de A Coruña y expresamente prohibido el uso de coche privado por su contrato de trabajo al que hizo y hace caso omiso (ver cláusulas contrato).
La avaricia y desparpajo en el uso de lo público del Sr Jaime Castiñeiras cargo de confianza del Alcalde Sr Xulio Ferreiro, no conforme, en los viajes por autopista para usos privados utiliza la tarjeta digital VIET de pago con cargo a la caja de EMALCSA, o lo que es lo mismo “nos endiña” a los ciudadanos sus gatos y viajes privados sin que hayamos sido consultados con anterioridad, y lo más grave es que el Sr Alcalde Carlos Negreira esta permitiendo que se corte el suministro de agua a familias que no pueden hacer frente al pago que ha subido en los últimos 3 años más de un 50% para que se lo lleve este Sr…
La oposición política  Rosa Gallego y Mar Barcón en vez de “tirarse el moco ” deberían poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia e instar al Sr Alcalde de A Coruña el cese fulminante del Sr Jaime Castiñeiras… Si de verdad quiere dar fe de las promesas electorales del filibustero mitin político por las calles de A Coruña megáfono en mano del Sr Xulio Ferreiro ante los ciudadanos de A Coruña, caso contrario estarán dejando acreditado como desde la política de María Pita no hay otro interés que no sea malversar y hacerse con todo tipo de privilegios a costa de los extorsionados contribuyentes y como se protege la presunta corrupción instalada en todas o casi todas las instituciones del estado.
No menos indecente es el corte de agua a familias necesitadas bajo una media de 60 a la semana por orden expresa de Xulio Ferreiro o el cambio sin informar a los usuarios y consumidores del contador de 11 milímetros de sección del caudal por el de 15 para poder aplicar más del 20% de subida sin que se enteren los ciudadanos, todo ello ante una ocultación permanente de los grupos de la oposición.
Xulio Ferrero acusaba al poder político de CASTA, pero lamentablemente su gobierno podría ser tachado de TERRORISMO SOCIAL contra los desfavorecidos bajo actuaciones más propias de las mafias calabresas que de un estado de derecho….Y como anagrama el uso privado de un coche camuflado con dos policías municipales a ver el fútbol a Vigo, y es que en los gobiernos de las mareas no falta detalle… Inclusive sus mismos “testaferros políticos”· refiriéndonos a Luis Villares, exige un coche, un Secretario y un plus por perdida de poder adquisitivo, afirmando que el en la vida judicial estaba acostumbrado a ganar mucho dinero…
SURREALISTA y documentado…… Sin que desmientan o respondan a la petición de aclaraciones o desmentidos a más de 50 escritos….

 

CIG-Saúde de Vigo denuncia que se están a recibir, por usuarias e traballadoras, sancións por importe de 200 € por vehículos mal estacionados no entorno do Hospital Álvaro Cunqueiro con data do pasado mes de maio.

tmp_16338-notificacion-denuncia1865170511Pese as reiteradas declaracións do Alcalde de Vigo nas que prometía non multar aos coches mal estacionados nos viais do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, as traballadoras e usuarias deste hospital están a recibir sancións con data do pasado mes de maio, onde a denunciante é a antiga xerente da empresa concesionaria.

Entre as promesas realizadas polo alcalde incluíase a apertura dun parking público do que descoñecemos o estado no que se atopa na actualidade.

Do mesmo xeito, descoñecemos os motivos do cambio de criterio do Concello, non só no que se refire ás súas competencias no ordenamento do tráfico se non, o que nos parece máis grave, no inicio do proceso sancionador con carácter retroactivo obviando as súas promesas, entre as que incluía a de retirar vehículos mal estacionados que supuxeran problemas de seguridade pero non sancionalos.

Desde CIG-Saúde tamén denunciamos os problemas de acceso ao Hospital nos horarios de maior afluencia, como son as entradas e saídas do persoal, agravados desde que se prohibiu o estacionamento en zonas non reguladas, sen ofertar outra alternativa que non sexa o aparcamento de pago da Empresa Concesionaria.

Por estas razóns solicitamos do Concello de Vigo e da Consellería de Sanidade:

 • a apertura, acondicionamento e ordenamento como aparcamentos gratuítos dos espazos existentes ao arredor do Hospital que poidan ser susceptibles de ser usados con ese fin e que na actualidade carecen de uso e están sen urbanizar.
 • o reordenamento do tráfico seguindo un criterio máis funcional para o transporte público e os servizos de transporte sanitario.

Venres 4 nov – Palestra: “REDES de APOIO FRONTE á REPRESIÓN”

4nov_lauraDentro das actividades en apoio ao compañeiro Diego, traballador social e membro da Asemblea Aberta de Coia organizamos unha nova actividade.

O venres 4 de novembro a Asemblea organiza unha palestra co título“Redes de apoio fronte á represión” na que faremos a presentación pública do vídeo no que se resume o que foi a chamada “loita da rotonda de Coia” e analizaremos a situación actual e as causas que nos levaron até aquí. Esta actividade suporá o paso ás redes da curta sobre a loita na rotonda, polo momento conformádevos co “teaser” >https://www.youtube.com/watch?v=HVK0_xw8c14

Na palestra contaremos coa presenza de Laura Bugalho, sindicalista e activista compostelá que sufriu en primeira persoa unha forte persecución policial e un proceso xudicial cheo de irregularidades, como resposta á súa labor a prol dos dereitos das persoas migrantes, e a denuncia pública da súa situación. Laura compartirá mesa con Diego.

Diego e Laura falarán da importancia de construír loitas xuntas e dende abaixo, e de como artellar saídas comúns fronte a represión das que denuncian e traballan pola xustiza social.

Exclusiva; Las practicas presuntamente “mafiosas de Feijóo” para hacerse con la presidencia de la Xunta

Exclusiva; Las practicas presuntamente “mafiosas de Feijóo” para hacerse con la presidencia de la Xunta
Un informe y documentos descargables que no te debes perder si deseas conocer la verdad oculta de Galicia bajo la LIBERTAD DE EXPRESIÓN retirada a otros medios de comunicación con subvenciones públicas (mordidas conocidas en la Xunta del PPdeG como pitanza de los cocodrilos)….Perfiles Falsos, web http://www.feijoo.gal y www.ppdegalicia.com  a nombre de una empresa privada que sus miembros reciben jugosas subvenciones de la Xunta.
Campañas orquestadas desde la Presidencia de la Xunta para las elecciones, privando de los mismos recursos a la oposición política.
Documentos de desprestigio realizados por el Gabinete de Comunicación de la Presidencia Xunta de Galicia y distribuidos por todo el Mundo a través de los servidores de la empresa privada que aloja la web oficial del PPdeG y dewww.feijoo.gal  .
Feijóo prometió tajada al Presidente de FRUAGA en la privatización del Hospital Gallego en Buenos Aires que después de firmar no cumplió y a 4 días de las elecciones gallegas le remite una carta de amenazas y coacciones con una gran manifestación en Buenos Aires.
Descargar este archivo (InformePaginaWebPPdeGalicia-Feijoo-recursosXuntadeGalicia_signed.pdf)Informe Confidencial EXCLUSIVO PPdeG. Un informe que solo podrás acceder desde PLADESEMAPESGA bajo la Libertad de Expresión
Comunicado completo y descarga de la totalidad de los documentos e informe confidencial ;

En la Presidencia de la Xunta de Galicia se orquestó una campaña distribuida por los servidores informáticos de www.feijoo.gal para hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas

En la Presidencia de la Xunta de Galicia se orquestó una campaña distribuida por los servidores informáticos de http://www.feijoo.gal para hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas
La irresponsabilidad en el manejo de los servicios públicos ha colocado en estado de insolvencia al gobierno del PPdeG que actuó bajo el engaño a los ciudadanos para conseguir la mayoría en la Xunta. En Galicia se han perdido los derechos ciudadanos para ser convertidos en receptores de “mentiras” y campañas orquestadas con recursos públicos para lograr la mayoría del Gobierno de Feijóo, cuando sigue sin ser explicados los contratos PEMEX para el naval gallego que enarbolaba ante los diputados en el Parlamento Gallego hace ya, más de 4 años.
Como el resultado de tamañas mentiras y sandeces, propias del populista que afirmaba que si lograba la mayoría les montaría una playa en el centro del pueblo, diciendo a micro abierto, “estos borregos se creen cualquier cosa que les cuente, hay que ser burros”…
Y como la gran mayoría desconoce la terminología informática establecen que es imposible esperar un “output” sin un “input” y de esta forma se sentarán los populares en el Parlamento Gallego.
Pladesemapesga pone al descubierto la campaña documentada de “TROLAS” del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo orquestada desde la Presidencia de la Xunta de Galicia.
1.- Reproducimos los titulares de los documentos distribuidos por el PPdeG a través de su web http://www.feijoo.gal siendo descargables para el interesado en profundizar en la camapña orquestada cara a las elecciones a la Xunta de Galicia.
Feijóo avalía xunto ao presidente Macri as posibilidades económicas que se abren para Galicia coas reformas que afronta Arxentina
O presidente tende novas pontes institucionais, económicas e culturais para afortalar a relación entre Galicia e Arxentina e Uruguai
2.- O Goberno galego aposta por unha sanidade á última, investindo 4,6 millóns en equipos tecnolóxicos de hemodinámica
O Executivo segue mellorando a calidade asistencial e as capacidades do equipamento do Sergas e consolidando unha das mellores hemodinámicas do Sistema Nacional de Saúde
3.- Deputados e senadores do PPdeG ocuparán postos de responsabilidade nos órganos de dirección do partido no Congreso e Senado
Barreiro volve ser portavoz do Grupo Popular no Senado,  Paula Prado será portavoz adxunta e a deputada Marta González estará na dirección do grupo no Congreso
4.-A economía galega segue medrando e fortalecendo a súa recuperación, tal como mostran os datos publicados esta semana. O PIB galego mantén taxas de crecemento similares ás do 2º semestre do 2015, cun incremento trimestral do 0,7%, baseado no bo comportamento de todos os sectores da economía, especialmente a industria e as exportacións.
Ademais, a taxa interanual de crecemento segue medrando e no primeiro trimestre de 2016 aumentou ao 2,8%, mellorando en dúas décimas a cifra do trimestre anterior.
Así, xa son oito trimestres consecutivos (dous anos completos)
5.-O crecemento da produción industrial se dispara en Galicia e acada o 11,8%, doble da media nacional
Textil, motor e alimentación lideraron as cifras de crecemento dos sectores produtivos galegos
6.- A Xunta mobiliza 25 millóns de euros de préstamos Jeremie para 45 proxectos promovidos por pemes galegas
Feijóo salienta que o Goberno galego leva lanzados neste ano programas de axudas por 185 millóns de euros, o que significa que, a primeiros de febreiro, xa están aprobadas o 70% das axudas para 2016
7.-  O Goberno galego anuncia para 2016 a maior oferta de emprego dos últimos anos: máis de 2.100 prazas
Isto suporá duplicar a oferta de emprego aprobada no ano 2015 e permitirá reforzar os servizos públicos como a sanidade, a educación e os servizos sociais
O Goberno galego anunciou esta semana que aprobará en 2016 unha oferta de emprego público con máis de 2.100 prazas, o que suporá duplicar a que foi aprobada no 2015.
8.- Preto de 100.000 rapaces terán acceso a un ensino plurilingüe en Galicia o vindeiro cursoEscoitar
A Consellería de Cultura e Educación incrementa nun 400% o número de prazas da English Week, para estadías de inmersión lingüística en inglés este outono, totalmente gratuítas para as familias
Un total de 282 centros escolares ofertarán ensinanza plurilingüe, un 10% máis que o ano pasado
Refórzanse os auxiliares de conversa, polo que 504 titulados universitarios e docentes nativos de diferentes idiomas (un 11% más que o anterior curso) impartirán clase en centros escolares galegos no 2016-17
9.- A Xunta aboará o maior anticipo da Política Agraria Común da historia de Galicia: máis de 65 millóns de euros para 26.000 gandeiros e agricultores
Feijóo apunta que a nosa comunidade será a primeira en pagar este importe e que a porcentaxe de beneficiarios é 11 puntos superior á media do Estado
10.- Galicia colócase á cabeza da redución do paro xuvenil cun descenso do 21,5% en 2014
O número de desempregeados menores de 25 anos da nosa comunidade pasou dos 16.700 en 2013 aos 13.100 de 2014, un dato que, non sendo suficiente, é esperanzador
Galicia é a Comunidade Autónoma de España onde máis baixou o paro rexistrado na poboación de menores de 25 anos en 2014, pasando dos 16.700 parados en 2013 a 13.100, unha redución do 21,5%.
Fronte ao que di a oposición, hoxe Galicia é unha das comunidades na que menos mozos saíron a outras comunidades ou ao estranxeiro, sendo 2007, coa Xunta bipartita, o ano no que máis mozos emigraron (13.000 fronte a os 11.700 de agora).
11.- A apertura da Porta Santa novo aliado para o turismo galego en 2016
A nosa comunidade ten unha oportunidade de ouro para bater récords de cifras turísticas e de afortalar un sector crucial para a súa economía antes do Xacobeo 2021
O anuncio do Bispado de Santiago de Compostela de abrir a Porta Santa o próximo13 de decembro durante 10 meses para celebrar o Xublieo Extraordinario da Misericordia supón unha magnífica noticia para Santiago e, por extensión, para toda Galicia.
Ás connotacións relixiosas e espirituais deste feito únense as turísticas. É innegable o feito de que tras un 2015 récord en cifra de turistas –con máis de catro millóns de viaxeiros ata setembro-, coa celebración do Xubileo da Misericordia as perspectivas para 2016 son moi positivas.